ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Квитки з господарського права
     

 

Господарське право

-----------------------< br>2. Джерела правового регулювання госп. діяльності.
Основеной джерелом до ХП - конституція. Другий - ГКРФ. Третій - "Закон провласності РФ ";" Закон про підприємництво "," Закон про конкуренцію ",
"Закон про держ. Банку", "Про банки і їх діяльності", Закони про біржі. ;
"Закон про арбітражному суді". - Це 1-а група, 2-а група - підзаконніакти (укази і постанови, інструкції). 3-я група - відомчіінструкції та положення. //////////////////


1. Поняття, предмет і методи регулювання господарського права.
Основа госп. права - цивільне право. Госп. право - сукупність норм,регулюючих підпр. отнош-я, некомерч. відносини, відносини по гос. регул -ю всіх відносин життя суспільства. Госп. деят-ть - деят-ть по пр-ву товарів іпослуг з метою отримання прибутку. таку деят-ть ведуть підприємцями-ли, підпр -я, фермери, банки, біржі. Тут же діяльність організ.-майна-го хар-рапо створенню - припинення перед-й і деят-ть з управл-у влас-ю. Також це --деят-ть НЕ комерц. характеру (потреб. кооперації, добро чинячи. фондів.). Держ -у так само виступ. як суб'єкт госп. отнош-й. Він стежить, щоб госп. суб'єктидіяли в рамках закону. Предмет господарського права складаютьмайнові відносини. Методи регулювання господарського права - ценабір методів і засобів, з прим. кіт. регул. отнош-я між суб'єктами,провідними госп. опер-ії. Гол. метод - метод самостійності у визначеннівзаімоотн-й м-у госп. суб'єктами. Він закл. в рівності сторін і несудовомурозгляді справ. 2-й метод - метод гос. регулювання госп. правовідносиншляхом ек. заходів: податки, мита, квоти та адміністративних заходів (реєстрація
ЮЛ, ліцензування, банкрутство). //////////////


4. Поняття, правоздатність та ознаки юридичної особи.
ЮЛ - організація, яка має у власності, господарському віданні абооперативному управлінні відокремлене майно. Ця ознака - підстава длятого, щоб відповідати за своїми зобов'язаннями. ЮЛ м. від свого іменінабувати імущих. права, нести обов'язки бути ісцом та відповідачем.
Ознакою ЮЛ явл. самост. баланс або кошторис. Засновники ЮЛ можуть матизобов'язальні права відносно ЮЛ або речові права на його майно.заснує-ли мають зобов'язальні права на госп. товариства і суспільства,произв. і потреб. коопер-ви, і речові права на майно гос. і муніципій.підприємства. Правоздатність ЮЛ (-це можливість мати права і нестивідповідальність у сфері здійснення та регулювання ХД. вона - загальна (allowздійснення. а1 види деят-ти) та приватна (allow здійснення. такі права, кот. відповідності.предмету деят-ти цього суб'єкта)): ЮЛ м. мати цивільні права,відповідні цілям деят-ти, передбачивши-м в його заснував. документах і нестизв. з цієї деят-ю зобов-ти. Комерц. організ-і (окрім унітарно-х) можуть матигражд. права і нести гражд. обяз-ти, необхідний. для а1 видів діяльності,не заборонений. законом. Отделн. видами деят-ти ЮЛ м. займаючи. при наявностіліцензії. ЮЛ м. б. огранич. у проведенні в случ., передбачені. законом і можеоскаржити це в суді. Правосп-ть ЮЛ виникає в момент його створення іпрікращ. в момент його лікведаціі. Право ЮЛ на осущ-е деят-ти, на кот. треб.ліцензія, виникає з моменту отримання ліцензії і припиняється ззакінченням терміну її дії.

ЮЛ счітаетя створеним з моменту його гос реєстрації. Ознаки ЮЛ:майнова відособленість (баланс); самостійно. достойників.відповідальність (заснував-ли і кори-ки не овець. за боргами ЮЛ. якщо це неуказ. в законі); Самост. виступ в групах. обороті від свого імені;організаці. єдність (det. структура); Створення і дію на основі det.заснував. документів. Заснував. документи ЮЛ містять: Наймену-е, місце нахожд-а,порядок управ-я діяльністю. //////////////////


3. Правове положення індивідуального підприємця.
Індивід. припускає-ль підлягає обов'язковій гос. реєстрації, він займаєтьсяпідприємництвом з метою отримання прибутку, Його діяльність підлягаєліцензуванню. Він несе майна. відповідальність всім своїм майномза винятком переліку, встановленого в статті 369 та програмою.
Підприємець - з 18 років, або з 16 у випадку емансипації або одруження.
Підпр-ль може залучати працівників. Фермер стає підприємцем змоменту реєстрації господарства. Індив. підприємець вважається банкрутомза рішенням суду (і з нього знімається статус підпр-ля). Черга розрахунків зкредиторами sets ст-й 64 ГКРФ.: 1 - ті, перед ким відповідальність зазаподіяння шкоди життю; 2 - вихідні допомоги і оплата праці; 3 - кредитори,требо-я кіт. обеспеч. заставою майна, 4 - в бюджет і внебюдж. фонди, 5 --з іншими кредиторами. Як тільки майна не вистачає на виплату боргів,підпр-ль від них звільняється (крім алліментов по дітях і нанесенняшкоди). //////////////////


5. Підстава виникнення та припинення діяльності ЮЛ.підстава - ст. 51-2; припинено - ст. 61, банкрутство => см ГК стр 39
Підстава: держ.реєстрацію в органах юстиції в пор-ке устано-ном зак-ном.
При реєстрації доцільність створення ю.л.не перевіряється. Ю.л.счітаетсяствореним з моменту його реєстрації. Реорганізація юр.л. - злиття,приєднання, поділ, виділення, перетворення. При злиттіприпиняється сомостоятельное сущ-ие зливаються орг-цій-юр.л., і на їхбазі обр-ся нове Ю.Л. при приєднанні одне ю.л.влівается в др.і такимчином перестає існувати. При поділі на базі припинив своюю.л.вознікают нові. При виділенні виникає нов Ю.Л., а то з кіт-го воновиділилося продовжує існувати. При перетворенні перетворенію.л.прекращает існувати і на його базі виникає нове. Т.о.в 4-хвипадках реорганізації з 5-ти ю.л.прекращает існування, причому в 2-х їхних при розділенні та перетворенні поряд з припиненням виникає нове.


7. Види юридичних осіб. Організаційно-правові форми. (ВПФ)
Види: Комерческие і не комерційні (фонди, асоціації, спілки, гро-і ірелігійно. організації,) ЮЛ. ВПФ: госп. товариства і товариства,виробничі коопер-ви, державні та муніципальні унітарніпідприємства, АТ, ТОВ, і тд. Некомерційні організації: фонди, установи,фінансують. власниками, асоціації, спілки, громадські та релігійніорганізації, потреб. кооперативи. (1) Хоз. товариства і товариства: нимивизнаються комерц. організації з розділеним на частки засновників статутнимкапіталом. Майно, створене засчет внесків засновників і придбавсуспільством, пренадл. йому на праві власності. Госп. товар-ва: повні тов -ва - (участ-ки - полн. товариші; вони уклали. учредріт. договір, займаючись-сяпідпр. деят-ю від імені товар-ва; особа м.б. учас-му тільки 1го товар-ва;управл-е - за заг. згодою всіх учасників.; прибуток - пропорції. часткамучас-в у склад. капіталі.; вони несуть солідарно субсидіарну відповідь-сть;) ітов-ва на вірі (коммадітние) - (- товар-во, в жовтні. разом з товаришами,відповідають всім майно є [1 і ..] учасники [командісти], кот. несутьризик збитків у межах внесених ними внесків і не приймаючи. уч-е в підпр.деят-ти.;). Госп. суспільства: у вигляді АТ, ТОВ, О с доп. Отв-ю. Госп. тов-ва іобщ-ва м.б. засновниками ін товариств і тов-в. (2) Виробничі коопер -ви; (3) Державні і муніципальні унітарні підприємства ////////////


6. Заснування і наслідки визнання особи банкрутом (неспроможним)
ЮЛ (потреб. кооператив, благодійний або інший фонд, комерц. Орган-я,за ви. казенного підприємства) за рішенням суду може визнанонеспроможним (банкрутом), якщо воно не в змозі задовольнитивимог кредиторів. Визнання ЮЛ банкрутом судом тягне його ліквідацію.
ЮЛ (потреб. кооператив, благодійний або інший фонд, комерц. Орган-я)м. спільно з кредиторами прийняти рішення про оголошення свого банкрутстваі про добровільну ліквідацію. Підстави визнання ЮЛ особи банкрутом іпорядок ліквідації sets законом про неспроможність (поза чергою - витрати,зв. з процедурою лівідаціі, далі: особи, які отримали збиток для життя зібоку боржника; погашення боргів з оплати праці, пенсію. фонд, посібники;погашення платежів до бюджету та поза-//- фонди; задоволений. вимогикредиторів, - членів трудового колектив-ва, кот. облад-ють вкладами в імущих -у підпр-а; треб-я тощо. влас-ів і кредиторів). Процедури прибанкрутство: реорганізаційні (підтримка та оздоровлення); ліквідаційні
(прінудіт. ліквідація, добровільно. ліквідує-я); мирову угоду.
//////////////////


9. Поняття та правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю і здодатковою відповідальністю.
Це - об'єднання капіталів (а не осіб, як ХТ). число учасників від 1до ... (в АТЗТ 50 мах); заснував. документи: заснує. договір і статут. Учасники ХВм. брати участь в ін організ-ях. ТОВ: це засноване 1-м або більше особами,статутний. капітал кіт. розділений на частки. Учасники не відповім. піт боргамитовариства і несуть ризик у межах внеску (паю). Учасники, які зробили внески неповністю, несуть солідарний. відпові-ть по обязат-му общ-ва. Число учас-в товне д. над-ть lim, setted законом про тов, інакше в теч. року ооо д.трансформа. в АТ, або ліквідую-ся по суду.ООО не м. мати од. учас-м ін
ХО, сост-е з однієї особи. Заснував. документи д. містити: Наймену-е, місценахожд-а, порядок управ-я діяльністю, відомості про розмір вуст. капіталу таКаждо й з часток, про розмір, терміни внесення вкладів, про склад ікомпетенцію органів управління товариством. Висщій орган ТзОВ - загальні збориучасників. Товариство з доп. відпові-ю: - засноване 1-м або більше особами,статутний. капітал кіт. розділений на частки. Учасники несуть солідарносубсидіарну відповідь-сть кратно вкладами. Якщо один з учасників - банкрут,то його відповідальність за обязат-м суспільства розподіл. м-у іншими. До ОДОзастосовуються правила ТОВ;. //////////////////


8. Права та обов'язки учасників господарських товариств (ХТ).
У ХТ хв - 2 чол. ХТ - двох видів: повні і на вірі. Учатнікі ХТ вправібрати участь в управлінні справами, одержувати інфо про деят-ти товариства,прийнятий. участь у рапределеніі прибутку, оплучіть у разі ліквідує-і ХТ частинамайна. Вони зобов'язані: вносити вклади в порядку, sets заснував. док-ами, нерозголошувати конфед. інфо. Участ-ки повного ХТ зобов.: Бути учас-м толькот 1 --го ХТ; брати участь в деят-ти в соот-і з заснував. догів-м; внести не менше 1/2свого внеску у складоч. кап-л. хт до моменту його регістр-и. Ост. чать д.б.н.внесена в терміни, сетс в заснував договорі. при невиконанні указ. зобов ти д.pay ХТ-ву 10% рік. з невнес. частини вкладу та відшкодувати причому. збитки.
Учасник підлогу. ХТ не має права без згоди ост. уч-в соверш. угоди від свогоімені та в своїх інтересах, однорідні з угодами ХТ. Права та зобов ти учас -ка ХТ на вірі (комодіт.): (а) для полн. учас-в - як в полн. ХТ, але обличчям.б. полн. товар-му тільки в одному ХТ на вірі; учас-к полн. ХТ не м.б.полн. товар-м в ХТ на вірі і навпаки. (б) для вкладників - він - д. внестивнесок у склад. капітал, він має право получ-ть частину прибутку, знайомиться зрічним звітом і балансом, після закінчення фін. року вийти з товариства іполуч. свій вклад, передати свою частку ін вкладникові .//////////////////


10. Поняття та види АТ.
АТ-заг-во, заснований-е 1м ор мо особами, капітал кіт. div на det числоакцій. Участ-ки АТ не несуть відповідь-ть за боргами АТ і ризикують лише часткою. Акц -ри, що оплатили аукціо не повністю, несуть солідарний. відпові-ть по обязат-м
АТ у межах несплаченої вартості акцій. Правове становище АТ і права тазобов ти учас-в АТ det ГКРФ і законом про АТ. Вищий орган управ-я АТ -збори акціонерів (воно do: зм-е складу ао, обр-е ради дир-в, образів -е виконає. органів товариства, рішення про ліквідацію АТ). АТ: закритого івідкритого типу. Відкритого - його участ-ки можуть відчужувати належали їмакції без дозволу ін акці-ів. АТВТ може проводити відкриту підписку на акції та їх вільно. продаж. АТВТ зобов. щорічний-но публікувати рік. звітбаланс, рахунок прибутків і збитків. Закритого - його акції Распростри. тількисеред його засновників. АТЗТ не має права проводити відкр. підписку на акції.
Участ-ки АТЗТ ім. переважно. право придбання акцій, що продаються ін уча-му
АТЗТ. Число учасників АТЗТ не повинно перевищений. числа, seted законом про АТ.

//////////////////


11. Поняття, і особливості правового статусу державних імуніципальних унітарних підприємств.
Унітарні підприємства - комерц. орга-а, не наділений-а правом власностіна закріплений. за нею власником майно. Це імущих-во неподільне і нем.б. розділене за вкладами. (навіть м-у працівниками!). Унітарна. підпр-я --тільки госуд. і муніципій. підпр-а. Майно муніципій. підпр-я - в муніципій.власності, а госуд-го - в держ. власності. Орган УНІТА. пр-я --керівник, кот. призначено. власником. УНП відповідає за своїмизобов'язаннями всім своїм майном і не несе відпові-ти по обязат-мвласника. Правове становище гос. і Муниц. унітарна. підприємств det
"Законом про гос. і мун. ун. перед-х ". УНП м. грунтуватися на праві госп.ведення (створюється за рішенням уполномояч. на те гос. органу.; заснував. док-т
- Статут, затверджений цим органом, розмір статутного фонду не нижче ніж setslaw про державну і мун ун пре-ях.; УП на праві госп. ведення м. створити дочірнєУНІТА. перед-і, зрадивши йому частину власності. Власник не відповідає зазобов твам підпр-а) і оперативного управління (фед. казенне перед-і)
(створюється на базі імущих-ва, що знаходиться в ФЕД власності за рішеннямуряду РФ.; учр. документ - статут, затверджений-й править-м РФ; РФ несесубсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного. перед-ємства.
Власник м. вилучити зайве майно.). //////////////////


12. Правове становище вироб-го і споживчого кооперативу.
Правове становище пр. кооп-ва det законом про пр. кооп-вах. Производств.кооператив (Ст. 107гкрф) - товариств-е об'єднання добровільно об'єдналисягромадян з метою ведення господарської діяльності на основі їхнього особистоготрудової участі та об'єднання паїв (внесків). Законом і заснував. документамим.б. передбачена участь у кооп-ве ЮЛ. Члени несуть субсидіарнувідповідальність у розмірі і порядаке, setted законом про произв кооперативах.
Заснував. документ пр. кооп-ва - статут. Кількість членів кооперативу д.б.н. НЕменше 5-ти. Майно кооп-ва div на паї членів в соотв-і до статуту. Членкооп-ва д. внести не менше 10% пайового внеску та решту протягом року. змоменту реєстрації. Кооп-в не має права випускати акції. Прибуток кооп-варозподіл. м-у участ-ми в соот-і з трудовим участю. Высш. орган упр-я пр.кооп-ва - загальні збори його членів. Виконає. орган - правління та/абопредседателькомпет-я органів sets законом та статутом. Член кооперативу маєодин. голос. ; Потреб. кооператив: добровільно. об'їду-є громадян і ЮЛ з метоюбуду-я мат. оr інших потрпбнеостей учасників, здійснювала-е об'їду-емвнесків. Члени потреб. кооперативу зобов'язані протягом трьох місяців післязатвердження щорічного балансу покрити збитки доп. внесками. Вони солідарнонесуть субсидій-у відпові-ть в межах невнесеної частини доп. внеску е1 зчленів. Доходи від Предприн. діяльності div м-у членами. Правовеположення потреб. кооп-ва det законом про потреб. кооп-вах


13. Поняття і правовий статус дочірніх і залежних товариств, філій тапредставництв.
Ст 105 ГКРФ: Дочірнє госп. товариство визнається дочірнім, якщо ін госп.суспільству в силу його пріобладанія в статутному капіталі, або відповідно доукладеного договору належить можливість визначати рішення,що приймаються таким суспільством. Звідси: початково. момент - право осн. суспільствавизначати рішення дочірнього. Дочірнє товариство не відповідає за боргамиосновного. Основне суспільство відповім. солідарно з дочірніх товариствах поугодами, укладеними з указанріям основного. Учасники дочірнього общ-ва вправо вимагати відшкодування збитків, які - з вини основного. Залежнийсуспільство - ХВ залежне, якщо ін (переважне) товариство має більше 20%голосуючих акцій АТ або 20% статутного капіталу ТОВ. ХО, преобретшее більш
20% акцій іншого, має відразу опублікувати відомості про це. Межівзаємної участі ХВ-в у уст. кап-х ін одного seteed up законом.
//////////////////


15. Поняття і правове становище фін.-промислових груп (ФПГ), холдингів.
Діяльність ФПГ регулюється ФЕД. законом від 30.11.95 "про ПФГ". ПФГ --сукупність ЮЛц, кот. з метою технол. або ек. інтеграції, для реалізаціїпроектів, направл. на підвищення конкур-ти, розширення ринків збуту,підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць. Основнеі дочірнє товариства повністю or частково об'єднані-ють свої активи на основідоговору про створення ПФГ. Учасники ПФГ: (а) звичайні учасники (які підписалидоговір); (б) осн-е і дочірні товариства. Участь у ФПГ має рядособливостей: (1) її членами м.б. ЮЛца, комерц. і не-//- орган-й (у т.ч.іноземних але крім реліг. орг-й). (2) Участь більш ніж в одній ПФГ НЕдопускається. (3) Серед учас-в зобов. д.б.н. орган-й, дійств-е в сфері пр-ватоварів і послуг, і банки (or інші кредит. уста-а) (4) комерц. організації,кіт не мають права вільнорозпоряджатися своїми СР-ми, вступ-ють у ФПГ нанаступних вимог: (-) УНІТА. препр-а м. беру участь-ть у ФПГ в порядку і наумовах, що визначаються власником їх майна; (-) дочірні госпсуспільства м. входити в ФПГ тільки зі своїм основним товариством. Можутьстворюватися транснац. і міжнародні. ФПГ: транснац. ФПГ - група, середучасників кіт. є орг-і, находящ. під юрисдикцією держав-учасників
СНД, імещіе відособлені. підрозділу на терито-і держав; міжнародні. ПФГ
- Присвоюються-ся транснац. ФПГ на основі спец. межправіт. угоди.
Учасники ФПК несуть солідарний. відповідальність за зобов'язаннями центр.компанії, які виникли в рез-ті участі в діяльності ФПГ. Особливостівідпові-ти указ. в договорі зі створення ФПГ. Холдинги (холдінг. компанії)
(хк): указ президента від 16.11.92. - Це підпр-е, кот. керує. дочірнім,використовуючи контрол. пакет акцій (38%). Керівництво доч. комп-й відбутися у. ввизначенні прини-х на раді директорів рішень. Дочірні. продпр-е не м.платити акціями хк. Хк і доч. ком-я створюється у формі АТВТ за рішенням гос.комітету з по управ-у майном ор самої хк. Створення хк д.б.н. погодженоз антімоноп. органом. (не можна щоб. у хк більше 30% ринку). Не можна робитихк в торгівлі, в с/г, у службі побуту, на транспорті (викл: жд і трудроти). Для фінанс. холдингів (-це компанія, кот. біл. 50% капіталу - цпта ін фін активи) ім. особ. огранич-я: вони їм. право вести тільки інвест.діяльність. ХК разом з доч. перед-м сост. Вироб. Хоз Комплекс (ПХК), котв цілому не облад. правосуб'єктність. (взаємовідносини в ПХК - ст. 105)
//////////////////


14. Правове становище малих підприємств.
Осн. норматив. акт - "З-н о гос. підтримці малий. Предприн-ва. "від 14.06.95.
У ньому - єдині поняття МП, вкл. в себе як малих, так і индив. підпр-й.
Чисельність, МП: у пром-ті, будівництві, на транспорті - до 100 чол. ; В с/г --до 60 чол; в оптовій торгівлі - до 50, у роздрібній - до 30. До статуту.капіталі участь д-ви, реліг. і товариств. об'єднань та ін орг-й не д.перевищувати 25%. Спец програми розвитку МП: ФЕД, регіон. , Ігалузеві (видел. бюджетні. ср-ва). Також пільгове оподаткування (не тількидля МП але і для обслуг. їхніх підприємств): В теч. перв. 2-х років МП не платятьподаток на прибуток. У 3-й рік-25%, 4й-50%, 5й-100%. Якщо після створення МП вподаток. законод-во внесок-ся зрад-я, кот. погіршують становище МП, то вони незастосовуються до нього на протязі 4 років. Відповідно до "закону про спрощений. системіоподаткування, обліку та звітності для суб'єктів МП "від 29.12.95 МП-а засвій розсуд платити загальні податки, або вносити єдиний податок - 30%сукупність. доходу. Цей н-г скор. МП платежі до бюджету. Дана форма - для МПз чисельністю до 15 чол. МП м. застосува. прискорений. амортизат-у осн. пр. фондів.
(До 50% вартості ОФ е1год з терміном служби більше 3х років). При плануваннігос замовлень не менше 15% від їх V д.б.н. резервуватися для МПй. Держ.підтримка в сферах внешторговойдеят-ти, информаия. обслуговування, виробн .-технол. галузі. Сущ. комітет з М припускає-ву. //////////////////


16. Біржа: поняття і види; правовий статус біржі та учасників (членів)біржі.
Біржа - підприємство, що створюється підпр-лями для організації торгівлі. Вони:фондові (цп) і товарні (операції з товарами) і змішані. Фонд. біржа невизначає самост. орг.-правов. форму, тому що створюється у формі некомерч.партенрства. Тов. біржа - самостійно. орг. форманеком. орг-и. Її діяч-тьрегул. «Законом про тов. біржах »від 20.02.92. Тов. біржа - орган-я з правами
ЮЛ, формують-а і регул-я ООПТ. ринок шляхом орган-і і регул-я біржовийторгівлі, здійснення. у формі голосних публічних торгів, що проводяться в зараниеустановленом місце і час і за правилами. Біржа heve огранич.правоздатність, тому що не м. здійснення. торг (торг - це посередницька деят-ть).
ТБ не може здійснення. вклади, придбаний. частки, паї, акції орг-й, якщо це незв. з організацією публічно. торгів. ТБ можт створювати союзи і ассоц-і дляКоордина-і своєї деят-ти, захисту своїх інтересів і здійснення спільнихпрограм (у тч сумісних. торгів). Засновники б. - Юр та фіз особи. (крім:высш. органів влади, банків, страх. і інвест. компаній, товариств. ірелігійно. благодійний. орг-й, фіз осіб, кіт у силу закону не м. здійснення. ПД. )
Частка е1 учасника не м. б. вище 10% в її вуст. кап-ле. Після установи ТБпідлягає реєстрації. Бірж. торгівля м. здійснення. на основі ліцензії, видавши-йкомісій по товарно. бірж при комітеті з антімоноп. політиці. Б. вправіподати заяву на отримання ліцензії, якщо до цього моменту сума вкладів ууст. капітал не менше 50% від объявл-й. Членами ТБ м.б. юр та фіз особи,беру участь-і у формуванні осн. капіталу або внісши членські або цільовівнески в майно ТБ. Членами ТБ не м.б. службовці даної біржі, орган-й,рувод-чи кіт-х - служ-е ТБ. Члени ТБ: повні члени (з правом участі у всіхторгах в усіх відділах ТБ) і не-//- члени (з правом участі в торгахтільки у визна. відділах ТБ). Вищий орган ТБ - загальні збори членів ТБ.//
ФОНДОВА БІРЖА: її статус определ. «Законом про ЦБум». ФБ - організаторторгівлі на ринку цп, не об'єднано. це з іншими видами деят-ти, за викл.депозитарної діяльності та деят-ти за певний взаємних зобов в. ФБ м.створюватися тільки у формі некомерч. партнерств. ФБ орг. торг-лю м-учленами біржі. Др. участ-ки р. цп м. здійснювати бірж. операції через членів
ФБ. Обмеження для служ-х ФБ: вони не м.б. учасниками ринку цп, не м.самомт. брати участь в кач-ве підпр-й деят-ти ФБ. Порядок вступ-а і виходуз членів ФБ визна. нею самою на основі заснував. документів. ФБ м. sets: к -у членів, брешемо. членство, здавати в оренду місця у залах, особам-нечленам.
//////////////////


17. Правове становище комерційних банків.
Банки - комерц. установи, явл. ЮЛ. - Ст 101 з-на «Про банки і про банківськудіяльності в РФ »Банкам заборонені всі операції з торгівлі і пр-ву мат.цінностей. Правоспособномть банку характер. тим, що набір дозволених імуопеацій і угод sets не стільки його заснував. документами (статутом), скільки з -м «Про б. і бак-й деят-ти »+, в кот-м sets полн. список угод. Вихід замежі списку - тільки з дозволу БАНКУ РФ. Правосп-ть конкурують. банкуdet ліцензією, яка видається Банком РФ. Вона містить перелік, кот. банк м.проводити. За дії, не передбачені ліцензією: відкликання ліцензії
, рішення про ліквідацію банку, визнання угоди недійсною. Специфікабанку як суб'єкта ПП - він входить до банку. систему РФ, куди входять розл.комерц. банки. Комерц. банки м. створюватися на основі будь-якої власності (ст
101 закону) (крім те, що капітал банку не може бути сформований за рахунокзалучення ср-в месн. органів влади та спец. товариств. фондов.Комерч. банким. создаваьться у формі АТ, ТОВ: ВІД і ЗТ //////////////////


18. Особливості створення і діяльності організацій з іноземнимиінвестиціями.
До них відносяться перед-я: повністю пренадл. іноз. інвесторами і частково -іноз. частково росіяни. Для них у законодавстві передбачені спец.правила ведення госп діяльності та пільги, мета яких привернути іност.інве-и. Указом призедента від 93г передбачає на-ся, що знову видаютьсянормативні. акти, регул. пр-а з ін. інв-ми, є недійсними в теч. 3-х роківв отн-та ім. на пов. момент підпр-й (крім актів про пільги). Особ. увагуприділяється стимулюванню великих інв-й. Указом президента від 25.12.95митниць. мита в отн-та іноз. комп-й, явл-я заснував-ми в рф підпр-й мат. пр -ва (при внеску біл. 10 млн $.), пониж. в 2х .. Правила по створ. та рег-и:поряд з заснував. документами д.б.н. представлені: виписка з торговогореєстру, потвержд. статус іноз. інв-ра в його країні, довідка іноз. банку проплатіж спосіб-ти інв-ра. Деят-ть пред-й з іноз. інв-ми здійснення. на базіроссий. законодавчих-ва, однак допускається застосува-е закон-ва країни інв-ра:
БО - по прав. РФ, а може і за правилами країни інвестора.
//////////////////


19. Держава і муніципальні утворення (гімо) як господарюючісуб'єкти.
Держава та муніципальні освіти беруть участь у підпр. діяч-ти івиступають як її суб'єкти. У цьому кач-ве вони виступають як суб'єкти прававласності, на базі кіт. здійснення. ПД. В соот-е до ст-й 2 ГК: ПД - цесамост. еятельность, здійснювала-я на свій ризик з метою отримання прибутку. Держ.і Муниц. освіти виступ. на рівних з іншими учас-ми як суб'єкти прававласності - Ст 124 ЦК. Як суб'єкти права власності, гос і мун.пред-я (Гімпу-а) м. створювати на базі свого майна предпор-я: (1) заствор-і УНІТА. підпр-й ці утворення залишаються власниками майна;підпр-у імущих-во пренадл. на обмежених речових прав (госп. ведення таопера. управл-е) (2) при створенні підпр-й, прийн-х на госп. веденні іопера. управл-і Гімпу-я не повинні втручатися в їх деят-ть, а лишеконтролювати її. (3) призначати дректора (4) определ-тя цілі і предмет ХД
(5) отримувати частину прибутку (6) реорганізується-ть і леквідір-ть підприємства (ст
295). Особливі правила участі гімо-й у ХВ передбачені. з-ном про АТ (ст7) РФ
, суб'єкти РФ і Муниц. оьраз-а м. виступ. заснує-ми тільки АТВТ; але не
АТЗТ. Є спец акти, кот. регул. догов. отнош-я гос-ва і суб'єктів ПД: "З -н о угоді-ях і розподіл продукції ". Згідно з ним: злагоди-я складу. м-у рф тарос. і іноз інвест-ми, причому ці злагоди-я регул. відносини, пов'язані зпошуком, видобутком хв. сировини та розділом продукції.


22. Форми недобросовісної конкуренції та відповідальність за порушенняантимонопольного законодавства.
Ст. 8 і 34 консти-і проголосили підтримку конкуренції, не допущення ек.діяльності, спрямованої на монополізацію і недобросовісну конк-ю. --закон від 22.03.91. У ред. 95 року "про конкуренцію і обмеження монопольноїдіяльності на товарну. ринках ": моноп. деят-ть може осущ суб'єктами: абом-у сагласованію про розподіл ринку м-у собою, оподдержаніі цін, пронедопущення на ринок. Порушник м.б. не тільки припускає-ль, але і держ. орган.
Фед. моноп. орган і його терито. органи надів-ни повноваженнями контролю ізастосува-я разл санкцій до порушить-м: Вони дають припускає-м зобов предпіс-я: проприпинення порушень, про відновлення Первонач. погашення, розірваннянезак. договорів. Антимонії. органи (Амон) ведуть список підприємствмонополістів і діють у вигляді Комітетеа по антімоноп. політиці. Коли орг -я-монополією-ст 2 рази порушила закон-во, антмон орган має право рпінять рішенняпро її примусить поділ або виділення з її складу орг-й на базі структ.підрозділів в судовому порядку. Купівля біл. 20% акцій АТ здійснення. тільки здозволу антімоноп. органу. За невипол-е приписів ант. органу - 3 дняпроносу і повільна смерть! :-) - Штраф і відшкодування завдано. збитків.
(добровільно або в судовому порядку). Амон здійснення. предвор. контроль застворенням, реорганізований-й підприємств і має право реорганізувати орган-ю --монополіста. Особливі правила sets для природ. монополій. В за-не про їсть.монополією-х 17.08.95 визнаються їсть-ми слід монополії: произв-госп.комплекси, кіт наиб успішно працюють при відсутність про-і конкурентів (егнафтопроводи, газо-//-, залізничні перевезення). Органи, регул-е їсть моноп-і - ФЕДслужби з регул-ю естеств монополій на: транстпорте, у зв `язку. Вони ведутьреєстри, визна методи регулир-а, осущ контроль. Особ-я форма регул-я моноп.деят-й - визначення споживе-й, підлягає. обязат. обслуговуванню.
//////////////////

20. Поняття та форми державного регулювання господарськоїдіяльності.
Держава і муніципальні утворення (гімо-я) регул. ПД допомогоюнормат актів, кот. регул порядок регістр-і, прогноз-е і прогр-е,ліцензу-е і держ підтримку. Компетенція гос. органів з регул-ю ПД Опір -ся на положення про державну органах (міністерствах). У цих положеннях визна.права, завдання, функції та бяз-ти органів з реулір-у ПД. В "положенні прогалузевих мінестерствах "говірка-ся про регулювання, управління гос.підприємствами, що входять в систему міністерства. Так згідно з "Положенням промінестерствах транспорту РФ "це хв-во здійснення. загальне упр-е і регул-етранспорт. комплексу. У соотв-і з полож-му про мін-вах с/г та продоволствіявоно здійснення. управлени гос. управління та координацію і деят-ти в галузях с/г,харчової та перерабат. пром-ти. У нек. випадках у галузевих гос органах створ.мат. і фін. резерви. , Що дозволяють раціонально керувати галуззю.
Рег. функції яскраво виражені в діяльності гос. органів, наприклад
ГКАП. (Гос.ком-т аграр пів-ці). При ньому створено комісію з товарнимбірж, що ліцензуються і регестрірующая їх діяльність. МІНФІН - рукод-вофін-ми. Воно входить в од. сис-му управ-я фин-ми. Воно: проводить рук-во вобласті фін .- бюджетні. планування; має право обмежити іпризупинити фінанс-ті підпр-й з ФЕД бюджету. Мін-во буд-ва має двоякуприроду: (14.10.94-уіверждено) з од. ст-ни воно - галузеве, з ін --функціональних. гос. орган (осущ регул-е в області буд-ва і архітектури;стверджує спиною, державні стандарти, здійснення. контроль за їх дотриманням, маєправо пріостаносвіть буд-во, кіт з порушеннями норм і правил).
////////////////////////////////////

21. Правовий статус суб'єкта, що займає домінуюче становище на ринку,
Це пр-я, домінують. на визна ринку. (65% і більше) Ця норма м.б. Змен. до
35%. У законі про конкуренцію і обмеження діяльності на тов. ринках від
25.05.95 при характеристиці моноп. діяльності йдеться про господарствосуб'єкта. => Домінуюче положення можуть займати не тільки підприємства але йін комерц. організації. //////////////////

23. Поняття та види об'єктів господарської діяльності. (см також № 24)
Об'єкти - це те, на що спрямовано правовідносини: Речі як об'єкти мат.світу; цінні папери; Нематов. блага, інформація, інтелектуально. власність
, певну дію (ег виконання робіт) та інші імущих. права. Особливіоб'єкти: плоди, продукція та доходи, валюта, гроші. Речі:свободнообращаемие (немає обмежень на вільно. передачу прав на вещ);обмежені в обігу (м. пренадл. тільки гос органам: зброя, правокористування прир. багатствами); що вилучаються з обігу (наркота, страте.озброєння). Також вони - прості і складні, що споживаються і не споживаються,ділені (ділитися в натурі) і не подільні (не -//-). Нематов. блага: репутація,честь, гідність, ділова репутаціяімідж. Стаття 152 гкрф визначаєзахист честі і гідності та ділової репутації .//////////////////


24. Гроші, валютні цінності та цін бум як особливі об'єкти права.
Об'єкт права - те, на що спрямоване правовідношення!. Гроші: з-н о ден.сістемеРФ від 25.2.92. гроші характеризуються родовими, ділимо ізамінюваними речами. Валютно. цінності (задо-н о валютному регулир-и) золота,платина, драг металі, камені (брил-т, смарагд, рубін), іноз валюта ібанківські активи, акції та облігації іноземних. походження. Порядоксоверщенія угод з валют. цінностями визна. з-му "Про валютне. регул-і і вал.контроль "від 9.10.92. Проаво собс-ти на вал. цінності захищу-ся на заг.підставах, як і ін майно. Право власності: володію (= володію),користуюся (= витягаю кор. властивості), розпоряджаюся (= визначаю юр. долю).
Цін. бум (цп): письм. док-т, що містить й імущих. право. Відсутність хоть. одногореквізиту, sets законом, тягне її анітрохи-ть. Предача імущих. прав на цп возм -на лише за її пред'являючи-и. Передача цп = передача всіх прав навобственность. У случ-х, передбачений. законом для передачі достатньодокумента, засвідчуючи-го доказати-під їхнього закріплення в спец. реєстрі Док-тм.б. названий цп лише на підставі з-на. Види цп: гос. облігації, облігації,вексель, чек, депозитний сертифікат (ЮЛ), зберіг. сертиф-т (ФО),консомент (дог-р про морську перевозаке, сподоби-й приймання вантажу), акція,приватизують. цп, ін док-ти, віднесені з-м "про цп" до цп. У завис-ти відсуб'єкта права, сподоби. в цп, вони див на: на пред-ля, іменні,ордерні (векселя, передача - перадат. напис). //////////////////

26. Особливості регулювання, поняття та види промислової власності.
Об'єкти інтелект. власності підпр-я: (1) Товарний знак (ТЗ), (2) Знакобслуговування (ТЗ але для підпр-й побуту); (3) фірмове найменування (ФН); (4)винахід (5) пром. зразки (по) і кор. моделі (пм). (1) ТЗ --позначення (письмову, словесне, рельєфне), що дає відрізнити товари одн.юл// фл від ін норматив. база: з-н 92 «Про товарну. знаки, знаки обслуговуванняі найменування місць походження товару »;« пріжская конвенція з охоронипром. власності »1883; мадридське угоду про реєстрацію знака (1891);
Указ през-та. ТЗ м. use як предмет договору комерц. конфесій. Виключений.право власника ТЗ м. use при формуванні вуст. і скл. кап-ла ХВ і ХТ. (2)
Знак обслуговування (ТЗ але для підпр-й побуту; в законі ТЗ і ЗО - синоніми);
(3) фірмове найменування (ФН): Сущ. положення про фірму від 1927 року. У ДКє правила для найменування: ТЗ м. use as ФН, Для ХВ необх-мо прізвищевсіх або одного + Ко в назві. Не можна use чуже ФН. Можна us eФН на бланкахі печатках. Якщо порушено - арешт на продукт, і майно.; (4) винахід
- Тех. рішення, що має прикладний характер і облад властивостями: навізна
(вспом. «про лекції»), винайдена. рівень (еттем-т тех. досконалості) іможливість пром. застосування. (5) по: худ. конструк. рішення внешн. видувироби. І кор. моделі: малі винаходи, - теже качва, сто і увинаходів .. ///// Після отримання патенту виплачу. мито е1 рік. і е1рік вона зростає. Термін дії патенту: д?? я винаходу 20 років з моментурігестр-і, для пром. зразка - 10 років, для моделі - 5 років, реєстр-я ТЗ -
10 років з переоформленням на 10 років скоко завгодно разів. Право на фірму - коливона ліквідується-ся. //////////////////

25. Підприємство як об'єкт і суб'єкт права.
Суб'єкт: У правовій науці немає поняття пред-я, але є його ознаки:організ. єдність, мета діяч-ти - отримання прибутку, завдання - здійснюва-ехоз деят-ти оп пр-ву прод-і, робіт і послуг. наявність трудового колективу,госп. самостійно-ть, імушеств. самост-ть, воно-суб'єкт права і облад. правами
ЮЛ, наявність фірм знаку і назви. (інтелект. собст-ть: ТМ, патент, тов.знак). ПО заг. правилом до складу перед-й м. входити лише структ.підрозділу. (крім залізничного транспорту). Товариств. підпр-а м. ділить-ся на:унітарні (неподільні), корпоратив-е (ХТ, ХО). Вторинний. класифікації я: малі,монополісти, з іноз. інв-ми, залізничні, дочірнім. і завис-е. Майно підприєм-й:ек база їх деят-ти. Воно закріплений. на різн. юр. підставах - титули. Їм-во
ПП і корпорацій пренадл. їм на праві власності. Може належали направо госп. ведення і администр. управління. (казенне) - гос. УНІТА.підприємствам. Баланс (кошторис для бюд. Орг-й) перед-та не залежить від формивласності та д.б.н. закріплений відособлене за ним. Види балансу:окремий (меньш ступінь імущих. відокремити-ти) і зведений (в об'єднаних х комерц.організацій) Об'єкт: підпр-і як об'єкт права - це майновийкомплекс, який використовується для здійснення підпр. деят-ти. У цьому кач-ве воновизнається нерухомістю. Пр-е або його частина м.б. об'єктом купівлі-продажу,застави, оренди, та інших угод. До складу перед-я (як імущих. Комплексу)включ. всі види майна, призначені для його діяльності.
//////////////////


28. Поняття права власності. Підстави набуття і припинення прававласності.
Право власності (ПС): володію (= володію), користуюся (= витягаю кор.властивості), розпоряджаюся (= визначаю юр. долю). Ст 209: Власникупренадл. права володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Власник має право на свій розсуд вчиняти щодо пренад.майна а1 дії, не суперечить. закону. (відчужувати, предовать вкористування, віддавати в заставу, і змінювати). Володіння і користування землею іін прир ресурсами осущ вільно (але за законом, і якщо не завдає шкоди окр.середовищі). Власник несе тягар содерж-я пренадл. йому майна. Суб'єкти
ПС: приватна, госуд-а і муніципій. форми власності. Заможні-во м. Знаходиться-ся всобст-ти юл і фл і РФ, суб'єктів РФ, Муниц. утворень. Права всіх захищу.
=! . Підстави набуття ПС: ПС на річ, створену особою з дотриманнямзакону, належить йому. ПС на плоди, продукцію, доходи в результатікористування майна придбавається на остнованіі статті 136гк (кот. говорить:що все це пренадл. собст-ку виробляє майна.). ПС м.б.преобретено ін особою на підставі договору купівлі - продажу, міни, дарування.
При смерті ПС - до родичів. При реорганізований-і ЮЛ ПС переходить до орган-ям --правонаступником ЮЛ. Особа м. придбати ПС на заможні-во, що не маєвласника, або він не відомий, або він від нього отказался.Член потреб.кооп-ва, стать

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8 of 10 on the basis of 2346 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status