ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
діяльність асоціації ПФТС і методи вдосконалення
     

 

Фінанси

В даний час на процес формування та розвитку фондового ринкубезпосередньо впливає також Асоціація українських банків і Українськаасоціація довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній. Вжене можна говорити, що фондовий ринок перебуває в стадії становлення,оскільки зареєстровано більше двох тисяч емісій цінних паперів на загальнусуму понад 350 млн. грн., з яких 80% - акції акціонерних товариств,створених у процесі роздержавлення підприємств. На ринку діють 560торговців цінними паперами, понад 100 інвестиційних фондів і компаній.
Залежність українського фондового ринку від стану ринків цінних паперівінших країн значною мірою проявилося протягом 1998 року.
Азіатський криза кінця 1997 року був одним з факторів, які призвели дозначного відтоку іноземних портфельних інвестицій з України.
1998 став роком зміцнення Асоціації ПФТС (Позабіржової фондової торговоїсистема) як невід'ємної частини інфраструктури фондового ринку України. Уумовах кризи ринку цінних паперів, під впливом як внутрішніх, так ізовнішніх макроекономічних умов, ПФТС, з одного боку, продовжуваларозвиток фондової торгової системи, а з іншого - забезпечуваласаморегулювання діяльності учасників фондового ринку.
Серед головних досягнень ПФТС у березні 1998 року можна виділити наступне:
• забезпечення фондового ринку України потужною торговою системою, якаохопила 66% загального організованого ринку цінних паперів, 74% ринкуборгових зобов'язань і 99% вторинного ринку акцій;
• значне зростання кількості членів Асоціації ПФТС (вонодосягла 294)
• діяльність Ради Асоціації і чотирьох комітетів, становлення ізначний розвиток арбітражно-дисциплінарної системи ПФТС довелиефективність застосування моделі саморегулівної організації ринку ціннихпаперів в Україні;
• обсяги торгівлі на ПФТС, її прозорість для інвесторів, наявнітехнічні можливості щодо обробки та розповсюдженняінформації, присутність у Списку ПФТС найбільших українських підприємств,робота ПФТС з інвестиційним співтовариством призвели до міжнародного визнанняукраїнського фондового ринку Міжнародною Фінансовою корпорацією (МФК) (МФКвключила Україну до індексу ІFС Fгопtіег, ПФТС - до числа світових бірж,які репрезентують свої країни в міжнародних статистичнихдовідниках МФК, а ПФТС - індекс став визнаним індикатором, якийхарактеризує стан та динаміку ринку в Україні.)
• розробка ПФТС нових програмно-технічних засобів і створеннявідповідної нормативної бази дозволили учасникам фондового ринкуотримати нові можливості щодо здійснення операцій з ціннимипаперами в ПФТС, що було особливо важливим в умовах кризи ринкуцінних паперів.

У 1998 році торгівля акціями на ПФТС займала домінуюче положення
(див. рис. 2.2.4 та табл. 2.2.2). У порівнянні з 1997 роком збільшилася частинаоблігацій і зменшилася частка компенсаційних сертифікатів.

Виходячи зі специфіки роботи ПФТС, необхідно запровадити розрахунки за схемою
"Поставка проти платежу" (ППП). Вона вигідно відрізняється від старих схем тим,що виключає можливість невиконання контрагентом своїх зобов'язаньщодо умов контракту. А низький ризик - це якраз те, на що впершу чергу звертають увагу інвестори. Крім цього, розрахунки проходятьзначно швидше - на третій день після укладення угоди, а приумови готовності її учасників - у той же день.
• Розрахунки за цією схемою здійснюються за допомогою торгової системи ПФТС,
Міжрегіонального фондового союзу (МФС) і Національного банку України. Схемапроста - компанія-продавець укладає угоду в торговельній системі ПФТС,вказуючи в параметрах угоди "розрахунки через МФС", після чого отримуєдоступ до спеціального вікна, де торговець заповнює всі необхідні длярозрахунків реквізити. Далі торговець повинен надати необхіднірозпорядження зберігачу, після чого цінні папери переводяться на спеціальнийторговий рахунок МФС. Розпоряджатися цим рахунком і забирати звідти цінніпапери може тільки МФС. Процедура сплати грошей відбувається аналогічно:після надання розпорядження банку, де у торговця знаходиться поточнийрахунок, гроші перераховуються на спеціальний відкритий рахунок в НБУ. В деньрозрахунків перевіряється наявність грошей і цінних паперів на вищезазначених рахунках,після чого вони перераховуються відповідно продавця і покупця. Такимчином, спроба шахрайства виключається: у разі невиконання умовконтракту гроші або цінні папери будуть повернуті власникові.
• Для максимальної швидкості розрахунків за цією схемою необхідно, щобглобальний сертифікат без документарних цінних паперів знаходився в МФС. Якщоцінні папери знаходяться у документарній формі, то їх необхідно
«Знерухомити». Компаніям, які не мають ліцензії зберігача, необхідновідкрити рахунок у зберігача.
• Через те, що плата послуг МФС не залежить від суми угоди, схема ПППробить транзакцію значно дешевше - продавець платить 55 грн., апокупець - 50 грн. У цей самий момент операції за цією схемою відбуваютьсябезкоштовно. (Для порівняння, плата за проведення транзакції через реєстраторпредставляє в середньому 1-2,5% від суми угоди, а це означає, що зсуми в 100 тис. грн. необхідно заплатити 1-2,5 тис. грн. До того жвикористання традиційних переваг торговельної системи ПФТС звільняє відвитрат на відрядження).
Таким чином, схема ППП знижує ризики контрагентів, робить операціїзначніше дешевими і швидкими, підвищує загальну надійність роботи нафондовому ринку. З цього можна передбачити великий інтерес його учасниківдо нової схеми "Поставка проти платежу". Можна говорити ще й про те, щосхема ППП сприятиме збільшенню кола потенційнихконтрагентів, зростання обсягів торгів і ліквідності ринку, а такожпідвищить привабливість фондового ринку, як для вітчизняних, так і дляіноземних інвесторів.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.4 of 10 on the basis of 3418 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status