ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Електронні гроші
     

 

Фінанси

Реферат.

Електронні гроші: сутність, види, проблеми та перспективи розвитку.

Оценка____________

_______________________

(підпис викладача )

«___»____________ 2000

Зміст. стор


Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3


Основна частина

1. Що таке електронні гроші і в чому їх суть? ... ... ... 4

2. Види пластикових карток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

1. Карти з фіксованою купівельною спроможністю ... 8

2. Магнітні картки ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 8

3. Банківська кредитна картка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

4. Платіжні або дебетові картки ... ... ... ... ... ... ... .. ... 11

5. Виконавчі або екзекьютівние картки ... ... ... ... 12

6. Чекова гарантійна картка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

7. Види електронних карток ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

8. Карти пам'яті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

9. Смарт - карти ... ... .... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

10. Суперсмарт - карти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .15

11. Лазерні картки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 18

3. Банкомат як елемент електронної системи платежів .. ... .. 20

4. Проблеми у використанні електронних грошей ... ... ... ... ... 21

5. Перспективи розвитку ринку пластикових карток ... ... ... ... ... 25

Висновок ............................. .....................................< br>.......................... 28

Бібліографія ............... .................................................< br>........................ 29

Введення.
Ще три - чотири роки тому електронні гроші вважалися у нас екзотикою, асьогодні на дверях практично будь-якого великого московського магазину,ресторану або сервісного центру красуються логотипи, що сповіщають, що саметут оплату можна провести електронними грошима. Число їх володарів встолиці і кількох інших найбільших міст неухильно росте.

Незважаючи на те, що у нас електронні гроші з'явилися недавно, у всьомусвіті цими грошима люди користуються вже протягом багатьох років. Так як цеє найбільш простою і швидкою формою розрахунку, доступною практично вбудь-якій країні світу.

Але незважаючи на це, багато росіян люди не до кінця розуміють сутністьвикористання електронних грошей. Тому автор і вибрав цю тему для того,щоб розібратися по суті електронних грошей.

У своїй роботі автор ставить перед собою кілька завдань:

1. Розглянути суть електронних грошей.

2. Які бувають їх види.

3. Проблеми та перспективи їх використання.

Метою даного реферату є докладне розкриття поставлених перед собою завдань.

Так що ж таке електронні гроші?

Основна частина.

1. Що таке електронні гроші і в чому їх суть?

Електронні гроші - це узагальнений термін. Під цим терміномрозуміються пластикові картки. Пластикові картки відносяться добезготівковим розрахунком, що у багато разів швидше і зручніше готівкового.

Безготівковий розрахунок - розрахунок, який здійснюється за допомогою перерахувань зрахунку на рахунок у великих установах, застосовуються при здійсненні платежівяк усередині країни, так і в сфері міжнародних економічних відносин.

Способи безготівкового розрахунку характеризуються порядком списуваннякоштів з рахунків.

Форми і способи безготівкового розрахунку встановлюються банками.
Безготівковий розрахунок здійснюється за допомогою вексельних чеків, кредитнихкарток, тобто електронних грошей (Ринкова економіка: словник. стор. 38).

Тепер розглянемо що таке пластикова картка.

Пластикова картка - це узагальнюючий термін, що позначає всівиди карток, різних як за призначенням, набору послуг, що надаються, так іза своїми технічними можливостями і організаціям, їх випускають.

Виникнення пластикових карток відноситься до кінця 40 - х роківнашого сторіччя. Ідея винаходу банківських кредитних карток належить
Джону С. Біггінсу - фахівця в галузі споживчого кредиту. У 1946м. Біггінс впровадив в існуючу систему платежів кредитний план,названий «заплатити в кредит», в основі якого лежало використаннячеків, які приймалися місцевими торговцями як засіб розрахунків за дрібніпокупки. Після того як продаж відбувалася, торговець переводив чек на рахуноку банку, а банк висилав ----- клієнтові, що вчинила покупку. Розвиваючидану систему, в 1951 р. Franklin National Bank в Нью - Йорку випустивперший пластикову кредитну картку.

Наступні десятиліття ознаменувалися бурхливим розвитком системипластикових карток.

Вже в 1970 р. понад 90 мільйонів чоловік успішно користувалисякартками Банк Амеріканд (зараз VISA).

В даний час обіг одного з найбільших елементів пластиковихкарток - VISA International - досяг позначки в трильйон доларів, а загальнакількість випущених карток у всьому світі цією компанією склала 572 мільйони.

На російському ринку в цей час представлені всі основніміжнародні картки, що одержали поширення в усьому світі. За даними
1995 р. в РФ було близько 1500 торгово - сервісних підприємств, якімогли обслуговувати клієнтів, що володіють пластиковими картками.

Слід зазначити, що в обігу на території нашої країни пластиковихкарток почалося ще за радянських часів, хоча в той період вони малиобмежене поширення і застосовувалися в системі «Інтуриста» шляхомвикористання в спеціалізованих магазинах, призначених дляобслуговування іноземців.

З появою в Росії комерційних банків деякі з них активнопочали поширювати пластикові картки закордонних клієнтів. У числопочатківців увійшли Кредо - банк і Міст - банк, а трохи пізніше Інкомбанк,
Ексібанк та ін

В цілому, визначаючи сутність пластикових карт, необхідно перш за всеохарактеризувати її як засіб, що дозволяє ідентифікувати користувачаі здійснювати йому певні види операцій, переважно фінансовогозмісту. Розглядаючи різноманітну систему можливостей застосуванняпластикових карток, можна вказати різні цілі її використання: відпростий «візитки» до отримують в даний час все більш широкепоширення смар - карт. Відомо, що пластикові картки можутьвиконувати функцію ключа при доступі в різні приміщення,спеціалізуватися на окремих видах послуг (телефонний зв'язок, обслуговуванняна бензоколонках, доступи в метро і т.д.).

В даний час у нашій країні вирішується питання про видачу пластиковихкарток громадянам - користувачам системи соціального страхування.
Розглядалося пропозицію про видачу карток всім власникамавтотранспортних засобів для полегшення виплати штрафів і припиненнякорупції в органах ГИБДД, проте реального втілення в життя ця ідея неотримала.

Торкаючись достоїнств банківських пластикових карток, не можна не відзначити,що вони успішно замінюють користувачам готівкові гроші, дозволяють банкаманулювати кошти держателів карток, ускладнюють зловмисникам шляхузаволодіння чужими грошовими коштами, виступають у ряді випадків якзасіб кредитування. Варто зазначити, що для власників карток, єможливість оперування ними за кордоном, здійснення конвертацій повигідним курсом, не вказувати «карткові» гроші в митній декларації,користуватися знижками при придбанні товару.

В даний час більше 200 країн світу використовують пластикові карткив платіжному обороті, що дозволяє зробити висновок про те, що пластиковікарти є найважливішим елементом «технологічної революції» в банківськомусправі. Саме пластикові картки в ряді випадків виступають ключовимелементом електронних банківських та інших систем. Вони вийшли на передовіпозиції в організації грошового обороту індустріального розвитку країн
Заходу, поступово витісняючи чеки і чекові книжки.

Всі пластикові картки, призначені для розрахунків, можутьпідрозділятися на особисті і корпоративні. Банки видають особисті карткиприватним особам: своїм платоспроможним клієнтам, а також іншим особам післяаналізу «кредитної історії» останніх або відкриття ними поточного рахунку вцьому банку або внесення страхового депозиту. Корпоративні карткивидаються юридичним особам під їх гарантії і забезпечення також післяаналізу платоспроможності юридичної особи. Користуватися корпоративнимикартками можуть співробітники організації, що отримала картку.

За функціональною ознакою їх можна умовно розділити на кількагруп.

Магнітні карти:

1. Кредитні картки.

2. Платіжні (дебетові) картки.

3. Екзекьютівние (виконавчі) карти.

4. Чекові гарантійні картки.

5. Карти з фіксованою купівельною спроможністю ( «store value») - телефонні та ін.

ЕЛЕКТРОННІ КАРТКИ:

багатофункціональні:

1. Мікропроцесорні: карти пам'яті ( «memory cards»); інтелектуальні карти ( «smart cards »).

2. Лазерні карти. (Фінанси та кредит № 3, 1999 р. стор 35 - 37)

2. Види пластикових карт.

1. Карти з фіксованою купівельною спроможністю.

Це найпростіші картки. Зазвичай на них нанесені ім'я виробника,його фірмовий знак, ім'я власника і його ідентифікує код. Все ценадруковано або виконано з рельєфом на передній стороні картки. Зворотнийсторона може містити підпис власника. Яскравим прикладом такого виду картє телефонні картки.

2.2. Магнітні картки.

Виглядають так само, як і карти з фіксованою купівельноїздатністю, але мають на зворотному боці магнітну смугу, здатнузберігати близько 100 символів (байт) інформації. Інформація на магнітнійкарті співпадає із записами на передній стороні картки (ім'я, номер рахункувласника, дата закінчення дії) і може зчитуватися спеціальнимпрочитуючим пристроєм на обробних машинах (пристрій може так самороздрукувати чек.)

Магнітні картки з'явилися більше 30 років тому, спочатку дляобслуговування подорожуючих бізнесменів. У 1993р. тільки в країнах Заходузнаходилося в обігу близько 2 млрд. таких карток.

3. Банківська кредитна картка.

Являє собою пластикову картку, яка дозволяє своємувласникові при купівлі товарів або послуг відстрочити їх оплату. Кожномувласникові картки визначається ліміт кредитування за його позичковим рахунком,який абсолютно незалежний від звичайного (поточного, ощадного та ін)рахунку клієнта в банку. Для карток, емітованих банком, рахунок ведеться вспеціальному банківському відділенні, що здійснює організацію розрахунків звикористанням кредитних карток.

Джерелами можуть користуватися особи, що досягли 18 років, і при цьому непотрібно що б на їх ім'я відкрито поточний рахунок у банку. Томукористуватися кредитною карткою можуть на рівних правах клієнти, що маютьпоточні рахунки і заощадження в банках.

Кредитна картка розміром з візитку містить інформацію проплатоспроможності клієнта, ім'я власника, номер його банківського рахунку,шифр відділення банку, найменування банку, символи електронної системиплатежів, в якій використовуються картки даного виду, голограму, термінкористування карткою і на її звороті - на магнітній смузі-підписклієнта.

До операцій, які можна здійснити за допомогою кредитних карток,відносяться: купівля товарів, оплата послуг, отримання готівкових грошовихкоштів у вигляді позики або авансу від будь-якого банку - члена системи, в якійфункціонує картка даного виду. Більшість кредитних карток можнавикористовувати також для отримання готівки через банкомат (автобанків) якусередині країни, так і за кордоном в установах банку, що бере участь ввідповідної системи використання кредитних карток.

Один з видів послуг, що надаються за допомогою кредитних карток --це безкоштовне страхування від нещасних випадків під час подорожей.
Оплачуючи вартість поїздки за допомогою кредитної картки, її власникавтоматично страхується на випадок можливих збитків, пошкоджень абосмерті. Отримання відшкодування збитків гарантується власнику картки, а вразі його смерті дружині і дітям.

Найбільш поширеною операцією, що виконується за допомогою кредитнихкарток, є оплата товарів і послуг. Даний метод платежу може бутиреалізований тільки а спеціально обладнаних місцях, оснащених машинамидля підготовки чека касового апарата, реєстрації операції та спеціальногопристрою, який відтворює символи кредитної картки, яка повиннабути акцептована.

Для оплати товарів картка передається покупцем продавцеві, якийпоміщає її в термінальне пристрій разом з чеком. Потім при включеннімашини інформація, нанесена на картку опуклим шрифтом, віддруковуєтьсяна чеку разом з ім'ям і адресою продавця. При оформленні великих покупокпродавець звичайно зв'язується по телефону або факсом з компанією або банкомемітували картку, і з'ясовує «купівельну силу» картки, тобтовільний ліміт кредитування по картці. Отримавши необхідну інформацію,продавець вирішує, чи може картка бути акцептована - використана дляоплати товару або послуги. Деталі і сума операції відображаються на рахунку,який потім підписується покупцем. Порівнявши цей підпис з тією, щознаходиться на картці, і впевнившись у їх ідентичності, продавецьпередає копію чека покупцеві і повертає картку. Продавець пересилаєчек в кампанію (або банк) через місцеве відділення банку і те підтверджуєплатіж, що здійснюється в момент покупки з комп'ютерних лініях зв'язку.

Більшість договорів між клієнтом і банком, що стосуються використаннякредитних карток, регулюються в західних країнах відповіднимизаконами про споживчий кредит і відомі під назвою «регульованихдоговорів ». Це означає, що певна інформація повинна бутипредставлена кредитором позичальникові в письмовому вигляді. На підставі цьогодокумента позичальник набуває певні юридичні права.

Раз на місяць власник картки отримує відомості про рух коштів найого позичкового рахунку, деталізують дати і вартості зроблених покупок іотримання готівкових грошових коштів у вигляді авансів, оскільки допускаєтьсянавіть деякий перевитрату коштів - овердрафт - кредит під невеликівідсотки. Власник картки має право погасити всю суму заборгованостібез сплати відсотків за користування кредитом протягом 25 днів з моментупокупки звіту або сплатити лише частину суми 15% від вартості покупки ізалишок боргу погашати протягом декількох місяців, але при цьому сплачуючибанку відсотки.

Слід мати на увазі, що умови надання клієнтамспоживчих кредитів, і в тому числі кредитних карток, різні в різнихбанках і в різних країнах. Більше того, різні кредитні картинадають клієнтам різний набір послуг. Наприклад, існуютькредитні картки, якими можуть користуватися на рівних правах два власники
(чоловік і дружина), є кредитні картки, що вимагають забезпеченнянаданих кредитів і т.д.

Визначаючи рівень процентних ставок, компанія з випуску кредитнихкарток стягує плату за отримання готівки з моменту їх отримання, але прице не нараховує 3% за купівлю товарів і їх оплату безготівковим шляхом, якщоповна вартість покупки сплачується протягом пільгового періоду - 25 днівз дня покупки, зазначеного в рахунку.

У цілому можна зробити висновок, що кредит, заснований на використаннікредитних карток, відрізняється від традиційного кредиту, погашаютьрозстрочку, тим, що витрати на організацію кредиту одноразово, важкопредставити надмірне використання карток невеликою частиною їхвласників, існує ризик шахрайськи використання карток.

Використання кредитних карт, дозволяє банкам істотнознизити свої витрати на виготовлення, обробку, облік паперово-грошовоїмаси, інших паперових платіжних засобів, заощадити час і витрати живогопраці.

2.4 Платіжні або дебетові картки.

являють собою потенційну електронну альтернативу готівковихгрошей, чеків, кредитних карток у закладах роздрібної торгівлі.

Дебетові картки використовуються для оплати товарів і послуг шляхомпрямого списання з банківського рахунку платника. Вони є самимпростим і універсальним замінником готівкових грошей. Вони не дозволятьоплачувати покупки за відсутності коштів на рахунку клієнта. Виключеннямиє лише ті випадки, коли клієнт має поточний рахунок з можливістюовердрафту. Тоді за платіжною карткою можливе одержання позики в межахдозволеного овердрафту по рахунку. Власники цих карток зобов'язаніоплачувати рахунки в повній сумі відразу після отримання щомісячної довідки прорух коштів на їх рахунку, і лише за умови виконання цьоговимоги з них не стягується додаткова плата.

Дебетова картка є?? ться для її власника зручним засобомвиконання платіжних операцій шляхом прямого списання коштів з його рахунку, ане за рахунок отримання позики. Головною перевагою цих карток єзручність оплати товарів і послуг безготівковим шляхом без обмеження платежулімітом.

Різновидом дебетових карток є картки, призначенідля електронних банківських автоматів, за допомогою яких можна отриматиготівку в межах наявних на рахунку клієнта, внести готівкугроші на рахунок, виконати деякі інші операції. Картки для банкоматувидаються банками, в яких клієнт має депозит.

В даний час, наприклад у Франції налічується близько 12 млн.карток, у тому числі дебетових - 5 млн.

5. Виконавчі або екзекьютівние картки.

В даний час вони видаються тільки високооплачуваним клієнтам
(наприклад, у Великобританії право користуватися подібними карткаминадається особам, що мають дохід понад 20 тис. ф.ст.), великимбізнесменів, підприємців і т.д. Ці картки дозволяють використовуватизначно більш високий ліміт кредитування, ніж ліміт по кредитнійкартці, що поєднується з простотою отримання готівкових грошей, властивоїплатіжними картками. Представниками виконавчих карток сьогодніє золоті картки (Gold cards), платинові (Platinum), преміальні
(Premium cards) та ін Річна плата за використання ним становить приблизно
40-50 ф.ст.

2.6. Чекова гарантійна картка.

Різновид магнітної пластикової картки, яка використовується для гарантіїчека клієнта - власника картки. Перша чекова гарантійна картка булавипущена в 1964 р., а в даний час у Великобританії їх налічують вжебільше 25 млн. Поряд з перевагами, обумовлює настільки широкепоширення гарантійної чекової картки, її використання має деякінедоліки. У цілому картка прискорила процес оформлення чека для оплатитовару, однак сьогодні її власник витрачає до 90 секунд на оформленнязвичайної операції. Разом з тим за чековою гарантійної картцівстановлюється щоденний ліміт - гранична сума платежу,гарантована чекової карткою. В даний час в Англії цей лімітскладає 50 ф.ст., а при використанні кредитної картки для оплати товаруліміт кредитування дозволяє зробити значно більший платіж. Томуклієнти віддають перевагу користуватися кредитною карткою

2.7. Види електронних карток.

Мікропроцесорні картки є одним з видів електронних карт.

Ідею створення пластикової картки з одним або декількомамікропроцесорами для збільшення обсягу пам'яті і кількості різнихоперацій, що виконуються з її допомогою, висловив в середині 70 - х р.р. француз
Ролонд Морено. Мікропроцесорну картка називають по різному: memore card,chip card, microcirruit card, smart card.размери її аналогічні розмірамінших пластикових карток. Особливістю ж мікропроцесорної карткиє її здатність надійно зберігати і використовувати великі обсягиінформації. Всі електронні картки мають вбудований мікропроцесор і попотужності лише трохи поступаються персональним комп'ютерам.

В даний час мікропроцесорна картка являє собоюкартка розміром із звичайну кредитну або платіжну картку, в якувбудовані так звані мікрочіпи - мікропроцесори (звідси і назвакартки - мікропроцесорна). Збільшений таким чином об'єм пам'ятікартки дозволяє зберегти і використовувати інформацію про її власника,банківському рахунку клієнта, а також про близько 200 останніх операцій,проведених з використанням картки. Фактично мікропроцесорнакартка являє собою електронну чекову книжку, інформацію пропроведених операціях з якої можна зчитувати з екрана термінала.

Більшість мікропроцесорних карток мають 2 - 3 зони, одна зяких є секретною. На картку можна нанести також магнітнусмугу з тим, щоб використовувати її у вже існуючих електроннихпластикових карток. Головною перевагою мікропроцесорних карток запорівнянні зі звичайними картками з магнітною смугою є підвищеннянадійності здійснення операцій. Такі карти практично не можна підробитиабо підібрати ідентифікаційний номер.

Мікропроцесорні картки, крім того, мають у своєму розпорядженні енергонезалежнійпрограмованої постійною пам'яттю. У цю пам'ять заноситься вся необхіднаінформація, і вона зберігається навіть після відключення джерела живлення.

У кожну картку, по суті, вмонтований невеликий комп'ютер,керуючий усіма процесорами взаємодії з пам'яттю і різнимизовнішніми пристроями, які використовуються для того, щоб прочитатищо зберігається на картці інформацію та записати туди нові дані.

Іншою важливою перевагою мікропроцесорної картки єможливість здійснювати значно більше різних видів операцій збажанням клієнта. Ці картки ще нерідко називають багатоцільовими абобагатофункціональними. Дійсно, мікропроцесорну картку можнавикористовувати для отримання готівки з рахунку власника картки черезбанкомат, для оплати товарів і послуг в організаціях роздрібної торгівлі тапобутового обслуговування, для отримання позики і т. д. Причому ліміткредитування заздалегідь запрограмований в мікропроцесорі картки, і прикожної нової операції використана сума віднімається від загальної суми
«Купівельної сили» картки. Перше використання картки в наступномумісяці після погашення заборгованостей клієнта перед банком автоматичновідновлює ліміт на первинному рівні. У той же часмікропроцесорні картки поділяються на такі види (Банківська справа.
Підручник. Стор. 528 - 529).

2.8. Карти пам'яті.

Це найпростіші електронні картки, що володіють лише пам'яттю. Пам'ятьмікропроцесорних карт у багато разів більше, ніж магнітних. При цьому їїможна зчитувати й перезаписувати багато разів. Однак подібного виду картаще не є по - справжньому смарт - карткою, тому що її
«Інтелектуальні» можливості підтримуються термінальним пристроєм,яке може зчитувати і записувати інформацію в пам'ять карти. Строгокажучи, ці карти точніше можна було б назвати пластиковими картами зінтегральною схемою (Банківська справа. Учебник. Стор. 529).

2.9. Смарт - карти.

Зовні смарт - карти схожі на картки пам'яті, однак мікросхема смарт --карти містить «логіку», що й виділяє ці карти в окрему групуінтелектуальних карт (з англ. smart). Мікросхема смарт - карткиявляє собою мікрокомп'ютер, здатний виконати розрахунки подібноперсонального комп'ютера. Сучасні смарт - карти мають потужність,яку можна порівняти з потужністю персональних комп'ютерів кінця 80 - х р.р.основними їхніми виробниками є: Gemplus (Франція), ATST (США),
Philips TRT (Німеччина), Solais Sligos (Франція), Toshiba (Японія).
Мікросхеми до них виробляють в основному наступні фірми: Amtel (США),
Hitachi (Японія), Motorolla (США), Philips (Німеччина) та ін (Банківськесправа. Підручник. Стор. 529).

2.10. Суперсмарт - карти.

На додаток до можливостей звичайної смарт - карти вона має невеликийдисплей і допоміжну клавіатуру для введення даних. Ця картка об'єднуєв собі кредитну і дебетну карти, а також виконує функцію годин,календаря, калькулятора, здійснює розрахунки з конвертації валют, можеслужити блокнотом. З - через високу вартість суперсмарт - карти немають сьогодні широкого поширення, однак сфера їх застосування, позавсяким сумнівом, буде рости в силу перспективності карт подібного виду.

Відомо, що магнітні та мікропроцесорні карти відрізняються процедуроюїх обробки. Магнітну картка при здійсненні покупки власник вставляєв спеціальне зчитує пристрій (термінал), набираючи персональнийідентифікаційний номер (PIN). Термінал друкує три копії чеків, в якихрозписується покупець. Кожен з цих чеків призначений для одного зучасників угоди (власника картки, магазину, банку). Для здійсненняугоди продавцю необхідно отримати підтвердження платоспроможностіклієнта. Сучасні термінали дозволяють в режимі реального часу «on --line »за кілька секунд зв'язуватися з центральним комп'ютером уінформаційному центрі. Іноді продавцю потрібно додатковепідтвердження платоспроможності власника картки. У цьому випадку вінзв'язується з банком по телефону, повідомляє номер рахунку клієнта, кінцевийтермін дії картки, номер свого рахунку і суму, на якуздійснюється угода. Установа, від імені якої видана картка,відповідним кодом, що передаються з комп'ютерної мережі, схвалює абовідкладає угоду. Цей код фіксується на торговому чеку, після чогооперація проводиться по рахунках власника картки. В кінці кожного дняторговець збирає чеки, оброблені терміналом, заповнює бланк депозитнийі посилає їх поштою або відносить до свого банку. Загальна сума виручкиперекладається на його поточний рахунок, як правило, негайно. Потімздійснюються міжбанківські операції. Банк продавця розраховується збанком - емітентом карток по системі клірингових розрахунків. А потім банк --емітент отримує платіж від власника карток.

Мікропроцесорні картки обробляються трохи інакше. Карткавставляється в спеціальне термінальне пристрій - POS (Position of Sale),обладнане прочитуючим пристроєм для електронних карт. Власник вводитьна клавіатурі свій PIN, а термінал перевірить і «купівельнусилу »картки. Якщо коштів достатньо, то виконується операція посписання коштів на рахунок продавця (кредитується POS - апарат). Все цездійснюється за лічені секунди. Оскільки дані, що характеризуютьплатоспроможність клієнта, міститися в самій пам'яті карти, немаєнеобхідності в дорогому і забирає багато часу на підтвердження врежимі «on - line» кожної операції. Грошові кошти перераховуються набанківський рахунок продавця під час одного сеансу телефонного зв'язку, грошовікошти можуть бути переведені в банк за допомогою спеціальної електронноїкарти, на яку записуються дані POS - апарату і яка потімпередається в банк. При кожному переказі коштів на касовому апаратіоновлюється список загублених, вкрадених і невикористаних карт.

Таким чином, електронні картки значно спрощують і прискорюютьпроцес проходження платежів, не вимагають постійного використаннятелекомунікаційних ліній зв'язку. Розрахунки за такими картками не будутьзупинені при несправності центрального комп'ютера або іншихнеполадки.

Франція була першою країною в світі, де на національному рівні ввелимікропроцесорні картки. В даний час в країнах Заходу проводитьсяактивна робота з впровадження мікропроцесорних карт. Приклад ФРНпідтверджує це положення. Німецька мікропроцесорна картка маєпам'ять, що складається як би з трьох ділянок. У першому містяться дані пророзмірах наданого кредиту (від 300 до 3000 марок). Порядоккористування карткою в торгових установах аналогічний до вже існуючого
(зчитує апарат і особистий код). Перевірка кредитоспроможності клієнтапроводиться за телефоном тільки при перевищенні ліміту картки, що саме пособі дає суттєву економію в порівнянні з іншими, більш простимикартками. Два інших ділянки мікропроцесора відкриті і не вимагаютькористування особистим кодом, оскільки суми незначні. Друга частина схемизберігає дані для телефонних розмов. З міркувань безпеки суматут обмежена 20 марками. Економія витрат обігу досягається й уцій частині платежів, так як більше не доведеться знищувати використанітелефонні картки та купувати нові. Третій ділянку процесораявляє собою як би «електронний гаманець» (50 - 100 марок), за рахунокякого клієнт може купувати автобусні та залізничні квиток,розплачується на автостоянках або в басейні і т.д. У міру вичерпаннясум картка знову заповнюється в банкоматах, що забезпечує їй швидкевідновлення і багаторазове використання.

Аналізуючи проблеми пов'язані з використанням мікро - процесорнихкарток, економісти виділяють питання їх собівартості. Відомо, щовиробнича собівартість карток із магнітною смугою значнонижче собівартості мікропроцесорних карток. За підрахунками німецькихфахівців собівартість мікропроцесорної картки з урахуванням усіхможливих витрат на її створення та використання становлять близько 12марок, тоді як звичайна телефонна пластикова картка коштує всього 2марки. Тільки після розширення сфери застосування мікропроцесорних картокїх собівартість може бути знижена до 5 - 7 марок.

огляду на ці та інші різноспрямовані фактори, в даний часдосить складно визначити ефективність використання мікропро --цессорних карток. Разом з тим економісти вважають, що за цимикартками велике майбутнє, оскільки прогрес техніки та технології зкожним роком розширює можливості використання ультрасучаснихпроектів, скорочуючи витрати на їх впровадження (Банківська справа. Учебник. Стор
529 - 531).

2.11. Лазерні картки.

Різновидом багатофункціональних пластикових карток єлазерні картки, в основі створення і застосування яких лежать новітнітехнології, зокрема лазерне сканування. Найбільш широко лазернікартки представлені в США. Ці картки можуть накопичувати великі обсягиінформації, і з їх допомогою можна виконувати безліч операцій - від оплатитоварів і послуг до використання в медичних цілях для діагностикистану здоров'я в будь-який момент часу в будь-якій обстановці. Для цьогоклієнтові досить прикласти палець до сенсора на картці, і на екранімонітора з'явиться розшифрування показників стану здоров'я клієнта.

З усього вище сказаного можна зробити наступні висновки. Пластиковакартка має багато видів, проста і доступна у зверненні. Також за допомогоюпластикових карт можна отримати готівкові гроші, якщо це потрібно та картапризначена для застосування до банкомату.

А що таке банкомат?

3. Банкомат як елемент електронної системи платежів.

Банкомат (ATM - Automated Teller Machine) - це багатофункціональніавтомати, так звані автобанків, керовані останнім поколінняммагнітних пластикових карток. Перші АТМ з'явилися наприкінці 60 - х р.р.більшість перших автоматів видавало лише невеликі суми готівкових грошей.

Перші банкомати в Росії були встановлені в 1989 р. Держбанком СРСР і
Ощадбанком СРСР.

Використання для виконання простих банківських операцій вивільняєбанківських службовців, дозволяє їм зосередитися на наданні більшеспеціалізованих видів послуг, і дає можливість у довгостроковійперспективі скоротити витрати на надання послуг населенню.

Цінність застосування банкоматів полягає в тому, що вони розширюютьчасові та просторові рамки, в яких клієнт може здійснюватибанківські операції, наприклад, з отримання готівкових грошей і здійсненнювкладних операцій. Для банку ж банкомат є ефективним засобом,яке дозволяє скорочувати персонал відділень і отримувати більший прибуток,а також для збереження позицій на споживчому ринку (для залученняклієнтів у боротьбі за пасиви), отримання переваг у конкурентній боротьбі.
Настільки бурхливий розвиток АТМ пояснюється також тим, що банки прагнутьстворювати альтернативу закритим банківським установам у суботні танедільні дні. З точки зору витрат банку на створення АТМ, застосуванняавтоматів вважається ефективним, оскільки в цих умовах відпаланеобхідність у додаткових витратах на приміщення та обслуговуючийперсонал.

З точки зору клієнта, користування АТМ має переваг в порівнянніз обслуговуванням у банку. Перш за все це швидкість і зручність для клієнта,можливість здійснювати операції через банкомат у будь-який час дня і ночі,спрощений доступ до АТМ через об'єднання мереж. Тому в останні рокиклієнти банків частіше звертаються до послуг банкоматів, ніж у відділеннябанків. Причому більше половини клієнтів користуються послугами банкоматіврегулярно.

Але біля банкоматів також є і недоліки: а) списання коштів за рахунок клієнта в день проведення операції (завинятком суботи та неділі), а не через певний проміжокчасу, як у випадку звернення до відділення банку. б) можливі втрати і крадіжки карток. в) можуть бути у випадку, якщо в даний час АТМ не працює за різнимипричин.

У майбутньому передбачається увЄліч число діючих банкоматів,підвищити їхню надійність, збільшити час роботи до 24 годин на добу,здійснювати заходи з розвитку мережі АТМ. Але щоб повніше реалізуватипотенціал банкоматів, банк повинен зв'язати послуги, що надаються АТМ, зпослугами, що надаються відділеннями, банківським обслуговуванням клієнтів надому та іншими способами надання послуг у загальну систему обслуговуванняклієнтів (Електронні гроші: накопичення, використання, безпека)

4. Проблеми у використанні електронних грошей.

У використанні пластикових карток можна відзначити безлічпереваг. Але навіть з безліччю цих переваг в їх застосуванні можназнайти і негативні сторони.

Одним з мінусів для власників карт перш за все є витрати,які вони змушені нести.

1. За зручності, які дасть застосування карток доводиться платити.

2. Картки приймаються не у всіх магазинах і інших організаціях торгівлі і сфери обслуговування (особливо в країнах, які тільки вступають на цей шлях).

Для магазинів, які здійснюють продаж своїх товарів за допомогоюпластикових карт, також є деякі незручності.

1. Потрібні початкові витрати на закупівлю або оренду відповідного устаткування і подальші поточні витрати на підтримку його в робочому стані, обслуговування.

2. Певну складність можуть представляти процес авторизації карток, взагалі ставлення з процесинговим центром, що обслуговує картки даного емітента.

Для банку також існують менш приємні сторони.

Перш за все це пов'язано з вельми високими витратами, особливо на початкуроботи з картками. Наприклад, витрати Столичного банку заощаджень - АГРОна створення власної системи STB - card перевищили 12 млн. доларів.

Високі витрати, а також слабкий розвиток сучасних засобів зв'язку, безяких не можна вести обслуговування карток, і деякі іншіобставини роблять великі інвестиції в картковий бізнес в умовах
Росії дуже ризикованими.

У західній економічній літературі останніх років широко обговорюютьсясоціальні наслідки застосування кредитних карток. Причому найбільшпоширені погляди економістів, що розглядають переваги інедоліки застосування карток з позиції споживача.

Критики карток вважають, що вони «підбурюють» людей здійснювати
«Сверхтрати», перевитрачено власні засоби, збільшуючи розмір боргукомпаніям і банкам. Дійсно, у Великобританії близько ѕ власниківкредитних карток не погашають кредит протягом терміну безпроцентноїкористування позикою і тому сплачують відсотки.

Борг США по кредитних картках також досить значний.

З позиції емітента - банку, що випускає картки в обіг, найбільшсерйозним є питання рентабельності виконуваних послуг. Так, длябільшості операцій, які виконуються за допомогою кредитних карток потрібнокілька років, щоб стати прибутковими.

Російські банки активно розвиваючи цю область діяльності, нерідко невіддають собі звіту

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.8 of 10 on the basis of 3315 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status