ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Сканери
     

 

Цифрові пристрої


Рос ЗІТЛП

Контрольна роботаз інформатикипо темі: «Сканери»

Виконав студент 280900

Прокоп Оксана

Сергіївна 703784

Перевірив викладач:

Камінська Катерина

Володимирівна

м. Курган 2004

Варіант 4.
1. Призначення клавіш:
Delete - клавіша для видалення знаків, що знаходяться праворуч відпоточного положення курсора.
Esc - клавіша для відмови від виконання останньої введеної команди.
Print Screen - Друк поточного стану екрану на принтері (для MS-
DOS) або збереження його у спеціальній областіоперативної пам'яті званої буфером обміну (для Windows).

2. Що таке ярлик?
Ярлик - це посилання на документ. Вона призначена для швидкого виконання різних дій.
3. Налаштування параметрів сторінки слід виконувати згідно з тимтипом принтера, який передбачається використовувати для друку. Для виборупринтера служить кнопка «Принтер» в діалоговому вікні «Макет сторінки». Післявибору принтера вибирають параметри друкованої сторінки. Розмір аркуша паперувибирають в списку, що розкривається «Розмір (210х297 мм). При виборі розмірівполів слід з'ясувати у замовника документа. Якщо ніяких рекомендаційні, можна задати для всіх полів, крім лівого, по 15 мм, а для лівого поля
- 25 мм.
4. Під форматуванням абзацу розуміється настройка параметрів абзацу.
5. E-mail - це електронна пошта.
6. Щоб перезавантажити операційну систему не вимикаючи комп'ютера - потрібнонатиснути кнопку «ПУСК» (на панелі завдань) у що вийшов вікні вибрати
«Виключення», потім в подокне «Перезавантаження».
7. Вінчестер - жорсткий магнітний диск для постійного зберігання пам'яті.
Параметри вінчестера:
- Ємність, яка вимірюється в гігабайтах;
- Швидкість читання даних.
8. Плоттер - це пристрій виведення інформації, яка здійснює видачуінформації у вигляді графіків.

9. Види принтерів:
- Лазерний;
- Матричний;
- Світлодіодний;
- Світловий;
- Струменевий.

Сканери

Сканери призначені для введення графічної інформації. За допомогоюсканерів можна вводити і знакову інформацію. У цьому випадку вихіднийматеріал вводиться в графічному вигляді, після чого обробляєтьсяспеціальними програмними засобами.

Сканування документів - процес створення електронного зображенняпаперового документа, нагадує його фотографування.

Основний робочий елемент сканера включає джерело світла,що використовується для освітлення документа, і світлочутливу голівку,сприймаючу відображене світло. Універсальні сканери, щодо якихнемає спеціальних вимог за функціональними можливостями, якістю ташвидкості сканування ділять на 6 основних категорій:

Планшетні сканери

Планшетні сканери призначені для введення графічної інформації зпрозорого або непрозорого листового матеріалу. Принцип дії цихпристроїв полягає в тому, що промінь світла, відбитий від поверхні матеріалу
(або що пройшов крізь прозорий матеріал), фіксується спеціальнимиелементами, званими приладами з зарядним зв'язком (ПЗС). Зазвичай елементи
ПЗС конструктивно оформляють у вигляді лінійки, розташовується по ширинівихідного матеріалу. Переміщення лінійки щодо аркуша паперувиконується механічним протяганням лінійки нерухомою при установціаркуша або протяганням листа при нерухомої установки лінійки.

Основними споживчими параметрами планшетних сканерів є:

- роздільна здатність;

- продуктивність;

- динамічно діапазон;

- матеріал розмір сканованого матеріалу.

Роздільна здатність планшетного сканера залежить від щільностірозміщення приладів ПЗС на лінійки, а так як же від точності механічногопозиціонування лінійки при скануванні. Типовий показник дляофісного застосування: 600-1200 dpi (dpi-dots per inch - кількість точок надюйм). Для професійного застосування характерні показники 1200 - 3000dpi.

Продуктивність сканера визначається тривалістюсканування аркуша паперу стандартного формату і залежить як віддосконалості механічної частини пристрою, так і від типу інтерфейсу,використаного для сполучення з комп'ютером.

Динамічно діапазон визначається логарифмів відносини яскравостінайбільш світлих ділянок зображення і яскравості найбільш темних ділянок.
Типовий показник для сканерів офісного застосування складає 1,8-2,0, адля сканерів професійного застосування від 2,5 (для непрозорихматеріалів) до 3,5 (для прозорих матеріалів).

Ручні сканери

Принцип дії ручних сканерів в основному відповідаєпланшетним. Різниця полягає в тому, що протягування лінійки ПЗЗ уданому випадку виконується в ручну. Рівномірність і точність сканування,непридатний для сканування документів, що містять ілюстрації, при цьомузабезпечуються незадовільно, і роздільна здатність ручногосканера становить 150-300 dpi.

Барабанні сканери

У сканерах цього типу вихідний матеріал закріплюється нациліндричної поверхні барабана, що обертається з високою швидкістю.
Пристрій цього типу забезпечують найвищу дозвіл 2400-5000 dpiзавдяки застосування не ПЗС, а фотоелектронний множень. їх використовують длясканування вихідних зображень, що мають розміри (фотонегативів, слайдіві т.д).

Сканери форм

Призначені для введення даних зі стандартних форм, заповненихмеханічно або «від руки». Необхідність у цьому виникає при проведенніпереписів населення, обробці результатів виборів та аналізу анкетнихданих. Від сканерів форм не потрібно високої точності сканування, алешвидкодію грає підвищену роль і є основним споживчимпараметром.

Штрих сканери

Цей різновид ручних сканерів призначена для введення данихзакодованих у вигляді штрих-коду. такі пристрої мають застосування вроздрібної торгової мережі.

Листові сканери

Листовий сканер здатний сканувати окремі сторінки, подаючиїх повз світлочутливого елементу. Його недоліком єнеможливість сканування книг і журналів без розбирання на окремісторінки.

Сканер є зовнішнім пристроєм і підключається до комп'ютерачерез спеціальний роз'єм. при високій роздільній здатності та великої площісканування документу обсяг переданих даних виявляється дуже великимі вимагає продуктивної лінії передачі. Малопродуктивні сканеривикористовують порт принтера. Найбільш швидкі пристрої підключаються черезінтерфейс SCSI (Small Computer System Interface).

Різні моделі сканерів розуміють різні керуючі команди. Щобуникнути різнобою, був прийнятий універсальний стандарт взаємодії сканерата програм. Цей стандарт називається TWAIN. Додаток посилають командидрайвера TWAIN, який перетворює їх в інструкції, які розпізнаютьсясканером. Таким чином, для програми перестає мати значення конкретнамодель сканера. Операційна система Windows 98 підтримує інтерфейс
TWAIN, а всі сучасні сканери сумісні з ними і надаютьнеобхідні драйвери нижнього рівня.

Сканування за посередництвом інтерфейсу TWAIN здійснюєтьсянаступним чином. Спочатку слід включити сканер. Команда скануваннярозташовується в додатку в меню Файл. Після вибору цієї командивідкривається діалогове вікно драйвера TWAIN, вигляд якого залежить від моделісканера. У цьому вікні задають параметри сканування: чорно-білий або кольоровийрежим, дозвіл, корекція яскравості і контрастності. Більшість сканерівдозволяють також зробити попереднє чорнова сканування з низькимдозволом і за його результатами точно задати область сканування - частинасторінки документа.

Після налаштування всіх параметрів слід натиснути на кнопку
Сканувати (напис на кнопці може бути іншою). Процес скануваннявідбувається автоматично і зображення передається в додаток. Діалоговевікно драйвера TWAIN автоматично не закривається, так що, наприклад,багатовіконний графічних редакторах (також як Adobe Photo Shop) можнавідразу провести сканування декількох зображень.

Сканери за способом сприйняття зображення діляться на дві групи:

- пристрої з електронними фотопомножувач (ФЕУ)

- пристрої на приладах з зарядним зв'язком (ПЗС).

Сканери з фотопомножувач називають барабанними - всередині апаратупоміщений прозорий барабан, на який кріпиться оригінал (що відображає абопросветний). Потім барабан починає обертатися з великою швидкістю.
Скануюча головка має потужне джерело світла з фокусовані променем і
ФЕУ, які рухаються вздовж поздовжньої осі барабана. Відбитий абощо проходить світловий потік потрапляє на ФЕУ через прецизійну дзеркальнусистему розгортки. Накопичений ФЕУ заряд перетворюється на цифрове значенняаналого-цифровим перетворювачем високої розрядності. Так як процес доцього моменту по суті аналоговий, вдається досягти дуже високих значеньдинамічного діапазону. Т.Е. оригінал правильно оцифровується і всвітлих, і в темних ділянках. Висока роздільна здатність оригіналу досягає 5000 -
6000 крапок на дюйм.

Барабанні сканери надзвичайно дорого коштують і вимогливі доумов експлуатації.

Інші сканери відносяться до пристроїв на ПЗЗ. Це прилади ззарядовим зв'язком являють собою фотоприймач, виконаний на кремнієвихелементах, об'єднаних у лінійку. Кожен світлочутливий елементмає здатність накопичувати заряди пропорційно числу що потрапили нанього фотонів. За час експозиції виникає матриця зарядів,пропорційних яскравості вихідного зображення. По вертикалі розгортказдійснюється пересуванням або всієї лінійки ПЗС за допомогою кроковоїелектродвигуна, або переміщенням оригіналу. Роздільна здатністьвизначається числом оптичних елементів на одиницю довжини. У пристрояхпобутового класу це 300-600 елементів на дюйм, професійного 1200 -
3000. Програма інтерполяція оптичного дозволу ніякого підвищенняякості оцифровки не дає. Динамічний діапазон пристроїв на ПЗС нижче,ніж у ФЕУ, тому що крем'яні елементи мають найгірше співвідношення сигнал /шум.

Сканери ПЗС бувають листові, планшетний, проекційні, ручні іслайдові.

Сканування документа

На етапі сканування виробляється одержання зображення за допомогоюсканера і збереження їх у вигляді, зручному для подальшої обробки. Щоброзпочати сканування треба включити сканер і клацнути на кнопку Скануватина панелі інструментів Scan Read. У програмі Fine Reader скануванняможе вироблятися як через драйвер ТWAIN, так і в обхід його. Першийспосіб використовують, коли потрібно точне настроювання параметрівсканування, коли документ включає кольорові ілюстрації, якінеобхідно зберегти, а також коли різні сторінки багатосторінковогодокумента сильно розрізняються за якістю. Другий варіант забезпечуємаксимальну швидкість і зручність сканування. Вибір використовуваного варіантаздійснюється за допомогою прапорця Показувати діалог ТWAIN - драйвера сканера
(Сервер> Опції> Сканування).

Процес сканування здійснюється автоматично і вимагає відкористувача тільки допоміжних операцій, таких як зміна скануєтьсясторінки. Можливість втручання в роботу програми заблокованарозміщенням на екрані спеціального діалогового вікна, що повідомляє про те,що йде сканування, і що дозволяє перервати цей процес.

По завершенні сканування значки всіх оброблених сторіноквідображаються у вікні Пакет. В основній частині робочої області з'являється вікно
Зображення, що містить зображення поточної сторінки. Додавати сторінки в
Пакет можна не тільки шляхом сканування, а й шляхом відкриття файлів ззображеннями на комп'ютері.

Після сканування документа йдуть наступні етапи:

-Сегментування (сегментація документа);

- Розпізнавання (тексту);

- Редагування документа;

- Збереження документа.

Література
1.Інформатіка: Базовий курс/С. В. Симонович та ін СПб.: Пітер.2003. -
86,87,88,483,484
2.Введеніе в програмування:/Автор-укладач В. А. Гольденберг. Навчальнийпосібник для учнів середн. і старий. школьн. віку. - М.: ООО
"Харвест", 1997
3.Основи інформатики:/Ліховіч В.Ф.: Ростов Н/Д: изд-во «Фенікс» 1996
4.Інформатіка в поняттях і термінах: Кн.для учнів ст.классов середовищ. шк./
Г. А. Бордовская, Ю. В. Ісаєв, В. В. Морозов: Під. ред. В.А. Ізвозчікова - М:
Просвещение, 1991

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8 of 10 on the basis of 2475 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status