ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Кримінальне право
     

 

Кримінальне право і процес
Система і види покарань. Сис-ма покарань - встановлений угол.законом, вичерпний перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх тяжкості. Покарання (ст 44 КК): штраф - грошове стягнення, яка призначається в межах, передбачених цим кодексом, у розмірі відповідному певній кількості мінімальних розмірів оплати праці, або в розмірі з/п (ст.46) розмір штрафу визначається судом, ухилення від сплати може замінюватися обов'язковими, виправними роботами або арештом; обов'язкові роботи - полягають у виконанні засудженим у вільний від основної раб. чи навчання час безоплатних общ.полезних робіт (ст.49), не призначаються до інвалідів, чоловікам з 60 років, жінкам - з 50, вагітним; виправні роботи - це примусове залучення засудженого до праці на термін, зазначений у вироку з утриманням у дохід д-ви відсотка від з/п (ст.50); обмеження по військовій службі - це позбавлення можливості, на термін вказаний у вироку, просування по службі військового, що зробив прес-панії, з обов'язковим утриманням в доход гос-ва відсотка з грошового змісту (ст.51); конфіскація майна - примусово, безоплатне вилучення у власність д-ви всього або частини майна, явл. власністю засудженого (ст.52); обмеження свободи - утримання засудженого досягла до моменту винесення вироку 18 років, в спец.учрежденіях без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення за ним нагляду (ст.53) - не призначається інвалідам 1, 2 групи, вагітним, жінкам з дітьми до 8 років, чоловікам після 60 і жінкам після 50; арешт - утримання засудженого в умовах суворої ізоляції від т-ва (ст.54) не призначається неповнолітнім (16лет), вагітним; утримання в дисц. військової частини - призначається військовим за призовом, контрактникам за поса. рядового до сержантського складу від 3 міс. До 2 років; позбавлення волі на опред.срок - це примусова ізоляція засудженого від т-ва з обов'язковим приміщенням його до виправної установи, що виконує покарання у вигляді позбавлення волі (ст.56) в колонію-поселення, в ісправ.колонію спільного, суворого або особливого режиму або у в'язницю на термін від 6 міс. до 20 років; довічне позбавлення волі - встановлюється тільки як альтернатива смертної кари за вчинення особливо тяжких злочинів. Чи не призначається жінкам, до 18 років і чоловік. після 60 (ст.57); смертна кара - призначається як виняткова міра покарання тільки за особливо тяжкі прес-ня, що посягають на життя НЕ призначається жінкам, особам до 18, чоловікам після 60. Може бути замінена в порядку помилування або довічним позбавленням волі на строк 25 років. Покарання можуть застосовуватися основні і додаткові: штраф і право займати опред.должность явл. і додатковими і основними; всі інші крім позбавлення звань і нагород, конфіскації імущих-ва кіт-і явл. допол. покараннями явл - основними.

Покарання та його цілі. Поняття та його ознаки. Уг.наказаніе - передбачене уг.законом мера гос.прінужденія, що застосовується судом до осіб, винних у скоєнні прес-ня, і способствющая позбавлення чи обмеження прав таких осіб (ч.1ст.43). Ознаки: - покарання встановлюється тільки уг.законом; - покарання призначається від імені д-ви і тільки судом; покарання може бути призначене тільки особі винному; - покарання включає в себе осуд діяння і особи винного; - покарання тягне судимість ісвзянние з ним подальші обмеження ; - покарання носить публічний ха-р, тому що оголошується на відкритому суд.заседаніі. Цілі: (ч.2с.43) покарання застосовується з метою востановления соц.справедлівость, виправлення засудженого і предупріжденія здійснення нових прес-ий. Покарання не має на меті прчіненія фіз.страданій або приниження чел.достоінства. кожен вид уг.наказанія переслідує 3 мети: 1 відновлення соц.справедлівості, порушеною прес-іем; 2предупрежденіе прес-ий (утримання гр-н, кот. засуджені від соввершенія прес-ий шляхом залякування); 3 виправлення правопорушників. Цілі покарання досягаються різними шляхами: позбавлення злочинця фіз.возможності здійснювати овие прес-ня; псіх.воздействіем на злочинця

Призначення покарання. Загальні засади призначення аказанія (ст.60) - це ті критерії, кот. повинен руководствоватьсясуд при призначенні наказнанія по кожній конкретній справі, кожному подсудімомоу індивідуально. УЗ передбачає наступні загальні засади призначення покарання: а) дотримання меж санкції, встановленої особливою частиною КК; б) облік хар-ра і ступеня общ.опасності досконалого прес-ия; в) урахування особи винного; г) облік обставин справи, пом'якшуючих та обтяжуючих покарання; д) облік впливу призначеного покарання на виправлення засудженого і на умови життя його родини. Обставини що пом'якшують або обтяжують покарання - це такі ОБСТ-ва, кот. не входять до числа прізнаковсостава прес-ия, характеризують менший ступінь небезпеки скоєного прес-ІЯД особу винного і враховуються судом, при обранні конкретної міри уг.воздействія. Пом'якшуючі (ст.61): а) совершеніевпервие прес-ия невеликої тяжкості внаслідок випадкового збігу ОБСТ-в; б) неповноліття винного; в) ьеременность; г) наявність малолітніх дітей у винного; д) вчинення прес-ия в силу збігу тяжких жиз . ОБСТ-в або з мотивів співчуття; е) соверешніе прес-ия в результаті фіз. псих. Примусу або в силу матер., Службової або іншої залежності; ж) вчинення прес-ия при порушенні умовної правомірності необх.оборони, затримання особи, яка вчинила пре-ие, крайней неоходимо, обгрунтованого ризику, виконання наказу чи розпорядження; з) протиправність або омаральность поведеніяпотерпевшего, який став приводом для прес-ия; и) явка з повинною, активне сприяння розкриттю пре-ия і розшуку майна, добутого в результаті прес-ия; к) надання мед. та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення пр-ия, добровільно е відшкодування імущ.ущерба і мораль.вреда, завданих в результаті пр-ия, інші дії спрямовані на загладжування шкоди заподіяної потерпілому. При призначенні покарання можуть враховуватися як пом'якшуючих та обс-ва НЕ предуусмотренние ч.1ст.64. якщо пом'якшують ОБСТ-во передбачено статтею як ознака пре-ия, воно саме по собі не може повторно учітиватбся при призначенні покарання.

Призначення наказний за наявності смяк.обст-в (ст.62). Зниження меж покарання до? максим. Терміну або розміру найбільш суворого виду наказзанія, можливо у разі: а) явка з повинною, активне сприяння розкриттю пре-ия і розшуку майна, добутого в результаті прес-ия; б) надання мед. та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення пр-ия, добровільно е відшкодування імущ.ущерба і мораль.вреда, завданих в результаті пр-ия, інші дії спрямовані на загладжування шкоди заподіяної потерпілому. Можливо лише за відсутності у справі обтяжуючих обставин.
Обставини, що обтяжують покарання. а) неодноразовість пр-ия, рецедив прес-ия; б) настання тяжких наслідків у результаті вчинення пре-ия; в) соверешеніе пр-ия у складі групи осіб, за попередньою змовою, організ.группи або злочинного співтовариства; г) особливо активна рольв скоєнні прес-ия; д) залучення до вчинення прес-ия осіб, кот.страдают тяж.псіх.растройствамі або перебувають у стані сп'яніння, а також осіб, які не досягли 18 (16); е) вчинення пр-ия з мотивів нац ., расової, реліг. ненависті або ворожнечі з помсти, за правомірні дії інших осіб, а також з метою приховати інший пре-ие або полегшити його вчинення; ж) вчинення пр-ия щодо особи або його близьких у зв'язку із здійсненням даною особою службової деят-ти або виконання общ.долга; ж) вчинення пр-ия відносно жінки ізведомо для винного перебуває у стані вагітності, а також відносно малолітнього іншого беззахисного або безпорадного особи, або особи що перебуває в залежності від винного; и) соврешенія пр-ия з особливою жорстокістю , садизмом, знущанням, а також мученіяі для потерпілого; к) вчинення пр-ия з використанням зброї, бойових припасів, взривчатчх речовин, отруйних і радіоактивних речовин, лікарських та інших хіміко-фармологіческіх препаратів, із заподіянням физ чи псих примусу; л) вчинення пр-ия в условіяхчрезвичайного положення, стихійного або іншого общ.бедствія, а також при масових заворушеннях; м) вчинення пр-ия з використанням довіри, наданого винному в силу його служ.положенія або договору; н) вчинення пр-ия з використанням форми або док-ів представника влади. При цих ОБСТ-ах суд не вправі визнати обтяжують покарання обстоятельтсва кіт. безпосередньо не зазначені у ч.1ст.63 УК.еслі обтяжують ОБСТ-ва передбачені відповідною ст. особливою частиною КК як прізнакак пре-ия, то воно не може повторно враховуватися при призначенні покарання (ч.2ст.63). При наявності хоча б одного обтяжлива ОБСТ-ва покарання не може бути мінімальним.

Призначення більш м'якого покарання ніж передбачено за дане пр-ие. За наявності ісключ.обст-тв, пов'язаних з цілями і мотивами пр-ия, роллю вінвоного, його поведінкою під час або після здійснення пр-ия і др.обст-ми, істотно зменшують ступінь общопасності пр-ия, а також за активного сприяння учасника групового пре-іяраскритію цього пр-ия покарання може бути призначено нижче найнижчої межі, передбаченої соотв.ст.особенной частини КК або суд може призначити більш м'який вид покарання, ніж передбачено цієї ст., чи не застосовувати допол.від покарання, передбачений у як обов'язковий. Виключений. можуть бути прінани як окремі смягч.обст-ви так і сукупність таких ОБСТ-в. Зниження покарання нижче нізшегопредела має співвідноситися з вагою пр-ия. Призначення більш м'якого покарання, обов'язково пр вердикті прісяж.заседателей про особливе поблажливість (ч.2ст.65).

Порядок визначення термінів покарання за пом'якшення покарання (ст.71). При частковому або повному пом'якшення покарання за сукупністю пр-ий і сукупності вироків одному дню позбавлення волі відповідають: - 1 день арешту або утримання в дісц.воін.часті; - 2 дні обмеження волі; - 3 дні ісправ.работ; - 8 годин зобов . робіт. При частковому або повному пом'якшення допл.наказаній у вигляді штрафу або позбавлення права займати опред.должность або займатися опред.деятельностью, позбавлення воїн., Спец., Почесного звання, класного чину і гос.наград, конфіскації майна з основними видами покарань (позбавлення, обмеження волі, арешт ..) - виконуються самостійно.
Обчислення термінів покарання і залік покарання (ст.72). Для всіх термінових видів покарання (позбавлення права займати опред.должності або заніматбся опред.деятельностью, ісправ.работи, огранічченіе по військовій службі, обмеження волі, арешт, утримання в дісц.воінс. частині, позбавлення волі) встановлюється обчислення строків в месяцаз і роках, терміни обяз.работ - годинник. При заміні покарання або пом'якшення термінових видів покарання, а так само пр ізачете покарання терміни покарання можуть обчислюватися в днях. Час содежранія особи під вартою до судового розгляду засчтивается судом у строк покарання при засудженні: - до позбавлення волі (день за день); - до обмеження волі (день за 2); до ісправ.работам і обмеження по воінс.службе (1-3 ); - до обяз.работам (день за 8 годин). Час утримання особи під вартою до набрання вироком суду законної сили час отбитіялішенія волі призначеного пріговорм суду за пре-ие, здійснене поза межами РФ у разі видачі особи на підставі ст.13 КК зараховується 1 за 1. При призначенні засудженому утримується під вартою до судового розгляду в якості основного виду покарання, штрафу, позбавлення права займати опред.должность або займатися опред.деятельностью суд з огляду на термін содежанія під вартою, пом'якшує призначене наказний або польностью звільняє його від відбування цього покарання. У термін утримання особи під вартою до суд.разбірательства включається: - час затримання за підозрою у скоєнні пр-ия; - час перебування під арештом в якості запобіжного заходу; - час застосування прінуд.мер мед.хар-ра; - період перебування під вартою в процесі суд.разбірательства; - час утримання в мед.учрежденіі у зв'язку з виробництвом суд.мед.експертізи; - час адмін.ареста за діяння, визнане надалі пре-іем.


Закінчене пре-ие. Пр-ие з формальним складом не вимагає настання шкідливих наслідків, тому момент їх закінчення збігається з моментом вчинення дій (бездіяльності) - розбій ст.162. Якщо склад пр-ия припускає можливість настання общ.опасних наслідків - прест-ие вважається завершеним, якщо дія (бездіяльність) зумовило реальну можливість настання зазначених у законі наслідків. Що триває пр-ие вважається закінченим з моменту пречеченія діяння або явкою винного з повинною (завершення прест.деянія). Продовжуємо прест-ие, що складається з тотожних дій спрямованих на один і той самий об'єкт і об'єднаних єдиним умислом визнається закінченим в момент вчинення винним останньої дії. Прест-ие з альтернативними діями (незаконне пробретеніе, зберігання, перевезення наркотиків - ст.228) є закінченим якщо особа вчинила хоча б одне з передбачених його об'єктивної стороною дій. У деяких випадках в силу підвищеної общ.опасності злочинної деят-ти (організюпреступность) вона визнається закінченим прест-му на більш ранній стадії при виникненні в результаті змови згуртованої організ.группи що має на меті вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів!

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 2137 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status