ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розвиток туризму в Росії та Німеччині
     

 

Туризм

дивитися на реферати схожі на "Розвиток туризму в Росії та Німеччині"
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕЛЯБІНСЬК ІНСТИТУТ (філія)

Кафедра:

«Економіки та управління »

Курсова робота

на тему:« Розвиток туристичного бізнесу та його вплив на економіку країн:

Росія і Німеччина »

Виконав :

Бетехтін М.Н.

Гр. № 321

Перевірив: ст. викладач

Шиллер Л.О.

Челябінськ

2004

Зміст

Введеніе_________________________________________________3
Глава 1. Вплив туризму на економіку Росії і Германіі______5
1.1. Вплив туризму на економіку Россіі____________________ 5
1.2. Вплив туризму на економіку Германіі_________________11
Глава 2. Розрахунок вартості тура_____________ ________________18
2.1. Розрахунок вартості туру по Россіі________________________ 18
2.2. Розрахунок вартості туру по Германіі______________________21
Глава 3. Зниження іздержек____________ ___________________24
3.1. Зниження витрат вартості туру по Россіі____________ 26
3.2. Зниження витрат вартості туру по Германіі__________ 29
Заключеніе______________________________________________32
Список літератури_______________________________________ 33
Програми

Введення

Туризм - в першу чергу, це діяльність туристичних

організаторів і посередників. З розвитком масового туризму число

туристичних компаній сильно збільшилося, і тверда конкуренція

змушує їх займати свої ніші на ринку. Існують фірми,

займаються окремими країнами або напрямками, є фірми,

що працюють тільки на прийом туристів. Є такі, що працюють з групами, іті, що організовують поїздки за індивідуальним замовленням. Є

туроператори, які повністю організовують поїздки і пропонують зі знижкоюіншим турфірмам готові маршрути, і є турагенти,

що виступають посередниками між туроператором і клієнтом. До турагентамстікається інформація про різні тури, з яких вони підбирають клієнтупотрібний і найбільш доступний за ціною тур.

Слово «tourist» з'явилося в англійській мові на початку XIX століття і вперекладі з англійської означає: той, хто здійснює поїздку зарадивласного задоволення чи розширення культурного кругозору. Завизначенням ООН «турист» - це особа, що перебуває в даній місцевості терміномбільш ніж на одну ніч і менш ніж на рік.

Туризм - порівняно молодий феномен, що має, однак, коріння,що йдуть далеко в минуле. Історія туризму - це тимчасова періодизаціятуризму, яка має на виділення внутрішньо однорідних етапів у його розвитку.

З даним поняттям ми стикаємося, практично, щодня. Це можутьбути повідомлення з рекламних оголошень по радіо, телебаченню, Інтернету;розмови оточуючих, що побували в якому-небудь турі; вид з вулиці офісутуристичної фірми, на вхідних дверях якого завжди можна побачитиоголошення про «гарячих» турах і пр.) Кожен з нас уявляє собі туризмяк галузь, більш-менш відому, оскільки всі ми кудись їздили іпроводили відпустки не вдома.

З економічної точки зору туризм - це особливий вид споживаннятуристами матеріальних благ, послуг і товарів, що виділяється вокрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним:транспортними засобами, об'єктами харчування, розміщення, культурно-побутовимипослугами, розважальними заходами. Таким чином, туризм входить дочисло найбільш перспективних галузей націона ^ ьной економіки в багатьохкраїнах.

До 2006 року, згідно з прогнозом World Travel and Tourism Council (WTTC),
Міжнародна туристична галузь по всьому світу забезпечить роботою 385мільйонів чоловік. Це означає, що кожну хвилину в туристичній галузівиникає 24 нових робочих місця. Що стосується обороту, то тутпередбачають збільшення показників до 846 мільярдів доларів у 2006році. Число іноземних туристів зросте в усьому світі в 2006 році на 48відсотків, тобто до 876 мільйонів чоловік.

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що в нійрозглядається вплив туризму на економіку Росії і Німеччини, щодозволить провести аналіз туристичної галузі та провести більш точнуоцінку її стану.

Метою курсової роботи є вивчення розвитку туристичногобізнесу та його впливу на економіку країн Росії та Німеччини.

Завданнями курсової роботи:

. Вивчення впливу туризму на економіку Росії і Німеччини

. Розрахунок вартості туру та витрат обігу, їх аналіз

. Зниження вартості туру та витрат обігу

Глава 1. Вплив туризму на економіку Росії і Німеччини


1 Вплив туризму на економіку Росії.

Росія, незважаючи на свій високий туристичний потенціал,поки займає незначне місце на світовому туристичному ринку. Поки що, нажаль, частка туристичного бізнесу становить менше 1% ВВП Росії,проте його частка постійно зростає.

За даними Держкомстату Росії, в 2001 році нашу країну відвідали 21,6млн. іноземних громадян з 200 країн світу, проте чисельність приїхали зтуристичними цілями, до якої включено ділові та приватні поїздки, поїздки зметою відпочинку з країн далекого зарубіжжя, а також поїздки з метою відпочинку зкраїн СНД, склала лише 7,4 млн. чоловік.

Країни далекого зарубіжжя складають 30% від загальної кількостіщо приїжджають до Росії іноземців. При цьому слід відзначити високуконцентрацію в'їзного потоку на десяти країнах далекого зарубіжжя,лідируючих по кількості прибуттів до Російської Федерації, на них припадає
80% всього ринку.

Аналіз стану туристичного ринку в Росії показує, що основнимикраїнами, які постачають туристів до Російської Федерації, є Німеччина,
Фінляндія, США, Великобританія, Італія, Франція і Японія. В останні рокидо цього списку додалися країни Балтії, з якими зріс ділової татуристський обмін, а також Республіка Корея, з якої до Росії в 2001 р.прибуло на 37% більше туристів, ніж у 2000 р.

Відомості Держкомстату по туристських прибуття та експертні оцінкипоказують, що за середню тривалість перебування туристів у Росії
(6,5 доби), їхні витрати складають близько 1300 дол США, без урахування витратна авіатранспорт.

Туристські ринки Росії характеризуються, з одного боку, високоюкупівельною спроможністю, а з іншого боку, досвідченість споживачівв питаннях туристського пропозиції та високими вимогами, що пред'являютьсядо якості обслуговування.

В силу свого географічного положення Росія не є і не можестати країною масового в'їзду туристів з метою традиційного літньогопляжного відпочинку. Тим не менше, культурно-історичний, природний потенціалкраїни величезний. Грамотно побудована маркетингова стратегія Росії,зосереджена на ключових направляючих туристських ринках, дозволитьзробити в'їзний туризм найбільш прибуткової складовою всієї туристськоїсфери.

Згідно з оцінками СОТ в даний час найбільш перспективнимисегментами ринку, що зростають випереджаючими темпами, є:

- екологічний туризм, в зв'язку з чим ООН офіційно оголосила 2002роком екотуризму;

- культурно-пізнавальний туризм, що охоплює 10% світового потокутуристів, життєвий рівень яких вище середнього і які постійно шукаютьнові туристські напрямки для подорожей;

- тематичний, або спеціалізований, туризм, що має на увазінауковий, навчальний, спортивний, подієвий, лікувально-оздоровчийтуризм та ін і забезпечує продаж усього комплексу туристських ісуміжних продуктів і послуг.

Росія завдяки своєму унікальному природному і культурномупотенціалу, а також інтересу зарубіжних туристів як до новогонеохопленою напрямку, має всі підстави для розвитку всіхперерахованих видів туризму.

Прикордонне розташування ряду регіонів Російської Федераціїстворює особливі умови для розвитку туризму, орієнтованого, в основному,на ринки прилеглих країн.

Основними прикордонними регіонами, що мають високий туристськийпотенціал, є Калінінградська область, Ленінградська область,
Хабаровський і Приморський краї.

Оцінка стану внутрішнього туризму країни показує нанедостатній рівень його розвитку як за якісними, так і закількісними характеристиками. У 2002 р. в готелях Росії булообслужено 16,6 млн. громадян країни, в. санаторно-курортних установах ізакладах відпочинку - 8,5 млн. чол.

Всього в Російській Федерації налічується 9,1 тис. курортно -туристських засобів розміщення із загальною чисельністю номерів 472 тис. імісткістю 1100 тис.мест, з них близько 40% припадає на готельнізасоби розміщення. При цьому середньорічний коефіцієнт завантаження становить
42%. В даний час найбільша завантаження характеру для готелів Москви,
Санкт-Петербурга, а також санаторно-курортних установ Краснодарського і
Ставропольського країв, Калінінградської області. Значна частинаматеріальної бази зазначених засобів розміщення потребує капітальногоремонту, модернізації або функціональної реконструкції. Слід особливозазначити, що більша частина готелів країни не забезпечена зручностями ввідповідно до мінімальних вимог до комфорту проживання.

Загалом Росія, незважаючи на величезний туристичний потенціал, залишаєтьсяоднією з небагатьох країн з невисоким рівнем розвитку внутрішнього туризму.

Основні тенденції в туристському попит на ринку внутрішнього туризмуполягають у збереженні пріоритетів на традиційні види відпочинку - пляжнийна півдні Росії, круїзний в Поволжі, оздоровчий і гірськолижний. Однакпоступово повертається інтерес до культурно-пізнавального туризму ірізновидів спеціалізованого туризму, таким як полювання, риболовля, атакож подієвий, екологічний та історичний туризм.

Необхідними умовами успішного розвитку внутрішнього туризму в Росіїтак само, як і в'їзного туризму, є формування якісноготуристичного продукту, наявність грамотної маркетингової стратегії просуваннявнутрішнього туристського продукту на російському ринку, відпрацьовані методи імеханізми реалізації рекламно-інформаційної політики, створення системипрофесійної підготовки персоналу, залучення інвестицій у розвитоктуристської інфраструктури.

Слід зазначити, що унікальні природні ресурси і культурнаСпадщина, якими володіє наша країна, не можуть розглядатися вЯк єдиний і достатньої умови для забезпечення успішногорозвитку туризму в країні, тому що являють собою лише один зелементів туристського пропозиції. Як приклад можна навести «Печери
Степана Разіна », які є не тільки історичною пам'яткою, а йодним з найбільш відвідуваних об'єктів культурно-пізнавального туризму
Росії.

Для успішного розвитку туризму в Росії необхідний приплив інвестицій,як російських, так і зарубіжних, в першу чергу, у розвиток туристськоїінфраструктури для формування мережі готелів туристичного класу і, вЗокрема, малих готелів, а також мотелів, розташованих на дорогахфедерального значення, що забезпечують комфортні умови проживанняпри невисоких цінах.

Слід відзначити важливість комплексного розвитку туристськоїінфраструктури, що включає в себе не тільки засоби розміщення, але йтуристські визначні пам'ятки, транспорт, у тому числі прокатавтомобілів, дороги та автостоянки, аеропорти, підприємства харчування,сувенірну продукцію, засоби зв'язку та ін Інвестування в розвитокперерахованих об'єктів туристської індустрії має здійснюватися ззалученням коштів як федерального та регіонального бюджетів, так іпозабюджетних джерел. Так, наприклад, будівництво, реконструкція таутримання аеропортів, автомагістралей федерального значення, реставраціяпам'ятників архітектури з метою перетворення їх в об'єкти туристського показуі спільні заходи по збереженню і розвитку історичних центрів повинніфінансуватися державою, регіональні та місцеві влади відповідають зарозвиток місцевої інфраструктури та благоустрій туристських центрів,розташованих на їх території.

Практика дії Федерального закону «Про основи туристськоїдіяльності в Російській Федерації »прийнятого в 1996 р., показаланевідповідність деяких його положень, що склався досвіду діяльності втуризмі, а також на необхідність його суттєвого доповнення.

Багато терміни і визначення, що наводяться в законі, застаріли і вимагаютьнових формулювань, що відповідають міжнародній практиці і новомуросійському законодавству.

Одним з найважливіших моментів є посилення фінансовоївідповідальності туроператорів, які формують, що просувають і реалізуютьтуристський продукт, перед споживачами за допомогою введення системиобов'язкових фінансових гарантій.

Деякі положення закону, що стосуються сертифікації послугтуроператорів і турагентів, морально застаріли і вимагають вилучення. У той жечас необхідно внесення положень про добровільної сертифікації засобіврозміщення туристів, формування системи сертифікаційних правил, включаючиположення про класифікацію готельних послуг, і передачу повноважень зрозробки і проведення сертифікації федерального органу виконавчоївлади у сфері туризму.

У відповідності з існуючими міжнародними вимогами необхіднарозробка стандартів дорожніх та інших вказівок, в тому числіінформаційних табло, знаків і написів, у місцях проходження туристськихпотоків і туристичних центрах, в яких би містився не тільки російськатекст, але і транскрипція латиницею.

З урахуванням того, що туризм є міжгалузевий багатосекторним сфероюекономіки необхідна уніфікація існуючих законодавчих актів танормативно-правових документів, що регулюють питання землекористування,природокористування, охорони пам'яток природної і культурної спадщини таін з метою створення умов для сталого розвитку туризму.

За оцінками фахівців СОТ, потенційні можливості Росіїдозволяють при відповідному рівні розвитку туристської інфраструктуриприймати до 40 млн. іноземних туристів на рік, однак на сьогоднішній денькількість приїжджають в Росію іноземних гостей з діловими, туристськимиі приватними цілями не відповідає її туристського потенціалу, складаючи 7,4млн. чол [1].

У висновку відзначимо, що Всесвітня рада з туризму (World
Travеl & Тоurism Council) з оптимізмом дивиться на майбутнє туризму в Росії.
Відповідно до звіту, підготовленого на замовлення WTTC організацією економічнихпрогнозів Оксфорда (OEF), оборот туристичної галузі в Росії становитьблизько 30 млрд. дол І за прогнозом при темпі зростання в 6,9% до 2013 рокускладе близько 100 млрд. дол WTTC не використовує у своїх розрахунках данімісцевих туроператорів і спирається на статистику ООН, Світового Банку та
МВФ [2].

2 Вплив туризму на економіку Німеччини

У Німеччині немає теплих морських пляжів, і в її садах не цвітуть лимонні дерева. Однак ця країна завжди привертала і вражала туристів.

Німеччина розташовується в центрі Європи. Вона межує з дев'ятьмадержавами: на Півночі це - Данія, на Заході - Нідерланди, Бельгія,
Люксембург і Франції, на Півдні - Швейцарія та Австрія, а на Сході - Чеська
Республіка та Польща.

Туризм в Німеччині забезпечує 8 відсотків внутрішнього валовогопродукту країни. Майже 3 мільйони робочих місць пов'язані безпосередньо зтуризмом. Поряд з торгівлею це - найбільший сектор у сфері послуг.
Тут діють переважно підприємства малого і середнього бізнесу, щовідкриває широкі можливості для підприємців-початківців.

Щорічно Німеччину відвідує близько 18 млн. туристів, кожен з якихпроводить в готелі не менше двох ночей. Найбільш активно відпочивають в
Німеччині голландці, американці та англійці. Найбільш популярні середзарубіжних туристів німецькі міста - Берлін, Мюнхен, Гамбург і Баден-
Баден.

У порівнянні з іншими галузями економіки галузь туризму займаєдруге місце після автомобілебудування. В середньому від 2 до 3 відсотківчистого обороту туризму (без податку на додану вартість) надходять ввигляді податку на промисел, поземельного податку, а також частини надходжень відподатку на зарплати і прибуток в каси комун.

Слід зазначити, що Німеччина стає все більш популярнимтуристичним напрямом. Керівник московського представництва
Німецького національного офісу з туризму (DZT) Ірина Кейко в інтерв'южурналу «Туристичний Бізнес» відзначила, що згідно зі статистикою СОТ, уостанні роки Німеччина міцно увійшла в десятку країн - лідерів по прийомузарубіжних туристів, а по валютних надходженнях до галузі вона займала?? ает 6-емісце у світі. Відзначається стабільно позитивна динаміка туристськихприбуттів - у середньому 16,1 мільйона іноземних туристів на рік, що більшепоказника 1998 р. на 3,5%. Число туристських діб за той же періодзбільшилася на 3,7%. Найбільше зростання цих показників досягнуто за рахунокгостей із США, Нідерландів, Італії, Сполученого Королівства. Доходи втуристської галузі, приміром, у 2001 році становить 15,7 мільярдів євроі в даний час знаходиться поблизу рівня в 20 мільярдів євро. Ірина
Кейко повідомила, що тенденція росту зберігається - число туристських дібзбільшується в середньому на 6,1% на рік. В 2001 в Німеччині було зафіксовано
293,6 тысяч діб росіян (1,7% від загальної кількості діб), і попорівняно з 2000 роком цей показник виріс на 10,6%. Разом з тим не можнане відзначити диспропорції в розподілі туристського потоку всередині країни --левова його частка припадає на так звані «старі землі» Німеччини.

Можна виділити наступні основні фактори, які приваблюють туристівв країну:

1. Висока концентрація історичних ікультурних пам'яток;

2. Спрощений візовий режим (можливість широкого спектракомплексних турів);

3. Високий рівень сервісу.

У Німеччині ще в травні 2000 року на що пройшла у Франкфурті-на-Майнітуристичній виставці German Travel Mart (GTM) була представлена концепціярозвитку національної туристичної галузі, яка базується на 4-х
«Китах»: «Культурний туризм", "Агротуризм», «Туризм щодо події», «Інтернет -технології ». І в кожній з перерахованих стратегічних областей розвиткукраїні є, чим пишатися. Ось, наприклад, деякі цифри, що характеризуютьінфраструктуру «культурного» туризму в Німеччині - понад 4 тис. музеїв, 8,8тис. постійних і тимчасових виставок, 220 рекреаційних і тематичнихпарків. Не менш значима і роль природного фактора - 13 національнихпарків, 6,2 тис. заповідників та заказників, значна кількість сільськихготелів і агрогосподарств.

Далі розглянемо структуру і склад ринку. Серед найбільших учасниківтуристичного ринку Німеччини можна виділити 3 найбільших туристичнихкорпорації: «TUI Deutschland», «REWE-Touristik» і «Tomas Cook», якізосередили у своїх руках 70% ринку туристичних послуг.

Туризм в Німеччині отримав імпульс і почав бурхливо розвиватися тількипісля Другої світової війни. Вся існуюча на сьогоднішній день системабула створена фактично з нічого протягом декількох десятиліть, і взараз знаходиться на високому сучасному рівні і продовжуєпрогресувати. Сьогодні в Німеччині всі маленькі фірми, якііснували з самого початку, концентруються навколо декількох потужнихоб'єднань. Приміром, у туристичну систему «REWE» входять 1260туристичних бюро. Крім туризму, «REWE» займається інший виробничо -комерційною діяльністю, всього в системі працює дві з половиною тисячірізних бюро. За підсумками минулого року «REWE» займає третє місце нанімецькому туристичному ринку, річний оборот концерну склав 30 млрд.євро [3]. Принцип всіх німецьких концернів, що займаються туризмом,полягає в наявності власної авіакомпанії, власної системиготелів і транспорту. Все це дає їм можливість концентрувати своюдіяльність і надавати клієнтам повний пакет послуг.

У Німеччині не існує окремого міністерства чи департаменту зтуризму, оскільки це не та країна, яка охоче відвідується туристами,як Італія чи Іспанія. Більшою мірою тут розвинений транзитний івиїзний туризм. Можна сказати, що вона є однією з провідних країнсвіту в області виїзного туризму. Тому вся туристична системаналежить міністерству економіки. У Німеччині існує Федеральнийтуристичний союз, представники цього союзу працюють в парламенті, і є
Національна рада з туризму, який входить до міністерства економіки.
Таким чином, існує достатньо важелів, щоб лобіювати інтереситуризму на всіх рівнях.

Весь німецький виїзний туризм - це приватна власність. Аледержава виділяє певні суми для підтримки в'їзного туризму.

У Німеччині в минулому році спостерігалося позитивне сальдо по туризму:туристи вивезли 15,5 млрд. євро, а ввезли 20,4 млрд. євро. Це єпозитивним моментом, але, як і в більшості країн, туристичний бізнес
Німеччині все ще продовжує працювати в мінус: все ще позначаються події
11 вересня, і дуже впливає світова політика і та нестабільність, якасьогодні відчувається всюди у зв'язку з війною в Іраку та іншими можливимибойовими діями.

Але на сьогоднішній день інтерес до відпочинку прокидається у жителів Німеччиниз новою силою. Їх уже менше лякають військові конфлікти. В останні сезонинімці в основному відвідують Іспанію, Туреччину. Існує цікаваособливість німецького менталітету: якщо так трапляється, що житель Німеччинидва роки поспіль не проводить відпустку за кордоном, то на третій рік вінвиїжджає обов'язково.

Інша важлива особливість - це одноденні поїздки, які єголовним чинником подорожей в Німеччині. Інститут вивчення німецькоїекономіки при Мюнхенському університеті вирахував, що в 2002 році булоскоєно 2,3 мільярда одноденних поїздок (без діб), які булискоєні німцями у справах або в приватному порядку. З цієї кількості 2,1млрд. поїздок було скоєно всередині країни.

Туристський ринок стає дзеркалом ринку праці та рівня доходів.
Можна констатувати нерівномірний розподіл шансів на відпустку.
Намічається поляризація між мобільними і немобільних групами населення.
Той, хто не має роботи або мало заробляє, втрачає мобільність. Середтих, хто відмовляється від поїздок, особливо багато пенсіонерів (49 відсотків)і безробітних (50 відсотків). А взагалі, діє правило: робота, доходи ірівень освіти вирішальним чином визначають, чи є у людиниможливість їздити у відпустку.

Всупереч широко поширеною критиці про дорожнечу поїздок ввідпустку, у Німеччині найдешевшими поїздками залишаються подорожі всерединікраїни. Той, хто заробляє небагато, відпочиває на батьківщині. Це стосується,зокрема, сімей безробітних, яких особливо багато серед відпочиваючих у
Німеччині. Відпустка на селянському подвір'ї або в кемпінгу-дешеваальтернатива, якої охоче користуються в першу чергу багатодітні сім'ї,чиї доходи особливо обмежені.

Міста Берлін, Гамбург, Бремен і Баден-Баден - беруть участь у розвиткуміського туризму і можуть похвалитися непоганими показниками. У містахвідзначається зростання числа як ділових поїздок, так і німецьких та іноземнихтуристів, яких приваблюють мюзикли, культурні події типу великихміжрегіональних виставок або спортивні заходи. Міста, протягомбагатьох років лідирують у німецькій статистиці туризму, завдякирізноманітному асортименту послуг та великій кількості заходів, залучаютьвсе більше відвідувачів, що бажають здійснити екскурсію, з цікавістю провестивихідні дні або невелику відпустку. Що відзначається повсюдно тенденція докоротким відпусток робить міський туризм ще більш популярним.

Великі події в містах доводять також, що всупереч тенденції добільш дбайливого витрачання грошей німецькі громадяни готові в особливихвипадках на більш високі витрати. Тим не менш, в часи скороченнядоходів населення багато громадян прагнуть здійснювати більш короткіпоїздки і витрачати менша кількість грошей, що веде до зниження обороту вгастрономічної галузі і пояснює в багатьох місцях посилення попиту наквартири для відпочиваючих і недорогі готелі.

У багатьох росіян історично склався образ Німеччини як країни,надзвичайно насиченою промисловістю: заводи, шахти, дим, загазованість,країни, де працюють, а не відпочивають. І хоча сьогоднішня Німеччина - цекраїна, де практично відсутні металургія та інші забруднюючігалузі промисловості, країна з чудовою екологією, чистим повітрям іпрозорими річками, однак, має пройти певний час, щоб всвідомості більшості людей закріпився образ іншої Німеччини. Сьогодні багаторосійські приїжджають до Німеччини з комерційними цілями: придбати автомобілі,апаратуру та іншу німецьку техніку. На відміну від Італії або Іспанії,
Німеччина ніколи не прагнула до створення в Росії образу країни туризму, атому її такою і не сприймають. Звичайно, слід мати на увазі іцілком зрозумілі моральні та етичні аспекти, пов'язані з не дужедалеким минулим, які продовжують викликати у багатьох негативне ставленнядо цієї країни. Думаю, що існує ще одна серйозна причина, чомунаші співвітчизники мало відвідують Німеччину: вони здебільшого поганознайомі з її історією, культурою та її величезний туристичний потенціал.

Однак за останні роки чисельність російськомовного населення Німеччинивиросла і туди почали приїжджати в гості родичі, друзі і знайомі,які живуть у Росії, Україні, а також у США чи Ізраїлі. Російськомовні жителі
Німеччини проявляють інтерес і показують своїм гостям країну, її прекраснідревні міста, пам'ятники, парки, замки, палаци і собори. Гості, здивованінесподівано відкрилася для них Німеччиною, після повернення додому ділятьсясвоїми враженнями з друзями та знайомими. Так поступово числоросійськомовних туристів, що цікавляться Німеччиною, стало збільшуватися.
Характеризуючи туристичний потенціал Німеччини, слід нагадати прочудових шосейних дорогах, прекрасному готельному сервісі, розвиненоюмережі аеропортів, що зв'язують країну з усім світом, що приваблює росіянсьогодні.

Русскому туристу корисно знати, що Німеччина входить в Шенгенську

безвізовий простір, що значно заощаджує час поїздки. Виїхавши в
11 вечора з Дюссельдорфа або Кельна, можна вже о 7 годині ранку початипершу екскурсію по Парижу. На кілька годин довше займе переїзд до Італіїабо Іспанію.

Найбільш відвідувані місця Німеччини, відвідування яких можливо черезросійські туристичні фірми. Це Берлін, Гамбург, Баден-Баден, поїздка уздовж
Рейну з відвідуванням розташованих на прибережних скелях середньовічних замківі знаменитих центрів виноробства та ін - всі місця важко перерахувати [4].

Глава 2. Розрахунок вартості туру


1 Розрахунок вартості туру

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Самара - Жигульовськ - Челябінськ
1. Загальні умови

1.1 Терміни Самара

3 дня (2 ночі) Жигульовськ

2 дня (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

16 чоловік (разом з екскурсоводом)

1.3 Живлення

Повний пансіон (сніданок, обід, вечеря)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Ж/д вокзал - катер - ж/д вокзал

1.7 Відповідно до прийнятої облікової політики фірми витрати на проживання харчування і переїзд екскурсовода оплачується покупцями путівок

1.8 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації. Оплата проводиться в гривнях за курсом ЦБ РФ на день оплати.
2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання (додаток 1) Самара

Готель (***) - 25 * 2 * 16 = 800 $ Жигульовськ

Готель ( ***)- 15 * 1 * 16 = 240 $

2.2 Харчування (додаток 2) Самара

Ресторан (триразове) - 20 * 3 * 16 = 960 $ Жигульовськ

Ресторан (триразове) - 10 * 2 * 16 = 320 $

2.3 Екскурсійне обслуговування

Самара

40 * 15 = 600 $ Жигульовськ

40 * 15 = 600 $

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 10 $/год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 10 * 5 * 5 = 240 $

2.5 Переїзд (додаток 4)

Поїзд з Челябінська до Самари 50 * 16 = 800 $

Катер з Самари в Жигульовськ 10 * 16 = 160 $

Потяг з Жигульовска в Челябінськ 40 * 16 = 640 $

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 10 $/год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

10 * 5 * 5 = 250 $

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

800 +960 +600 +240 +320 +600 +250 +800 +160 +640 +250 = 5620 $

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць в готелі

5% від суми витрат на організацію туру

5620/100 * 5 = 281 $

2.9 Прибуток туристичної фірми

10% від суми витрат на організацію туру

5620/100 * 10 = 562 $

2.10 Загальна вартість туру

5620 +250 +562 = 6432 $

2.11 Вартість путівки на людину

6432/15 = 429 $

3 Розрахунок вартості туру Німеччиною


Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Берлін - Баварія - Берлін - Челябінськ
1. Загальні умови

1.1 Терміни Берлін

3 дня (2 ночі)

Баварія

2 дня (1 ніч)

1.2 Кількість туристів в групі

11 чоловік (разом з екскурсоводом)

1.3 Живлення

Повний пансіон (сніданок, обід, вечеря)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Аеропорт - Автобус - Аеропорт

1.7 Відповідно до прийнятої облікової політики фірми витрати на проживання харчування і переїзд екскурсовода оплачується покупцями путівок

1.8 Всі товари і послуги пропоновані туристичної фірмою підлягають обов'язковій сертифікації.

1.9 Оплата проводиться в гривнях за курсом ЦБ РФ на день оплати.
2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання (додаток 1)

Берлін

Готель (***) - 20 * 2 * 11 = 440 ? Баварія

Готель (****)- 30 * 1 * 11 = 330 ?

2.2 Харчування (додаток 2) Берлін

Ресторан (триразове) - 15 * 3 * 11 = 495 ? Баварія

Ресторан (триразове) - 20 * 2 * 11 = 440 ?

2.3 Екскурсійне обслуговування

Берлін

20 * 10 = 200 ? Баварія

25 * 10 = 250 ?

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 15 ?/год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 15 * 5 * 5 = 375 ?

2.5 Переїзд (додаток 4)

Літак з Челябінська в Берлін 250 * 11 = 2750 ?

Автобус з Берліна до Баварії 25 * 11 = 275 ?

Автобус з Баварії в Берлін 25 * 11 = 275 ?

Літак з Берліна до Челябінська 220 * 11 = 2420 ?

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 15 ?/год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

15 * 5 * 5 = 375 ?

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

440 +330 +495 +440 +200 +250 +375 +2750 +275 +275 +2420 = 7480 ?

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць в готелі

5% від суми витрат на організацію туру

7480/100 * 5 = 374 ?

2.9 Прибуток туристичної фірми

10% від суми витрат на організацію туру

7480/100 * 10 = 748 ?

2.10 Загальна вартість туру

7480 +374 +748 = 8602 $

2.11 Вартість путівки на людину

8602/10 = 861 $

Глава 3. Зниження витрат

Розвинуте ринкове господарство - арена безперервних конкурентних воєн.
У ущільненому економічний простір можливостей «заробити гроші» (знайти ринкову нішу і отримати прибуток) небагато. Зниження витрат
- один з найважливіших напрямків забезпечення конкурентоспроможності. Західні корпорації борються навіть за десяті частки відсотка зниження собівартості.

Положення більшості російських підприємств куди гірше. Вантаж що лежать наних витрат настільки великий, що домогтися відновлення конкурентоспроможностіможна лише шляхом їх радикального зниження на десятки відсотків, а часом і врази. При цьому несприятлива ситуація стосується як змінних, так іпостійних витрат.
Особливу роль у зростанні витрат мають так звані непрямі податки (усучасній російській практиці до них відноситься податок на доданувартість і акцизи). Їх особливість полягає в тому, що вносить до скарбниці такіподатки виробник, але фактично (опосередковано), сплачує споживач,оскільки після перерахування грошей до бюджету виробник навідповідний відсоток підвищує ціну товару. Якщо, скажімо, держававводить особливий 10-відсотковий податок на бензин, то для транспортної фірми цевиражається в прямому зростанні витрат. Адже їй абсолютно все одно,обумовлено чи подорожчання бензину на 10% зміною світових цін на нафтуабо «державної» потребою поповнення бюджету. Платити-то в обохвипадках доводиться більше.

Дійсно, всі постійні витрати - від орендних платежів доамортизаційних відрахувань, від комунальних послуг (опалення) до змістукістяка персоналу - все це та багато іншого доводиться фінансувати зарахунок реалізації різко скоротився обсяг продукції. На кожен випущенийтрактор, телевізор, літак лягає непомірний вантаж фіксованих витрат.
Випуск багатьох продуктів у цих умовах став невигідним і був припинений.

Поки ж багато підприємств змушені справлятися з проблемою високихвитрат виходячи з можливостей короткострокового періоду, тобто беззначних інвестицій. І незважаючи на труднощі вони, як з'ясовується, навітьв несприятливому мікроекономічному оточенні здатні багато чого добитисясамі, своїми силами. У першу чергу, на кожному предпріятіі повинен бутивпроваджений професійний аналіз витрат: визначення їх структури тамірі необхідності. Усі зайві витрати повинні бути безжальноліквідовані, а необхідні проаналізовані з точки зору максимальногоскорочення. Ці прості заходи здатні помітно знизити змінні витрати.

Вирішальну роль у зниженні постійних витрат може зіграти поліпшенняадаптації підприємств до існуючого платоспроможному попиту. Активниймаркетинг - ось шлях збільшення попиту на продукцію підприємства, а значить,підвищення виробництва та зменшення середніх постійних витрат. Необхідноналагоджувати випуск знаходить збут продукції на наявних потужностях.

3.1 Зниження витрат вартості туру по Росії

Зниження вартості туру можливо за рахунок зниження наступних витрат:

. Замість послуг екскурсовода з Челябінська вигідніше буде скористатися послугами екскурсовода з Самари/Жигульовска, що дозволить скоротити витрати на проживання та харчування екскурсовода.

. Слід скоротити харчування з триразового на одноразове (сніданок), тому що, екскурсія займає лише першу половину дня, а решту часу туристи проводять без екскурсовода.

. З метою зменшення витрат, слід скоротити прибуток туристичної фірми з 10% до 5%.

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Самара - Жигульовськ - Челябінськ
1. Загальні умови

1.1 Терміни Самара

3 дня (2 ночі) Жигульовськ

2 дня (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

15 чоловік

1.3 Живлення

Одноразове (сніданок)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Залізничний вокзал - катер - ж/д вокзал

1.7 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації. Оплата проводиться в гривнях за курсом ЦБ РФ на день оплати.
2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання

Самара

Готель (***) - 25 * 2 * 15 = 750 $ Жигульовськ

Готель (***)- 15 * 1 * 15 = 225 $

2.2 Живлення

Самара

Ресторан (одноразове) - 7 * 3 * 15 = 315 $ Жигульовськ

Ресторан (одноразове) - 5 * 2 * 15 = 150 $

2.3 Екскурсійне обслуговування

Самара

40 * 15 = 600 $ Жигульовськ

40 * 15 = 600 $

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 10 $/год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 10 * 5 * 5 = 240 $

2.5 Переїзд (додаток 4)

Поїзд з Челябінська до Самари 50 * 16 = 800 $

Катер з Самари в Жигульовськ 10 * 16 = 160 $

Потяг з Жигульовска в Челябінськ 40 * 16 = 640 $

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 10 $/год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

10 * 5 * 5 = 250 $

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

750 +315 +600 +225 +150 +600 +250 +800 +160 +640 +250 = 4740 $

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць в готелі

5% від суми витрат на організацію туру

4740/100 * 5 = 237 $

2.9 Прибуток туристичної фірми

5% від суми витрат на організацію туру

4740/100 * 5 = 237 $

2.10 Загальна вартість туру

4740 +237 +237 = 5214 $

2.11 Вартість путівки на людину

5214/15 = 348 $

Виходячи з розрахунку

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.3 of 10 on the basis of 4283 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status