ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Економічні інструменти казначейського виконання бюджету
     

 

Фінанси

1. Розпис доходів і видатків бюджету є одночасно принципом іекономічним інструментом. На практиці, у зв'язку з дефіцитом бюджетускладаються касові плани виконання бюджету. Вони складаються на місяць зрозподілом на 5 - і 10-днювання із зазначенням термінів надходження платежів іфінансування строкових і першочергових витрат.

2. Повідомлення про асигнування з ФБ - це документи, що становлять наоснові зведеної розпису доходів і витрат ФБ та затверджених асигнуванняхз ФБ, повідомлених федеральним казначейством. Протягом 20 днів з днязатвердження розпису доходів і витрат, головні розпорядники коштів ФБдоводять за встановленою формою обсяги бюджетних асигнувань до нижчихрозпорядників та одержувачів коштів ФБ через відповіднітериторіальні органи федерального казначейства.

3.Бюджетное зобов'язання - це спеціальний документ, в якому органвиконуючий бюджет, підтверджує свій обов'язок зробити витрачаннякоштів відповідного бюджету протягом певного терміну, що виникаєна основі закону про бюджет і бюджетного розпису. Бюджетне зобов'язанняє основою для розрахунків лімітів бюджетних зобов'язань. Лімітбюджетного зобов'язання - це встановлений розмір бюджетних зобов'язань,визначений та затверджений для розпорядника та одержувача бюджетнихкоштів, органом, виконуючим бюджет на період, не більше 3 місяців, напідставі розпису доходів і витрат, доведених бюджетних асигнувань іпрогнозу надходження доходів та коштів запозичень ФБ. Ці ліміти маютьбути доведені до одержувача бюджетних коштів не пізніше, ніж за 5 днів допочатку строку дії ліміту.

4. Підтверджене платіжне зобов'язання ФБ - це згода ОФК навчинення витрачання бюджетних коштів після перевірки відповідностіплатіжних та інших документів, необхідних для здійснення витратзатверджених кошторисів бюджетних установ, доведеними лімітами бюджетнимзобов'язань та вимог бюджетного законодавства. Підтвердженебюджетне законодавство ФБ є підставою для здійснення витраткоштів ФБ.

5. Фінансування витрат ФБ - отримане дозвіл на здійсненняплатежу по федеральних витрат і проведення самого платежу. Підставою дляздійснення платежу є представлене одержувачем коштів ФБналежно оформлені платіжні документи з досконалою дозвільноїнаписом. ОФК в день здійснення дозвільного напису здійснює платіж,списуючи кошти з єдиного рахунку казначейства на користь зазначених уплатіжних документах ЮЛ і ФЛ і відбиваючи виконану операцію на особовомубюджетному рахунку. Сума проведеного платежу з ФБ не може перевищувати суму,зазначену в підтверджених бюджетних зобов'язаннях.

6. Особові бюджетні рахунки - рахунки для фінансування витрат і головнихрозпорядників, розпорядників та одержувачів коштів ФБ, що відкриваються вєдиному обліковому регістрі ФК. На особовому бюджетному рахунку відбиваються всізасобу, яким має в своєму розпорядженні головний розпорядник, розпорядник абоодержувач бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштівмає право розпорядитися коштами тільки в тому розмірі, якізнаходяться на їх особовому, бюджетному рахунку і тільки у відповідності ззатвердженої для них кошторисом і цільовим призначенням. За наявності на рахункубюджету грошових коштів, сума яких достатня для покриття витрат поплатіжних документів, пред'явленим до рахунку. Списання цих коштівздійснюється в порядку надходження платіжних документів на списання. Увипадку, якщо бюджетних коштів недостатньо, списання проводиться внаступному порядку: за судовим актам про відшкодування шкоди, заподіяної життюабо здоров'ю громадян внаслідок незаконних дій (бездіяльності)державних органів, органів МС або посадових осіб; по судових актівпро відшкодування реальних збитків у розмірі недофінансування; повернення зайвосплачених і помилково зарахованих доходів до бюджету; за платіжнимидокументів, що передбачають фінансування витрат на обслуговування іпогашення державного і муніципального боргу; за платіжними документами,що передбачають фінансування інших видатків бюджету. Списання коштів зрахунку за вимогами, що належать до однієї черги, проводиться в порядкукалендарної черговості надходження документів.

7 Головна книга ОФК - це документ, в якому реєструються всі операції,пов'язані з надійшли в ФБ доходів і коштів запозичень, а такожсанкціонування та фінансуванням витрат у ФБ. Інформація, зазначена в
Головною книзі є основою для складання звітів про виконання ФБ.

8. Блокування витрат - це скорочення лімітів бюджетних зобов'язань попорівняно з бюджетними асигнуваннями і відмова на підтвердження прийнятихбюджетних зобов'язань. Ця ситуація виникає тоді, коли бюджетніасигнування виділялися на підставі виконання головним розпорядникомкоштів певних умов, які до моменту складання лімітіввиявилися невиконаними; при виявленні органів, які виконують бюджет фактівнецільового використання бюджетних коштів.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.2 of 10 on the basis of 3412 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status