ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Квитки за весняний семестр 2001 року по предмету ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
     

 

Туризм
1. Яка роль індустрії туризму у світовій економіці?
2. Чим приваблює туристський бізнес підприємців та держави?
3. Який вплив індустрії туризму на економіку країни?
4. Як складається платіжний баланс туристської галузі України в даний час і які пріоритети його розвитку?
5. Яке коло питань входить до компетенції фахівця з туризму?
6. Як будується ланцюжок споживання туристських послуг в міжнародному туризмі?
7. Як організована діяльність рецептивних туристичних фірм?
8. Як організована діяльність ініціативних туристичних фірм?
9. Чим займається фірма-турорганізатор?
10. Чим займається фірма-турагент?
11. За якими параметрами можна класифікувати туристські фірми?
12. Які основні форми діяльності слід відобразити в статуті туристської фірми?
13. Які органи уповноважені державою видавати ліцензії на право туристичної діяльності?
14. Які документи необхідно подати для отримання ліцензії на туристичну діяльність?
15. Який розмір ліцензійного збору на міжнародну туристичну діяльність?
16. Які цілі ліцензування туристичних фірм?
17. Які цілі сертифікації туристських послуг?
18. Яким чином турфірма інформує споживачів про наявність у неї ліцензії та сертифікатів?
19. Які вимоги пред'являються до матеріально-технічній базі туристської фірми?
20. Які основні вимоги пред'являються до персоналу турфірм?
21. Які основні завдання маркетингу виїзного (іноземного) туризму Ви знаєте?
22. Яка взаємозв'язок індустрії туризму та туристського продукту?
23. Які спеціалізовані підприємства входять в систему індустрії туризму?
24. За якими параметрами можна класифікувати види і форми туризму?
25. Яке обслуговування гарантують основні туристські послуги?
26. Як можуть варіюватися ресторанні послуги, що входять в пакет комплексного обслуговування туристів?
27. З яких елементів складається технологія туристського обслуговування?
28. Дайте визначення понять «маршрут» і «тур».
29. Які основні види турів Ви знаєте?
30. Що таке «ваучер» в системі міжнародного туризму?
31. Яка інформація використовується для збору та аналізу даних про ринковий попит?
32. Який перелік основних типових питань, що задаються турагентом клієнта, що хоче придбати путівку?
33. Яка роль Шенгенських угод в практиці міжнародного туризму?
34. Які країни охоплюють Шенгенські угоди?
35. Яку інформацію про візові формальності повинна повідомити турфірма клієнтові?
36. На які моменти повинен звернути увагу супроводжуючий турфірми при проходженні туристами митного та валютного контролю?
37. Яку інформацію про санітарно-епідеміологічному контролю повинна повідомити турфірма клієнтам?
38. Які форми рекламної кампанії турфірм Ви знаєте?
39. Яку рекламну тактику слід вибрати турфірмі, що збирається продати свій товарний знак?
40. Цілі рекламної кампанії турфірм. Якими силами вона проводиться?
41. Поясніть обов'язки туриста.
42. Які наслідки відмови від сертифікації туристського продукту?
43. Який коло питань, що входять до компетенції заступник директора турфірми з виїзного туризму?
44. У чому полягає різниця між напівпансіоном і пансіоном?
45. Які параметри слід враховувати при проведенні якісної оцінки туристичного продукту?
46. Який документ є підставою для пред'явлення претензій до турфірми та задоволення їх у судовому порядку?
47. Яким питань турфірми приділяють найбільшу увагу при роботі з клієнтами?
48. Які країни можуть відвідати російські туристи без візового оформлення?
49. Який документ регулює туристичну діяльність в Російській Федерації?
50. Як трактує поняття туризм «виїзний», туризм «в'їзний» та туризм «внутрішній» Закон РФ «Про основи туристської діяльності»?
51. Яким шляхом здійснюється державне регулювання туристської діяльності в РФ?
52. Який порядок і терміни пред'явлення претензій туристом турфірми?
53. Яким чином проводиться відшкодування збитків при розірванні договору туриста з турфірмою?
54. Які істотні зміни обставин враховуються в якості підстави розірвання туристського договору?
55. Які заходи вживає держава по захисту російських туристів за кордоном у разі виникнення надзвичайних ситуацій?
56. На якій мові оформляється страховий поліс туриста?
57. Які заходи дозволяють знизити шкідливий вплив навколишнього середовища на туристів?
58. Яким чином координуються дії персоналу туристського підприємства у випадку надзвичайних ситуацій?
59. Як контролюється безпека обслуговування туристів?
60. Що таке технологічна карта екскурсії?
61. Що таке контрольний текст екскурсії?
62. У чому суть програми обслуговування туристів, що розробляється для кожного туру?
63. Що таке «портфель екскурсовода»?
64. Яким чином держава сприяє просуванню вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку?
65. Чим обумовлюються специфічні фактори ризику в туризмі?
66. Чому варто вивчати досвід європейських країн з організації виїзного туризму?
67. Які основні сегменти ринку виїзного туризму в Російській Федерації?
68. У які країни російські туристи здійснюють екскурсійно-пізнавальні тури?
69. Яка географія виїзного російського туризму з метою відпочинку і лікування?
70. Як виїзний туризм сприяє задоволенню гуманітарних потреб росіян?
71. Які маршрути виїзних шопінг-турів?
72. Які заходи складають стратегію маркетингу турфірми?
73. Які фактори враховуються при плануванні поїздок російських туристів за кордон?
74. Як впливає вид туру на вибір країни подорожі?
75. Як впливає вид туру на вибір сезону і тривалості поїздки?
76. Як впливає мета туру на вибір маршруту подорожі по країні?
77. Як турфірма враховує платоспроможний попит клієнтів при розробці пакету і класності послуг?
78. Які операції включає в себе робота турфірми з іноземними партнерами?
79. Яких пільг може домагатися турфірма від своїх постійних зарубіжних партнерів?
80. Як слід вибирати іноземного партнера?
81. Чому вітчизняним турфірмам невигідно укладати договори напряму із закордонними готелями?
82. Який принцип побудови екскурсійної програми пізнавального туру?
83. Чи слід прагнути до максимального насичення екскурсіями пізнавального туру?
84. Який принцип побудови екскурсійної програми турів на відпочинок?
85. Для чого слід детально погоджувати з іноземною фірмою пакет послуг?
86. Чим обумовлюється вибір засобів розміщення туристів?
87. Яка взаємозв'язок цілей туризму і варіантів місця розташування готелів?
88. Які готелі пропонують найбільш прийнятні ціни для більшості російських туристів?
89. Які категорії готельних номерів використовуються для розміщення групових туристів?
90. Які питання слід узгодити з іноземною турфірмою при виборі варіанту розміщення?
91. Як турфірма вирішує питання про розміщення непарних чоловіків і жінок у готелі?
92. Яку інформацію містить «rooming list»?
93. На що слід звернути увагу під час обговорення з іноземним партнером питань харчування туристів?
94. Які функції представника приймаючої фірми при зустрічі російських туристів?
95. Як організується доставка туристського багажу до готельного номера?
96. Чи входить трансфер в пакет туристичних послуг?
97. В яких випадках допускається використання міського транспорту для трансферу?
98. Які накладки виникають при організації приймаючою стороною екскурсійного обслуговування?
99. Як організовується перевезення російських туристів за маршрутом у країні перебування?
100. На яких умовах з російськими туристичними групами подорожує супроводжуючий?
101. Який зміст стандартного пакету послуг для більшості російських туристів, які виїжджають за кордон?
102. Яке значення ціни пакету послуг для конкурентоспроможності туру?
103. Як зробити ціни на комплексне обслуговування туристів конкурентноздатними?
104. Як відображається скорочення набору послуг в комплексному обслуговуванні туристів на ринковий попит і комерційних результатів направляючої країни?
105. Як відбувається узгодження цін з приймаючою фірмою до можливо низького рівня?
106. Які нюанси слід враховувати під час переговорів про зниження ціни пакету послуг?
107. У чому різниця ціни пакету послуг «нетто» і «брутто»?
108. Який розмір комісії російського турорганізатора при встановленні ціни пакету послуг «брутто»?
109. Які випадки заподіяння шкоди туристу відносяться до договірного шкоди?
110. Які випадки заподіяння шкоди туристу відносяться до недоговорному шкоди?
111. Які випадки заподіяння шкоди туристу відносяться до форс-мажорних обставин?
112. Які способи оформлення договору про співпрацю застосовують турфірми?
113. Що має на увазі кореспондентський спосіб оформлення договору з закордонними партнерами?
114. Які завдання вирішує россійская турфірма в процесі організації міжнародних перевезень клієнтів?
115. Які параметри враховує російський турорганізатор при виборі засобів міжнародних перевезень?
116. Якими критеріями відбору автоперевізника керується турфірма?
117. Яку роль у формуванні продажної ціни туру грає авіатаріф?
118. Яка схема суборенди Авіачартер?
119. Які витрати входять до собівартості турорганізатора?
120. Як визначаються нормативи доходів і прибутку турорганізатора?
121. Як діє турфірма у випадку, якщо попит не покриває пропозицію?
122. Як враховуються витрати на супроводжуючого групи в ціні туру?
123. Охарактеризуйте основні напрямки роботи туристичної фірми у сфері реалізації подорожей.
124. Назвіть основні канали реалізації туристичного продукту.
125. Якими якостями повинен володіти турагент?
126. Як працюють турорганізатори зі своїми турагентами?
127. На які цілі турфірми може бути орієнтована реклама?
128. Як встановлюються крайні терміни прийому заявок на бронювання турів?
129. Що має на увазі несвоєчасна ануляція туру?
130. З яких операцій складається процес укладання договору між турфірмою та її клієнтом?
131. Для чого служить ваучер в міжнародному туризмі?
132. Яка інформація міститься в пам'ятці, що видається туристам?
133. Які види страхування використовуються при організації закордонних турпоїздок?
134. Які умови виплати страхових сум кращий для туристів?
135. Які завдання покладаються на супроводжуючих туристичної групи?
136. В яких випадках туристи подають рекламацію? Як виплачується компенсація?
137. Опишіть порядок виставлення претензій російської турфірмою (покупцем) до закордонного партнера (продавцю).
138. В яких випадках оголошена турфірмою вартість туру може бути змінена?
139. Яку сферу охоплює ринок іноземного туризму? Наскільки він однорідний?
140. Які довготривалі чинники впливають на динаміку розвитку міжнародного туризму?
141. Як впливають поточні кон'юнктурні умови на динаміку міжнародного туризму?
142. Яка цільова структура міжнародного туризму?
143. Які зарубіжні ринки виїзного туризму найбільш перспективні для російських турорганізаторов?
144. За якими параметрами класифікують подорожі в міжнародному туризмі?
145. Яка сегментація туристського ринку за демографічними ознаками?
146. Які вимоги висувають до подорожей туристи різних вікових груп?
147. Які зміни в мотивації поїздок відбуваються в даний час в міжнародному туризмі?
148. В яких випадках слід проводити дослідження та аналіз ринку іноземного туризму?
149. Охарактеризуйте джерела інформації для маркетингового дослідження туристичного ринку.
150. Охарактеризуйте основні етапи аналізу стану і тенденцій розвитку туристичного ринку.
151. Яке місце займає Росія серед 106 країн - членів СОТ за кількістю іноземних відвідувачів?
152. Які заходи сприяють активізації іноземного туризму в Росії?
153. Які країни є основними постачальниками туристів до Росії?
154. Які цілі переслідують поїздки іноземних громадян в Росію?
155. Яка природа етнічного туризму в Росію?
156. Які послуги надають клієнтам турфірми, які спеціалізуються на прийомі іноземних бізнесменів?
157. Які послуги російські турфірми могли б запропонувати іноземним транзитним пасажирам і персоналу транспортних засобів?
158. Які цілі переслідує стратегія маркетингу іноземного туризму на зовнішньому ринку?
159. Які цілі переслідує стратегія маркетингу іноземного туризму на внутрішньому ринку?
160. Охарактеризуйте основні напрямки роботи турфірми з організації іноземного туризму.
161. Яку територію займають в Росії сприятливі туристсько-рекреаційні ресурси?
162. Як диференційовані російські регіони за рівнем розвитку туристської інфраструктури?
163. Порівняйте економічну вигоду від обслуговування індивідуальних і групових туристів.
164. Які території в нашій країні привабливі для турів на відпочинок? У чому економічна вигідність таких турів?
165. Охарактеризуйте перспективи розвитку турів на полювання.
166. Які послуги прибувають в нашу країну бізнесменам може запропонувати індустрія туризму?
167. У чому полягає туристичне обслуговування конгресно туризму?
168. Як стимулювати зимовий іноземний туризм?
169. Як працює російський партнер із заявкою іноземній турфірми?
170. Як організовані СЕТ-тури?
171. Як диференціюють подорожі за тривалістю (каталоги зарубіжних турфірм)?
172. Який інформацією повинен володіти співробітник турфірми, разразрабативающій маршрути турів?
173. Яку інформацію з обслуговування іноземних туристів містяться в довідково-інформаційній системі турфірми?
174. Яка роль цінової політики в діяльності турфірми?
175. Які фактори визначають рівень цін на туристичні послуги?
176. Як проводять аналіз рівня і динаміки конкуруючих цін на туристичні послуги?
177. Від чого залежить рівень національних цін на туристичні послуги?
178. Які загальні тенденції спостерігаються в динаміці цін на туристичні послуги в світі?
179. Які методи використовуються для розрахунку валютних цін на туристичні послуги?
180. Охарактеризуйте витратний метод розрахунку цін на туристичні послуги.
181. Охарактеризуйте конкурентний метод розрахунку цін на туристичні послуги.
182. Який тактики дотримуються російські турфірми на переговорах з іноземними партнерами про ціну туристських послуг?
183. Як формується маржа туристичних фірм і для чого вона призначена?
184. Оцініть роль різних каналів збуту в залежності від спеціалізації турфірми, що працює з іноземними туристами.
185. На яких умовах турфірма будує свої взаємини з транспортними організаціями?
186. Як співпрацює турфірма з готелем за договором про квоту місць з гарантією заповнення?
187. Як співпрацює турфірма з готелем за договором про квоту місць без гарантії заповнення?
188. Як співпрацює турфірма з готелем за договором про тверду закупівлю місць з повною оплатою?
189. Чому авіакомпанії, банки, страхові товариства і торгові доми вкладають свої кошти в індустрію туризму?
190. Які фірми входять до складу закордонної збутової мережі великих і дрібних російських турфірм?
191. Яку роль відіграє туристська спеціалізація в пошуку іноземного партнера?
192. Як впливає територіальне розміщення зарубіжних партнерських фірм на ефективність збутової мережі?
193. Охарактеризуйте монопольне право зарубіжних партнерів на продаж туристських поїздок в Росію.
194. З яких етапів складається процес укладання угоди купівлі-продажу туристичних послуг?
195. Яку інформацію містить ваучер, що видається групі туристів?
196. Як розподіляються різні примірники ваучера?
197. На які нюанси в оформленні договору із зарубіжними партнерами слід звернути увагу російської сторони?
198. Коли для оформлення угод туристські фірми вдаються до «джентльменському угодою»?
199. Для чого при підготовці до переговорів із закордонним партнером розроблено?? ють позиційний лист?
200. Яким протокольним вимогам приділяють уваги під час підготовки до переговорів із закордонним партнером?
201. На які елементи спирається успішна тактика ведення переговорів з закордонними партнерами?
202. Які психологічні аспекти слід враховувати при проведенні переговорів із закордонними партнерами?
203. Назвіть основні варіації поняття «тур».
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 1
204. Що таке «ваучер» в системі міжнародного туризму?
205. Які параметри слід враховувати при проведенні якісної оцінки туристичного продукту?
206. Чим обумовлюється вибір засобів розміщення туристів?
207. Як враховуються витрати на супроводжуючого групи в ціні туру?
208. Які заходи сприяють активізації іноземного туризму в Росії?
209. Як формується маржа туристичних фірм і для чого вона призначена?
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 2
1. За якими параметрами можна класифікувати види і форми туризму?
2. Які країни охоплюють Шенгенські угоди?
3. Який принцип побудови екскурсійної програми пізнавального туру?
4. Які завдання покладаються на супроводжуючих туристичної групи?
5. Яка сегментація туристського ринку за демографічними ознаками?
6. З яких етапів складається процес укладання угоди купівлі-продажу туристичних послуг?
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 3
7. Який перелік основних типових питань, що задаються турагентом клієнта, що хоче придбати путівку?
8. Які особливості сертифікації туристських послуг у великих туристських центрах?
9. Яка географія виїзного російського туризму з метою відпочинку і лікування?
10. В яких випадках оголошена турфірмою вартість туру може бути змінена?
11. Охарактеризуйте джерела інформації для маркетингового дослідження туристичного ринку.
12. Від чого залежить рівень національних цін на туристичні послуги?
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 4
13. Які вимоги пред'являються до матеріально-технічній базі туристської фірми?
14. Який документ є підставою для пред'явлення претензій до турфірми та задоволення їх у судовому порядку?
15. Як турфірма враховує платоспроможний попит клієнтів при розробці пакету і класності послуг?
16. Які способи оформлення договору про співпрацю застосовують турфірми?
17. Як диференційовані російські регіони за рівнем розвитку туристської інфраструктури?
18. Як впливає територіальне розміщення зарубіжних партнерських фірм на ефективність збутової мережі?
Зав. кафедрою
-------------------------------------------------< br /> Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 5
19. Яке співвідношення основних і додаткових послуг у комерційній практиці зарубіжних турфірм?
20. Які заходи дозволяють знизити шкідливий вплив навколишнього середовища на туристів?
21. Чи входить трансфер в пакет туристичних послуг?
22. Які параметри враховує російський турорганізатор при виборі засобів міжнародних перевезень?
23. Охарактеризуйте перспективи розвитку турів на полювання.
24. Оцініть роль різних каналів збуту в залежності від спеціалізації турфірми, що працює з іноземними туристами.
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 6
25. Чим займається фірма-турорганізатор?
26. У чому суть програми обслуговування туристів, що розробляється для кожного туру?
27. Як слід вибирати іноземного партнера?
28. Які фактори впливають на продажну ціну туру?
29. Яка сегментація туристського ринку за соціально-економічними ознаками?
30. Яку інформацію містить ваучер, що видається групі туристів?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 7

31. Які спеціалізовані підприємства входять в систему індустрії туризму?
32. Яким чином проводиться відшкодування збитків при розірванні договору туриста з турфірмою?
33. Яка мета і зміст маршруту по днях?
34. Для чого служить система страхування туристів?
35. Які послуги прибувають в нашу країну бізнесменам може запропонувати індустрія туризму?
36. Як проводять аналіз рівня і динаміки конкуруючих цін на туристичні послуги?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 8

37. Які основні форми діяльності слід відобразити в статуті туристської фірми?
38. Як контролюється безпека обслуговування туристів?
39. Охарактеризуйте головні напрямки маркетингової роботи фірми турорганізатора.
40. Як працюють турорганізатори зі своїми турагентами?
41. За якими параметрами класифікують подорожі в міжнародному туризмі?
42. Яким протокольним вимогам приділяють уваги під час підготовки до переговорів із закордонним партнером?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 9

43. Які дані зберігаються у збірці інформаційно-довідкових матеріалів турфірми?
44. Яке співвідношення в оплаті основних і додаткових послуг в практиці зарубіжних і вітчизняних турфірм?
45. Як турфірма вирішує питання про розміщення непарних чоловіків і жінок у готелі?
46. Якими якостями повинен володіти турагент?
47. Які цілі переслідують поїздки іноземних громадян в Росію?
48. Які фірми входять до складу закордонної збутової мережі великих і дрібних російських турфірм?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 10

49. Які основні вимоги пред'являються до персоналу турфірм?
50. Яким чином координуються дії персоналу туристського підприємства у випадку надзвичайних ситуацій?
51. Які операції включає в себе робота турфірми з іноземними партнерами?
52. Як організовані авіачартерние перевезення?
53. Як працює російський партнер із заявкою іноземній турфірми?
54. На які нюанси в оформленні договору із зарубіжними партнерами слід звернути увагу російської сторони?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 11

55. Яке обслуговування гарантують основні туристські послуги?
56. На якій мові оформляється страховий поліс туриста?
57. Чому при узгодженні маршруту акцентують увагу на режимі готельного перебування?
58. Як діє турфірма у випадку, якщо попит не покриває пропозицію?
59. Які послуги надають клієнтам турфірми, які спеціалізуються на прийомі іноземних бізнесменів?
60. Чому авіакомпанії, банки, страхові товариства і торгові доми вкладають свої кошти в індустрію туризму?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 12

61. Який розмір ліцензійного збору на міжнародну туристичну діяльність?
62. Яким питань турфірми приділяють найбільшу увагу при роботі з клієнтами?
63. У які країни російські туристи здійснюють екскурсійно-пізнавальні тури?
64. Якими критеріями відбору автоперевізника керується турфірма?
65. Охарактеризуйте основні етапи аналізу стану і тенденцій розвитку туристичного ринку.
66. Який тактики дотримуються російські турфірми на переговорах з іноземними партнерами про ціну туристських послуг?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 13

67. З яких елементів складається технологія туристського обслуговування?
68. Поясніть обов'язки туриста.
69. Які категорії готельних номерів використовуються для розміщення групових туристів?
70. Які випадки заподіяння шкоди туристу відносяться до договірного шкоди?
71. Які зарубіжні ринки виїзного туризму найбільш перспективні для російських турорганізаторов?
72. Назвіть основні варіації поняття «тур».
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 14

73. Які основні завдання маркетингу виїзного (іноземного) туризму Ви знаєте?
74. Чим обумовлюються специфічні фактори ризику в туризмі?
75. Яка взаємозв'язок цілей туризму і варіантів місця розташування готелів?
76. Охарактеризуйте основні напрямки роботи туристичної фірми у сфері реалізації подорожей.
77. Які вимоги висувають до подорожей туристи різних вікових груп?
78. Охарактеризуйте внутрішні канали збуту турфірми, що займається організацією іноземного туризму.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 15

79. Які основні параметри ринкового попиту аналізуються при плануванні турів?
80. Яка роль Шенгенських угод в практиці міжнародного туризму?
81. Які фактори враховуються при плануванні поїздок російських туристів за кордон?
82. Які умови виплати страхових сум кращий для туристів?
83. Порівняйте економічну вигоду від обслуговування індивідуальних і групових туристів.
84. Як співпрацює турфірма з готелем за договором про тверду закупівлю місць з повною оплатою?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 16

85. Яким чином турфірма інформує споживачів про наявність у неї ліцензії та сертифікатів?
86. Які наслідки відмови від сертифікації туристського продукту?
87. Яких пільг може домагатися турфірма від своїх постійних зарубіжних партнерів?
88. Які завдання вирішує россійская турфірма в процесі організації міжнародних перевезень клієнтів?
89. В яких випадках слід проводити дослідження та аналіз ринку іноземного туризму?
90. Коли для оформлення угод туристські фірми вдаються до «джентльменському угодою»?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності
Білет № 17

91. Які організаційні форми передбачені для туристичних фірм?
92. Які заходи вживає держава по захисту російських туристів за кордоном у разі виникнення надзвичайних ситуацій?
93. Чи слід прагнути до максимального насичення екскурсіями пізнавального туру?
94. Як зробити ціни на комплексне обслуговування туристів конкурентноздатними?
95. Який головний принцип маркетингової стратегії в іноземному туризмі?
96. Які методи використовуються для розрахунку валютних цін на туристичні послуги?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 18

97. Які класи обслуговування виділяють турфірми і для чого вони застосовуються?
98. Яким чином класифікуються чинники ризику в туризмі?
99. Як виїзний туризм сприяє задоволенню гуманітарних потреб росіян?
100. Яку роль у формуванні продажної ціни туру грає авіатаріф?
101. Як організовані СЕТ-тури?
102. Яку роль відіграє туристська спеціалізація в пошуку іноземного партнера?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 19

103. Чим приваблює туристський бізнес підприємців та держави?
104. Яку інформацію про візові формальності повинна повідомити турфірма клієнтові?
105. Які джерела збору інформації про зарубіжну турфірмі можна використовувати?
106. Що має на увазі несвоєчасна ануляція туру?
107. Які методи дослідження туристського ринку Ви знаєте?
108. На яких умовах турфірма будує свої взаємини з транспортними організаціями?


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності

Білет № 20

109. За якими параметрами можна класифікувати туристські фірми?
110. Перерахуйте страхові випадки, передбачені страховим полісом туриста, та порядок оплати медичної допомоги.
111. Чому вітчизняним турфірмам невигідно укладати договори напряму із закордонними готелями?
112. Які випадки заподіяння шкоди туристу відносяться до недоговорному шкоди?
113. У чому полягає туристичне обслуговування конгресно туризму?
114. Які психологічні аспекти слід враховувати при проведенні переговорів із закордонними партнерами?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 21

115. Яка інформація використовується для збору та аналізу даних про ринковий попит?
116. Яку рекламну тактику слід вибрати турфірмі, що збирається продати свій товарний знак?
117. На що слід звернути увагу під час обговорення з іноземним партнером питань харчування туристів?
118. Як визначаються нормативи доходів і прибутку турорганізатора?
119. Охарактеризуйте індивідуальні та групові поїздки іноземних туристів в нашу країну та їх кількісне співвідношення.
120. Як співпрацює турфірма з готелем за договором про квоту місць з гарантією заповнення?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 22

121. Як будується ланцюжок споживання туристських послуг в міжнародному туризмі?
122. Цілі рекламної кампанії турфірм. Якими силами вона проводиться?
123. Які питання слід узгодити з іноземною турфірмою при виборі варіанту розміщення?
124. Які нюанси слід враховувати під час переговорів про зниження ціни пакету послуг?
125. Для чого служить сегментація туристського ринку?
126. Які форми продажу послуг представлені в туристичному бізнесі?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 23

127. Які цілі сертифікації туристських послуг?
128. Що таке технологічна карта екскурсії?
129. Які основні сегменти ринку виїзного туризму в Російській Федерації?
130. Який зміст стандартного пакету послуг для більшості російських туристів, які виїжджають за кордон?
131. Які довготривалі чинники впливають на динаміку розвитку міжнародного туризму?
132. Для чого при підготовці до переговорів із закордонним партнером розробляють позиційний лист?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 24

133. Які органи уповноважені державою видавати ліцензії на право туристичної діяльності?
134. Що таке «портфель екскурсовода»?
135. Чому слід звернути особливу увагу на небажаність розміщення туристів у номерах з двоспальним ліжком?
136. З яких операцій складається процес укладання договору між турфірмою та її клієнтом?
137. Як впливають поточні кон'юнктурні умови на динаміку міжнародного туризму?
138. Які загальні тенденції спостерігаються в динаміці ц?? н на туристські послуги в світі?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 25

139. Як організована діяльність рецептивних туристичних фірм?
140. Що таке контрольний текст екскурсії?
141. Які заходи складають стратегію маркетингу турфірми?
142. Як відображається скорочення набору послуг в комплексному обслуговуванні туристів на ринковий попит і комерційних результатів направляючої країни?
143. Які зміни в мотивації поїздок відбуваються в даний час в міжнародному туризмі?
144. Який інформацією повинен володіти співробітник турфірми, разразрабативающій маршрути турів?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 26

145. Які додаткові послуги можуть бути надані туристам?
146. Яку інформацію про санітарно-епідеміологічному контролю повинна повідомити турфірма клієнтам?
147. Яку інформацію містить «rooming list»?
148. Що має на увазі договірний спосіб оформлення угоди між турфірмами?
149. Охарактеризуйте основні напрямки роботи турфірми з організації іноземного туризму.
150. Охарактеризуйте конкурентний метод розрахунку цін на туристичні послуги.

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 27

151. Які цілі ліцензування туристичних фірм?
152. Яким шляхом здійснюється державне регулювання туристської діяльності в РФ?
153. Які готелі пропонують найбільш прийнятні ціни для більшості російських туристів?
154. У чому різниця ціни пакету послуг «нетто» і «брутто»?
155. Які цілі переслідує стратегія маркетингу іноземного туризму на внутрішньому ринку?
156. Охарактеризуйте монопольне право зарубіжних партнерів на продаж туристських поїздок в Росію.

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 28

157. Що включає в себе планування турів?
158. Яким чином держава сприяє просуванню вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку?
159. В яких випадках допускається використання міського транспорту для трансферу?
160. Яка схема суборенди Авіачартер?
161. Яке місце займає Росія серед 106 країн - членів СОТ за кількістю іноземних відвідувачів?
162. Яку роль відіграє ціна міжнародного перевезення у формуванні конкурентоспроможних цін на туристський продукт?

  


Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ туристської діяльності


Білет № 29

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.2 of 10 on the basis of 3501 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status