ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Спеціальна фізична підготовка студентів-новачків у волейболі із застосуванням різнобічних технічних засобів навчання
     

 

Фізкультура і спорт

Спеціальна фізична підготовка студентів-новачків у волейболі з застосуванням різнобічних технічних засобів навчання

Баранець П.А., Довбиш В.І.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. Представлені результати розподілу студентів за групами згідно з тестування їх фізичних якостей; результати вдосконалення фізичних якостей при застосуванні різнобічних технічних засобів навчання волейболу; представлений приблизний конспект заняття спеціальною фізичною підготовкою з докладним описом вправ, що сприяють розвитку провідних фізичних якостей, необхідних волейболістам для успішного вирішення виникаючих перед ними в процесі гри завдань. Показана динаміка змін показників фізичного стану студентів, завдяки застосуванню різнобічних технічних засобів навчання.

Вступ

Численними дослідженнями показано, що застосування технічних засобів навчання, особливо тренажерів, має велику цінність для розвитку фізичних якостей і техніко-тактичної майстерності спортсмена, допомагає швидше освоювати нові елементи, оволодівати складними технічними прийомами, сприяє підвищенню свідомості навчання та тренування, створює умови для підвищення моторної щільності тренувальних занять. Ідея оснащення спортивних залів технічними засобами навчання і контролю, що сприяють вдосконаленню навчально-тренувального процесу, має знайти підтримку у тренерів і викладачів ігрових видів спорту [1].

Технічні засоби навчання і контролю в спорті - це сукупність різних технічних коштів, що сприяють формуванню рухових навичок, розвитку фізичних якостей, контролю за їх вдосконаленням, а також технічні засоби зворотного зв'язку та інші допоміжні засоби механізації тренувального процесу [2].

З застосуванням нових технічних засобів навчання пов'язаний пошук найбільш раціональних і ефективних шляхів організації навчально-тренувального процесу. Методи, організація занять і способи виконання завдання залежать від завдань тренувального періоду і конкретного заняття, віку та рівня підготовленості займаються студентів. Особливу роль у цьому відіграють конструктивні особливості застосовуваних способів навчання.

Розробка технічних прийомів і тренувальних методів повинна сприяти вдосконаленню технічних елементів вправ, забезпечувати поліпшення якості тренувального процесу, максимальну простоту у використанні, ізольоване або комплексна дія на різні органи та аналізатори, що займаються.

При навчанні новачків-волейболістів необхідно виконання спортивних вправ в заданій структурі рухів. Для придбання звички швидкого вирішення ігрових ситуацій і для тренувань тактичних дій, при побудові тренувальних занять необхідно враховувати структуру тренувального процесу і рівень функціональної підготовленості організму студента. З ростом спортивного майстерності виростає роль технічних засобів навчання. Їх можна використовувати вже й у самостійних заняттях.

Уміння швидко, вільно і точно диференціювати м'язові зусилля в гранично короткий час - є необхідною умовою для правильного виконання прийомів гри в волейбол. У спортивній діяльності м'язову почуття взагалі і кінестетичний просторове розрізнення зокрема є основою для оволодіння технікою спеціалізованих дій, їх поточного регулювання. Чи підтверджується також, що розвиток кінестетичного просторового розрізнення завжди відбувається одночасно з розвитком координації рухів. М'язове почуття в ході навчання розвивається "паралельно координації рухів" [3].

Робота виконана у відповідності з практичними завданнями кафедри фізичного виховання.

Формулювання цілей роботи

Ознайомлення студентів-новачків елементів техніки гри у волейбол. Досягнення позитивних результатів спеціальної фізичної підготовки новачків-волейболістів при навчанні елементів гри у волейбол прискореними темпами, застосовуючи різноманітні технічні засоби.

В дослідженні брали участь студенти соціологічного, геолого-географічного факультетів, факультету іноземних мов та студенти Інституту високих технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Результати дослідження

В початку навчального процесу проводилося тестування студентів за їх фізичним якостям, відповідно до специфіки гри у волейбол: стрибки в довжину з місця; прес; віджимання від підлоги; човниковий біг.

За результатами тестування студенти розподілялися в групи:

1. Початковий рівень підготовленості.

2. Середній рівень підготовленості.

Для кожної групи було складено план роботи із застосуванням різноманітних технічних коштів для розвитку спеціальних фізичних якостей волейболістів - по вдосконалення точності рухів, що обумовлюють спритність і координацію, які в першу чергу необхідно розвивати у новачків. Таким вправ в першому семестрі відводилося 50-60% тренувального часу.

Примірний конспект занять для студентів 1 року навчання (табл. 1)

Тема: Спеціальна фізична підготовка новачків-волейболістів із застосуванням різноманітних технічних засобів навчання.

Завдання: Досягнення позитивних результатів у спеціальної фізичної підготовки новачків-волейболістів при навчанні елементів гри у волейбол.

Місце проведення: спортивний зал Інституту високих технологій ХНУ.

Обладнання та інвентар: різновисокими тумби (10 - 80 см), різновисокими бар'єри (з дроту, 10 -- 80 см), набивні м'ячі (волейбольні м'ячі, наповнені паралон, матерією, пінопластом, синтапоном, будівельної пінкою), сіліконовим або гумові м'ячики (від розміру тенісного м'яча і більше - до розміру волейбольного м'яча).

Таблиця 1

Примірний конспект занять для студентів 1 року навчання        

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ         

Дозування         

Організаційно-методичні вказівки             

К-сть   

раз         

Час   

(хв)             

1. Підготовча частина   

Побудова, перекличка, ознайомлення із самопочуттям і   станом здоров'я що займаються.   

Оцінка гігієнічного стану одягу.                  

15-20   

5   

5         

Звернути увагу на зовнішні ознаки, що характеризують   стан здоров'я.             

Загальна розминка:   

а) повільний біг   

б) розтягування                  

5-10   

5                      

2. Основна частина   

а). Переміщення з набивними м'ячами уздовж мотузки,   натягнутої під кутом до підлоги. Спочатку - висота зростання студента, в кінці - набагато   нижче. Займається крокує з випадом "змійкою", з набивним м'ячем у   руках, опускаючись все нижче і нижче, "пірнаючи" під мотузок то ліворуч, то   справа.                  

40-65   

5            

З кожним кроком центр ваги переміщується на опорну ногу.             

б) Стрибки через різновисокими бар'єри.         

до 100         

5-10                      

в) Робота з поролоновими і набивними м'ячами у стінки.   Передачі знизу і зверху.                  

10-15         

М'ячі різні за розміром і вагою.             

г). Напригіванія на різновисокими тумби (комбінувати по   висоті) і спригіванія з них.         

до 100         

5-10                      

д). Стрибки через різновисокими бар'єри (2-4 штуки) з   подальшим пересуванням у полупріседе під сіткою, натягнутої паралельно   підлозі на висоті 150-180 см.                  

5-10         

Можна з обтяженням в руках.             

ж). Відпрацювання подачі м'яча з низу. М'яч знаходиться в   спеціальному пристосуванні на висоті коліна що подає. Ударом по центру м'яча   намагатися надіслати його якомога ближче до верхнього тросу сітки.                  

10-15         

Для освоєння елементарної подачі             

3. Заключна частина   

Вправи на відновлення дихання, розтягування.                  

5-10              

Висновки

Результати тестування в кінці року показали, що спеціальна фізична підготовка студентів із застосуванням різноманітних технічних засобів дала непогані результати. Значно покращилися координаційні здібності студентів. Паралельно з цим ігрові навички досягли позитивного рівня. Деякі студенти середнього рівня підготовленості навіть увійшли до складу своїх факультетських команд і мали можливість виступати у студентській спартакіаді, де показали непогані результати. Студенти, що мають більш високими показниками рівня розвитку спеціальних фізичних якостей, швидше освоювали технічні прийоми і тактичні дії.

Подальші дослідження плануються провести у напрямку вивчення інших проблем розвитку провідних фізичних якостей волейболістів.

Список літератури

1. Поліевскій С.А., Латишкевіч Л.А., Романов В.А. Технічні засоби навчання в спортивних іграх. Київ, "Здоров'я", 1986.

2. Смирнов Ю.І. Технічні засоби навчання і контролю в спорті (призначення, класифікація, вимоги), - В кн.: Електроніка і спорт.V. M.: ВНІІФК, 1979, С. 31-32.

3. Волков Є.П., Андрющенко В.І., Клименко А.І. Харківська державна академія фізичної культури.// Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах// 3-а Міжнародна електронна наукова конференція (6 лютого 2007 року) -- Харків-Запоріжжя-Білгород-Красноярськ. С. 20.

4. Платонов В.Н. Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті. - Київ "Олімпійська література", - 1997.

5. Аруін А.С. Удосконалювання спортивного інвентарю та обладнання// Сучасна система спортивної підготовки. - М.: Саами, 1995. С.337-342.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://lib.sportedu.ru

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.7 of 10 on the basis of 1788 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status