ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці
     

 

Економіко-математичне моделювання
Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці.
Завдання
На основі вихідних даних розрахувати техніко-економічні показники діяльності виробничої дільниці.
Вихідні дані:
Дільниця працює в дві зміни при 41 годинному робочому тижні. Витрати на планово-попереджувальні ремонти складають:
-для формувального обладнання 12% від номінального часу;
-для вибивне обладнання 9% від номінального часу.

Номенклатура виливків і річний випуск машин.
Номер виливки Річна програма випуску машин, млн. шт.
4,5,6 1,838
Характеристика виготовляються виливків.
Номер виливки Число виливків на одиницю продукції, шт Маса виливка, кг
4 1 22
5 1 30
6 2 17
Характеристика основного обладнання.
Обладнання Потужність двигунів, кВт Годинна Продуктивність Питома виробництв-жавна пло-щадь, м2 Оптова ціна, руб. Норма амор-тізаціі,%
Формовочні машини 35 60 форм 40 265000 16,7
Вибивне устаткування 240 6,5 т 78 75000 27,4
Норми чисельності і кваліфікація виробничих робітників.
Обладнання Норма чисельності, чол Розподіл середньої норми чисельності за розрядами
                    III IV
Формовочні машини 2 1 1
Вибивне обладнання 2 2 -
Витрата і вартість металу і відходів.
Номер виливки Витрата металу на 1т виливків, кг Вартість 1кг металу, руб. Відходи на 1т виливків, кг Вартість 1кг відходів, руб
4 1716 1,378 716 0,068
5 1649 1,338 649 0,067
6 1482 1,622 482 0,081
Витрата і вартість допоміжних матеріалів.
Матеріал Витрати на 1т виливків, т Середня ціна 1 т, руб
Формовочні матеріали 10 4
1. Визначення вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань. 4
1.1 Розрахунок необхідної кількості основного обладнання і коефіцієнтів його завантаження. 4
1.2 Розрахунок вартості устаткування і річних амортизаційних відрахувань. 6
1.3 Розрахунок вартості будівель і споруд, що відносяться до ділянки, і річних амортизаційних відрахувань. 8
1.4 Складання зведеної відомості вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань. 10
2. Визначення чисельності працюючих і фонду заробітної плати. 10
2.1 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників. 10
2.2 Визначення облікової чисельності робітників, ІТП і службовців, які обслуговують ділянку. 12
2.3 Розрахунок показників продуктивності праці. 12
2.4 Розрахунок фонду зарплати. 12
3. Визначення собівартості основних і допоміжних матеріалів, що витрачаються на технологічні цілі. 13
3.1 Розрахунок вартості основних матеріалів. 13
3.1.1 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів. 14
4. Визначення вартості витрачається електроенергії. 16
4.1 Розрахунок вартості силової електроенергії 16
4.2 Розрахунок вартості електроенергії, що витрачається на освітлення ділянки. 18
5. Визначення витрат на утримання і експлуатацію обладнання ділянки. 18
6. Визначення цехових витрат. 18
7. Визначення собівартості продукції. 19
8. Техніко-економічні показники. 20
 
1. Визначення вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань.
1.1 Розрахунок необхідної кількості основного обладнання і коефіцієнтів його завантаження.
Розрахунок обладнання і коефіцієнтів завантаження оформляється у вигляді табл.1.
Розрахункове число одиниць кожного виду основного обладнання
,
де СPI - розрахункове число одиниць i-го виду обладнання, шт;
 NM-річна програма випуску машин підприємством, шт;
 tк-норма часу на відпрацювання к-го виробу на i-му вигляді обладнання, ч;
 MК-число виробів до-го найменування, що випускаються однією машиною, шт;
 Fg-дійсний річний фонд часу роботи одиниці устаткування, ч.
Прийняте число одиниць i-го виду устаткування (Спрi) визначається шляхом округлення розрахункового числа одиниць (Срi) до цілого числа.
Коефіцієнт завантаження i-го виду обладнання


Таблиця 1. Основне обладнання та його завантаження.
Номер вироби Обладнання Річний випуск машин, шт. Норма часу на вироби, мін. Число виробів на машину, шт. Дійсний річний фонд часу, ч. Розрахункове число одиниць обладнання Прийняте число одиниць обладнання Коефіцієнт завантаження
Формовочні машини
4. 1838000 1,00 1 3485 8,79 9 0,9767
5. 1838000 1,00 1 3485 8,79 9 0,9767
6. 1838000 0,50 2 3485 8,79 9 0,9767
Разом 1838000 2,50 4 3485 26,37 27 0,9767
Вибивне обладнання
4. 1838000 4,92 1 3604 41,86 42 0,9966
5. 1838000 3,61 1 3604 30,69 31 0,9901
6. 1838000 3,19 2 3604 54,17 54 1,0031
Разом 1838000 11,72 4 3604 126,71 127 0,9978
Разом по всіх видах обладнання 1838000 14,22 4 7089 153,08 154 0,99

1.2 Розрахунок вартості устаткування і річних амортизаційних відрахувань.
Розрахунок витрат на придбання і монтаж обладнання ділянки і річних амортизаційних відрахувань оформляється у вигляді табл.2.
Витрати на транспортування обладнання від заводу-виробника і на будівельно-монтажні роботи, пов'язані з його установкою приймаються в розмірі 30% від оптової ціни.

Таблиця 2. Вартість обладнання та річні амортизаційні відрахування.
Обладнання Кількість, шт. Оптова ціна за одиницю, руб. Вартість обладнання, тис.руб. Вартість транспортування і будівельно-монтажних робіт, тис.руб. Вартість обладнання з урахуванням транспортних і будівельно-монтажних робіт, тис.руб. Норма амортизації,% Сума річних амортизаційних відрахувань, тис.руб.
Формовочні машини 27 265000 7155 2146,5 9301,5 16,7 1553,3505
Вибивне обладнання 127 75000 9525 2857,5 12382,5 27,4 3392,805

1.3 Розрахунок вартості будівель і споруд, що відносяться до ділянки, і річних амортизаційних відрахувань.
Розрахунок витрат на будівництво будівель та споруд, що відносяться до ділянки і річних амортизаційних відрахувань оформляється у вигляді табл.3.
Ціна 1м2 площі, зайнятої обладнанням, приймається рівною 12 руб., А річний відсоток амортизаційних відрахувань з обладнання, будівель і споруд-2,5%.
Вартість будівельних споруд складає 35% від загальної площі вартості будівлі.

Таблиця 3. Вартість будівель і споруд та річні амортизаційні відрахування.
Обладнання Кількість, шт. Питома площа, м2 Сумарна площа, м2 Ціна 1м2 площі, руб Загальна вартість площі, руб Норма амортизаційних відрахувань,% Сума річних амортизаційних відрахувань, руб
Будинки (площа, зайнята обладнанням).
Формовочні машини 27 40 1080 12 12960 2,5 324
Вибивне обладнання 127 78 9906 12 118872 2,5 2971,8
Будівельні споруди.
Сантехнічні проводки, траншеї, естакади та ін 46141,2 2,5 1153,53
Всього по ділянці 154 118 1098 6 12 177973,2 2,5 4449,33

1.4 Складання зведеної відомості вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань.
На підставі таблиць 2 і 3 складається зведена відомість вартості основних фондів і сум річних амортизаційних відрахувань ділянки, яка надається у вигляді табл. 4.
У таблиці 4 додатково включається загальна вартість технологічного оснащення та відповідна сума амортизаційних відрахувань. Вартість технологічного оснащення приймається у розмірі 6% від вартості обладнання, а норма амортизації-20%.
? того витрати на утримання і експлуатацію обладнання 9146,90
Цехові витрати
1 Зарплата ІТП і службовців з відрахуваннями на соціальне страхування 11,18
2 Амортизація будівель і споруд 4,45
3 Поточний ремонт будівель та споруд 7,12
4 Електроенергія освітлювальна 14,83
5 Знос малоцінних та швидкозношуваних іінвентаря 70,00
6 Витрати на охорону праці 40,25
7 Інші витрати 7,39
Разом цехові витрати 155,22
7. Визначення собівартості продукції.
Планова калькуляція визначає рівень собівартості одиниці продукції даного виду (в цілому і по окремих статтях).
Розрахунок собівартості оформляється у вигляді табл. 12.
Таблиця 12. Калькуляція собівартості 1 вироби.
№ п/п Статті витрат на річний випуск, тис.руб. На 1 виріб, тис.руб.
1 Основні матеріали (за вирахуванням витрат) 360688,01 0,1962
2 Допоміжні матеріали для технічних цілей 6322,72 0,0034
3 Технологічна електроенергія 0,00 0,0000
4 Основна зарплата виробничих робітників 1186,64 0,0006
5 Додаткова зарплата виробничих робітників 178,00 0,0001
6 Відрахування на соціальне страхування 504,92 0,0003
7 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 9146,90 0,0050
8 Цехові витрати 155,22 0,0001
Разом цехова собівартість 378182,41 0,2058
8. Техніко-економічні показники.
Техніко-економічні показники роботи дільниці наводяться у вигляді табл. 13.
Таблиця 13. Техніко-економічні показники.
Показники Одиниця виміру Значення
Річний випуск виробів шт 1838000
Число одиниць виробничого обладнання шт 154
Виробнича площа ділянки м2 10986
Усього працюючих чол. 809
в т.ч. робітників чол. 805
з них
виробничих чол. 700
допоміжних чол. 105
ІТП чол. 2
службовців чол. 2
Випуск продукції на 1 працюючого шт/люд. 2272
Випуск продукції на 1 виробничого робочого шт/чол 2626
Випуск продукції на 1 м2 площі шт/м2 167
Середнє завантаження обладнання% 0,9872
Собівартість 1 вироби тис. руб. 0,2058
Література.
1. Тарасова Н.В., Ларионова И.А., Алексахін А.В. Організації та планування виробництва. Методичні вказівки. М.: ізд.МІСіС 1991р.
2. Брюханенко Б.А., Іванов І.М., Маркова Н.В. Техніко-економічні розрахунки з організації та планування підприємств чорної металургії. М.: Металургія 1974р.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.2 of 10 on the basis of 4022 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status