ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Насичені одноатомні спирти
     

 

Хімія
Насичені одноатомні спирти - похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксільну (функціональну) групу.
СnH2n +1 OH - загальна формула насичених одноатомних спиртів

 Етанол
CH3OH - молекулярна формула
 Н
 |
H - C-O - H - структурна ф-ла
 |
 H СН3 - ОН - скорочена
 структурна формула
 Метанол
С2Н5ОН - молекулярна формула
 Н Н
 | |
H-C - С - O - H - структурна ф-ла
 | |
 HH СН3-CH2 - ОН - скорочена
 структурна формула

Електронна формула.

 Етанол
 Н? -? +
Н: С: О: Н
 Н
 Метанол
 Н Н? -? +
Н: С: С: О: Н
 Н Н

Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:

4 3 2 1
СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - ОH
 Бутанол -1
4 3 1 1
СН3 - СН2 - СН - СН3
|
 OH
 Бутанол - 2

CH3 - CH - CH2 - OH
 |
 CH3
2 - Метилпропанол-1
CH3
 1 2 | 3
 СН3 - С - СН3
 |
 OH
2 - Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу
     Метанол і етанол - за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу-780 С.
     Метанол і етанол - дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
1. Повне окиснення (горіння)
2СН3 - ОН + 3О2? 2СO2 + 4 H2O? H = 715 кДж/моль
2. Неповне окиснення
 O Про
 | | | |
С2Н5ОН СН3 - С СН3 - С
 -Н2О |-Н2О
 C
3. Заміщення атома гідрогену
 2CH3-CH2 - ОН + 2 Na? 2CH3-CH2-O Na + H2
4. Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 - СН2 + ОН + Н - Сl? CН3-СН2-Сl
5. Дегідратація
С2Н5 ОН? (T 2700) CН2 = СН2 + Н2O

6. Реакція естирифікації - взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора.
O O
 | | | |
СН3 - С + HO - C2H5? (T0, k, t) CH3 - C + H2O
 | |
 OH C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 - ОН? (T0, k, t) С2Н5-О-С2H5 - O-C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
1. Суха перегонка деревини
2. З синтез газу
СО 2 Н2? (T0, R, k, t) CH3OH
Способи добування етанолу
1. Гідроліз галоген пхідних
СН3 - С2Н2Cl + H2O? CH3 CH2OH + HCl
2. Відновлення альдинідів
 O
 | |
СН3 - С + H2? CH5CH2OH
 |
 H
3. Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6? (Бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
4. Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
1. Основа алкогольних напоїв
2. Розчинники
3. Органічний синтез і лабораторна практика
4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 869 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status