ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Звіт по ознайомлювальної практиці на ВАТ КМЗ .
     

 

Економіка
ЗМІСТ

Введення
Структура виробництва
Основні види продукції
Коротка характеристика виробництва ВАТ КМЗ
Опис технологічного процесу виготовлення деталі 691-58-42
Література


ВСТУП

Під час пробної практики, що проходила на ВАТ «Курганмашзавод», необхідно було вивчити структуру промислового підприємства, завдання, що виконуються основними і допоміжними цехами.
У процесі практики необхідно було ознайомитися з різними видами виробництв і вивчити технологічні процеси виготовлення деталей.
Крім того, треба було вивчити види застосовуваного верстатного обладнання, пристроїв та ріжучих інструментів, контрольно-вимірювальних приладів.


СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА

Структура виробництва ВАТ «Курганмашзавод» представлена на схемі.
Головним керуючим органом є генеральний директор. Генеральний директор має в якості заступників директора з розвитку та виконавчого директора. У підпорядкуванні директора з розвитку перебуває директор з маркетингу, якому підкоряється відділ інформації, відділ маркетингу, відділ реклами та виставок; директор технічного управління, в його підпорядкуванні знаходиться відділ головного технолога, відділ головного металурга, ЗТО, ЗНСО, ООБЖ, цех 840, ООТіТБ і відділ головного конструктора; відділ стратегічного планування.
У структурі виробництва передбачений директор персоналу, який відповідає за підбір службовців заводу, у його веденні знаходиться відділ кадрів.
Директор з економіки відповідає за планування планово-економічний, під його керівництвом знаходиться відділ праці та заробітної плати, планово-економічний відділ, директора з фінансів та з інформаційних технологій та головний бухгалтер.
Комерційний директор відповідає за рекламу продукції, що виготовляється, налагодження збуту, зв'язок з іншими підприємствами.
У структуру входять також директор з реалізації спецтехніки та ВЕС, директора з якості та сертифікації, директор з адміністративних питань і директор з соціальних питань.

ОНОВНИЕ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ

Продукція, що випускається ВАТ «КМЗ»
* БМП-3;
* Броньовані ремонтні експлуатаційні машини з лебідкою БРЕМ-Л вантажопідйомністю 800 кг;
* Спеціальні вироби цивільної продукції (суперпріцепи, Міні-трактори і т.д.).

Склад обладнання ВАТ «КМЗ»

Вид обладнання Всього Віковий склад
до 5 років 5 - 10 років 10 - 20 років більше 20 років
Металообробний 5024 8.2 16.3 30.2 45.3
ковальсько-пресового 728 6 18.9 37.4 37.7
зварювальний 1145 17.8 36.0 31.1 15.1
термічний 435 3.6 15.2 44.2 37.0
гальванічний 17 23.4 29.4 11.7 35.5

Обладнання, яке використовується на заводі: універсальне та спеціалізоване. Широко застосовуються верстати з ЧПУ: токарні, свердлильно-фрезерно-розточувальні. Застосовуються верстати з ЧПУ типу «обробляє центр». Застосовуються універсальні інструменти.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ВАТ «КУРГАНМАШЗАВОД»

Тип виробництва - серійний. Відповідно обладнання, пристосування та інструменти, які застосовуються на виробництві універсальне та спеціалізоване. Широко застосовуються верстати з ЧПУ.
Крім серійного виробництва, застосовується також масове виробництво (цех 135).
Під час екскурсії були розглянуті заготівельні цехи: цех холодного штампування; цех ковальсько-кувальний № 140; ливарний цех.

Ливарне виробництво.

Сталеливарне виробництво на КМЗ застосовується для виплавки великогабаритних деталей у піщаних формах. Виробничий процес починається з виготовлення моделі відливки. Модель виготовляють з урахуванням усадки і припусків на механічну обробку. Матеріали для виготовлення моделей використовуються різні: дерево, пластмаса, метал. Одночасно йде процес приготування формувальних і стрижневих сумішей. Для ущільнення формувальних сумішей на виробництві використовуються різні формувальні машини, в яких ущільнюються суміші та ущільнення можуть відбуватися за рахунок пресування (машини з верхнім пресуванням і т.д.) або за рахунок струшування (струшують машини). У приготовлену ливарню форму заливають рідкий метал. Після охолодження форми, деталь витягується і подається на отрубку або уламку літніковой системи. Далі виливки подають в барабани, де вони очищаються від окалини. Потім виливки транспортуються в цех, де на заточувальних верстатах їх очищають від залишків літніковой системи і проводять зачистку різних дефектів.
Ділянки сталеливарного цеху:
1. Виготовлення сумішей ділянку.
2. Склад формувальних і штампувальних матеріалів.
3. Формувальний ділянку.
4. Плавильний ділянку.
5. Замивочний ділянку.
6. Ділянка стрижневого відділення.
7. Вибивне ділянку.
8. Ділянка отрубкі.
9. Ділянка контролю якості продукції.
10.
Ковальсько-штампувальне виробництво.

Дане виробництво виготовляє близько 33 тис. тонн заготовок на рік. Укладено контракти з багатьма заводами як по Росії, так і за кордоном. Зокрема виготовляють 15 видів виробів на замовлення американців і 8 найменувань для Японії.
Штампування здійснюється як чорних, так і кольорових металів. Застосовують методи гарячого штампування. Заготівлі нагрівають до розжареного стану. Використовують для нагріву мазутні печі і нагрівання струмами високої частоти. Розігріті заготовки штампуються на спеціальних штампувальних машинах, молотах і пресах. Молотки бувають пневматичні і гідравлічні, а преси вертикального і горизонтального стиску. Молотки виготовляють від 0.5 до 10 тонн. Після удару молотом заготівля набуває потрібної форми і надходить на машини для обрубки задирок. Після цього заготовки охолоджуються.
Використовують кривошипно-пресові автомати, силою тиску 630-2500 тонн, горизонтально-кувальні машини 250-1250 тонн. Застосовують також преси гарячого вдавлення (клапани та ін.) Після штампування деталі проходять відповідну термообробку вручну або на спеціальних автоматичних лініях. Після термообробки деталі потрапляють в дробомет, де проходять очистку.

Цех термічної обробки.

Обладнання: автоматична лінія «AICHHLIN». На даній ділянці здійснюється цементація і нітроцементація. Проводиться газова цементація: СО і СН4 - цемент гази, розкладаються на поверхні деталі з утворенням атомного вуглецю, який легко поглинається поверхнею деталі. Газова нітроцементація проводиться в присутності газів С, Na при t = 820 - 860 ° С. Наприкінці процесу вводять аміак 5%. Процес такий же, як і цементація, тільки азот N2 прискорює насичення вуглецем, у зв'язку з чим час можна знизити і виключити зростання аустенітного зерна. Цементація і нітроцементація проводяться для поверхневого ущільнення деталі. При цьому зростає твердість поверхневого шару, а отже, збільшується міцність, підвищується корозійна стійкість. Лінія повністю автоматизована.

Інструментальний цех для виготовлення допоміжних інструментів і різних пристосувань.

Індивідуальне виробництво. Застосовуються координатно-розточувальні верстати, що дають високу точність виготовлення. Обробка складних поверхонь за допомогою вугільних електродів за методом електродного випалювання в спеціальної рідини. Застосовуються графітові і іодние електроди.
У цеху № 145 застосовуються дуже потужні верстати, які з металу рубають заготовки для ковальського цеху. Тут же йде виготовлення катків для гусениць.

Цех з дрібносерійним типом виробництва.

На електрорезном ділянці йде виготовлення ріжучих і вимірювального інструменту. Робота ведеться на верстатах швейцарської фірми AGIE. За допомогою цих верстатів вирізують складні пуансони і матриці. Застосовують різання латунної дротом. У координатно ділянці розташовується обробляє центр, де відбувається заточування сложнорежущего інструменту, а також високоточна обробка по діаметру деталі, контуру. На цій ділянці також застосовуються шліцефрезерние верстати, які формують профіль деталі.

Цех з масовим типом виробництва.

У даному типі виробництва застосовуються верстати, автомати та напівавтомати, агрегатні верстати, спеціальні верстати і автоматичні лінії. Вступники заготовки, отримані методом гарячого штампування, після різної обробки збираються на цьому виробництві в більш складні деталі. Розглянемо процес складання траків і гусениць - основних виробів. На початковому етапі є заготівля, що надійшла до цеху, який обробляється на автоматичній лінії (АЛ). Після обробки на АЛ виходить готова деталь - «скоба», призначена для затиснення пальців трака. У заготівлі повинні бути зроблені два отвори, які спочатку свердлять, потім зенкери і простягають. При подальшій обробці на АЛ фрезерними верстатами виконуються необхідні розрізні пази, отвори, в яких нарезаєтся різьблення. Траки виконують зварними. Пальці траків отримують з труби. Пальці проходять термообробку і вулканізіруются для амортизації. Пальці запресовують в ланки траків. Збірка гусениць проводиться з ланок траків з запресованими в них пальцями. Всі деталі гусениць проходять перед складанням термічну обробку для підвищення зносостійкості і міцності.

Механоскладальний корпус.

Обладнання: верстати з ЧПУ, довбальні, внутрішньошліфувальних, зуборізні, свердлильні.
Механоскладальний цех № 315 спеціалізується на випуску вузлів спеціальних виробів середнього відділення, вузлів гідравліки, вагонні люки. Складається з п'яти ділянок. Цех № 320 простягає коробки змінних подач КПП, вироби цивільної продукції. Складається з шести дільниць: п'ять - Механічна обробка, один - складальний. Цех № 325 призначений для виготовлення та складання деталей та вузлів спеціальних виробів, цивільної продукції. Складається з п'яти хутро-обробних і одного зварювально-складального ділянки. Цех № 330: виготовляються деталі та вузли спеціальних виробів, складання редукторів, гальмівних механізмів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кнорозов П.В. Технологія металів. М.: Металургія, 1979 р.
2. Дальський А.Н. Технологія конструкційних матеріалів. М.: Машиностроение, 1985 р.
3. Ковальсько-пресове обладнання. М.: Машиностроение, 1961 р.
4. Туплю П.П. Ливарні процеси. М.: Машиностроение, 1960 р.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.8 of 10 on the basis of 1878 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status