ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Бізнес-план по проізвоству керамічної цегли .
     

 

Економіка
2.1.Определеніе проекту.
Пропонується проект створення підприємства з виробництва керамічної цегли, який відноситься до групи ефективних будівельних матеріалів, що поліпшують теплотехнічні властивості стін і дадуть змогу зменшити їх товщину у порівнянні з товщиною стін, виконаних з звичайної цегли Область застосування даної цегли - для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель

Згідно із запропонованим проектом, планується змонтувати і запустити в експлуатацію завод з виробництва керамічної цегли проектною потужністю 7000000 штук на рік, що дозволить частково задовольнити потреби в цеглі такої якості в рамках регіону. Для реалізації проекту необхідні зовнішні інвестиції в сумі 2746,0 млн. рублів. Бажана форма інвестицій - участь у статутному капіталі в розмірі від 25 до 49%.
Зроблені і представлені розрахунки фінансового плану і показників ефективності інвестицій при ставці дисконтування в розмірі 60%. Інвестиційні ресурси передбачається використовувати в такий спосіб: 721,72 млн. рублів буде направлено на закінчення будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, 232,25 млн. рублів - на закупівлю необхідних для цього матеріалів, 400,5 млн. рублів - на закупівлю і монтаж обладнання, 1169,1 млн. рублів - на покриття потреби в обігових коштах і 222,5 млн. рублів - на створення оперативного резерву.
Аналіз ринку збуту показав, що з урахуванням факторів ризику (неплатежі, падіння платоспроможного попиту населення, значні темпи інфляції) середній річний обсяг реалізації при фізичному обсязі збуту в 7000000 штук цегли складе в перший рік 3409,5 млн. рублів, другого року - 21567 , 5 млн. рублів, в третій рік - 415343 млн. рублів у поточних цінах відповідного року, що дозволить покрити сумарні прямі, накладні витрати та отримати в перший рік чистий прибуток (після сплати податків) у розмірі 542,3 млн. рублів, по другий рік - 4411,4 млн. рублів, в третій рік - 8111,0 млн. рублів. Фінансові розрахунки проекту проведені з 1 липня 1996 року по 1 липня 1999. Проектування фінансового плану здійснювалося методом моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів з урахуванням інфляції, затримок платежів, необхідних обсягів виробничих запасів. Крок розрахунків - перший рік помісячно, другий і третій - поквартально. Чистий приведений дохід (різниця між інтегрованими доходами і витратами) складає за три роки за проектом 12818,5 млн рублів. Індекс прибутковості - 1,98, внутрішня норма рентабельності - 173,9%. У ході реалізації проекту, до бюджетів різних рівнів надійде податків на суму 3206,2 млн. рублів. Всі розрахунки проведені в міжнародному стандарті бухгалтерського і фінансового обліку ОААР. Розшифровки кожної статті фінансового плану подані з коментарем, дозволяю зіставити їх результати до стандартів бухгалтерського обліку, прийнятими в Російській федерації

Особливе значення в сучасних російських умовах має авалю зовнішньої серед. У нашому конкретному випадку він характеризується такими даними: '
- Дата початку: 01.07.1996
- Тривалість: 3 роки
- Період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані, до дати початку проекту: 3 міс.
- Валюта проекту: рубль
.
У процесі розрахунків прийнятий допуск, що прогнозований рівень інфляції протягом першого року реалізації цього проекту складе 60% річних, по збуту цегли та енергоносіїв - 110% річних. Протягом другого року інфляція зменшиться на 10% і складе 54% річних, по збуту і енергоносіях - 97% річних. У третій рік реалізації проекту протезіруется інфляція в розмірі 49% річних, за винятком збуту цегли та енергоносіїв, за якими інфляція складе 85% річних.
.
Пропонуємо опис товару
. Запланована до виробництва цеглу керамічну повинен відповідати ГОСТ 530-80 "Цегла та камені керамічні". До виробництва планується цегла з такими параметрами: довжина - 250 мм,
ширина - 120 мм,
товщина - 65 мм, -
порожнистість - 34%,
кількість порожнеч - 7,
марка цегли (по міцності) - 100 - 75,
щільність (об'ємна маса) - 1350 кг/м3
морозостійкість (Мрз) - 25-35.

За теплотехнічних властивостях і щільності (об'ємній масі) планований до випуску цегла відноситься до групи ефективних, що поліпшують теплотехнічні властивості стін. Він може застосовуватися для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель.
До основних технічних вимог, що належать до запланована до виробництва цегли, відносяться наступні:
Цегла повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда з рівними гранями на лицьових поверхнях. Поверхня цегли може бути рифленою. Допускається виготовлення цегли з закругленими кутами радіусом заокруглення до 15 мм "
Порожнечі в цеглі повинні розташовуватися перпендикулярно або паралельно ліжку і можуть бути наскрізними або некрізні.
Ширина наскрізних щілиноподібних порожнеч повинна бути не більше 12 мм.
Товщина зовнішніх стінок цегли повинна бути не менше 12 мм.
Відхилення від встановлених розмірів та показників зовнішнього вигляду цегли не повинні перевищувати на одному виробі наступних значень: а) відхилення від розмірів, мм: по довжині 5;. по ширині ± 4; по товщині ± 3;
б) 'непрямолінійність ребер і граней цегли, мм, не більше: по ліжку - 3;
по ложку - 4;
в) відбитий ості кутів глибиною від 10 до 15 мм, шт., - 2
р.) відбито і притуплення ребер, не доходять до порожнеч, глибиною понад 5 мм, довжиною по ребру від 10 до 15 мм, шт. - 2
д) тріщини довжиною по ліжку повнотілої цегли до 30 мм, порожнистих виробів не більш ніж до перших рада пустот (на цеглі - на всю товщину), шт.: на ложкових гранях - 1; на точкових гранях - 1;
• Загальна кількість цегли з відбитими, що перевищують вище згадане, не повинно бути більше 5%.
Кількість половняку в партії не повинно бути більше 5%. Половняком вважають вироби, що складаються з парних половинок: або мають тріщини довжиною по ліжку саману більш ніж до першого ряду пустот (на цеглі на всю товщину).
Недопалювання і перепал цегли є шлюбом; поставка таких виробів споживачеві не допускається.
Вапняні включення (дутики), що викликають після випробування руйнування виробів чи відколи на їх поверхні розміром за найбільшим вимірювання від 5 до 10 мм у кількості більше трьох, не допускаються.
Водопоглинання цегли, висушеного до постійної маси, повинно бути для повнотілої цегли не менше 8%, для пустотілого - не менше 6%.
Цегла в насиченому водою стані повинен витримувати без яких-небудь ознак видимих пошкоджень (розшарування, лущення, розтріскування, вищерблення) не менше 15, 25, 35 та 50 циклів змінного заморожування й відтавання, залежно від марки з морозостійкості.

.
Структура всіх інвестицій
Види інвестицій Сума, так. руб.
Загальна потреба у фінансових ресурсах Власні кошти 4682000 1936000
Зовнішні інвестиції 2746000
Структура власних коштів за проектом
№ п/п Інвестиційні витрати Сума, тис.руб, у цінах відповідних
1 Вартість проектних і проектно-вишукувальних робіт 27620
2 Будівельно-монтажні роботи 1693700
3 Придбання обладнання 126780
4 Транспортні засоби 88120
• РАЗОМ: 1936100

2.2.Оценка конкуренції та ринків збуту.
Географічні межі ринку збуту - переважно територія Ставропольського краю. Річні обсяги виробництва керамічної облицювальної цегли проектувалися на основі прогнозів по місткості ринку (річної потреби покупців краю в даній продукції), долім діючих та потенційних конкурентів. Динаміка обсягів реалізації цегли в натуральному виразі в цілому по краю може певним чином характеризувати платоспроможний попит і відповідно місткість ринку.
Динаміка обсягів виробництва цегли в Ставропольському краї
Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Обсяги виробництва (млн-шт.) 504 548 523 501 431 491

Як видно з таблиці, починаючи з 1991 року спостерігається зниження обсягів виробництва цегли. Найбільші темпи падіння припадають на 1994 рік - 13,2%. Однак до кінця 1995 ситуація змінюється і відбувається зростання виробництва. Темпи зростання складають 11,6%. Це пояснюється зміною соціально-економічної ситуації в регіоні - зниженням темпів інфляції, відносним збільшенням обсягів виробництва, підвищенням інвестиційної активності, деякою стабілізацією соціальної обстановки. Основні споживачі цегли - підприємства, що виробляють капіталовкладення в реконструкцію, модернізацію виробництва, спеціалізовані будівельні організації різних форм власності, населення, що здійснює будівництво менше, підприємства закуповують більші партіі.жілья та інших об'єктів для особистого користування.
У цілому за 1995 рік на розвиток економіки краю було направлено 2966,4 млрд. рублів капіталовкладень, що на 3,6% більше, ніж у 1994 році. Збільшився обсяг іноземних інвестицій і склав за цей же період 12.4 млрд. рублів. На будівництво об'єктів виробничого призначення освоєно капвкладень на 5,6% менше, ніж рік тому. У той же час на 11,6% більше освоєно коштів у невиробничій сфері, зокрема на будівництві житла. За рахунок усіх джерел фінансування здано в експлуатацію 1000,5 тисяч кв. метрів загальної житлової площі (включаючи індивідуальне житлове будівництво), так на 2,2% більше, ніж у 1994 році. Частка індивідуального житлового будівництва у загальному обсязі введення житла за підсумками минулого року склала 53%. На будівництво об'єктів виробничого призначення за цей же період вкладено 1242,4 млрд. рублів або 94% до рівня 1994 року.
Таким чином, при загальному збільшенні обсягів продажу цегли, його стабільним і перспективним покупцем стали індивідуальні забудовники і приватні підприємства. Підприємства та організації приватної власності збудували 750,0 тис. квадратних метрів житла або 75% загальної кількості. З усього обсягу капіталовкладень частка приватного сектора в 1995 році склала 36,6%, що більше державної в 1,32 рази.
Населенням за свій рахунок і за допомогою кредитів побудовано житлових будинків загальною площею 531 3 тис. кв. метрів, що на 22% більше, ніж у 1994 році. Їх частка в загальному обсязі житлового будівництва становить 53% (у 1994 році - 43%). За офіційними даними реальні грошові доходи населення краю (доходи за винятком обов'язкових платежів та скориговані на індекс споживчих цін) у 1995 році були на 22% нижче, ніж у 1994 році. На загальному тлі збереження тенденції зниження купівельної спроможності населення і продовжується розшарування суспільства на бідних і багатих, активність індивідуального житлового будівництва виглядає парадоксально. На думку експертів пояснення тому - спрямовані потоки "тіньового" грошового обігу в вигідну область вкладень. Дана тенденція підтверджується збільшенням середнього розміру квартир в індивідуальних будинках.

У 1996 році темпи будівництва житла не знизилися. За перший квартал 1996 збудовано 1666 нових квартир, загальною площею 174,7 тисяч кв. метрів (на 8% більше, ніж у першому кварталі 1994 року). З них населенням збудовано 1070 житлових будинків загальною площею 130,8 тис. кв. метрів (на 28% більше, ніж у першому кварталі 1995 року) або 3/4 всієї житлової площі, побудованої за цей же період. З вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
цегла - товар, який характеризується зростаючим попитом; платоспроможність покупців щодо стійка. Місткість ринку в цілому цегли (силікатної, керамічної, керамічного облицювального) визначалася на основі даних про обсяги продажів цегли в 1995 році і темпів зростання ринку за 1994-1995 роки (11,6%). При незмінній політичної та економічної ситуації в країні можна припустив ", що темпи зростання обсягів продажів у 1996 та наступних роках будуть трохи нижче зазначеної величини. З урахуванням факторів, що негативно впливають на темпи будівництва: скорочення купівельної спроможності населення, концентрація маси доходів у незначної частини жителів краю, зниження обсягів будівельно-монтажних робіт, що виконуються спеціалізованими підприємствами (протягом минулого року скорочення на 15%), на думку експертів, щорічні темпи зростання складуть 5-7%. Таким чином, ємність ринку цегли в краї за песимістичними прогнозами складе:
Місткість ринку цегли в Ставропольському краї
Роки 1996 1997 1998
Обсяги продажу, млн. шт. 526 560 600 '
Покупці товару діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства і організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, які закуповують цеглу для власного будівництва. З середньої витрати цегли (70 тисяч штук) на один будинок і обсягів будівництва в першому кварталі 1996 року, спрогнозовані середні річні обсяги закупівель цегли по сегментах ринку.
Обсяги продажів за сегментами ринку
Сегмент А (юридичні особи) Сегмент В (житло для населення)
Обсяг річних закупівель, млн. руб. % Від загального обсягу Обсяг річних закупівель, млн. Шт. % Від загального обсягу
Обсяги закупівель за рік 180 35 330 65

Приватні особи, як правило, набувають цегла самостійно або опосередковано - через підрядників. Ціни на цеглу по обох сегментах не відрізняються, різні розміру що закуповуються партій - для приватного будівництва вони менше.
В окремих випадках облицювальну цеглу за проектом буде виступати в якості товару - замінника іншим видам цегли.
Ринок керамічної облицювальної цегли є субринком ринку цегли в цілому. При його придбання покупцем рухають інші мотиви, ніж при покупці звичайної цегли - надати споруджуваного об'єкта більш естетичний вигляд, отримати задоволення від гарно побудованого будинку. Тобто, споживчі властивості облицювальної цегли відрізняються від аналогічних властивостей звичайного. '
Виробників облицювальної цегли на території Ставропольського краю немає. Найближчий конкурент - Новокубанський цегельний завод (Краснодарський край), розташований в 145 кілометрах від м. Ставрополя. При купівлі даного цегли стають необхідними додаткові транспортні витрати. Відпускна ціна реалізації Новокубанському цегли - 1400 рублів за штуку. Частина обсягів облицювальної цегли завозиться в край з Санкт-Петербурга, Москви та з інших регіонів. Проектна потужність Новокубанському цегляного заводу - 75 млн. штук цегли в рік, реально виробляється - 57 млн. штук (або 76% потужності). З них близько 7 млн, штук (12%) щорічно продається підприємствам Ставропольського краю. З урахуванням цих даних визначена максимальна частка ринку за проектом у фізичному обсязі. При цьому передбачалося, що темпи зростання обсягів продажів Новокубанському цегельного заводу та постачання цегли від інших виробників РФ на територію краю будуть збільшуватися щорічно на 10%.

2.3. Стратегія маркетингу.
Стратегія маркетингу майбутнього підприємства в перші три роки спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереження конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.
Для досягнення поставленої мети визначено рівень ціни на готову продукцію - 900 рублів за штуку - величина, порівнянна з цінами на товари-конкуренти. Відпускна ціна на продукцію на 36% нижче, ніж відпускна ціна на подібну продукцію конкурентовю
Потенційні покупці продукції поділяються на дві основні групи (сегменти ринку): Сегмент А-юридичні особи (професійні будівельники); Сегмент Б - приватні особи, які здійснюють будівництва самостійно.
На підставі маркетингових досліджень визначено, що фізичні обсяги продажів за названими сегментами становлять 85% - сегмент А і 15% - сегмент Б. Приватні особи нерідко залучають за договором підряду малі будівельні підприємства для виконання будівельно-монтажних робіт.
Обсяги продажу цегли за проектом до ринкових сегментах
Сегмент А Сегмент Б
обсяг% обсяг%
1 річні обсяги реалізації в натуральному вираженні 5,95 85 1,05 15
1 річні обсяги реалізації в грошовому виразі 5355 85 945 15
З деякими оптовими покупцями вже є протоколи про наміри з поставки облицювальної цегли. Це найбільші в Росії компанії, що будують котеджі для своїх працівників на території Ставропольського краю "Тюменьгазпром", АТ "Нефтеюганськ". Дані підприємства забезпечують пенсіонерів житлом на Півдні Росії і таким чином стимулюють оновлення кадрів. Серед покупців сегменту ААО "Стройзаказчік" і ВАТ "кінотехніка" т. Ставрополя.
Наступна таблиця ілюструє плановані обсяги продажів?? готової продукції. Періодичні коливання фізичних обсягів реалізації пов'язані з сезонністю продажів цегли. Аналіз ринку збуту показує, що в квітні-вересні місяцях обсяги закупівель цегли в середньому на 20% вище, ніж у період, що залишився року. У весняно-літній період підвищується ділова активність будівельників.
Фізичний обсяг збуту (помісячно)
Найменування статті 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997
Цегла керамічна 146 219 292 365 431 510
Фізичний обсяг збуту - продовження (поквартально)
Найменування статті 07-09/1997 10-12/1197 01-03/1998 04-06/1998
цегла керамічна 1793 1670 1670 1831
Найменування статті 07-09/1998 10-12/1998 01-03/1999 04-06/1999
Цегла керамічна 1830 1670 1670 1830
. Просування товару до покупця буде проводитися самовивозом. Планом передбачені капвкладення інвестицій на ре-конструкцію під'їзних доріг. В якості зворотної тари (повернення врахований у фінансово-економічних розрахунках) в перший рік плаііруется використовувати дерев'яні піддони на 100-150 штук цегли. У подальшому передбачається освоїти більш продуктивний спосіб пакування готової продукції - перев'язувати спеціальною металевою стрічкою з використанням додатково купується обладнання. Основні заходи маркетингу відображені у річному бюджеті маркетингу, який представлений у наступній таблиці.
Річний бюджет маркетингу
№ п/п Статті витрат сума тис.руб
1 Реклама в засобах масової інформації 87000
2 Адресна реклама з використанням листівок 24000
3 Участь у ярмарках, виставках та інших заходах 45000
4 Презентація заводу 36000
5 Організаційні витрати, пов'язані із залученням покупців 17000
6 Організація пропагандистських матеріалів (серія статей у газетах) 15000
7 А решта 10000
РАЗОМ. 234000
Фінансування витрат на маркетинг (тис-руб.)
Період січень 1997 лютий 1997 березень 1997 квітень 1997 травень 1997 Іюнь1997 Іюль1997-червень 1999
Загальні витрати на маркетинг 36000 36000 36000 18000 18000 18000 12000
Планується, що працівники служби маркетингу підприємства, які безпосередньо відповідають за збут готової продукції, крім окладу будуть матеріально стимулюватися в залежності від обсягів продаваного цегли в розмірі 0,2% кожний від реальних обсягів продажів у грошовому вираженні. При виході на проектну потужність зазначений матеріальний стимул становить 12 млн. 600 тис. рублів додаткового річного заробітку.

2.4. План виробництва продукції

На кінець 1996 року обсяг освоєних капіталовкладень становив 70% від їх загальної потреби для запуску виробництва. Підприємство має у своєму розпорядженні власною сировиною - глиною для виробництва цегли необхідної якості. В даний час з 14 га земельного відводу під глиняний кар'єр освоєно близько 2 га. За оцінками фахівців, запасів глини вистачить на 73 года безперебійної роботи підприємства при запланованому обсязі виробництва. Технологічний процес виробництва керамічної цегли схематично указу на наступному малюнку:

Схема виробництва керамічної цегли методом напівсухого пресування

Кар'єр глини

Склад глини

Устаткування для виробництва

Ящиковий живильник

Транспортер 1

Камневиделітельние вальці

Транспортер 2

Транспортер 3

Сушильний барабан

Подрібнення глини на прес-порошок

2 преса ИСТ-213

Вузол завантаження цегли на піддони

2 печі випалювання цегли

Вузол розвантаження цегли

Упаковка в пакети

Склад готової продукції

Намічуваний обсяг виробництва цегли в натуральному вираженні (тис.шт.)
Період січень 1997 лютий 1997 березень 1997 квітень 1997 травень 1997 червень 1997 грудень 1997 червень 1998 грудень 1998 червень 1999
Загальний об'єм виробництва 158 237 316 394,9 473,9 552,9 550 620 550 620
в т.ч. запаси 12.2 18,2 24,3 30,3 36,4 42,5 44 49,6 44 49,6

Управління

Найменування тис. Руб
Вода на виробничі цілі 452
Каналізація 200
Навчання персоналу, ліцензії 1500
Інші витрати 5000
Зміст лабораторії 625
Теплоенергія на нелроізводственние мети 44442
Електроенергія на невиробничі цілі 2625
 
Виробництво

Найменування тис.руб.
Шлюб 4000
Допоміжне виробництво 7433
Запасні частини 17500
Знос МШП 3000
Паливо (газ) на технологічні цілі 31108
Транспортні витрати по доставці шини 21595
Електроенергія на технологічні цілі 20890Витрати на виробництво керамічної цегли методом напівсухого пресування

 Витрати на: 1997р. (Поквартально) тис.руб 1998р. (Полугод.) тис.руб
1 2 3 4 I II
Виробництво і реалізацію в т.ч.
електроенергія
МШП
амортизація ОФ
транспортні витрати
оплата праці
відрахування на соц.cтрахованіе
витрати на рекламу
витрати на відрядження
плата за оренду

Витрати на виробництво не є постійною величиною. Максимальна величина витрат припадає на кінець четвертого кварталу першого року і початок наступного року реалізації проекту.

2.5 Організаційно - юридичний план.

"Будівельник" є закрите акціонерне товариство з статутним капіталом у розмірі тис.руб. і веде свою діяльність на основі Цивільного Кодексу РФ. АТ є юридичною особою і діє на основі Статуту і Установчого договору, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.
На усі види запропонованих в даному проекті робіт і послуг є відповідні ліцензії, вироблена продукція відповідає діючим ГОСТам.
-.

Для здійснення всього комплексу робіт, передбачених в проекті, зі складу фахівців виділяється група у розмірі 57 чоловік з наступного організаційною структурою.


Рис. 3 Організаційна структура проектної групи

Керівник проекту - людина, безпосередньо контролює здійснення даного проекту.
Проектна група розробляє теоретичне обгрунтування виконання проекту (ТЕО), а також формує документаційне комплекс проекту.
Виробнича група встановлює обладнання, здійснює будівельно-монтажні роботи, налагодження і пуск.

2.6 Економічний ризик і страхування.

Кожен новий проект неминуче стикається з певними труднощами, що загрожують його проведенню і існування. Необхідно відзначити моменти, пов'язані з ризиком проекту, а також уточнити заходи, що дозволяють зменшити ризик і втрати.
Ризик, пов'язаний з реалізацією проекту, можна розділити на наступні групи:
1. Інвестиційний ризик (пов'язаний з процесом будівництва):
- Збільшення терміну будівництва проти розрахункового з організаційних і технічних причин;
- Збільшення витрат проти планових;
2. Спеціальний ризик (пов'язаний з нормальним функціонуванням знезаражувальною системи):
- Перебої в постачанні електроенергією, реагентом та ін;
- Збої в роботі обслуговуючого сервісу;
3. Загальний ризик:
- Природні (пожежа тощо);
- Пограбування;
- Політичні (зміна законодавства, проектних нормативів та ін).
Для вище перерахованих видів ризику необхідно визначити ступінь ризику, ймовірність, а також заходи щодо запобігання ризиків.
Таблиця 17

 Види ризику Ступінь ризику тис.руб Ймовірність ризику Економіческійріск тис.руб
Інвестиційний ризик 270700 0,5 135350
Спеціальний ризик 170610 0,3 51183
Загальний ризик 45120 0,2 9024

У зв'язку з перерахованими можливими ризиками керівництвом ЗАТ "Будівельник" вжито ряд заходів з мінімізації ризиків:
- При необхідності додаткового фінансування, обумовлені умови надання кредиту банком "Столичний банк заощаджень", який має стійке фінансове становище;
- Всі розрахункові терміни подані з запасом;
- Інженерні комунікації багаторазово дубльовані, що сводет до мінімуму ймовірність перебоїв з електроенергією;
- Будуть вжиті посилені заходи з пожежної безпеки (установка сигналізацій приміщень, організація служб найманої охорони та ін);
- Майно застраховане.

2.8 Фінансування і фінансовий плн.

Щоб визначити кількість фінансових коштів, необхідних на реалізацію проекту, необхідно скласти декілька таблиць, в яких наочно буде представлено їх розподіл.
Основним джерелом доходів підприємства є прибуток фірми. Тому фінансовий план необхідно почати з балансу доходів і витрат (табл. 18), який повинен відповісти на питання: чи будуть потрібні додаткові фінансові кошти.

Таблиця 18
Баланс доходів і витрат

Зміст
Виручка
Витрати у т. ч. Постійні змінні
Баланс (перевищення (+), нестача (-) грошових ср-в.)

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок про те, що коштів, витрачені на проект у перші два роки його здійснення почнуть окупатися відразу після введення системи знезараження в експлуатацію, що гарантує швидкий розрахунок за кредитами з банком. Що ж до чистого прибутку від реалізації даного проекту, то розрахунки представлені в наступній таблиці 19.

Таблиця 19

Баланс доходів і витрат

Зміст
Дохід
Витрати виробництва
Балансовий прибуток
Податкові відрахування
Чистий прибуток

З запропонованої таблиці видно, що в проект буде приносити прибуток вже з моменту запуску нової системи в експлуатацію. У наступний рік експлуатації витрати зменшуватися, а чистий прибуток відповідно зросте.
Термін окупності визначається підрахунком числа років, протягом яких витрати будуть погашені за рахунок одержуваного доходу. Так як грошові кошти надходять не рівномірно, то термін окупності дорівнює періоду часу, за який сумарні чисті грошові надходження перевищать величину інвестицій на проект.
Виходячи з розрахунків термін окупності запропонованого проекту складе 15 міс.

Баланс фірми.

Найменування статті
Кошти на рахунку
Рахунки до отримання
Сумарні поточні активи
Обладнання
Інші активи
Сумарні активи
Відстрочені податкові платежі
Сумарні короткострокові зобов'язання
Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Сумарна ПАСИВ


Ефективність інвестицій.

Розраховано для періоду: у 36 місяців.
Ставка дисконтування: 60%
Термін окупності: 15 міс.
Індекс прибутковості: 1,98
Внутрішня норма рентабельності: 173,9%
Чистий приведений дохід проекту: 12 818 526 тис.руб.

Графік беззбитковості.


У И В О Д

У сучасних умовах виробництво будівельних матеріалів є одним з найважливіших напрямків нашої вітчизняної промисловості. Це пояснюється щорічно підвищує темпи будівництва і дефіцитом високоякісних будматеріалів ..
Недоліки, низька якість і дорожнеча багатьох будматеріалів, змушують шукати більш досконалі й інноваційні методи їх виробництва. До подібних методів виробництва облицювальної цегли відноситься метод напівсухого пресування.
Цей проект розрахований на 3 роки, стосується налагодження виробництва керамічної цегли методом напівсухого пресування на основі застосування нової техніки.
Для реалізації проекту необхідні грошові вкладення в розмірі 4682 мільйонів рублів. Розрахунки зроблені в цьому ТЕО, дозволяють зробити висновок, що АТЗТ "Будівельник", що здійснює реалізацію проекту в перші два роки експлуатації системи не тільки окупить початкові витрати, але і розрахується з банком за відсотками позики.     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.8 of 10 on the basis of 3990 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status