ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунок собівартості та основних показників роботи рухомого складу .
     

 

Економіка
1. Завдання.

1.1. Вихідні дані (таблиця 1). На основі цих даних вибрати марку рухомого складу.

Vср. технич. - Вибрати виходячи з типу рухомого складу і класу доріг.
?? - Коефіцієнт використання вантажопідйомності, вибрати виходячи з класифікатора вантажів.
tпр - час простою під навантаженням-розвантаженням, залежить від навантажувально-розвантажувальних робіт.

1.2. На основі вихідних даних визначити:

а) Автомобіле-годинник за рік (Aч рік)
б) Річний пробіг.
в) Вироблення автомобіля в тоннах.
г) Вироблення автомобіля в тоннах/км.

1.3. Вихідні дані для розрахунку собівартості (табл. 2).
1.4. Розрахунок собівартості одиниці продукції:

а) Розрахунок 1 тонна/км.
б) розрахунку 1 години експлуатації.

1.5. Визначити тариф за:

а) Тонну.
б) Тонну/км.
в) км.
г) час.

1.6. Визначити річні показники:

а) доходи.
б) витрати.
в) прибуток.
г) рентабельність (по підприємству).

1.7. Оцінити використання основних фінансів. Оцінити використання основних фондів:

а) Фонд-віддача.
б) Фонд-ємність.
в) Фонд-озброєність.
г) Рентабельність основних фондів.

1.8. Оцінити використання оборотних коштів:

а) Кількість оборотів оборотних коштів.
б) Тривалість одного обороту.
в) Завантаження оборотних коштів.
г) Рентабельність оборотних коштів.
** Розмір оборотних коштів приймати рівним 30% від вартості основних фондів.

1.9. Визначити чисельність, продуктивність, заробітну плату (визначити виходячи з годинної тарифної ставки 4,5-10 тис. руб.)
1.10. Оцінити економічний ефект за термін служби, рухомого складу і термін повернення капітальних вкладень.

Таблиця 1


Вид вантажу, що перевозиться Білизна в ящиках
Тип рухомого складу Бортова
Відстань перевезення l == 45 км
Час в наряді Тн = 8,1 год
Середня технічна швидкість Vт = 40 км/год
Коефіцієнт використання вантажопідйомності? = 0,6 (виходячи з класу вантажу)
Коефіцієнт використання пробігу? = 0,8
Час простою під навантаженням-розвантаженням tпр = 20 хв 10% від 20 хв (тому що а/м з тентом) = 22 хв = 0,36 час
Коефіцієнт випуску автомобіля на лінію? П == 0,62

Таблиця 2

Вихідні дані Значення Примітка
Тип рухомого складу бортовий ЗІЛ-5301 Бичок
Вантажопідйомність 3000 кг
Вид палива дизельне
Розмір шин 225/75 Р 16 З
Вага причепа -
Ціна рухомого складу 77 500 000 руб.
Норма витрати палива на 100 км 14 л
Надбавка на 100 т/км для бортових
Надбавка на одну поїздку для самоскида
Ціна 1 л палива 1500 руб.
Норма витрати на ТО і ремонт на 1000 км пробігу
Норма витрати коштів на відновлення зносу шин на 1 комплект за рік 140 000


Вихідні дані Значення Примітка
Ціна 1 комплекту колеса 750 000 колесо в зборі (колесо + диск, тому що шини безкамерні, ціни взяті з каталогу московського "Таганського" шинного заводу)
Число коліс на автомобілі 6
Норми амортизації по рухомому складу 0,2
Річна сума накладних витрат на 1 автомобіль
Годинна тарифна ставка на оплату праці водія
Група доріг міські
Спосіб навантаження-розвантаження ручна немеханізовані
Пробіг до капітального ремонту 300 000 км Дані взято з інструкції по експлуатації
Витрата - надбавка по паливу 1,3 л Для дизельного двигуна Д-245 беремо 1,3 л на 100 т/км


2. Виконання.

1.1. На основі вихідних даних вибираємо автомобіль ЗіЛ-5301 "Бичок".

1.2. На основі вихідних даних визначаємо:

а) Автомобіле-годинник за рік (Aч рік):

* Визначаємо час поїздки
te = tпр + l/(Vт?) = 0,36 +45/(40 * 0,8) = 1,766 год
* Визначаємо кількість поїздок за день
ne = tн/te = 8,1/1,766 = 4,5866
* Визначаємо автомобіле-години за рік
Aч рік = tн * 365 * 0,62 = 1 833 ч
б) Річний пробіг:
L рік = (tн l Vт/(l + Vт? Tпр)) DК? П = 1 459,42 * 40 = 58 376,8 км
в) Вироблення автомобіля в тоннах:

* 1 метод
Bт = (TнVт? Q?/(L + Vт? Tпр)) DК? П = (8,1 * 40 * 0,8 * 3 * 0,6/(45 +40 * 0,8 * 0,36) ) * 365 * 0,62 =
= 1 868 т
* 2 метод
Bт = neq? Dк? П = 4,5866 * 3 * 0,6 * 365 * 0,62 = 1 868 т
г) Вироблення автомобіля в тоннах/км:
* 1 метод
Bт км = Bт l = 1868 * 45 = 84 060 т км
* 2 метод
Bт км = ne q? l DК? п = 1868 * 45 = 84 060 т км

1.3. Вибираємо і розраховуємо вихідні дані для визначення собівартості продукції (таблиця 2)

1.4. Розрахунок собівартості одиниці продукції:
а) Розрахунок 1 тонна/км.
* Визначимо витрати на паливо:
Ст = (НКМ + Нт кмq??) * Цл * 1,05/100 = (14 +1,3 * 3 * 0,6 * 0,8) * 1500 * 1,05/100 = 250 руб/км,
де НКМ - витрата палива автомобілем на 100 км (технічний),
Нт км - надбавка до витрати на тонну вантажу, що перевозиться,
Цл - ціна літра палива.
* Визначимо витрати на мастильні і обтиральні маатеріали:
ССМ = 0,3 Ст = 0,3 * 250 = 75 руб/км
* Визначаємо витрати на ТО та ремонт:
*
Вибираємо норми для витрат на ТО та ремонт як для автомобіля ГАЗ-52, тому, що він найбільш близький за вантажопідйомністю (користуємося [2] стор 62)

Види обслуговування Види витрат
Зар. плата запасних. частини Матеріали
ЄВ 1,39 - 0,86
ТО-1 1,14 - 0,42
ТО-2 1,13 - 0,28
ТР 4,79 2,14 2,27
Разом 8,45 2,14 3,83
Разом з інфляцією 50 700 14 120 30 640
 
СТОіР = (НЗП * 1,395 + Нзч + Нм)/1000 = (50700 * 1,395 +17120 +30640)/1000 =
= 118,23 руб/км

* Підрахуємо перерахування на капітальний ремонт:

ЦКР = 0,7 ЦПС = 0,7 * 77 500 000 = 54 250 000 руб,
де ЦПС - ціна рухомого складу,
ЦКР - повна вартість капітального ремонту.

СКР = ЦКР/(Lкр до) = 54 250 000/(300 000 * 1,7) = 106,37 руб/км,
де СКР - скільки потрібно перераховувати грошей на кап. ремонт за 1 км пробігу а/м,
Lкр - пробіг автомобіля до капітального ремонту,
к - коефіцієнт пробігу до капітального ремонту (к = 1,7-1,8).

* Витрати по ремонтному фонду:

Срф = СТОіР + СКР = 118,23 +106,37 = 224,6 руб/км

* Витрати на відновлення зносу і ремонт шин:

Норми на відновлення зносу шини та її ремонт беремо з [2] стор 71, як для автомобіля "АВІА" у нього такий же розмір колеса (к = 2,25).

НШ = до Цкомпл/100 = 2,25 * 750 000/100 = 16 875 руб/1000 км

де Цкомпл - ціна комплекту колеса в зборі.

СШ = НШ nк/1000 = 16 875 * 6/1000 = 101,2 руб/км,
де nк - кількість коліс на автомобілі.

* Витрати на амортизацію рухомого складу:

Саморт км = На СБ/(100 1 000) = 0,2 * 82 925 000/(100 1 000) = 165,85 руб/км,
де На - норма амортизації рухомого складу (береться з довідника),
СБ - балансова вартість рухомого складу (включає себе витрати на доставку і монтаж обладнання СБ = 1,07 ЦПС = 1,07 * 77 500 000 = 82 925 000).

* Підрахуємо суму змінних витрат (витрат на км):

СКМ = Ст + ССМ + Срф + СШ + Саморт км = 250 +75 +224,6 +101,2 +165,85 = 816,65 руб/км

* Розрахуємо суму постійних витрат (у них будуть входити лише накладні витрати, витрати на годину):

НР - беремо з довідника [2] стор 80, для а/м ГАЗ-52 (найбільш близький за вантажопідйомністю НР = 900 * 8000 = 7 200 000 руб/рік)

Счас = НР/Aч рік = 7 200 000/1833 = 3928 руб/час

* Підрахуємо зарплату водія:

ЗП вод час = сСт 6 000 1,395 = 0,65 * 6 000 * 1,395 = 5 440,5 руб/год,

де ССТ - годинна тарифна ставка водія (береться з довідника зарплат).

ЗП вод рік = ЗП вод час Тн? П 365 = 5 440,5 * 8,1 * 0,62 * 365 = 9 972 599,7 руб/рік

* Підраховуємо собівартість одиниці продукції:

* 1 метод:

Sт = (СКМ Lгод + Счас Aч рік + ЗП вод рік)/Вт (річна) = (816,65 * 58 376 + 3928 * 1833 +
+ 9 972 599)/1868 = 34 714 руб за тонну

* 2 метод:

Sт = СКМ l/(q??) + C годину t е/(q?) + ЗП вод час tн/Вт добу = 816,65 * 45/(3 * 0,6 * 0,8) +
+ (3928 * 1,766)/(3 * 0,6) + (5440,5 * 8,1 * 365 * 0,62)/1868 = 34 714 руб за тонну

* Підраховуємо собівартість 1 т км:

* 1 метод:

Sт км = (СКМ Lгод + Счас Aч рік + ЗП вод рік)/Вт км (річні) = (816,65 * 58 376 + 3928 * 1833 +
+ 9 972 599)/84 060 = 771,4 грн за т км

* 2 метод:

Sт км = СКМ/(q??) + C годину t е/(q? L) + ЗП вод час tн/Вт км добу = 816,65/(3 * 0,6 * 0,8) +
+ (3928 * 1,766)/(3 * 0,6 * 45) + (5440,5 * 8,1 * 365 * 0,62)/84 015 = 771,4 грн за т км

б) Підрахуємо вартість однієї години експлуатації.

* 1 метод:

Sчаса = (СКМ Lгод + Счас Aч рік + ЗП вод рік)/Aч рік = (816,65 * 58 376 + 3928 * 1833 +
+ 9 972 599)/1833 = 35 377 руб за час

* 2 метод:

Sчаса = СКМ Vек + C годину + ЗП вод год = 816,65 * 31,847 +3928 +5440,5 = 35 377 руб за т км,

де Vек - експлуатаційна швидкість Vек = Lгод/Aч рік = 58 376/1833 = 31,847 км/ч.

* Собівартість 1 км пробігу:

* 1 метод:

Sкм = (СКМ Lгод + Счас Aч рік + ЗП вод рік)/Lгод = (816,65 * 58 376 + 3928 * 1833 +
+ 9 972 599)/58 376 = 1111 руб за км

* 2 метод:

Sкм = СКМ + C год./Vек + ЗПвод год./Vек = 816,65 +3928/31,847 +5440,5/31,847 = 1111 руб за км.

1.5. Визначаємо тариф за:

а) Тонну.

Виберемо коефіцієнт рентабельності KR = 1,18, тоді:

ЦТ = KR Sт = 34 714 * 1,18 = 40 963 руб/т

б) Тонну/км.

ЦТ км = KR Sт км = 771,4 * 1,18 = 910,3 руб/(т км)

в) км.

ЦКМ = KR Sкм = 1 111 * 1,18 = 1 311 руб/км

г) Час.

Цчас = KR Sчас = 35 377 * 1,18 = 41 745 руб/час

1.6. Визначаємо річні показники:

а) доходи.

1 спосіб:

Д = ЦКМ Lгод = 1 311 * 58 376,8 = 76 531 984 крб на рік

2 спосіб:

Д = Цчас ач рік = 41 745 * 1 833 = 76 531 915 крб на рік

3 спосіб:

Д = ЦТ км Вт км = 910,3 * 84 060 = 76 531 010 крб на рік

4 спосіб:

Д = ЦТ Вт = 40 963 * 1 868 = 76 531 354 крб на рік

б) Витрати:

1 спосіб:

Р = Sт Вт = 34 714 * 1 868 = 64 845 752 крб на рік

2 спосіб:

Р = Sт км Вт км = 771,4 * 84 060 = 64 845 353 крб на рік

3 спосіб:

Р = Sкм Lгод = 1 111 * 58 376,8 = 64 845 736 крб на рік

4 спосіб:

Р = Sчас ач рік = 35 377 * 1 833 = 64 845 045 крб на рік

в) Прибуток:

П = Д - Р = 75 731 915 - 64 845 045 = 10 886 870 крб на рік

г) Рентабельність по підприємству:

R = (Н/Р) 100% = (10 886 870/64 845 045) * 100 = 16,78%

1.7. Оцінимо використання основних фінансів. Оцінимо використання основних фондів:

а) Фонд-віддача.

ВПФ = СБ 1,4 = 82 925 000 * 1,4 = 116 095 000 руб
де ВПФ - вартість основних виробничих фондів,
1,4 - коефіцієнт капітальних вкладень у виробничо-технічну
базу.

Натуральні:

ФОП = Вт/ВПФ = 1 868/116 095 000 = 0,00001609 т/руб

ФОП км = Вт км/ВПФ = 84 060/116 095 000 = 84 060/116095 000 = 0,000724 ткм/руб

Умовно-натуральні:

ФОП км прив = Вт км прив/ВПФ,
де Вт км прив = Вт км + ВТ К = Вт км + Вт Vт? tпр = 84 060 + 1 868 * 40 * 0,8 * 0,36 =
= 105 579, 36 т км прив.

ФОП км прив = 105 579,36/116 095 000 = 0,000909422 т км прив/руб

Грошові:

ФО = Д/ВПФ = 75 731 915/116 095 000 = 0,6523

б) фондомісткість.

Натуральні:

Фет = 1/ФОт = 1/0, 0000169 = 58879 руб/т

Фет км = 1/ФОт км = 1/0, 000724 = 1381,21 руб/т км

Умовно-натуральні:

Фет км при = 1/ФОт км прив = 1/0, 000909422 = 1100,11 руб/т км прив

Грошові:

ФЕ = 1/ФО = 1/0, 6523 = 1,5330

в) Фонд-озброєність.

ФВ = ВПФ/N,
де N - кількість працюючих.

N = nв + Nрр + Nпроч,
де NВ - кількість водіїв на 1 автомобіль, nв = tн/7,0 = 8,1/7,0 = 1,157 чол,
Nрр - кількість ремонтних робітників (Nрр = 0,5 чол),
Nпроч - інший обслуговуючий персонал (Nпроч = 0,2 чол)
N = 1,157 +0,5 +0,2 = 1,857 чол.

ФВ = 116 095 000/1,857 = 65 517 501 руб/чол.

г) Рентабельність основних фондів.

RОПФ = (П/ВПФ) * 100% = 10 886 870/116 095 000 * 100% = 9,38%

1.8. Оцінимо використання оборотних коштів:

а) Кількість оборотів оборотних коштів.

ОБ - величина оборотних коштів ПРО = 0,3 ОП (ВПФ) = 0,3 * 116 095 000 =
= 34 828 500 руб (виходячи з допущення прийнятого в умові завдання).

Коб = Д/ОС = 75 731 915/34 828 500 = 2,174 рази.

б) Тривалість одного обороту.
Тоб = DК/Коб = 365/2,174 = 167,89 днів

в) Завантаження оборотних коштів.

Зоб = ОБ/Д = 75 731 915/10 886 870 = 0,46 руб.

г) Рентабельність оборотних коштів:

Rоб = П/ОС = (П/ПРО) 100% = 10 886 870/34 828 500 * 100% = 31,25%

1.9. Визначаємо чисельність, продуктивність, заробітну плату:

КТР = ТнDк?/(НтВт + Нт кмВт км) = 8,1 * 365 * 0,62/(0,23166 * 1 868 + 0,02666 *
* 84 060) = 0,6855 - коефіцієнт трудомісткості.

В натуральних показниках.

ПТТ = Bт/N = 1 868/1,857 = 1005,92 т/чол

ПТТ км = Bт км/N = 84 060/1,857 = 45 267 т км/чол

В умовно-натуральних показниках.

ПТТ км прив = Bт км прив/N = 105 579,36/1,857 = 56 855 т км прив з особи

У вартісних показниках.

Пт = Д/N = 75 731 915/1,857 = 40 781 860 руб/чол

За трудомісткості.

Kтр = Тф/Тпл = Тн/Тпл = Тн dк? П/(НтВт + Нт кмВт км) = 8,1 * 365 * 0,62/((13,9 * 1 868 + + 1,6 * 84 060)/60) = 0,685? 1 - це поганий показник.

Чисельність і річна заробітна плата вже підраховано до пункту 1.7 і 1.4 відповідно.

1.10. Оцінити економічний ефект за термін служби, рухомого складу і термін повернення капітальних вкладень.

Визначимо термін служби рухомого складу:

Тслужби = НДО кр 1,8/Lгод = 300 000 * 1,8/58 376,8 = 9,25 років.

Ет = (Результати - Витрати)/(Кр +? Н),

де Результати = Д = 75 731 915 (річні),
Витрати = С * + К (Кр +? Н),

де С * - експлуатаційні витрати, С * = P - Саморт км L рік = 64 845 045 - 165,85 * * 58 376,8 = 55 163 252 руб/рік,
К - одноразові витрати (капітальні вкладення), К = ОПФ = 116 095 000,
Кр - коефіцієнт амортизації з урахуванням фактору часу,
? н - норматив ефективності капітальних вкладень (? н = 0,1)
Кр =? Н/((1 +? Н) Тслужби-1) = 0,1/((1 +0,1) ^ 9,25 -1) = 0,071

Витрати = 55 163 252 + 116 095 000 * (0,071 + 0,1) = 75 015 497 руб/рік.

Ет = (75 731 915 - 75 015 497)/(0,071 + 0,1) = 4 189 578,9

Строк повернення інвестицій:

? т = (1 +? н) tp-t

Капітальні вкладення року року віддалення? Т (П + Агод)? Т Сума
1 0 1 20 568 662 20 568 662
2 1 0,9091 18 698 970 39 267 632
3 2 0,8264 16 997 942 56 265 574
4 3 0,7513 15 453 236 71 718 810
116 095 000 5 4 0,6830 14 048 396 85 767 206
6 5 0,6209 12 771 082 98 538 288
7 6 0,5645 11 611 009 110 149 000
8 7 0,5132 10 555 837
9 8 0,4665 9 595 280
10 9 6,3349
 

Твозв = 7 + (116 095 000 - 110 149 000)/10 555 837 = 7,5632 року


Список використаної літератури.

1. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Економіка автомобільного транспорту", Н.Ф. Білібіна, Е.М. Васільеа, В.Н. Лівшиц.
2. Методичні вказівки до довідкових нормативним матеріалами для планування роботи автомобільного транспорту, під загальною редакцією Н.Ф. Білібіно.
3. Економіка автомобільного транспорту. Практичні розрахунки та виробничі ситуації, Н.Ф. Білібіна, А.К. Бертман, Л.І. Артанова.
4. Конспект лекцій з економіки.
5.
11     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.6 of 10 on the basis of 4295 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status