ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Управління будівництвом
     

 

Керування

Міністерство Освіти України

ЗДАС

Кафедра Організації Будівництва та Охорони Праці

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

за курсом:

"Управління будівельним виробництвом".

Виконав: ст.гр.ЕкУС-584 Стейгалов А.А.

Прийняв: доц. к.т.н. Курган П.Г.

Одеса - 2000р

1. Загальна частина курсового проекту

Завдання на проектування видається на спеціальному бланку з приведеннямнеобхідних вихідних даних, погоджується із студентом і підписуєтьсявикладачем.

Завдання підшивається в пояснювальній записці до курсового проекту відразуж за титульним листом.

Далі йде введення до курсового проекту, в якому студент вивчаєцілі і завдання створюваного ним будівельного підприємства, а також йогоспеціалізацію.

Приступаючи до проектування організаційних елементів будівельногопідприємства, студент повинен чітко собі уявити, чим це підприємствобуде займатися, яка буде його продукція, які його шанси отриматизамовлення на ринку будівельної продукції, які можливості забезпечення йогоматеріальними та людськими ресурсами.

Творчим елементом даного проекту є самостійнакомплектація складовими елементами і технікою виробничої базибудівельної організації або робота без цієї бази з орієнтуванням на орендуабо лізинг.

Весь цей розділ має займати не більше двох сторінок рукописноготексту.

2. Обгрунтування виробничої структури будівельної організації тавизначення її чисельності робітників і лінійного персоналу.

Виробнича структура будівельної організації представляєсобою схему виробничої організації, що включає її членування наділянці різного рівня та інші виробничі підрозділи, якщоє необхідність.

Зазвичай будівельна організація має 5 рівнів управління. Церівень майстра, виконроба, начальника дільниці, начальника будуправлінняі керівника тресту/фірми, об'єднання /. На кожному рівні існуєнорма керованості, тобто норма підпорядкування керівнику певногорівня певного числа працівників. Для майстра це 10-35 чоловік, длявиконроба - 2-3 майстри, для начальника ділянки/старшого виконроба/- 2 - 3виконроба, начальнику будуправління - 4 - 5 ділянок, керівникові тресту
- 5 -7 будуправлінні. Мінімальний склад бригади на загальнобудівельнихроботах - 10 чоловік, а максимальний - 35 чоловік. На спецроботимінімальний склад бригади - 6 чоловік, а максимальний - 20 чоловік.

Таким чином, знаючи норми керованості можна визначитивиробничу структуру будорганізація.
Наприклад, маючи чисельність робітників у загальнобудівельних бригадах - 35людина і норми керованості: майстри - 35 осіб, прораба - 3 людини,старшого виконроба - 3 людини і начальника будуправління 4 людини,будівельне управління буде мати чисельність:
35 х 3 х 3 х 4 = 1260 чоловік. Кількість лінійних працівників у такому управлінніодно 3х3х4 = 36 чоловік, не рахуючи начальника управління. Якщо взятипотужність будівельної організації 20000 тис. гривень на рік і середнювироблення на одного робочого 21000 гривень на рік, то будівельнеуправління здатне за рік зробити СМР на 1260 х 21000 = 26460000 гривень нарік. Таким чином, будівельна організація для досягнення заданоїпотужності повинна мати у своєму розпорядженні 21000: 26460 = 0,794 будівельнимиуправліннями або з округленням 1 будуправлінні. У цьому випадку требапереходити на 4 - х рівневу систему управління, збільшивши нормикерованості на всіх рівнях.
* Для забезпечення заданої потужності в 20500 тис. гривень на рік і призаданої виробленні 21000 гривень на рік всього потрібно майже 20500: 21 =
976 чоловік робітників. При нормі керованості майстра 22 людина всьогобуде потрібно майже 45 майстрів, 45: 3 = 15 виконробів, при підвищенні нормикерованості до 3 для старших виконробів буде потрібно 4 старших виконробів зпідпорядкуванням по 3 виконроба/4 х 3 = 12 виконробів /. На рівні будівельноїорганізації норма керованості 5 ділянок.

Загальна виробнича структура будорганізація із заданою потужністюі виробленням на одного робітника має вигляд, див. рис. 1.

Для орієнтовних розрахунків приймають наступні норми: робітники - 85%,
ІТП і службовці - 12%, МОП та пожежно-сторожова охорона - 3%. Такимчином, загальна чисельність такої будорганізація становитиме 976: 0,85 =
1148 людини. Це число працівників необхідно уточнити післяпроектування організаційної структури.
Для проектування матеріально-технічної бази будівництва необхідноскористатися збільшеними нормами потреби в матеріальних ресурсахі, виходячи з них, запроектувати складу цієї бази. Однак, в данийчас власна матеріально-технічна база - це велика розкіш,що вимагає великих інвестицій, якими, як правило, будорганізація НЕмає в своєму розпорядженні. Сьогодні матеріали, конструкції, деталі та напівфабрикатибудорганізація отримує у міру потреби у інших діючихвиробничих організацій. Будівельні машини, транспортні засобитакож легко взяти в оренду або найняти на короткий час. Тому в нашомукурсовий проект підрозділи матеріально-технічної бази ввиробничу структуру можна не включати.

3. Проектування організаційної структури БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

МЕТОДОМ АНАЛОГІВ.

Тому що студент не має в своєму розпорядженні затратами праці по основних функціяхуправління, то структура апарату будівельної організації в курсовомупроекті проектується виходячи з переліку стандартних функцій і питомоїваги витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу
/ АУП/за кожну конкретну функцію в загальній вартості утримання цьогоперсоналу, а також організаціями.

У будівництві на вищому та середньому рівні управління найчастішевикористовується лінійно-штабна структура.

Така структура як аналог наводиться нижче на рис.

3.1. У правих нижніх кутах елементів структури вказаний питома вага ввідсотках витрат, пов'язаних з виконанням цієї функції від загальної сумивитрат на утримання всього апарату управління. Елемент, що представляє
"Рада підприємства" працює на громадських засадах і витрат на своєзміст не вимагає. Його робота здійснюється за участю керівництвабудівельної організації, керівників її підрозділів, а також провіднихфахівців.

Використовуючи при проектуванні структури управління даної будівельноїорганізації метод аналогів, роблять наступні кроки:

1. Беручи орієнтовний відсоток від вартості річного обсягуробіт, що виконується власними силами, на утримання АУП у розмірі
0,9 з урахуванням всіх накруток на зарплату, визначають загальну суму коштів,необхідних на чисту зарплату апарату.

Фонд заробітної плати АУП визначиться:

де Сс.с. - Річний обсяг робіт, що виконується власними силами даноїорганізації в грошовому вираженні.

2. Встановлюють рівні посадових окладів для всіх категорій працівників проектованої структури. У курсовому проекті, виходячи зі сформованих рівнів оплати праці в країні, можна встановити зарплату від 100 до 300 гривень на місяць. При цьому керівнику організації встановити зарплату 300 гривень на місяць, його заступникам на 10% менше, тобто по 270 гривень керівникам відділів і головним спеціалістам на 20% нижче, ніж заступникам, тобто по 216 гривень, рядовим фахівцям відділів на 20% нижче, ніж керівникам відділів тобто по 173 гривень на місяць і технічним працівникам по 100 гривень на місяць.

При такому розкладі річний фонд заробітної плати апарату длянаведеної на рис. 3.3.1. структури складе 297252 гривень при зайнятостів ній 138 чоловік.

3. Визначають фонд заробітної плати, якої може асигнувати проектована будівельна організація на утримання своїх АУП.

Скористаємося вихідними даними з пункту 2.

4. Порівнюють одержуваний фонд зарплати з еталонним.

У нашому прикладі/184,5: 297,252/х 100 = 62,07%. Отже, щоб пристосувати еталонну структуру до даного випадку її треба скоротити більш ніж у 1,4 рази і довести її приблизно до/138 х

62,07 /: 100 = 86 чоловік.

5. Скорочують еталонну структуру, доводячи її склад і чисельність
АУП до необхідних величин. Зробити це можна за кілька спроб,аналізуючи окремі блоки еталонної структури.

У нашому прикладі проаналізуємо можливість відмовитися від заступниківпершого керівника та об'єднати деякі відділи. Всього треба позбутисявід 138 - 86 = 52 чоловік.

На рис. 2. представлена скорочена структура. При її отриманні буловраховано, що не можна скоротити першого керівника, головних спеціалістів,що працюють без помічників, а також відділ головного диспетчера, декрім головного диспетчера повинно бути ще 3 змішаних диспетчера.

У правих нижніх кутах елементів структури вказано число працівників,що працюють в цьому елементі.

Цикл 13.


| № п. | Найменування робіт | найменовано | Оцінка | Мініма | Труді | Макс.ін | Резерв |
| п. | | Чі | часу | л. | мкост | тен-Сів | праць |
| | | Основного | робіт. | Інтенс | ь | ність | х |
| | | Трудового | | верб. | aij, ч | вип-я | р-сов, |
| | | Ресурсу | | виконан-| їв/дн | робіт, | Nij. |
| | | | | Я Сij |. | Cijmax, | |
| | | | | | | Чол. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 17. | Пристрій покрівлі | покрівельник | 8 | 4 | 5 | 40 | 10 | 5 |
| | На 1-й ділянці. | і | | | | | | |
| 18. | Пристрій покрівлі | покрівельник | 12 | 6 | 5 | 60 | 10 | 5 |
| | На 2-й ділянці. | і | | | | | | |
| 19. | Пристрій бетонних | бетонщики | 10 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 |
| | Підлоги на 1-му | | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 20. | Пристрій бетонних | бетонщики | 18 | 9 | 2 | 36 | 4 | 2 |
| | Підлог на 2-му | | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 21. | Скління в осях | скляр | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| | На 1-й ділянці. | і | | | | | | |
| 22. | Скління в осях | скляр | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| | На 2-й ділянці. | і | | | | | | |
| 23. | Внутрішня | штукатури-| 14 | 7 | 6 | 84 | 12 | 6 |
| | Штукатурка на 1-му | маляри | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 24. | Внутрішня | штукатури-| 26 | 13 | 6 | 156 | 12 | 6 |
| | Штукатурка на 2-му | маляри | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 25. | Фарбування стін на | штукатури-| 10 | 5 | 6 | 60 | 12 | 6 |
| | 1-й ділянці. | маляри | | | | | | |
| 26. | Фарбування стін на | штукатури-| 14 | 7 | 6 | 84 | 12 | 6 |
| | 2-й ділянці. | маляри | | | | | | |

Цикл 13.

Пристрій покрівлі.

Пристрій бетон. підлог.

Остекление.

Внутрішня штукатурка.

Фарбування стін.

Цикл 22.
| № | Найменування робіт | Наіменова | Оцінка | Мініма | Праця | Макс.інт | Резерв |
| п. | | Ня | часу | л. | ємко | ен-пасивного | праць |
| п. | | Основного | робіт. | Інтенс | сть | сть | х |
| | | Трудового | | верб. | aij, | вип-я | р-сов, |
| | | Ресурсу | | виконан-| чол/| робіт, | Nij. |
| | | | | Я Сij | дн. | Cijmax, ч | |
| | | | | | | Ел. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 9. | Монтаж ж.б. | монтажник | 14 | 7 | 4 | 54 | 6 | 2 |
| | Колон на 1-му | и | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 10. | Монтаж ж.б. | монтажник | 10 | 5 | 4 | 40 | 8 | 4 |
| | Колон на 2-му | и | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 11. | Монтаж мет.етажерок | монтажник | 12 | 6 | 4 | 48 | 8 | 4 |
| | На 1-му уч. | і | | | | | | |
| 12. | Монтаж сталевих | монтажник | 18 | 9 | 4 | 72 | 8 | 4 |
| | Ферм та плит | і | | | | | | |
| | Покриття на 1-му | | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 13. | Монтаж сталевих | монтажник | 10 | 5 | 4 | 40 | 8 | 4 |
| | Ферм та плит | і | | | | | | |
| | Покриття на 2-му | | | | | | | |
| | Ділянці. | | | | | | | |
| 14. | Монтаж стін на 1-му | монтажник | 18 | 9 | 4 | 72 | 8 | 4 |
| | Діл. | і | | | | | | |
| 15. | Монтаж стін на 2-му | монтажник | 14 | 7 | 4 | 54 | 6 | 2 |
| | Діл. | і | | | | | | |

Цикл 22.

Монтаж ж.б. колон.

Монтаж етажерок

Монтаж сталевих ферм та плит покриття

Монтаж стін

Цикл 23.


| № п. | Найменування робіт | найменовано | Оцінка | Мініма | праці | Макс. | Резерв |
| п. | | Чі | часу | л. | кість | інтенсивність | трудових |
| | | Основного | робіт. | Інтенс | aij, че |-пасивного | х |
| | | Трудового | | верб. | л/дн. | ость | р-сов, N |
| | | Ресурсу | | виконан-| | вип-я | ij. |
| | | | | Я Сij | | робіт | |
| | | | | | |, | |
| | | | | | | Cijma | |
| | | | | | | X, чол | |
| | | | | | |. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 16. | Пристрій покрівлі | покрівельник | 12 | 6 | 5 | 60 | 10 | 5 |
| | На 1-му уч .. | і | | | | | | |
| 17. | Пристрій покрівлі | покрівельник | 8 | 4 | 5 | 40 | 10 | 5 |
| | На 2-му уч .. | і | | | | | | |
| 18. | Пристрій бетонних | бетонщики | 14 | 7 | 2 | 28 | 4 | 2 |
| | Підлоги на 1-му уч .. | | | | | | | |
| 19. | Пристрій бетонних | бетонщики | 18 | 9 | 2 | 36 | 4 | 2 |
| | Підлог на 2-му уч .. | | | | | | | |
| 20. | Скління прорізів | скляр | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| | На 1-му уч. . | і | | | | | | |
| 21. | Скління прорізів | скляр | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| | На 1-му уч. . | і | | | | | | |
| 22. | Внутр.штукатурка на | штукатури-| 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| | 1-му уч. | маляри | | | | | | |
| 23. | Внутр.штукатурка на | штукатури-| 16 | 8 | 6 | 96 | 12 | 6 |
| | 2-му уч. | маляри | | | | | | |
| 24. | Фарбування стін на | штукатури-| 14 | 7 | 6 | 84 | 12 | 6 |
| | 1-му уч .. | маляри | | | | | | |
| 25. | Фарбування стін на | штукатури-| 10 | 5 | 6 | 60 | 12 | 6 |
| | 2-му уч .. | маляри | | | | | | |
| 27. | Постачання покрівельних | штукатури-| 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | --- |
| | Матеріалів. | маляри | | | | | | |

Цикл 23.

Постачання покрівельних матеріалів.

Пристрій покрівлі.

устрою-під бетонних підлог.

Скління прорізів

Внутр.штукатурка

Фарбування стін.

| № п. | Найменування робіт | найменовано | Оцінка | Мініма | праці | Макс.ін | Резерв |
| п. | | Чі | часу | л. | кість | тен-Сів | праць |
| | | Основного | робіт. | Інтенс | aij, че | ність | х |
| | | Трудового | | верб. | л/дн. | вип-я | р-сов, |
| | | Ресурсу | | виконан-| | робіт, | Nij. |
| | | | | Я Сij | | Cijmax, | |
| | | | | | | Чол. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 1. | Уривка котловану | машиністи | 18 | 9 | 2 | 36 | 4 | 2 |
| | У осях1-12. | | | | | | | |
| 2. | Уривка котловану | машиністи | 10 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 |
| | У осях13-22. | | | | | | | |
| 3. | Монтаж ф-ів в осях | монтажники | 26 | 13 | 3 | 78 | 6 | 3 |
| | 1-12 | | | | | | | |
| 4. | Монтаж ф-ів в осях | монтажники | 14 | 7 | 3 | 42 | 6 | 3 |
| | 13-22 | | | | | | | |
| 5. | Монтаж підпільних | монтажники | 30 | 15 | 3 | 90 | 6 | 3 |
| | Каналів в осях 1-12 | | | | | | | |
| 6. | Монтаж підпільних | монтажники | 18 | 9 | 3 | 54 | 6 | 3 |
| | Каналів в осях | | | | | | | |
| | 13-22 | | | | | | | |
| 7. | Зворотній засипка | машиністи | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| | В осях 1-12. | | | | | | | |
| 8. | Зворотній засипка | машиністи | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | В осях 13-22. | | | | | | | |
| 25. | Поставка кранів для |----- | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | --- |
| | Монтажу фундаментів | | | | | | | |
| | Та підпільних | | | | | | | |
| | Каналів. | | | | | | | |

Цикл 31.

Цикл 31.

уривка котловану.

Поставка кранів для монт. ф-ів.

Монтаж ф-тов.

Монтаж підпільних каналів.

Зворотній засипка.

Цикл 32.


| № п. | Найменування | Наіменова | Оцінка | Мінім | праці | Макс.ін | Резерв |
| п. | робіт | ня | часу | ал. | кість | тен-Сів | праць |
| | | Основного | робіт. | інтенсивність | aij, че | ність | х |
| | | Трудового | | Сів. | л/дн. | вип-я | р-сов, |
| | | Ресурсу | | виконан | | робіт, | Nij. |
| | | | |-А | | Cijmax, | |
| | | | | Сij | | чол. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 9. | Монтаж ж/б | монтажник | 14 | 7 | 4 | 56 | 8 | 4 |
| | Колон в осях | і | | | | | | |
| | 1-12. | | | | | | | |
| 10. | Монтаж колон у | монтажник | 10 | 5 | 4 | 40 | 8 | 4 |
| | Осях 13-22. | і | | | | | | |
| 11. | Монтаж ж/б | монтажник | 18 | 9 | 4 | 72 | 8 | 4 |
| | Балок і плит у | і | | | | | | |
| | Осях1-12. | | | | | | | |
| 12. | Монтаж з/б балок | монтажник | 10 | 5 | 4 | 40 | 8 | 4 |
| | І плит в осях | і | | | | | | |
| | 13-22. | | | | | | | |
| 13. | Монтаж стін у | монтажник | 20 | 10 | 4 | 80 | 8 | 4 |
| | Осях 1-12. | і | | | | | | |
| 14. | Монтаж стін у | монтажник | 12 | 6 | 4 | 48 | 8 | 4 |
| | Осях 13-22. | і | | | | | | |
| 26. | Постачання колон в | --- | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | --- |
| | Осях 1-12 | | | | | | | |
| 27. | Постачання колон у | монтажник | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | --- |
| | Осях 13-22. | і | | | | | | |

Цикл 32.

Постачання колон.

Монтаж колон.

Монтаж з/б

балок і плит.

Монтаж стін.

Цикл 33.

| № | Найменування робіт | найменш | Оцінка | Мініма | праці | Макс.ін | Резер |
| п. | | Ание | часу | л. | кість | тен-Сів | у |
| п. | | Основног | робіт. | Інтенс | aij, че | ність | праце |
| | | О | | верб. | л/дн. | вип-я | вих |
| | | Трудового | | виконан-| | робіт, | р-сов |
| | | О | | я Сij | | Cijmax, |, Nij. |
| | | Ресурсу | | | | чол. | |
| | | | Max. | Min. | | | | |
| | | | Dij | dij | | | | |
| | | | Днів | днів | | | | |
| 15. | Пристрій покрівлі в | кровельщ | 12 | 6 | 5 | 60 | 10 | 5 |
| | Осях 1-12. | ики | | | | | | |
| 16. | Пристрій покрівлі в | кровельщ | 8 | 4 | 5 | 40 | 10 | 5 |
| | Осях 13-22. | ики | | | | | | |
| 17. | Пристрій бетонних | бетоняр | 18 | 9 | 2 | 36 | 4 | 2 |
| | Підлог в осях 1-12. | і | | | | | | |
| 18. | Пристрій бетонних | бетоняр | 10 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 |
| | Підлог в осях 13-22. | і | | | | | | |
| 19. | Скління в осях | стекольщі | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| | 1-12. | ки | | | | | | |
| 20. | Скління в осях | стекольщі | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| | 13-22. | ки | | | | | | |
| 21. | Внутрішня | штукатури | 26 | 13 | 6 | 156 | 12 | 6 |
| | Штукатурка в осях |-маляри | | | | | | |
| | 1-12. | | | | | | | |
| 22. | Внутрішня | штукатури | 14 | 7 | 6 | 84 | 12 | 6 |
| | Штукатурка в осях |-маляри | | | | | | |
| | 13-22. | | | | | | | |
| 23. | Фарбування стін в осях | штукатури | 14 | 7 | 6 | 84 | 12 | 6 |
| | 1-12. |-маляри | | | | | | |
| 24. | Фарбування стін в осях | штукатури | 10 | 5 | 6 | 60 | 12 | 6 |
| | 13-22. |-маляри | | | | | | |
| 28. | Налагодження штукатурної |----- | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | Станції. | | | | | | | |

Цикл 33

Пристрій покрівлі.

устрою-під бетонної підлоги

Скління

Налагодження штукатурноїстанції.

Внутрішні. штукатурка стін.

Фарбування стін.

| № п.п. | Коди робіт | Резерв | Зриви |
| | | Часу | |
| 1. | 1301-1302 | 74 | 4 |
| 2. | 1303-1304 | 74 | 6 |
| 3. | 1305-1306 | 76 | 4 |
| 4. | 1307-1308 | 74 | 6 |
| 5. | 1309-1310 | 84 | 0 |
| 6. | 1311-1312 | 74 | 2 |
| 7. | 1313-1314 | 84 | 6 |
| 8. | 1315-1316 | 74 | 4 |
| 9. | 1317-1318 | 114 | 6 |
| 10. | 1319-1320 | 88 | 4 |
| 11 | 2201-2202 | 6 | 4 |
| 12. | 2203-2204 | 14 | 4 |
| 13. | 2205-2206 | 6 | 2 |
| 14. | 2207-2208 | 6 | 4 |
| 15. | 2209-2210 | 14 | 4 |
| 16. | 2211-2212 | 6 | 4 |
| 17. | 2213-2214 | 6 | 2 |
| 18. | 2301-2302 | 92 | 6 |
| 19. | 2303-2304 | 40 | 6 |
| 20. | 2305-2306 | 44 | 4 |
| 21. | 2307-2308 | 40 | 4 |
| 22. | 2309-2310 | 40 | 4 |
| 23. | 2311-2312 | 50 | 4 |
| 24. | 2313-2314 | 46 | 4 |
| 25. | 3101-3102 | 0 | 6 |
| 26. | 3103-3104 | 40 | 4 |
| 27. | 3105-3106 | 8 | 2 |
| 28. | 3107-3108 | 0 | 6 |
| 29. | 3109-3110 | 24 | 4 |
| 30. | 3111-3112 | 0 | 6 |
| 31. | 3113-3114 | 8 | 2 |
| 32. | 3115-3116| 10 | 2 |
| 33. | 3117-3118 | 8 | 4 |
| 34. | 3201-3202 | 74 | 4 |
| 35. | 3203-3204 | 86 | 6 |
| 36. | 3205-3206 | 0 | 6 |
| 37. | 3207-3208 | 8 | 2 |
| 38. | 3209-3210 | 0 | 6 |


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.9 of 10 on the basis of 1083 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status