ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Словник новітніх професій на ринку праці
     

 

Трудове право
Введення.

Розвиток соціально-економічної сфери, як правлю, веде до зміни спектру професій, які користуються попитом на ринку праці. Змінюється зміст праці деяких з професій, виникають нові й просто змінюються назви давно звичних спеціальностей. Словник складено за матеріалами періодичної преси з урахуванням затребуваності фахівців даних професій на сучасному ринку праці (станом на січень-червень 1997р.) І містить перелік більш 70 спеціальностей

Інформація підготовлена фахівцями відділу профорієнтації обласного центру зайнятості населенняА

Агент:
рекламний
комерційний
страховий (англ.-agent-діючий) діє за дорученням фірми, установи або фізичної особи, не будучи при цьому його службовцем, отримуючи винагороду за свою роботу; здійснює пошук та обслуговування клієнтів, як і попит - рекламує товари або послуги; робочий день не нормований , роз'їзна робота у вільному режимі,
Аквізітор 1) страховий працівник, займається укладанням нових і відновленням достроково припинили свою дію договорів добровільного страхування 2) агент транспортної організації, займається залученням нових вантажів вантажовідправників
Аналітик в областях:
з цінних паперів
фінансової
економічної
прогнозист проводить збір, систематизацію, інтерпретацію та аналіз кон'юнктурної інформації, складання оглядів і прогнозів у різних сферах трудової діяльності
Андеррайтер (в буквальному перекладі з нім .- "під-пісчік"): 1) гарант, поручитель, який бере на себе зобов'язання розмістити певну кількість знову випущених акцій, облігацій і цінних паперів шляхом їх купівлі для подальшого розпродажу інвесторам; 2) у страхуванні -- особа, уповноважена страховою компанією приймати всі види ризику. Андеррайтер відповідає за формування страхового портфеля. Два чи більше Андеррайтером часто утворюють біддінг-синдикат з метою представити пропозицію на гарантію розміщення нового випуску муніципальних цінних паперів
Асистент
менеджера
керівника
логістика і т.д. (англ.-assistant-помічник), частіше визначається як особистого помічника, не тільки організовує роботу керівника фірми, але виступає як своєрідний посередник, безпосередньо веде переговори від імені особи, яку представляє, вирішує практичні питання, що стосуються його сфери знань; цінуються досить високий інтелектуальний рівень і особисті якості
Аудитор (англ.-auditor-ревізор) працює індивідуально або в фірмі, проводить внутрішній і зовнішній (незалежний) контроль підприємств, здійснює перевірку рахунків, ревізію звітності на її достовірність і законність здійснюваних операцій; потрібно спец. освіта (в засн.-фін.), знання законодавства, специфіки бухобліку, систем оподаткування та планування витрат, бажано знання ЕОМ, ін.язика; стаж роботи бухгалтером не менше 3-5 років

Б

Брокер (англ.-broker-комісіонер) надає послуги при укладанні комерційних, валютних, кредитних операцій, що здійснюються на біржі між продавцем і покупцями; консультує клієнтів, здійснює розрахунково-аналітичну діяльність, купує місце на біржі; винагороду формується за рахунок комісійних у відсотках від суми угод; за помилки, які заподіюють збитки клієнту накладаються штрафи; необхідні знання бухобліку, діловодства, маркетингової діяльності
Брокер-трейдер член термінової біржі, який проводить операції як за свій рахунок, так і за дорученням клієнтів


В

Вальвеолог спеціаліст, який займається питаннями збереження здоров'я людини (Вальвеологія - наука про те, "як бути здоровим"); працює в галузі охорони праці, ергономіки і психогігієни
Верстальник фахівець, який працює в рекламних або видавничих фірмах, займається комп'ютерною версткою рекламних або видавничих матеріалів; необхідні знання комп'ютерних графічних програм, худ. здатності
Візажист
візажист-стиліст - косметолог від француз .- "особа"; естетіст, спеціаліст по догляду за красою особи; обробка і макіяж в.-стиліст-робота з особою з метою пошуку і надання певного способу в.-косметолог-фахівець, який визначає і добирають необхідний тип косметики, що усуває видимі (не хірургічні) дефекти, що здійснює виготовлення індивідуальних косметичних засобів і т.д.
Вітражист займається оформленням вітрин і виставок; розробляє дизайн, обладнає вітрини та інші елементи виставкових комплексів

Г
Гувернер навчає і виховує дітей в сім'ях з високим рівнем достатку, здійснює початкову та загальнокультурну підготовку дитини до навчання в освітньому закладі, стежить за дотриманням режиму праці та відпочинку (власний режим праці та відпочинку підкоряємо), несе високу відповідальність за життя і здоров'я дитини, серед вимог професії - загальна культура та ерудиція, знання педагогіки, всіх шкільних предметів початкової школи і т.д.
Д

Декларант
митний фахівець фірми з роботи на митниці: відстежує оформлення документації і рух вантажів, потрібно знання ЗЕД, митного законодавства, ПК, вміння працювати в стресових ситуаціях
"Делатель ринку"
(market-maker) учасник фінансового ринку, який постійно котирує ціни продавця і покупця і вступає в операції по одному або декільком фінансовим інструментам за свій рахунок
Джобер (від англ.-jobber-комісіонер)-посередник на фондовій біржі. На відміну від брокера (см.) купує і продає акції за свій рахунок. Дохід джобери складається з курсової різниці що продаються і купуються акцій та інших цінних паперів.
Дилер
біржовий
валютний
торговий (англ. - dealer - торговець (який здійснює угоди). Особа (фірма), що здійснює біржове або торговельне посередництво за свій рахунок і/або від свого імені Дилер біржової: має своє місце на біржі, отримує від брокерів заявки на купівлю-продаж цінних паперів, його мета-визначити курс (ціну реалізації цінного паперу), за яким можна задовольнити більшість заявок і збалансувати попит і пропозиція; займаються операціями, які здійснюються з метою отримання прибутку в умовах коливання цін; прибуток виходить з різниці між ціною біржового контракту в день його укладення і ціною в день його виконання. Дилер торговий: є представником торгової або виробничої фірми, має викуплений патент на продаж товарів фірми або здійснює продаж продукції за свій рахунок, отримуючи прибуток з різниці цін; мета його діяльності полягає в залученні уваги потенційних покупців до пропонованого товару, продаж конкретних зразків або укладення угоди на купівлю товару в конкретний термін.
Трейдер (анг. - distribut?? E-розподіляти) - особа (фірма), що здійснює прямі продажі, звичайно фірма реалізує товар через цілу мережу працівників (дистриб'юторів), Дистриб'ютор - офіційний представник "материнської фірми", з якою він пов'язаний контрактом та зобов'язується продавати товар тільки фірми-матері. Фірма встановлює роздрібну (строгу) ціну на товар. Оплата за працю є фіксованою +% від вирученої суми

Е

Евродізайнер інтер'єру Дизайнер, займається обробкою житлових і офісних приміщень за європейськими стандартами якості, проводить ексклюзивні проекти, необхідні портфоліо (каталог власних робіт), знання новітніх європейських розробок

І
Іміджмейкер
іміджмейкер-консультант
іміджмейкер-психолог Спеціаліст з професійного супроводу кар'єри, створення іміджу особи або фірми; здійснює імідж-супровід у рекламних і передвиборних кампаніях, бере участь у підвищення корпоративної культури організації
Індент-агент агент по збуту, веде за кордоном на комісійній основі операції з продажу товарів, що надходять від іноземного постачальника
Інженер-консультант особа, фірма або їх особисті представники, що забезпечують інтелектуальний внесок, пов'язаний з "наданням послуг"; обов'язки Інженера-консуль-танта визначаються договором
Інженер-резидент фахівець інженерно-консультаційної фірми, відряджений для нагляду за здійсненням обумовленого контрактом обсягу інжинірингових послуг на місці реалізації проекту і для безпосередньої участі в роботах
Інтерв'юер особа, яка проводить інтерв'ювання, опитування, у тому числі для соціологічних та інших соціальних досліджень

До

Скарбник касир, охоронець грошей і цінностей установи, громадської організації, здійснює дилінгові операції, ризик-менеджмент
Кінолог
міліціонер-кінолог
охоронець-кінолог і т.д. Спеціаліст з дресури та використання службових собак в охоронних, рятувальних та інших службах
Клерк
актуарний
банківський
статистичний
з ведення досьє і т.д. - Службовець середньої та нижчої ланки (clerk-англ. чиновник, писар) Клерк актуарний: в страховій справі-фахівець в області збору та аналізу інформації, яка складає актуарні таблиці страхових компаній, з допомогою яких визначається ймовірність різних видів ризику; Клерк банківський: реєструє і табулірует фінансові операції та операції банків; у великих банках клерки спеціалізуються по окремих операціях (оператори лічильних машин, контроль за операціями з опікунськими та ін фондами, і пр.) Клерк статистичний: узагальнює цифрові звіти, на підставі яких приймаються управлінські рішення. До обов'язків такого працівника входять реєстрація угод, їх кодування і класифікація, табулювання даних, різні роботи з обліку; Клерк з ведення досьє: основні обов'язки пов'язані з повшеніем ефективності роботи підприємства, забезпеченням управління рухом ділової інформації (листів, документів і т.д.)
Кліпмейкер спеціаліст по роботі з відео і звуком; трансформує рекламні ідеї в короткі відео-повідомлення, створює і здійснює монтаж відеокліпів і заставок, бере участь у плануванні рекламної кампанії
Комівояжер
(Комм) (від франц. Commis voyageur "подорожую-щий в комерційних цілях"); в Європі-застарілим., Нині вживається як "Ко": роз'їзний агент торговельної фірми, що пропонує покупцям товари за наявними у нього зразками, каталогами
Консигнатор агент з продажу партій товару за кордоном зі свого складу і від свого імені за винагороду
Контролер (або контр (ллер)
кредитний
за позиками
фінансовий
 
(англ.-controller-контролюючий, керуючий)-посаду, що вводиться, як правило, в банках, інвестиційних компаніях тощо; Контролер кредитний (за позиками): здійснює контроль за документацією і звітністю, працює з дебіторами, визначає рівень кредитоспроможності майбутніх клієнтів, що звертаються в банк за кредитом, перевіряє фінансове становище, проводить аналіз рентабельності інвестиційних проектів, працює за такими напрямками як гос. цінні папери, комерційні векселі, корпоративні облігації та ін Контролер фінансовий (за аналогією - "Фінансовий директор"): здійснює моделювання фінансових процесів і грошових потоків компанії, планує фін.деятельность з метою мінімізації оподаткування у повній відповідності до законодавства, оптимізація ресурсів і т . д. Потрібен спец. освіта, фін.-екон., знання російської та європейської систем бухобліку, досвід роботи не менше 3-5 років
Координатор Здійснює координацію взаємодії постачальників і замовника, відстежує рух вантажів, займається веденням фінансових звітів по поставках
Копірайтер займається трансформацією рекламних ідей, розробкою концепції рекламної кампанії, створенням ефектних рекламних текстів, слоганів; треб. лінгв.образ.
Коробейник (устар. і знову з'явилося на ринку праці) особа, яка здійснює продаж продуктів або товарів народного споживання, і що йде в пошуках покупця в місця вірогідного скупчення людей
Круп'є від франц. в понятті - "приєднується до гравця" - розпорядник, службовець грального будинку (казино), який веде гру, платить і збирає гроші на рахунок свого закладу
Куратор
Директор-куратор
Лікар-куратор
Куратор замовлень (англ.-curator-охоронець) - завідуючий, здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю ввірених йому ділянок
Кур'єр від італ .- "бігти"-рознощик, займається доставкою кореспонденції за адресами (direct-mail)

Л

Логістик від "Логістика" - прикладна наука, предметом уваги якої є управління інформаційними та матеріальними потоками. Логістик - менеджер по митниці та транспорту, управляючий поставками, займається організацією вантажопотоку, працює з вантажоперевізниками і вантажовідправниками, здійснює контроль прийому-здачі вантажів; повинен знати ринок вітчизняних (зарубіжних) транспортних компаній


М

Макетчік спеціаліст з виготовлення макетів, розміщення компонентів на рекламних макетах, монтажу об'єктів зовнішньої реклами
Маклер
з нерухомості
біржовий надає посередницькі послуги при укладанні угод, у Росії, в основному, з купівлі-продажу нерухомості, консультує клієнтів, погоджує ціни та порядок оформлення документів; працює індивідуально (як незалежний посередник) або як член відповідної фірми, потрібно спец. підготовка, знання соц. і правових норм
Маркетолог (англ.-market-ринок) - досліджує ринок: вивчає, прогнозує і формує попит на товари і послуги, визначає перспективи збуту, відстежує конкурентне середовище тощо; треб. спец. освіта (в осн. ек.)
Матріцор робота в редакціях і рекламних агентствах з виготовлення матриць
Менеджер Від англ. -manager-керуючий Організовує і координує, оцінює і стимулює діяльність персоналу нижчої ланки організацій. Розподіляє обсяг робіт між співробітниками, навчає, пояснює, передає розпорядження керівництва, здійснює зв'язок між правлінням і працівниками. Менеджер вищої ланки веде комерційні переговори, займається маркетингом і формуванням товарних ніш, визначає стратегію і тактику конкурентної боротьби, проводить діяльність з підвищення ефективності збуту продукції, керує реалізацією бізнес-плану організації.
Менеджер-Purchase
(по закупкам) Менеджер із закупівель (частіше виступ. як "спеціаліст відділу закупівель"): визначає номенклатуру закуповуваних товарів, контролює операції, які здійснюють представники фірм із закупівель, проводить пошук клієнтів - виробників і оптових фірм
Мерчендайзер англ.-merchendise-товари, амер .- торгувати, торговий представник, займається підготовкою товарів до продажу, поширює товари роздрібним фірмам (магазинах, ресторанах тощо), підтримує ділові контракти, залучає нових покупців; крім того, допомагає вести облік складських запасів, дає поради клієнтам за цінами, в області рекламної стратегії, потрібен досвід роботи з клієнтською мережею, творчий склад розуму
Метрдотель (від франц. Metr - "професіонал" і d'hotel "готель"): спочатку употр. як власника або керівника готельного господарства; в сучас. розумінні - фахівець-керуючий, здійснює контроль і управління персоналом нижчої ланки (офіціантами і т.д.)

Н
Неонщік спеціаліст по зовнішній рекламі, здійснює конструювання і монтаж деталей зовнішньої реклами (вивісок, макетів тощо), необхідно знати особливості обладнання даної техніки, мати допуск до роботи з високою напругою.

Про
Оцінювач спеціаліст з оцінки нерухомості, працює індивідуально або в фірмі, проводить оцінку нерухомості (земельних ділянок, будівель, будівель, споруд, житлових та нежитлових приміщень) на основі аналізу стану об'єкта нерухомості, його матеріальної, комерційної вартості і т.п.


П
Пастижер здійснює виготовлення виробів на замовлення з натурального волосся
Пейджмейкер фахівець-художник, працюючий у видавництвах або рекламному бізнесі; трансформує рекламні ідеї в привабливі повідомлення, розробляє художню концепцію рекламної програми, ілюструє художні і рекламні тексти, необхідні художні здібності, знання комп'ютерних арт-програм, гнучке мислення, хороше цветоразліченіе
Пейдж-оператор
(оператор пейджингового зв'язку) фахівець, який працює на прийом-передачу інформації по пейджингового зв'язку
Пластифікатор фахівець з розробки пластичних композицій для моделей в рекламному, фото-бізнесі, боді-арті тощо
Прокурист довіреність?? й торговельного підприємства, що має широкий обсяг повноважень на здійснення будь-якого роду угод при збереженні права власника підприємства на контроль за їх виконанням
Промоутер (англ.-promout?? Er-прожектер, що сприяє, що просуває) - представник компанії зі збуту: підтримує імідж фірми, відповідає за просування проектів фірми, просуває для продажу всі вироблені фірмами товари, працює з мережею магазинів, сприяє продажу товару
Психолог за споживанням Займається аналізом людської поведінки і мотивації, пов'язаних з купівельним звичками і стереотипами, проводить обстеження та психологічне тестування з метою визначення реакції споживача на нові продукти та послуги, надає допомогу в підготовці ефективних рекламних повідомлень і слоганів; може працювати разом з маркетологом, треб . спец. курси
Р

Референт
секретар-референт
технічний
науковий (англ.-refer-передавати (повноваження, питання на розгляд і т.д.) - діловод, радник, помічник керівника у довірених йому питань, збирає і узагальнює інформацію, на підставі якої приймаються рішення, готує доповіді, виступає від імені керівництва , відповідає за переробку різного роду інформації і доводить її до відома співробітників, консультрует з певних питань
Рецепшіоніст (англ.-recept?? Ion-годинне)-співробітник нижчої ланки, працюючий на первинному прийомі клієнтів по телефону або особисто; зустрічають і вітають клієнтів, адресують їх до відповідних співробітників фірми; займаються реєстрацією відвідувачів і телефонних дзвінків, сортуванням кореспонденції; в перспективі-офіс-менеджер
Ріелтор (англ.-real-нерухомий (про майно))-спеціаліст з продажу нерухомості, працює індивідуально або в фірмі, що здійснює від свого імені і за свій рахунок або від свого імені, але за рахунок і від імені зацікавленої особи цивільно-правові угоди із земельними ділянками, будинками, будівлями і спорудами, житловими та нежитловими приміщеннями і правами на них (Послуги з оцінки нерухомості не є ріелторської діяльністю-см. "Оцінювач")

З
Сейлзмен (англ.-sales?? Man-продавець) - ходить по наметах і пропонує торговцям продукти фірми
Сейлзменеджер менеджер з продажу, відстежує попит на продавані товари, контролює операції, які здійснюють представники фірм по продажу, проводить пошук клієнтів - покупців (оптових або роздрібних фірм) (див. - менеджер)
Сервіс-інженер спеціаліст з установки, обслуговування та ремонту високої техніки (комп'ютерів, телевізорів, сигналізацій і пр.); потрібні глибокі тех.знанія в області практич. діяльності
Сертіфікатчік
 (ца) Працівник баз, оптових точок, виписує, оформляє і перевіряє сертифікацію, повинен знати зразки і правила оформлення документації
Сканіровщік оператор, працівник на скануючих апаратах
Спічрайтер (англ.-speech-мова, write-писати) працює в рекламних агентствах, редакціях журналів, відділах маркетингу великих фірм; потрібно вміння швидко і добре писати релізи, статті (в/о жур.,)
Спеціаліст з контролінгу веде статистику, управління ресурсами, звіти, документацію
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю фахівець, який працює в сфері виробництва і великої торгівлі: підтримує імідж фірми, відповідає за інформаційне просування проектів фірми, за роботу із засобами масової інформації, за підтримання зв'язків з громадськістю; треб. освіта в сфері психології або журналістики
Супервайзер (англ.-superviser-що спостерігає, контролюючий) займається розробкою маршрутів, здійснює спостереження і контроль за діяльністю торгових представників
Сюрвейер (англ.-survey-1) огляд, огляд, 2) зйомка, межування) 1) експерт (див.), здійснює на прохання страхувальника або страховика огляд застрахованих або підлягають страхуванню судів, вантажів і дає висновок про стан судна, його морехідних якостях, вантажі; 2) експерт-землемір, робить зйомку, межування земельних уділів
Скальпер повний член біржі, який спекулює на коливаннях цін, що відбуваються протягом дуже коротких проміжків часу, часто-кількох хвилин. Здійснює "швидкі" купівлі та продажу з невеликим прибутком або невеликими збитками

Т

Трейдер
виробничих ний
біржовий (англ.-trade-торгівля) - фахівець з організації та контролю внутрішньої чи зовнішньої торгівлі, представляє інтереси банку, фірми або фірми-виробника Трейдер біржовий - працівник брокерської фірми, безпосередньо бере участь у біржовій торгівлі, укладає угоди; позішн-трейдер або Фло -трейдер-тип біржового спекулянта, який вкладає гроші у спекулятивні операції на порівняно тривалий період (кілька днів, тижнів, місяців), сприяючи переливу капіталів з одного ринку на інший і в значній мірі визначаючи рівень спекулятивної активності на товарних біржах
Туроператор менеджер з туризму, відправка і прийом туристів, обслуговування туристів по запропонованих напрямах
Топ-менеджер керуючий, менеджер вищої ланки (див. - менеджер)

Ф
Фермер англ.-farmer-селянин, власник господарства
Фігурант (ка) фахівець зі СР-спец. освітою в кондитерській справі: прикраса кондитерських виробів
Флорист,
дизайнер-флорист,
фітодизайнер і т.п. спеціаліст по роботі з рослинами, догляд, складання композицій, прив'язка до інтер'єра, потрібні агротехнічні знання

Е
Експедитор (англ.-expedite-сприяти, швидко завершувати)-в обов'язки працівника входятпріем різних вантажів від постачальників, перевезення (супровід) і здача їх у встановлені терміни замовникам; одержання, навантаження, розвантаження товарів для відправлення багажем; забезпечення збереження матеріальних та грошових цінностей ; оформлення документації на прийом і здачу вантажів
Експерт
експерт-консультант (в буквальному перекладі - "досвідчена людина"), фахівець, що дає висновок при розгляді їм якого-небудь питання. Е.-консультант, крім офіційного висновку, надає консультаційні послуги, видає рекомендації і т.д. Необхідна власна компетенція Е. з питань у тій сфері діяльності, в якій працює і практичний досвід; потрібно в різних галузях знання, у виробництві, юоріспруденціі, економіці, торгівлі і т.д.
Епіляторша фахівець зі штучного видалення (епіляції) волосся на тілі; працює в косметичних кабінетах і салонах краси; повинна знати хімічні та механічні способи епіляції, особливості роботи з різним типом шкіри, початкові медичні знання і т.д.
Агент
Аквізітор
Аналітик
Андеррайтер
Асистент
Аудитор
Брокер
Вальвеолог
Верстальник
Візажист
Вітражист
Гувернер
Декларант
"Делатель ринку"
Джобер
Дилер
Дистриб'ютор
Іміджмейкер
Індент-агент
Інженер-консультант
Інженер-резидент
Інтерв'юер
Скарбник
Кінолог
Клерк
Кліпмейкер
Комівояжер
Консигнатор
Контр (ллер
Координатор
Копірайтер
Коробейник
Круп'є
Куратор
Кур'єр
Логістик
Макетчік
Маклер
Маркетолог
Матріцор
Менеджер
Мерчендайзер
Метрдотель
Неонщік
Оцінювач
Пастижер
Пейджмейкер
Пейдж-оператор
Пластифікатор
Прокурист
Промоутер
Психолог за споживанням
Референт
Рецепшіоніст
Ріелтор
Сейлзмен
Сейлзменеджер
Сервіс-інженер
Сертіфікатчік
Сканіровщік
Спічрайтер
Спеціаліст з контролінгу
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю
Супервайзер
Сюрвейер
Скальпер
Трейдер
Туроператор
Топ-менеджер
Фермер
Фігурант (ка)
Флорист
Експедитор
Експерт
Епіляторша
13


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 2984 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status