ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура та зміст типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів .
     

 

Економіка
Договір купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі в міжнародній комерційній практиці називається контрактом.
Контракт купівлі-продажу являє собою комерційний документ, що оформляє зовнішньоторговельну операцію, в якому міститься письмова домовленість сторін про поставку товару: зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця та зобов'язання покупця прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму, або зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної угоди.
Регулювання укладання договору купівлі-продажу та ті права і обов'язки продавця і покупця, які виникають з такого договору, уніфіковано в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
Застосовувані в зовнішній торгівлі контракти містять різні умови, що характеризують товар, що служить предметом купівлі-продажу, що визначають особливості комерційні угоди, права та обов'язки сторін, взаємні зобов'язання сторін по операціях, що забезпечує виконання контракту. Усі умови контракту можна класифікувати таким чином:
1) з точки зору їх обов'язковості для продавця і покупця;
2) з точки зору їх універсальності.
З точки зору обов'язковості умови контракту поділяються на обов'язкові та додаткові.
До обов'язкових умов відносяться:
* Найменування сторін - учасників угоди;
* Предмет контракту;
* Якість і кількість;
* Базисні умови поставки; ціна
* Умови платежу
* Санкції та рекламації (штрафи, претензії);
* Юридичні адреси та підписи сторін.

Додаткові умови:

* Здавання-приймання товару;
* Страховка;
* Відвантажувальні документи;
* Гарантії;
* Упаковка та маркування;
* Форс-мажорні обставини;
* Арбітраж;
* Інші умови.

Обов'язковими ці умови ( "conditions") називаються так тому, що, якщо одна із сторін не виконує ці умови, то інша сторона має право розірвати контракт і вимагати відшкодування збитків.
З погляду універсальності умови контракту поділяються на індивідуальні та універсальні.
До індивідуальних, тобто тим, які притаманні тільки одному конкретному контракту, відносяться:
* Найменування сторін у преамбулі;
* Предмет контракту;
* Якість товару;
* Кількість товару;
* Ціна;
* Строки поставки;
* Юридичні адреси та підписи сторін.

До універсальних умов відносяться:

* Здавання-приймання товару;
* Базисні умови поставки;
* Умови платежу;
* Упаковка та маркування;
* Гарантії;
* Санкції та рекламації;
* Форс-мажорні обставини;
* Арбітраж.
Основні пункти зовнішньоторговельного контракту:
1. Преамбула. Преамбула передує тексту контракту і починається зі слова контракт в середині сторінки, після якого слід номер контракту. Нижче, справа, пишеться дата, а зліва зазначається місце укладання контракту. Далі в преамбулі чітко вказується фірмові найменування сторін. У преамбулі також дається визначення сторін як контрагентів. Наочним прикладом може служити преамбула контракту наведеного в додатку 12.

2. Предмет контракту. Після преамбули слід опис предмета контракту та встановлюється його точне найменування, характеристика, модель, сорт і т.д. Якщо товар потребує більш детальної характеристики або асортимент товару широкий з найменувань і кількості, то все це вказується в додатку до договору (специфікації), який є невід'ємною частиною контракту, про що робиться відповідне застереження в тексті контракту.

3. Кількість. У контракті встановлюється одиниця виміру кількості, система мір і ваг.

4. Якість товару. Визначити якість товару в контракті купівлі-продажу - значить встановити якісну характеристику товару, тобто сукупність властивостей, що визначають придатність товару для використання його за призначенням у відповідності до потреб покупця. Вибір способу визначення якості залежить від характеру товару, від практики, що склалася в міжнародній торгівлі цим товаром, та інших умов.

Способи визначення якості:

* За стандартом
* За технічними умовами
* По специфікації
* За зразком
* За описом
* За попередньою огляду
* По змісту окремих речовин в товарі
* По виходу готового продукту
* По натурному вазі
* Спосіб "тель-кель".

Якщо в контракті не зазначений спосіб визначення якості, звичайно вважається, що якість визначається товару повинно відповідати середньому якості, що є в країні продавця або в країні походження товару звичайним для даного виду товару.

5. Транспортні умови контракту. Транспорт є основною сполучною ланкою між продавцем і покупцем; кінцевою метою транспортування є своєчасне прибуття вантажу в кінцевий пункт призначення в хорошому стані. При розгляді питань транспортування вантажів для учасників зовнішньоторговельної операції необхідно встановити наступне:

* Які базисні умови поставки товару, як відповідно до них розподіляються обов'язки продавця і покупця щодо забезпечення доставки товару;
* Як здійснюється зворотний зв'язок між продавцем і покупцем при доставці товару (повідомлення);
* Яким видом транспорту буде доставлятися товар, які документи супроводжують договір перевезення.
          
Базисними умовами в зовнішньоторговельному контракті купівлі-продажу називають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця і покупця по доставці товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків по постачанню товару і переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця, а також що можуть виникнути у зв'язку з цим витрат. Застосування базисних умов спрощує складання й узгодження контрактів, допомагає контрагентам знайти способи розподілу відповідальності і вирішення виникаючих розбіжностей. Міжнародна торгова палата розробила і випустила збірники тлумачень базисних умов, так звані "International Commercial Terms".

З усіх базисних умов найбільшого поширення набули умови FOB і CIF, і в практиці міжнародної торгівлі "ціна FOB" зазвичай розуміється як експортна ціна товару, ціна CIF - як імпортна.
Не менш важливим питанням при укладанні контракту є питання про вид транспорту. Для відповіді на це питання необхідно проаналізувати наступні фактори:

* Вид вантажу;
* Відстань і маршрут перевезення;
* Фактор часу;
* Вартість перевезення.

У таблиці 4 наведена класифікація умов ІНКОТЕРМС по застосовним видами транспорту.
 
                                                                                                                      Таблиця 4.

Вид транспорту

Умова ІНКОТЕРМС

Повітряний

FCA

Залізничний

FCA

Морський та річковий

FAS
FOB
CAF
CIF
DES
DEQ

Будь-який вид

EXW
FCA
CPT
CIP
DAF
DDU
DDP


6. Ціна товару. Ціна на кожен товар встановлюється за якусь певну одиницю виміру. Вибір одиниці виміру, за яку встановлюється ціна, визначається характером товару і практикою яка склалася на світовому ринку при торгівлі цим товаром.
7. Умови платежу. Умови платежу визначають у контракті наступні моменти:
* Спосіб платежу
* Засоби платежу
* Форму платежу

Спосіб платежу показує, коли здійснюється оплата товару по відношенню до моменту його фактичної поставки. Існує три способи платежу: платіж готівкою, авансовий платіж, платіж у кредит.

До форм розрахунків, що застосовуються в міжнародній торговій практиці, належать такі (подаються за ступенем вигідності для експортера від найбільш вигідною до найменш вигідної):
* 100% авансовий платіж
* Акредитив
* Інкасо
* Відкритий рахунок

Так, у Контракті КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п.4.1) як форму платежу використовують 100% попередню оплату (умови наведені у Додатку), а в Контракті № КЕ - 07 - МК/95 використовується 100% безвідкличної акредитив . (див. Додаток 12, п. 4.1). Причому якщо в контракті умовою платежу використовується акредитив, то в контракті повинен буде присутній пункт про умови розкриття акредитива.
Подробнее форми розрахунків висвітлюються в пункті 8.

8.Срок і дата поставки. Під терміном поставки товару розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар покупцеві або за його дорученням особі, що діє від його імені. Кількість товару зазначений у контракті, може бути поставлено одноразово або частинами (партіями). Наприклад в Контракті КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п. 3.3) чітко обумовлюється момент про неприпустимість часткової поставки.
Датою поставки називається дата передачі товару в розпорядження покупця.

9.Упаковка та маркування. Звичайно в контракті розрізняють зовнішню упаковку - тару (ящики, картонні коробки, бочки, контейнери тощо) і внутрішню упаковку, невід'ємну від товару. При укладанні контракту упаковка товару відноситься до обов'язків продавця. (Приклад умови упаковки див. Додаток 13 п.4.4)
Маркування, що наноситься на упаковку, визначається зазвичай покупцем і вибирається в залежності від характеру товару, а також умов контракту.

Маркування має включати:
* Найменування продавця;
* Найменування покупця;
* Номер контракту;
* Місце призначення
* Номер пакувальної одиниці та їх загальна кількість;
* Габарити пакувальної одиниці;
* Вагу пакувальної одиниці брутто;
* Вага нетто пакувальної одиниці;
* Вказівки з транспортування і вантаження-розвантаження ( "верх", "низ", "обережно" і т.п.;
* Вказівки, щоб уникнути інцендентов при транспортуванні небезпечних товарів;
* Країну виготовлення товару.     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.1 of 10 on the basis of 3347 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status