ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Джерела формування оборотних коштів в умовах ринку .
     

 

Економічна теорія
- 2 -
Джерел формування оборотних
ЗАСОБІВ В УМОВАХ РИНКУ
Оборотні кошти
Оборотними коштами підприємств є грошові ресурси, які знаходяться в оборотних проізводственнех фондах і фондах обігу і призначені для забезпечення безперервності і планомірного процесу виробництва і реалізації. Маючи в своєму розпорядженні оборотними коштами, підприємство може проводити розрахунки з постачальниками за придбані у них предмети і засоби праці, з робітниками і службовцями по заробітній платі, з банком за користування позиками, з бюджетом з плати за виробничі фонди та інші платежі.
Наявність оборотних коштів має велике значення для створення нормальних умов виробничої та фінансової діяльності підприємства, тому раціональна організація оборотних коштів має першорядне значення для всієї економічної роботи підприємства.
Розрізняють:
1.Власне оборотні кошти;
2.заемние обігові кошти (кредити сторонніх організацій);
3.прівлеченние обігові кошти (залучаються підприємством зі своїх власних фондів).
Власними обіговими коштами підприємства вважаються кошти, виділені державою відповідно до затвердженого нормативом у постійне користування для забезпечення виробничо-господарської діяльності. Джерелами соб-
дарських оборотних коштів є статутний фонд, бюджетне фінансування, що направляється на приріст нормативу собст-
ських оборотних коштів, і прибуток підприємства. Оборотними засобами, прирівняними до власних, є стійкі пасиви-постійна мінімальна заборгованість підприємства по майбутніх платежів (заборгованість із заробітної плати робітникам і службовцям, органам соціального страхування, мінімальні залишки резерву майбутніх платежів і ін).
У формуванні власних оборотних коштів бере участь прибуток за вирахуванням з неї внесків до бюджету та інших отвле-
чинних засобів. Нормальним джерелом відшкодування нестачі
власних оборотних коштів є позики банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, прискорення їх оборотності.
Небажаними джерелами є: зростання кредиторської заборгованості, кошти амортизаційного фонду і спеціальних фондів, які використовуються не за призначенням, прострочені позики банку.
У господарському обороті, крім власних оборотних коштів підприємства, беруть участь кошти позик, не погашених у строк, кредиторська заборгованість, вільні засоби спеціальних фондів та спецпоступленій, кошти на тимчасове поповнення оборотних коштів з резерву щодо надання фінансової допомоги.
Відволікаються з господарського обороту кошти, спрямовані на утворення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, імобілізовані оборотні кошти, кошти незаповненими нормативу стійких пасивів та засоби дебіторської заборгованості.
Оборотні кошти підприємства в умовах ринку
Господарська діяльність підприємства, як відомо, вимагає не тільки основних фондів, а й достатніх обігових коштів (запаси матеріалів, заділи незавершеного виробництва, готова продукція, грошові кошти та ін.)
Існує пряма залежність між діяльністю виробничого циклу підприємств та їх потребою в оборотних коштах. Чим триваліше цикл, тим більше оборотних коштів залучено в їхній безперервний кругообіг. На перед-
ствах таких галузей, як суднобудування, важке та енергетичне машинобудування та інші, цикл розтягується на роки.
На підприємствах з коротким виробничим циклом (у добувної, легкої, харчової промисловості і т.д.) тривалість циклу обчислюється тижнями, а часто і днями. Але в будь-якому випадку розрахунок потреби в обігових коштах вимагає тчательності, оскільки помилки можуть призвести до зростання витрат або навіть до порушень у виробничій діяль-
ності.
В умовах переходу до ринкової економіки у більшості підприємств до кінця 1993 року стан оборотних коштів серйозно погіршився внаслідок як локальних, так і загальних причин: руйнування єдиного економічного простору, падіння рівня виробництва, зростання цін після їх непродуманої лібералізації (особливо на сировину, матеріали, комплектуючі та інші необхідні елементи виробництва) і т.д.
Ліквідація системи держзамовлень і планово-централізованого матеріа
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 4492 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status