ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Методи прогнозування чисельності працюючих
     

 

Філософія

Методи прогнозування чисельності працюючих

асп. Джагаева М.С., доц. Липова Т.Б.

Кафедра організації виробництва та економіки промисловості.

Північно-Кавказький державний технологічний університет

Вивчено можливість застосування теорії марковських процесів для прогнозування структури персоналу організації.

В даний час використовуються три основні підходи до визначення чисельності персоналу.

Маржиналістську підхід грунтується на глибокому аналізі граничної продуктивності факторів виробництва. Планування чисельності персоналу на основі даного підходу може здійснюватися при фіксованих витратах на устаткування і матеріали, а також при оптимізації витрат на всі види виробничих ресурсів [1].

Експертно-статистичний підхід грунтується на встановлення статистичних залежностей між кількістю персоналу і впливають на неї факторами. За вихідну використовується звітна інформація за видами діяльності, галузям, підприємствам. Крім того, експертно-статистичний підхід за допомогою застосування математичних моделей дозволяє прогнозувати зміну структури сукупності, у тому числі зміна структури персоналу і, отже, прогнозувати потребу в трудових ресурсах. Основним методом прогнозування структури сукупності є додаток теорії марковських процесів [2]. Сенс цього методу полягає у визначенні елементів матриці переходу, за допомогою якої пояснюються структурні зміни і виконуються розрахунки за прогнозом будови сукупності трудових ресурсів.

Елементи матриці переходу (Р) знаходяться в результаті вирішення наступного завдання:

знайти min max ХJ при обмеженнях

j

(1)

(2)

(3)

(4)

Змінні ХJ і уj, (j = l, ..., m, де т - число структурних груп) показують розбіжність між фактичною і розрахунковою структурою при переході від друга періоду до третього, тобто перехід від структури S2 до структури S3 (умова (3 )).

Умова (1) показує необхідність пошуку такої матриці переходу P = (Pij) mm, яка забезпечує точний перехід від структури S1 до структури S2.

Значення структур:

S1 = (S11, S12, ..., S1m); S2 = (S21, S22, ..., S2m); S3 = (S31, S32, ..., S3m).

Це вихідні, що описують структуру трудових ресурсів системою питомих ваг в загальної чисельності в початковому (S1) і в двох наступних періодах (S2) і (S3), які розділені рівними інтервалами часу. Так як питомі ваги окремих категорій працівників представлені в процентній формі, то обов'язково виконання умови:

. (5)

Сума елементів у кожному рядку даної матриці повинна бути дорівнює 1 (умова (2 )).

Далі в результаті оптимізації, що полягає в мінімізації різних відхилень між фактичними і розрахунковими структурами, виходить матриця переходу, яка строго задовольняє переходу від першого до другого, від другого періоду до третього. В отриманій за цією схемою матриці закладаються можливості обліку змін структури персоналу під впливом ще тільки намітилися тенденцій.

Однак метод марковських процесів використовується переважно для планування сумарної чисельності працюючих. Подальший розрахунок за окремими категоріями персоналу необхідно проводити на основі аналітично-нормативного підходу.

Аналітично-нормативний підхід можливий як в умовах діючого підприємства, так і при проектуванні підприємств та їх підрозділів. Метод передбачає аналіз конкретного трудового процесу, проектування раціональної організації праці, нормування трудомісткості робіт по кожній групі персоналу і на цій основі встановлення норм чисельності. Не здійснивши аналітично-нормативних розрахунків, неможливо визначити розмір чистого доходу, що відповідає кожному варіанту чисельності персоналу. При застосуванні аналітично-нормативного підходу враховуються як виробничі ситуації, так і особливості організації праці різних груп персоналу.

Висновок. У сучасній економіці, внаслідок застосування математичних моделей, можливо визначення та прогнозування потреби в трудових ресурсах, тобто ефективної чисельності, при якій досягаються найвищі результати з мінімальними витратами виробничих ресурсів.

Список літератури

1. Генкин Б.М. Економіка і соціологія праці: Підручник. М.: ИНФРА-М, 2001.

2. Іонін В.Г. Статистичний аналіз типових економічних і соціальних процесів на ПЕОМ: Методичний посібник. Новосибірськ: РИО НГАЕ і У, 1999.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.5 of 10 on the basis of 4454 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status