ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків
     

 

Економіко-математичне моделювання
Зміст

Вступ ................................................. ..................................... 3

Статистика оплати праці ............................................... ............ 4

Практичне застосування ................................................ ......... 9

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

Використана література ................................................ ......... 15

Додаток 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

Додаток 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Додаток 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

Введення
До фонду оплати праці державних підприємств включається фонд заробітної плати, премії та винагороди з фонду матеріального заохочення. Основну частину фонду оплати праці складає фонд заробітної плати. Заробітна плата робітників і службовців державних підприємств встановлюється і регулюється державою на основі нормування праці.
Статистичне вивчення оплати праці дає можливість виявити особливості механізму дії закону розподілу по праці на підприємствах державної власності. Завдання статистики полягають у тому, щоб кількісно визначити розмір звітного фонду оплати праці, її склад і структуру, вивчити рівень, динаміку і фактори росту фонду оплати по праці.
Фонд заробітної плати є всі грошові суми, нараховані робітникам і службовцям. Найбільшу питому вагу у складі звітного фонду заробітної плати займають грошові суми, нараховані робітникам і службовцям за виконану роботу.

Статистика оплати праці
Рівень середньої заробітної плати робітників, службовців та інших категорій персоналу обчислюється на основі місячного фонду заробітної плати і відповідних затрат праці в людино-днях і середньооблікової чисельності. Так середня місячна заробітна плата одного робочого визначається шляхом ділення місячного фонду заробітної плати на відповідне середнє списочно кількість робітників. Середня місячна заробітна плата розраховується для кожної категорії працівників і всього персоналу підприємства, галузі та народного господарства в цілому.
Рівень середньої заробітної плати окремих категорій працівників і всього персоналу в цілому по підприємствах, галузям не однаковий. Відхилення у рівні середньої заробітної плати залежать від ряду факторів, у тому числі суспільну значимість тієї чи іншої галузі. У результаті цих відхилень утворюється розподіл працівників за рівнем середньої заробітної плати. Ця обставина вимагає вивчення диференціації заробітної плати.
Динаміка середньої заробітної плати окремих категорій працівників і всього персоналу характеризується відношенням середніх величин (індексів). Зміна індексу рівня середньої заробітної плати змінного складу залежить від зміни власне її рівня (індекс фіксованого складу) і частки працівників з різним рівнем середньої заробітної плати (індекс структурних зрушень), тобто

 =,

де f1, f0 - індивідуальний рівень середньої заробітної плати у звітному і базисному періодах; d1, d0 - частка працівників з різним рівнем середньої заробітної плати в загальній їх чисельності у звітному і базисному періодах.
При частці підприємств у загальній чисельності робітників на рівні базисного періоду вплив зміни структури на величину загального індексу усувається. Це можна зробити шляхом розрахунку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу. Вплив зміни структури на величину загального індексу середньої заробітної плати враховує структурний індекс. Зазначені індекси нараховуються за формулами

Jф. з =;
Jстр. з =.
Загальний індекс середньої заробітної плати змінного складу дорівнює добутку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу на індекс структурних зрушень в чисельності робітників:
Jп. з = Jф. з Jстр.с.
Абсолютний приріст фонду заробітної плати можна розкласти на приріст за рахунок збільшення чисельності працівників та зростання середньої заробітної плати за формулою
? Ф = З1Т1-З0Т0 = (З0 +? З) (Т0 +? Т) -
-З0Т0 = З0Т0 + З0? Т + Т0? З +? З? Т-З0Т0 =
= З0? Т +? З (Т0 +? Т) = З0 (Т1-Т0) + (З1-З0) Т1,
де? Ф-абсолютний приріст фонду заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним; З1 і Т1, З0 і Т0 - рівень середньої заробітної плати і чисельність працівників відповідно в звітному і базисному періодах.
Показники рівня і динаміки середньої місячної заробітної плати працівників підприємств обчислюються без урахування виплат з фонду матеріального заохочення і з урахуванням цих виплат. Останній показник характеризує рівень і динаміку середньої оплати праці.
Рівень середньої оплати праці працівників визначається шляхом ділення суми фондів заробітної плати і матеріального заохочення на середню Облікова чисельність працівників. Його величина залежить від співвідношення рівня середньої заробітної плати і рівня середньої величини виплат з фонду матеріального заохочення. При незмінному їх співвідношенні динаміка середньої заробітної плати і виплат з фонду матеріального заохочення збігаються.
Зіставляючи рівень середньої оплати праці звітного періоду з плановим або з рівнем базисного періоду, отримаємо індекс рівня середньої оплати праці змінного складу:
: = F1: f0, або:,
де F1 і F0 - фонд оплати праці за звітний та базисний періоди;
Т1 і Т0, f1 і f0 - відповідно середня облікова чисельність працівників та індивідуальний рівень оплати праці у звітному і базисному періодах.
Індекс рівня середньої оплати праці використовується для зіставлення з індексом рівня продуктивності праці. При співвідношенні темпів зростання ці показників повинна дотримуватися випередження зростання середньої оплати праці зростанням його продуктивності. Рівень і динаміка середньої оплати праці застосовуються і для характеристики росту добробуту населення. При цьому використовується ще й середня заробітна плата з додаванням виплат і пільг із суспільних фондів споживання.
Практичне застосування
Використовуємо дані по 11-ти галузях за вересень 1996 і 1997 років, в які входять: фонд місячної заробітної плати і середнє списочно число робітників (див. пріложеніе1).
Обчислюємо середню місячну заробітної плати одного робітника, а також її частку в загальній кількості робітників. Виходячи з цих даних, обчислюємо індекс середньої заробітної плати (f1: f0). Обчислення представляємо у вигляді таблиці (див. пріложеніе2).
З таблиці видно, що середня місячна заробітна плата робітників галузі 1 зросла на 27%, по інших галузях відповідно:
2 - на 28%
3 - 14%
4 - 21%
5 - 14%
6 - 19%
7 - 11%
8 - 31%
9 - 16%
10 - 1%
11 - 2%
Загальна середня місячна заробітна плата по одинадцяти галузях збільшилася на 23%. Величина загального індексу середньої заробітної плати змінного складу більше величин приватних індексів за 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 і 11 галузях. Це пояснюється великим збільшенням у звітному періоді чисельності робітників у цих галузях.
Обчислимо індекс середньої заробітної плати фіксованого складу і структурний індекс для усунення впливу зміни структури на величину загального індексу.
Jф.с = 1,134
Jстр.с = 1,063
Обчислимо загальний індекс середньої заробітної плати змінного складу, що дорівнює добутку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу на індекс структурних зрушень в чисельності робітників:
Jп.с = Jф.с. ? Jстр.с = 1,205
Обчислимо абсолютний приріст фонду заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним:
? Ф = 2267,98 тис.руб.
В результаті збільшення чисельності робочих приріст склав:
З0 (Т1 - Т0) = 53,82 тис.руб.,
а в результаті зростання середньої заробітної плати:
(З1 - З0) Т1 = 2214,16 тис.руб.

Розглянемо динаміку зміни рівня середньої заробітної плати за 1996-1997 роки (див. Пріложеніе3).
За діаграмі середньої заробітної плати за вересень видно, що найбільший показник у «Апарату органів управління», а найнижчий - у «Освіти».
Середній приріст середньої заробітної плати на 1997 рік у порівнянні з 1996 роком склав 16,63%; причому Найвищий показник у «Промисловості» (30,6%), далі йдуть «Культура та мистецтво», «Сільське господарство» і «Охорона здоров'я та соц.обеспеченіе »-> 20%, а також« невиробничі побутове обслуговування »,« Транспорт »,« Освіта »,« Наука »і« Апарат органів управління »-> 10%.
У кількісному виразі лідирує «Промисловість» (438,69 руб.), Потім йдуть «Транспорт», «Культура і мистецтво», «Апарат органів управління» та «невиробничі побутове обслуговування» -> 200 руб.;
далі «Сільське господарство», «Наука» і «Охорона здоров'я та соц.обеспеченіе» -> 100 руб.
Такі галузі як «Будівництво» і «Кредитування, фінансування та страхування» мають дуже незначний приріст.

Використана література
1. «Економічна статистика», ред. В. Проскуряков, Е. Фреймундт, М. Ейдельмана, М., ФиС, 83г.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.3 of 10 on the basis of 2307 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status