ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства
     

 

Економіко-математичне моделювання
ЗМІСТ

ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.РАСЧЕТ потрібної кількості ОБЛАДНАННЯ
  ДЛЯ ВИПУСКУ ЗАДАНО ВИРОБНИЧОЇ
  ПРОГРАМИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.РАСЧЕТ змінних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ...
2.1. Матеріальні витрати ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Витрати на оплату праці виробничих робітників ... .... .... ....
2.3. Комерційні витрати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.РАСЧЕТ постійних витрат ... ... ... ... ... .... .... ... ... ....
3.1. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання ... ... ... ...
3.2. Загальновиробничі витрати ... ... ... ... .... ... .... ... .... ... ... ...

4.ОБОСНОВАНІЕ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ ВИРОБІВ .. ... ... ....
4.1. Розрахунок ціни виробу ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...
4.2. Розрахунок валових витрат при різних значеннях
програми випуску .... .... .... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... ... ...
4.3. Вибір оптимальної програми випуску ... ... ... ... ... .... .... .... ...

5. ВІЛЬНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
 ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ... ... ... ... ... ... ... ... ....

ВИСНОВОК. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ЛІТЕРАТУРА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... ... ... ..


ВСТУП

У нових економічних умовах, що визначаються ринковими відносинами, підприємства організовують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку та отримання прибутку. Це стає реальним тоді, коли виробник має можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі та збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами.
Ця можливість грунтується на точних, своєчасних і економічно обгрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства. При проведенні розрахунків необхідні прикладні та фундаментальні дослідження, застосування високоефективних нових моделей комп'ютерів. Все це дозволить підприємству добре орієнтуватися в хід та перспективи техніко-економічного розвитку виробництва, інакше воно може потерпіти крах, безнадійно відстати від конкурентів.
В даний час незмірно виріс інтерес підприємств до підготовки осіб, які вміють кваліфіковано проводити розрахунки техніко-економічних показників. На багатьох підприємствах ця робота ведеться на кустарному рівні.
Тому на передових підприємствах створюються постійні підрозділи, які зайняті аналізом і розрахунками економічної діяльності. Більше того, керівники підприємств дбають про те, щоб їх найближчими помічниками ставали керівники служб маркетингу та головний бухгалтер з новими, більш широкими функціями. Керівництво підприємством в умовах ринку починається з вирішення питань: що виробляти, скільки, за якою ціною продавати? І лише потім право голосу одержують керівники технічних служб.
Звичайно, створити службу аналізу, здатну дати достовірні розрахунки техніко-економічних показників роботи підприємства, непросто - у країні відчувається величезний дефіцит фахівців.
У курсовій роботі розкриваються деякі питання аналізу техніко-економічних показників діяльності підприємства, що стосуються програми випуску продукції, технологічного процесу виготовлення виробів, ефективності використання матеріалів, цінової політики, рентабельності та деяких інших.
Розрахунки дадуть можливість одержання більш точних уявлень і висновків про техніко-економічні показники діяльності підприємства. У результаті розрахунків виявляється результативність тієї чи іншої виробничої операції та необхідне ресурсне забезпечення.
У подальшому розрахунки будуть використані для вироблення управлінських рішень.

 
1. РОЗРАХУНОК необхідної кількості ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПУСКУ заданою програмою

Розрахунок кількості одиниць обладнання на кожній i-й операції здійснюється за формулою (1.1).

, (1.1)
де tшт - час обробки виробу на i-й операції, хв;
ФД-дійсний фонд часу роботи устаткування
в розрахунковому році, час;
Пг - річна програма випуску виробів за планом, шт.

Дійсний фонд часу розраховують за формулою (1.2).

, (1.2)
де Дк - кількість календарних днів на рік;
Двих-кількість вихідних днів на рік;
ДПР - кількість святкових днів у році;
ПВМ - тривалість зміни, год.;
КСМ - кількість робочих змін в день;
Кппр-коефіцієнт втрат часу на проведення планово - попереджувального ремонту обладнання.

Кппр зазвичай знаходиться в межах від 2% до 12%. Це залежить від якості обладнання. Наприклад, якщо обладнання щойно привезено з Японії, то Кппр скоріше за все буде дорівнювати 2%. А у випадку, якщо той же самий верстат зроблений 25 років тому і ламається кожні півгодини, тоді Кппр буде рівним 13%.


ФД = (365 - 104 - 10) (8 (2 ((100 - 3)/100 = 3895,52 час.
Qp1 = 180500 (3,6/(3895,52 (60) = 2,78 од.
Qp2 = 180500 (4,2/(3895,52 (60) = 3,24 од.
Qp3 = 180500 (5,8/(3895,52560) = 4,47 од.
Qp4 = 180500 (3,7/(3911,04 (60) = 2,85 од.
Qp5 = 180500 (5,1/(3911,04 (60) = 3,93 од.
Qp6 = 180500 (4,5/(3911,04 (60) = 3,47 од.

Прийняте кількість робочих місць (Qпi) одно найближчого цілого числа при округленні Qpiтак, щоб завантаження робочих місць була можливо повніше.
Ступінь завантаження робочих місць показує коефіцієнт завантаження, що розраховується за формулою (1.3).
, (1.3)

гдеКз - коефіцієнт завантаження робочих місць.

Кз1 = 2,78/3 = 0,92
Кз2 = 3,24/3 = 1,08
Кз3 = 4,47/4 = 1,11
Кз4 = 2,85/3 = 0,95
Кз5 = 3,93/4 = 0,98
Кз6 = 3,47/3 = 1,15

Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1
 №
операції
Кількість робочих місць Коеффіці-ент
 завантаження Число
виробничих
розрахункове прийняте робочих
1 2,78 3 0,92 6
2 3,24 3 1,08 6
3 4,47 4 1,11 8
4 2,85 3 0,95 6
5 3,93 4 0,98 8
6 3,47 3 1,15 6
Разом: 20
40

З наведеної таблиця 1.1 слід:
• 3-ю і 4-у операцію виконують робочі однакової кваліфікації. Робітники, що виконують 3-ю операцію мають найбільший коефіцієнт завантаження у зв'язку з суміщенням професій, ніж робітники на 4-й операції.
• Найвищу кваліфікацію мають робітники, які виконують 6-у операцію, тому в них найвищий коефіцієнт завантаження.

Слід також врахувати не виходи на роботу в зв'язку з хворобами, відпустками та іншими причинами. У даному випадку це 10% від загального числа виробничих робітників. У результаті число виробничих робітників стало рівним 44.
 
2. РОЗРАХУНОК змінних витрат підприємства

Витрати - витрати підприємства. Витрати бувають змінні та постійні. Змінні витрати включають у себе матеріальні витрати, заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні потреби і комерційні витрати. У цій роботі всі змінні витрати розраховані на один виріб.
З метою визначення змінних витрат необхідно розрахувати величину окремих статей та елементів витрат.
2.1. Вартість матеріалів обчислюється за формулою (2.1).
, (2.1)
де Ц-ціна за 1 кг матеріалу, руб.;
Мізд-маса виробу, кг;
Кісп.мат. - Коефіцієнт використання матеріалу;
Нтзр - норма транспортно-заготівельних витрат (2%).

СМ = 19000 (5,4 (0,89 ((1 + 0,02) = 93 140 руб. На од. Изд.

2.2. Витрати на оплату праці виробничих робітників розраховуються у наступному порядку:

Обчислюються відрядні розцінки для кожної операції за формулою (2.2).

, (2.2)
гдеР - розцінка на даній операції, руб.;
З - годинна тарифна ставка робітника, який виконує цю операцію, руб.;
t - час обробки виробу на цій операції, хв.

Часові тарифні ставки всіх робітників розраховуються за формулою (2.3).
З = З1 * Кт, (2.3)
гдеЗ1 - годинна тарифна ставка робітників 1-го розряду, руб.;
Кт - тарифний коефіцієнт відповідного розряду.


Тарифна ставка для першого розряду становлять 60 000 рублів на місяць. У місяці робочий зазвичай працює 176 годин (22 днів * 8 год.) Тарифні коефіцієнти для деяких розрядів (які є на даному підприємстві) поміщені в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1
Розряд Коефіцієнт Годинна тарифна ставка
2 1,30 443,18
3 1,69 576,13
4 1,91 651,13
5 2,16 736,36
З1 = 60000/176 (1,91 = 651,13 руб.
З2 = 60000/176 (1,30 = 443,18 руб.
З3 = 60000/176 (1,69 = 576,13 руб.
З4 = 60000/176 (1,69 = 576,13 руб.
З5 = 60000/176 (1.30 = 443,18 руб.
 З6 = 60000/176 (2,16 = 736,36 руб.

Р1 = 651,13 (3,6/60 = 39,06 руб.
Р2 = 443,18 (4,2/60 = 31,02 руб.
Р3 = 576,13 (5,8/60 = 55,69 руб.
Р4 = 576,13 (3,7/60 = 35,52 руб.
P5 = 443,18 (5,1/60 = 37,67 руб.
 P6 = 736,36 (4,5/60 = 55,22 руб.
 
Потім визначається розцінка на виріб за формулою (2.4).
 , (2.4)
де n - кількість операцій технологічного процесу виготовлення виробів.
Різд = 39,06 +31,02 +55,69 +35,52 +37,67 +55,22 = 254,18 руб.

Витрати на оплату праці виробничих робітників дорівнюють розцінки на виріб: ЗОТпр.р .= Різд = 254,18 руб.
Премія виробничим робочим розраховується за формулою (2.5).
 , (2.5)
 де НПР - норма премії.
Норма премії приймемо рівною 50%. Тоді витрати на оплату праці виробничих робітників складуть:
ЗОТпр.р. = 254,18 +127.9 = 381.27 руб.

Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників вважаються за формулою (2.6).
, (2.6)
де Носн - норма відрахувань на соціальні потреби,%.
У Росії норма відрахувань на соціальні потреби дорівнює 38,5%.
 ОСНпр.р. = 381.27338.5/100 = 146.78 руб.
Річний фонд оплати праці виробничих робітників визначається за формулою (2.7).
, (2.7)
де Пг - виробнича програма.

ФОТпр.р. = 381,27 * 180 500 = 68 819 235 руб.

Річні відрахування на соціальні потреби виробничих робітників розраховуються за формулою (2.8).
. (2.8)
ОСНг.пр.р = 68 819 235 * 38,5/100 = 26 495 405 руб.
2.3. Комерційні витрати приймаються у розмірі 15 000 руб. на один виріб.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Змінні витрати на одиницю виробу

Найменування статті
 витрат Умовне
позначення Сума, руб.
   1 Матеріальні витрати РМ 93 140
   2 Витрати на оплату праці виробництв-ських робітників ЗОТпр.р 381
   3
Відрахування на соціальні потреби про-виробничій робочих ОСН 146
   4 Комерційні витрати Красх 15 000
Разом змінні витрати на 1 виріб 108 668
3. РОЗРАХУНОК постійних витрат ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

Допоміжні робочі відносяться до категорії працівників, праця яких оплачується за погодинною системою оплати.
Для розрахунку витрат на оплату праці цієї категорії працівників необхідно визначити їх чисельність виходячи з даних таблиці 3.1.

Таблиця 3.1
Професія Кількість в 1 зміну, чол Розряд
слюсар-наладчик 1 на 5 верстатів 5
слюсар-ремонтник 1 на 15 верстатів 4
транспортний робочий 1 на 6 верстатів 3
контролер 1 на 10 верстатів 4
роздавальник інструмент 1 3
Виходячи з того, що на підприємстві 20 верстатів розрахували кількість допоміжних робітників: слюсар-наладчик - 8, слюсар-ремонтник - 3, транспортний робітник - 6, контролер - 4 і роздавальник інструментів -1.

Фонд оплати праці допоміжних робочих визначається для кожної категорії робітників окремо за формулою (3.1).

ФОТвсп.раб. = ТФОТвсп.раб. + ПР + Д, (3.1)
де ТФОТвсп.раб. - Тарифний фонд оплати праці допоміжних робітників, руб.;
ПР - премія допоміжних робітників, руб.;
Д - доплата допоміжних робітників, руб.

ТФОТвсп.раб. = Ч всп.раб.iФефЗi, (3.2)
де Феф.-ефективний фонд робочого часу допоміжних робітників у рік, час;
Чвсп.раб .- чисельність допоміжних робітників відповідної професії, чол.;
i - номер професії.

Річний ефективний фонд робочого часу допоміжних робітників розраховується за формулою (3.3).
, (3.3)
де а-відсоток невиходів на роботу з поважних причин.
У нашому випадку а = 10%.

Феф = (365-104-10) = 88 (1-10/100) = 1807,20 руб.
ТФОТ1 = 81807,20736.36 = 10 645 998 руб.
ТФОТ2 = 31807,20651,13 = 3 530 166 pуб.
ТФОТ3 = 61807,20576.13 = 6 247 092 pуб.
ТФОТ4 = 41807,20651.13 = 4 706 888 руб.
ТФОТ5 = 11807,20576.13 = 1 041 182 руб.

Встановимо нормипреміі і доплати. Вони рівні відповідно 25% і 5%.

ПР1 = 10 645 998 * 0,25 = 2 661 499 руб.
ПР2 = 3 530 166 * 0,25 = 882 541 руб.
ПР3 = 6 247 092 * 0,25 = 1 561 773 руб.
ПР4 = 4 706 888 * 0,25 = 1 176 722 руб.
ПР5 = 1 041 182 * 0,25 = 260 295 руб.
 
Д1 = 10 645 998 * 0,05 = 532 299 руб.
Д2 = 3 530 166 * 0,05 = 176 508 руб.
Д3 = 6 247 092 * 0,05 = 312 354 руб.
Д4 = 4 706 888 * 0,05 = 235 344 руб.
Д5 = 1 041 182 * 0,05 = 52 059 руб.
 
ФОТвсп.раб.1 = 10 645 998 + 2 661 499 + 532 299 = 13 839 797 руб.
ФОТвсп.раб.2 = 3 530 166 +882 541 + 176 508 = 4 589 216 руб.
ФОТвсп.раб.3 = 6 247 092 + 1 561 773 + 312 354 = 8 121 220 руб.
ФОТвсп.раб.4 = 4 706 888 + 1 176 722 + 235 344 = 6 118 955 руб.
ФОТвсп.раб.5 = 1 041 182 +260 295 + 52 059 = 1 353 536 руб.
 
 
Відрахування на соціальні потреби обчислюються за формулою (3.4).

. (3.4)

Розрахунок ОСН здійснюється для кожної категорії працівників окремо.

ОСН1 = 13 839 797,82 38.5/100 = 5 328 322 руб.
ОСН2 = 4 589 216,32 = 38.5/100 = 1 766 848 руб.
ОСН3 = 8 121 220,65 = 38.5/100 = 3 126 669 руб.
ОСН4 = 6 118 955,09 = 38.5/100 = 2 355 797 руб.
ОСН5 = 1 353 536,76 = 38.5/100 = 521 111 руб.

Результати розрахунків зводяться в Таблиця 3.2

Таблиця 3.2
Фонд оплати праці допоміжних робітників.
Категорія
працівників Чис-ленность, чол. Тарифний фонд оплати праці, руб. Премія, руб. Доплата, руб. Фонд оплати праці, руб. Відрахування
на соці-ний ну-Жди, руб. Підсумки, за-витрати на оплату праці, руб.
слюсар-наладчик 8 10 645 998 2 661 499 532 299 13 839 797 5 328 322 19 168 119
слюсар-ремонтник 3 3 530 166 882 541 176 508 4 589 216 1 766 848 6 356 064
транспортний
робочий 6 6 247 092 1 561 773 312 354 8 121 220 3 126 669 11 247 890
контролер 4 4 706 888 1 176 722 235 344 6 118 955 2 355 797 8 474 752
роздавальник інструменту 1 1 041 182 260 295 52 059 1 353 536 521 111 1 874 648
РАЗОМ 22
26 171 328 6 542 832 1 308 566 34 022 726 13 098 749 47 121 476
, (3.5)
гдеТе-тариф на 1 кВт/год електроенергії, руб.;
Руст - потужність встановленого обладнання, кВт;
ФД - дійсний фонд роботи часу роботи обладнання, год;
Ко - коефіцієнт одночасної роботи обладнання;
ККД - коефіцієнт корисної дії устаткування;
Кп - коефіцієнт втрат в мережі.

Тариф на 1 кВт електроенергії на годину дорівнює 300 рублів.
Техніко-економічні характеристики вживаного обладнання наведені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Зведені дані по обладнанню.

Вид операції
обладнання Балансова
вартість
тис. Руб. Встановлена потужність ел/дв, кВт Габаритні
розміри,
    мм Річні
норми амортизації,%

1 А 15380 19,0 7950x3700 10,5
2 Б 5760 7,6 1380x 800 6,5
3 У 6120 6,2 2850x1630 6,7
4 Г 1030 3,0 1130x 805 6,3
5 Д 4770 4,2 2240x 820 10,5
6 А 15380 19,0 7950x3700 10,5
Встановлену потужність обладнання множимо на кількість одиниць устаткування (для кожного виду):
Руст = 19,0 * 3 +7,6 * 3 +6,2 * 4 +3,0 * 3 +4,2 * 4 +19,0 * 3 = 187,4 кВт/ч.
Коефіцієнт одночасної роботи обладнання приймемо рівним 0,7. А коефіцієнт корисної дії устаткування приймемо рівним 0,9. Коефіцієнт втрат у мережі дорівнює 0,95.
Підставляючи дані у формулу (3.5), отримуємо:
Се = 300 * 187,4 * 3895,52 * 0,7/(0,9 * 0.95) = 179 303 267 руб.
Амортизація обладнання розраховується на основі балансової вартості обладнання і річних норм амортизації за формулою (3.6).
, (3.6)
гдеSб - балансова вартість, руб.;
Nа - норма амортизаційних відрахувань,%.

У даному випадку балансову вартість треба помножити на кількість обладнання.
  
А1 = 15 380 000 * 3 * 10,5/100 = 4 844 700 руб.
А2 = 5 760 000 * 3 * 6,5/100 = 1 123 200 руб.
А3 = 6 120 000 * 4 * 6,7/100 = 1 640 160 руб.
А4 = 1 030 000 * 3 * 6,3/100 = 194 670 руб.
А5 = 4 770 000 * 4 * 10,5/100 = 2 003 400 руб.
А6 = 15 380 000 * 3 * 10,5/100 = 4 844 700 руб.

Щоб знайти амортизацію всього устаткування потрібно скласти амортизацію кожного виду устаткування:
А = 4844 700 +1123 200 +1640 160 + 194 670 +2003 400 +4844700 = 14 650 830 руб.


Балансова вартість транспортних засобів складає 40% від балансової вартості обладнання, норма амортизації транспортних засобів 12,5%.
Sб = 15380000 * 3 +5760000 * 3 +6120000 * 4 +1030000 * 3 +4770000 * 4 +15380000 * 3 = 156210000 крб.
Sбтр = 156 210 000 * 0,40 = 62 484 000 руб.
Атр = 62 484 000 * 12,5/100 = 7 810 500 руб.
 
 
Витрати на допоміжні матеріали розраховуються за формулою (3.7).
СМвсп = М * Чст, (3.7)
де М - витрати на допоміжні матеріали на один верстат, руб.;
Чст - Число верстатів, шт.
СМвсп = 180 000 * (3 +3 +4 +3 +4 +3) = 3 600 000 руб.


Витрати на експлуатацію транспортних засобів (ЗТР) складають 10% від їх балансової вартості:
ЗТР = 62 484 000 * 0,1 = 6 248 400 руб.

Витрати на ремонт технологічного обладнання (Роб) складають 18% від їх первісної вартості:
Роб = 156 210 000 * 18/100 = 28 117 800 руб.

Витрати на ремонт транспортних засобів (РТР) - 9% від їх балансової вартості:
РТР = 62 484 000 * 0,09 = 5 623 560 руб.

Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів (Наприклад інструменту, інвентарю) - 720 000 рублів на один верстат на рік:
ІМБ?? = 720 000 * 20 = 14 400 000 рублів на все обладнання на рік.

Результати розрахунків помістимо в таблицю 3.4.
Стаття витрат Умовне обо-значення Сума
Тис. руб.
1 Фонд оплати праці допоміжне дл-них робочих ФОТвсп.раб 34 022,72
2 Відрахування на соціальні потреби допоміжних робітників ОСНвсп.раб 13 098,74
3 Вартість технологічної елек-троенергіі Се 179 303,26
4 Амортизаційні відрахування по технологічному обладнанню А 14 650,83
5 Амортизаційні відрахування по транспортним засобам АТР 7 810,50
6 Вартість допоміжних мате-ріалів СМвсп 3 600,00
7 Витрати на експлуатації транс-кравців коштів ЗТР 6 248,40
8 Витрати на ремонт обладнання Роб 28 117,80
9 Витрати на ремонт транспортних засобів РТР 5 623,56
10 Знос малоцінних та бистроізна-Шива предметів ІМБП 14 400,00
Разом: витрати по утриманню та експлуатації обладнання 306 884,81

3.2 Загальновиробничі витрати
Загальновиробничі витрати включають в себе витрати з управління підприємством і організацією робіт. До них відносяться зарплата керівникам, службовцям, малого обслуговуючого персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби. Також відноситься амортизація виробничих приміщень, витрати на поточний ремонт, канцелярські, поштові та інші витрати, податки.

Річний фонд зарплати перерахованих вище категорій працівників розраховується, виходячи з місячної ставки та кількості працюючих по кожній штатній посаді.
Таблиці 3.5
Штатний розклад підприємства.
ДДолжность Кількість
 на 2 зміни Оклад на місяць, руб.
(кількість мінімальних з/п по РФ в місяць.) Пре-мія
%
Керівник підприємства 1 15 50
Заступник керівника 1 14 50
Начальник зміни 2 12 45
Технолог нормувальник 2 10 45
Економіст-бухгалтер 2 8 40
Кладовщик 2 6 30
Уборщица (МОП) 4 4 30
Тарифний фонд оплати праці службовців розраховується за формулою (3.8).
ТФОТслуж = Чслуж * Ом * 12, (3.8)
де Ом - Оклад на місяць;
Чслуж - Чисельність службовців.
Мінімальна зарплата на місяць - 83490 руб.
ТФОТслуж1 = 1 * (15 * 83490) * 12 = 15 028 200 руб.
ТФОТслуж2 = 1 * (14 * 83490) * 12 = 14 026 320 руб.
ТФОТслуж3 = 2 * (12 * 83490) * 12 = 24 045 120 руб.
ТФОТслуж4 = 2 * (10 * 83490) * 12 = 20 037 600 руб.
ТФОТслуж5 = 2 * (8 * 83490) * 12 = 16 030 080 руб.
ТФОТслуж6 = 2 * (6 * 83490) * 12 = 12 022 560 руб.
ТФОТслуж7 = 4 * (4 * 83490) * 12 = 16 030 080 руб.

Потім розраховуються премії за формулою (3.9).
. (3.9)
Прслуж 1 = 15 028 200 * 50/100 = 7 514 100 руб.
Прслуж 2 = 14 026 320 * 50/100 = 7 013 160 руб.
Прслуж 3 = 24 045 120 * 45/100 = 10 820 304 руб.
Прслуж 4 = 20 037 600 * 45/100 = 9 016 920 руб.
Прслуж 5 = 16 030 080 * 40/100 = 6 412 032 руб.
Прслуж 6 = 12 022 560 * 30/100 = 3 606 768 руб.
Прслуж 7 = 16 030 080 * 30/100 = 4 809 024 руб.

Далі розраховується фонд оплати праці за формулою (3.10).
ФОТслуж = ТФОТслуж + Пр. (3.10)
ФОТслуж1 = 15 028 200 + 7 514 100 = 22 542 300 руб.
ФОТслуж2 = 14 026 320 + 7 013 160 = 21 039 480 руб.
ФОТслуж3 = 24 045 120 +10 820 304 = 34 865 424 руб.
ФОТслуж4 = 20 037 600 + 9 016 920 = 29 054 520 руб.
ФОТслуж5 = 16 030 080 + 6 412 032 = 22 442 112 руб.
ФОТслуж6 = 12 022 560 + 3 606 768 = 15 629 328 руб.
ФОТслуж7 = 16 030 080 + 4 809 024 = 20 839 104 руб.

Відрахування на соціальні потреби вважаються за формулою (3.4).
ОСН1 = 22 542 300 * 38,5/100 = 8 678 785 руб.
ОСН2 = 21 039 480 * 38,5/100 = 8 100 199 руб.
ОСН3 = 34 865 424 * 38,5/100 = 13 423 188 руб.
ОСН4 = 29 054 520 * 38,5/100 = 11 185 990 руб.
ОСН5 = 22 442 112 * 38,5/100 = 8 640 213 руб.
ОСН6 = 15 629 328 * 38,5/100 = 6 017 291 руб.
ОСН7 = 20 839 104 * 38,5/100 = 8 023 055 руб.

Результати зводяться до таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Витрати на оплату праці
Категорія працівників Оклад за місяць,
руб. Чисельність,
чол.
Річний
тарифний
Фонд оплати праці, руб. Премії в рік, руб. Річний фонд оплати праці,
руб. Відрахування
на соціальні
потреби, руб. Разом:
Витрати на оплату праці, руб.
Керівник підприємства 1 252 350 1 15 028 200 7 514 100 22 542 300 8 678 785 31 221 085
Заступник керівника 1 168 860 1 14 026 320 7 013 160 21 039 480 8 100 199 29 139 679
Начальник зміни 1 001 880 2 24 045 120 10 820 304 34 865 424 13 423 188 48 288 612
Технолог нормувальник 834 900 2 20 037 600 9 016 920 29 054 520 11 185 990 40 240 510
Економіст-бухгалтер 667 920 2 16 030 080 6 412 032 22 442 112 8 640 213 31 082 325
Кладовщик 500 940 2 12 022 560 3 606 768 15 629 328 6 017 291 21 646 619
Прибиральниця 333 960 4 8 015 040 2 404 512 10 419 552 4 011 527 14 431 079
Разом 14 117 219 960 49 192 308 166 412 268 64 068 723 230 480 995
Амортизація виробничих приміщень:
Амортізаціяпроізводственнихпомещеній обчислюється за формулою (3.6).

Норма амортизації виробничих приміщень дорівнює 1%.

Балансова вартість будівлі визначається за вартістю 1 кв. метра, який для виробничих площ коштує 5 млн. руб. Площа підприємства визначається виходячи з площі устаткування, робочих місць, інших виробничих приміщень. Плюс до цього 2 кв.м. виділяється кожному робочому.

Норма площі на 1 робітника - 2 кв. м.
Інші виробничі приміщення:
площа проходів - 15% від робочої (зайнятої обладнанням);
додаткова площа:
 складські приміщення -6% від робочої;
 конторські приміщення - 15% від робочої;
 побутові приміщення-15% від робочої.

Балансова вартість виробничих приміщень визначається за формулою (3.11).
Сбз = ЦмПп, (3.11)
де Цм - ціна 1 кв.м. виробничих площ, руб. ;
  Пп-загальна площа виробничих приміщень, кв.м.
 Таблиця 3.7
Робоча площа.
Кількість
   верстатів Габаритні
  розміри, м Робоча площа, кв.м.
3 7,95 x 3,70 88,24
3 1,38 x 0,80 3,31
4 2,85 x 1,63 18,58
3 1,13 x 0,805 2,72
4 2,24 x 0,82 7,34
3 7,95 x 3,70 88,24
Разом (поб) 208,43

площа проходів 15% від поб:
Sпрох .= 208,4315/100 = 31,26 кв.м.
Складські приміщення 6% від поб:
Sскл .= 208,43 = 6/100 = 12,50 кв.м.
конторські приміщення 10% від поб:
Sконтор = 208,43 = 10/100 = 20,84 кв.м.
побутові приміщення 15% від поб:
Sбит .= 208,43 = 15/100 = 31,26 кв.м.
Пп = 208,43 +31,26 +12,50 +20,84 +31,26 + 2 * 20 = 344,29 кв.м.
Сбз = 5 000 000 0 344,29 = 1 721 450 000 руб.
Аз = 1 721 450 000 А 1/100 = 17 214 500 руб.
Витрати на ремонт будівель - 2,5% в рік від балансової вартості будівлі:
Рем.зд = 1 721 450 000 1 2,5/100 = 43 036 250 руб.

Амортизація виробничого інвентарю:
Вартість виробничого інвентарю становить 3% балансової вартості обладнання. Річна норма амортизації виробничого інвентарю - 12,5%.
Cін. = 156 210 000 1 3/100 = 4 686 300руб.
Aін. = 4 686 30012,5/100 = 585 788 руб.
Витрати на ремонт виробничого інвентарю становлять 9% в рік від його балансової вартості:
Рін. = 4 686 300 9/100 = 421 767 руб.

Витрати на охорону праці та техніку безпеки составляют400 000 рублів на рік на кожне робоче місце:
Від = 400 000 0 20 = 8 000 000 руб.
Витрати на освітлення:
Витрати на освітлення розраховуються за формулою (3.11).
Ре = ТеПеПпФеф, (3.11)
де Те - тариф на 1 кВт.год, руб;
Пе - потреба в освітленні, Вт;
Пп - загальна освітлювана площа, кв.м.;
Феф - ефективний фонд часу (ФД з п.1 без урахування втрат часу на планово-попереджувальний ремонт обладнання), ч.
Феф = (365 - 104 - 10) (8 (2 = 4 016 год.
Тариф на 1 кВт/ч, як вказувалося раніше дорівнює 300 рублів.
Потреба в освітленні - 25Вт на 1 кв.м. (або 0,025 кВт).
Ре = 3000,025 344,29 3 4 016 = 10 370 014 руб.

Інші витрати (опалення, канцелярські витрати тощо) становлять 20% від витрат всіх статей загальновиробничих витрат.
Пр = (166 412 268 +64 068 723 +17214 500 +43 036 250 +585 788 +421 767 +8000 000 +10370 014) * 20%
Пр = 62 021 862 руб.

Результати розрахунків наведені в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Загальновиробничі витрати
Зміст статті витрат Умовне обо-значення Сума, руб.
1 Фонд оплати праці керівників, фахівців, службовців, МОП ФОТслуж. 166 412 268
2 Відрахування на соціальні потреби керівників, фахівців, слу-службовців, МОП ОСН 64 068 723
3 Амортизація виробничих по-ня Аз 17 214 500
4 Витрати на ремонт приміщень Рем.зд 43 036 250
5 Амортизація виробничого ін-вентаря Aін. 585 788
6 Витрати на ремонт інвентарю Рін. 421 767
7 Витрати на охорону праці та техніку безпеки Від 8 000 000
8 Витрати на освітлення Ре 10 370 014
9 Інші витрати Пр 62 021 862
Разом загальновиробничі витрати: 372 131 172


4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
4.1 Розрахунок ціни одиниці виробу
Розрахунок ціни одиниці виробу проводиться наоснованіі рентабельності вироби. Спочатку, необхідно розрахувати собівартість одиниці виробу для заданої програми випуску за статтями калькуляції.
Витрати на утримання і експлуатацію обладнання розраховуються наступним чином:
а) Розраховується РСЕО за формулою (4.1).
, (4.1)
гдеНрсео - Норма РСЕО,%.

, (4.2)
гдеФОТобщ - Фонд оплати праці для всього підприємства, руб.

ФОТобщ = ФОТпр.р + ФОТвсп.р + ФОТслуж. (4.3)

  ФОТобщ = 68 819 235 + 34 022 726 + 166 412 268 = 269 254 229 руб.
  Нрсео = 306 884 810/269 254 229 * 100 = 113,97%
 РСЕО = 381 * 113,97/100 = 434 руб.

б) Розраховуються загальновиробничі витрати (ОДР) за формулою (4.4).
, (4.4)
де Нопр - Норма загальновиробничих витрат,%.

. (4.5)
Нопр = 372 131 172/269 254 229 * 100% = 138,20%
ОПР = 381 * 138,20/100 = 527 руб.


в) Розраховуються позавиробничі витрати (ВВР), вони становлять 115% від загальновиробничих витрат:
ВПР = 527 * 115/100 = 606 руб.

Постійні витрати (ПІ) дорівнюють різниці повної собівартості (ПС) і змінних витрат (ПІ).

Таблиця 4.1
Собівартість одиниці виробу
Найменування статті Умовні обо-значення Величина, руб.
 1
 2

 3

 4

 5
 6 Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
             виробничих робітників
Відрахування на соціальні потреби
             виробничий робочих
Витрати на утримання і
           експлуатацію обладнання
Загальновиробничі витрати
Загальногосподарські витрати СМ
ЗОТпр.р.

ОСНпр.р.

РСЕО

ОПР
ВПР 93 140
381

146

434

527
606
Разом виробнича себестоі-тість ПРС 95 234
 7 Комерційні витрати Красх 15 000
Разом повна собівартість ПС 110 234
 У тому числі: постійні витрати
                           змінні витрати пої
ПІ 1566
108 668

 Знаючи собівартість можна розрахувати ціну на виріб за формулою (4.6):
, (4.6)
 де R - рентабельність,%.
Ц = 110 234 * (1 + 60/100) = 176 374 руб.

4.2. Розрахунок валових витрат при різних значеннях
програми випуску.
При розрахунку техніко-економічних показників роботи підприємства необхідно дати економічне обгрунтування програми випуску продукції, тому що задана виробнича програма не завжди є оптимальною. Необхідно, щоб отримані раніше значення прийнятого кількості обладнання не змінювалися, оскільки при цьому зміниться весь розрахунок витрат. Для розрахунку можливого діапазону програми випуску необхідно визначити максимально можливе значення випуску продукції на кожній операції для прийнятого числа обладнання.
, (4.7)
де ti - тривалість операції, час.

N1 = 3 * 3895.52 * 60/3.6 = 194 800 шт
N2 = 3 * 3895.52 * 60/4.2 = 167 000 шт
N3 = 4 * 3895.52 * 60/5.8 = 161 200 шт
N4 = 3 * 3895.52 * 60/3.7 = 189 500 шт
N5 = 4 * 3895.52 * 60/5.1 = 183 300 шт
N6 = 3 * 3895.52 * 60/4.5 = 155 800 шт
За максимальну межу програми приймаємо найбільше значення з усіх N. Найбільшим значенням вийшло N1, яке дорівнює 194800 штук.
Таким чином без зміни числа обладнання програма випуску може змінюватися від заданої до максимальної, тобто від 180 500 до 194 800 штук. Цей інтервал розбиваємо на 5 рівних проміжних значень програми випуску. Для цих проміжків вважаємо постійні, змінні та валові витрати.
Постійні витрати дорівнюють постійним витратам на один виріб з таблиці 4.1 помноженим на задану програму випуску:
Пої = 180 500 * 1 566 = 282 663 тис. руб.
Змінні витрати дорівнюють змінним витратам на один виріб помноженим на отримані програми випуску:
ПІ1 = 180 500 * 108 668 = 19 614 574 тис. руб.
ПІ2 = 183 360 * 108 668 = 19 925 364 тис. руб.
ПІ3 = 186 220 * 108 668 = 20 236 155 тис. руб.
ПІ4 = 189 080 * 108 668 = 20 546 945 тис. руб.
ПІ5 = 191 940 * 108 668 = 20 857 736 тис. руб.
ПІ6 = 194 800 * 108 668 = 21 168 526 тис. руб.
Валові витрати це сума постійних і змінних витрат.
Результати вище наведених розрахунків зводяться в таблицю 4.2.
Таблиця 4.2
Розрахунок валових витрат підприємства
Програма випус-ка, шт Постійні через держки, тис. руб. Змінні з-держки, тис. руб. Валові витратиш-ки, тис. руб.
180 500 282 663 19 614 574 19 897 237

183 360 282 663 19 925 364 20 208 027

186 220 282 663 20 236 155 20 518 818

189 080 282 663 20 546 945 20 829 608

191 940 282 663 20 857 736 21 140 399

194 800 282 663 21 168 526 21 451 189

 
Собівартість виробу є валові витрати поділені на програму випуску. Постійні і змінні витрати на один виріб є постійні і змінні витрати на весь випуск поділені на програму випуску.

Таблиця 4.3
Динаміка витрат виробництва
Програм-ма випус-ка, Постійні витрати, тис. руб. Змінні витрати, тис. руб. Валові витрати,. Собівартість
шт. На весь випуск На один виріб На весь випуск На один виріб тис. руб вироби, тис. руб.
180 500 282 663 1,56 19 614 574 108,668 19 897 237
110,23
183 360 282 663 1,54 19 925 364 108,668 20 208 027
110,21
186 220 282 663 1,52 20 236 155 108,668 20 518 818
110,19
189 080 282 663 1,50 20 546 945 108,668 20 829 608
110,16
191 940 282 663 1,47 20 857 736 108,668 21 140 399
110,14
194 800 282 663 1,45 21 168 526 108,668 21 451 189
110,12
Рис 4.2. Динаміка валової собівартості.
 
Валова виручка - це твір ціни на програму випуску.
Прибуток - це валова виручка мінус валові витрати.
Таблиця 4.4
Розрахунок прибутку підприємства
Програма випуску, шт Ціна за оди-ніцу вироби,
тис. руб. Валова виручка, тис. руб. Валові витрати, тис. руб. Прибуток
180 500 176 31 768 000 19 897 237
11 870 763
183 360 176 32 271 360 20 208 027
12 063 333
186 220 176 32 774 720 20 518 818
12 255 902
189 080 176 33 278 080 20 829 608
12 448 472
191 940 176 33 781 440 21 140 399
12 641 041
194 800 176 34 284 800 21 451 189
12 833 611
Рис 4.3. Динаміка прибутку.
 
4.3. Вибір оптимальної програми випуску.
Оптимальною вважається програма, яка забезпечує максимальний прибуток. За даних інтервалах програм випуску чим більше випускається продукції, тим більший прибуток. Самая максимальний прибуток знаходиться за програмою випуску 194 800 штук. Значить оптимальна програма випуску 194 800 штук.
 
5. ЗВЕДЕНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
 
Річний обсяг випуску і реалізації дорівнює добутку ціни вироби на виробничу програму:
176 374 * 180 500 = 31 835 070 000 руб.
Виробіток на одного працюючого (кількість виробів) є відношення виробничої програми до загального числа працюючих:
180 500/80 = 2256 шт.
Виробіток на одного виробничого працівника (кількість виробів) є відношення виробничої програми до числа виробничих робітників:
180 500/44 = 4 102 шт.
Виробіток на одного працюючого (грошове вираження) є відношення річного обсягу випуску і реалізації до загального числа працюючих:
31 835 070 000/80 = 397 943 838 руб.
Виробіток на одного виробничого робітника (грошове вираження) є відношення річного обсягу випуску і реалізації до загального числа виробничих робітників:
31 835 070 000/44 = 723 534 250 руб.
Середньомісячна заробітна плата розраховується за формулою (5.1).
, (5.1)
де Р - кількість працюючих, чол.
Зс заг = 269 254 229/(80 * 12) = 280 473 руб.
Зс заг = 269 254 229/(44 * 12) = 509 951 руб.
Фондовіддача є відношення річного обсягу випуску і реалізації до балансової вартості основних засобів:
Фо = 31 835 070 000/(156 210 000 +62484 000 +1721 450 000) = 16 руб/руб.
Фондомісткість - це зворотна фондовіддача:
Фе = 1/16 = 0,06 грн/руб.
Собівартість річного випуску цей твір повної собівартості на програму випуску:
110 234 + 180 500 = 19 897 237 000 руб.
Прибуток підприємства це ціна мінус повна собівартість:
(176 374 - 110 234) * 180 500 = 11 938 270 000 руб.
 
Результати вищенаведених розрахунків наведені в таблиці 5.5.
 Таблиця 5.1
Зведені техніко-економічні показники роботи підприємства
Найменування показника Одиниця виміру Величина показника
1 Річний обсяг випуску і реалізації шт 180 500
2 Річний обсяг випуску і реалізації руб. 31 835 507 000
3 Точка беззбитковості шт
4 Точка беззбитковості руб.
5 Загальна кількість працюючих чол 80
в тому числі
виробничих робітників 44
допоміжних робітників 22
керівників 2
фахівців 4
службовців 4
МОП 4
6 Вироблення шт
На одного працюючого 2 256
На одного працівника 4 102
На одного працюючого 397 943 838
На одного працівника 723 534 250
7 Фонд оплати праці підприємства руб. 269 254 229
8 Середньомісячна заробітна плата руб.
одного працюючого 280 473
одного робочого 509 951
9 Кількість технологічного обладнання шт. 20
10 Балансова вартість обладнання руб. 156 210 000
11 Сумарна потужність обладнання кВт 187,4
12 Фондовіддача грн/руб 16
13 фондомісткість руб/руб 0,06
14 фондоозброєність руб/ч 24 251 800
фондоозброєність виробничих ра-бочих руб/ч 3 550 227
15 Коефіцієнт завантаження?? обладнання 1,037
16 Виробнича площа підприємства кв.м. 344,29
17 Собівартість одного виробу руб. 110 234
в тому числі постійні витрати 1 566
змінні витрати 108 668
18 Собівартість річного випуску руб. 19 897 237 000
19 Прибуток підприємства руб. 11 938 270 000
20 Рентабельність% 60
21 Частка прибутку в ціні 37,5%
У результаті даної курсової роботи були розраховані техніко-економічні показники роботи підприємства, проаналізувавши які ми можемо знайти шляхи поліпшення результатів діяльності підприємства.
 

Рис 6.1. Собівартість виробу.
З діаграми видно, що більшу частину собівартості склали матеріальні витрати (85%). Набагато менше склали комерційні витрати (13%). А що залишилися 2% поділили між собою витрати на оплату праці (0,50%), витрати на утримання і експлуатацію обладнання (0,32%), загальногосподарські (0,58%) та загальновиробничі витрати (0,50%).
Оскільки більшу частину собівартості продукції склали матеріальні витрати, для можливого зниження собівартості необхідно проаналізувати економічну доцільність всіх матеріальних витрат: оптимальність умов закупівлі і транспортування матеріалів, ефективність їх використання, можливість мінімізації відходів.
Також в собівартості продукції велика частка комерційних витрат. Можна перевірити можливість зниження витрат, пов'язаних з реалізацією продукції: виправданість витрат на рекламу, оптимальність умов продажу і транспортування продукції.
Зниження витрат на оплату праці за рахунок встановлення нового обладнання та скорочення числа робітників, але це спричинить додаткові капітальні витрати.
 Для зниження загальновиробничих витрат можна перевірити можливість скорочення штату управлінського персоналу, спеціалістів та службовців.
Зниження загальновиробничих витрат спричинить за собою зниження загальногосподарських витрат.
Для аналізу діяльності підприємства скористаємося зведеними техніко-економічними показниками роботи підприємства, розрахованими в результаті курсової роботи.
На інтервалі обсягу випуску продукції від 180 500 до 194 800 шт. точка беззбитковості відсутній, тобто в даному інтервалі немає такого обсягу випуску продукції, при якому валова виручка була б дорівнює валовим витратам.
Фондовіддача склала 16 рублів, це означає, що на кожен карбованець основних засобів дане підприємство виробляє продукції на 16 рублів.
Фондомісткість склала 0.06 рубля, це означає, що для виробництва продукції на один карбованець необхідно вкласти 0.06 рубля основних засобів.
Коефіцієнт завантаження обладнання склав 1.037, що є хорошим показником, тому що це означає, що обладнання на даному підприємстві повністю завантажено та простоїв обладнання немає.
Недостаткомданного підприємства є низький рівень оплати праці виробничих робітників. Фонд оплати праці виробничих робітників становить 25% від загального фонду оплати праці підприємства, хоча кількість виробничих робітників на підприєм
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.1 of 10 on the basis of 2215 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status