ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Застосування жирів
     

 

Хімія

Реферат

на тему:

учениці 11-арх класу

середньої школи № 71

Тимошенко Олени

ЖИРИ

Жири-органічні сполуки, повні складні ефіри гліцерину
(трігліиеріди) і одноосновних жирних кислот. Входять до класу ліпідів. Порядз вуглеводами та білками жири-один з головних компонентів клітин тварин,рослин і мікроорганізмів. Усі відомі в світі жири містять у своємускладі три різних кислотних радикала, що мають нерозгалужене структуруі, як правило, парне число атомів вуглецю.

Жири нерозчинні у воді, добре розчинні в органічнихрозчинниках, але зазвичай погано розчинні в спирті. При обробціперегрітим пором, мінеральними кислотами або лугом жири піддаютьсягідролізу (омилення) з утворенням гліцерину і жирних кислот або їх солей.
При сильному збовтуванні з водою утворюють емульсії. Прикладом стійкоїемульсії жирів у воді є молоко.

Природні жири поділяють на жири тваринні та рослинні.

ЗАСТОСУВАННЯ ТВАРИН ЖИРІВ

Тварини жири знаходять широке застосування в якості продуктів харчування.
Важливі харчові жири-яловичий, баранячий і свинячий - отримують з жировихтканин рогатої худоби і свиней. З тканин морських ссавців і рибготують харчові, медичні та Ветеренарна (кормові) і технічніжири. Харчові жири переробляють методом гідрогенізації.
Ветеренарна жири призначені для підгодівлі сільськогосподарськихтварин і птахів і готуються з тканинних і печінкових жирів риб іморських ссавців. Технічні жири використовують в легкої, хімічної,парфумерної промисловості та в інших галузям народного господарства дляобробки шкір, вироблення миючих і пеногасітельних засобів і різнихкремів і помад.

Також з жирів готують мило. Мила є солями вищих жирнихкіслот.В виробництві та побуті милами називають технічні сумішіводорозчинних солей цих кислот, часто з домішками деяких іншихречовин, що володіють миючим дією.

Приготування мила обробкою жирів, рослинною золою вапном іприродними лугами, за свідченням Плінія Старшого, було відомо щедревнім галлам і германцям. Згадка про мило зустрічаються у римського лікаря
Галена (2 ст. До н.е.) Однак як миючий засіб мило стали використовуватизначно пізніше; до 17 в. воно, мабуть, було вже доситьпоширене в Європі. Миловарна промисловість виникла в 19 ст., Чомусприяв розвиток хімії жирів (роботи французького хіміка М. Е.
Швереля, 1813-1823) і створення досить широкого виробництва соди поспособу французького хіміка Н. Леблана (1820) Сучасна миловарнапромисловість випускає мило різних типів і сортів. За призначеннямрозрізняють господарське, туалетне і технічне мило; Так само мило буваєтверде рідке і порошкоподібне. Жировим сировиною у виробництві мила служатьжири тварин і жирні рослинні олії, а також жирозамінників --синтетичні жирні кислоти, коніфоль, нафтенові кислоти, таловоїмасло. Тверді сорти мила отримують з твердих жирів і саломас --сценарий гідрогенезаціей рослинних масел або рідких жирів морськихтварин.

Ліпіди - (від грецького lipos-жир), жироподібні речовини, що входятьдо складу всіх живих клітин і які відіграють важливу роль у життєвих процесах.
Будучи одним з основних компонентів біологічних мембран, ліпіди впливаютьна проникність клітин і активність багатьох ферментів, беруть участь упередачі нервового імпульсу, в м'язовому скорочення, створення міжклітиннихконтактів, в імунохіміческіх процесах. Інші функції ліпідів --утворення енергетичного резерву та створення защітниих водовідштовхувальнихі терморегуляціонних покривів у тварин і рослин, а також захистрізних органів від механічного впливу.

Більшість ліпідів - похідні вищих жирних кислот, спиртів абоальдегідів. Залежно від хімічного складу ліпіди підрозділяються нанескольо классов.Простие ліпіди включають речовини, молекули яких складаютьсятільки з залишків жирних кислот (або альдегідів) і спиртів. До нихвідносяться жири (тригліцериди і інші нейтральні гліцериди).

гідрогенізації ЖИРІВ

гідрогенізації жирів, каталітичне приєднання водню до складнихефірів гліцерину і ненасичених жирних кислот; метод гідрогенізації жирівзапропонований Номаном і С. А. Фокіним в 1092-03; вперше в промисловостізастосований в 1908 в Росії. Гідрогенезація олій рослинних жирних ірідких жирів морських тварин і риб проводиться для отримання сценарийжирів (саломас), застосовується в залежності від фізико-хімічніпоказників для харчових (виробництво маргарини, кулінарних жирів і т.д.)і технічних цілей (виробництво мила, стеарину та ізолюючих матеріалів).
Отвержденіє жиру в процесі гідрогенезаціі є результатом насиченнянепрідельних з'єднань, а так само їх ізомеризації. Основні фактори,визначають властивості гідрогенезірованих жирів, - температура і тискгідрогенезаціі, кількість і рід каталізатора, кількість і якістьвикористовуваного водню. Широко поширений спосіб отримання харчових жирівгідрогенізації під невеликим надлишковим тиском в автоклавах, забезпеченихефективним перемішуючим пристроєм, із застосуванням дрібнодисперсногонікелевого або мідно-нікелевого каталізатора. У Радянському Союзі вперше всвітовій практиці була здійснена промислова гідрогенезація жирів дляхарчових цілей і миловаріння безперервним методом у каскаді реакторів. Приотриманні техніческіхсаломасов гідрогенезацію жирів проводять в апаратахколонного типу.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.4 of 10 on the basis of 2955 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status