ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Організація комерційної роботи на внутрішньому водному транспорті
     

 

Транспорт
ВИХІДНІ ДАНІ
№ п/п Показник Значення показника
1. Найменування вантажу Коренеплоди
2. Спосіб перевезення Ящики на піддонах
3. Тип судна (проект) 936
4. Вантажопідйомність судна, т 1300
5. Потужність судна, л.с.1050
6. Глибина суднового ходу, м2, 70
7. Осадка судна, м порожнем0, 72 з повним завантаженням 2,50
8. Запас води під днищем, М0, 10
9. Кількість вантажних місць, шт100
10. Маса одного вантажного місця, кг1250
11. Маса партії вантажу, кг125000
12. Найменування пункту: відправлення Тюмень призначення Катильга
13. Ввезення вантажу дозволено (навантаження призначена на ... ..), дата 1.05
14. Ввезення вантажу в порт відправлення дата/маса вантажу, кг
1.05/41250

дата/маса вантажу, кг
3.05/56250

дата/маса вантажу, кг
4.05/27500
15.
Вантаж прибув у пункт призначення, дата
25.05
16.
Вантаж видано одержувачу
дата/маса вантажу, кг

25.05/124700
17.
Платежі сплачені, дата
3.05

ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ СУДНА

За алфавітному покажчику до єдиної тарифної номенклатурою вантажів встановимо точне найменування вантажу, визначимо групу і позицію, до яких він відноситься.
Найменування вантажу: «Коренеплоди свіжі, але не зазначені в алфавіті». Група 04, позиція 1. (Прейскурант 14-01, стр.407).
Дамо визначення тарифної норми завантаження судна. Відповідно до діючих «правилами застосування тарифних норм» знайдемо тарифну норму завантаження судна для заданого вантажу на судні.
Норма завантаження судна - це нормативну кількість вантажу, який має бути пред'явлено вантажовласником.
Тарифна норма завантаження судна - це мінімально допустима кількість вантажу, який має бути занурено вантажовласником.
ТНЗС = 90% (Прейскурант 14-01, стр.236).
Визначимо тарифну вантажопідйомність судна:
 т
Розрахуємо допустиму за дорожніми умовами завантаження судна (по заданій глибині суднового ходу). Для цього: визначимо максимально-допустиму осідання судна (з урахуванням запасу води під днищем) і при цьому значенні опади (якщо вона не перевищує реєстрову осідання судна при повному завантаженні) визначимо завантаження судна.
Максимально допустима осадка судна:
 м
де H - глибина суднового ходу,
hз - запас води під днищем.
Визначимо вантажопідйомність судна за максимально допустимої осаді:
 т
Норма завантаження за максимально допустимої осаді приймається в тому випадку, якщо неможливо завантажити судно до тарифної або технічної норми через обмеження по глибині суднового ходу.
Норму завантаження судна визначимо як мінімальне з двох значень завантаження судна: тарифної і за осадкою судна.
1170 <1378>
Норма завантаження судна - 1170 т - тарифна норма завантаження.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Відповідно до діючих «правилами» дамо визначення виду відправки.
Збірна відправка - це кількість вантажу більше 20 тонн, але не достатня для завантаження судна до встановленої норми.
Обгрунтуємо спосіб визначення маси партії вантажу, ким визначається маса, і розрахуємо її для заданої партії. Порівнюючи отримане значення з нормою завантаження судна, визначимо вид відправки.
Маса партії це кількість вантажу пред'явлене за однією накладною. Маса визначена розрахунковим способом за заявою власника вантажу.
Маса партії вантажу 125 тонн: більше 20 тонн, але недостатньо до норми завантаження судна 1170 тонн, отже, відправлення є збірної.
За тарифного керівництва 4-Р встановимо назви річок, на яких розташовані пункти та пароплавства, до яких вони належать; за таблицями відстаней визначимо, чиїми засобами виконуються перевантажувальні роботи, знайдемо тарифні відстані між пунктами сумарні і з розбивкою: у межах кожного пароплавства, у тому числі по магістральної і малих рік. Визначимо напрямок перевезень.
Пункт відправлення ТЮМЕНЬ:
Тарифний номер 486 р. Тура Об-іртишських річкове пароплавство
Устя Р. Іртиш:
Тарифний номер 273 р. Об Об-іртишських річкове пароплавство
Устя Р. Васюган:
Тарифний номер 198 р. Об Західно-Сибірське річкове пароплавство
Пункт призначення КАТИЛЬГА:
Тарифний номер 549 р. Васюган Західно-Сибірське річкове пароплавство
Визначимо тарифні відстані між пунктами:
Тюмень § 1-4 - Соснін - 1669 км по магістралі
(Тарифне керівництво 4-Р, стор.109)
Катильга § 4 - гирло р.Васюган - 465 км по малій річці
(Тарифне керівництво 4-Р, стр.187)
гирлі р.Васюган - Соснін - 412 км по магістралі
(Тарифне керівництво 4-Р, стор.174)
Сумарне відстань 2546 км
в тому числі: в межах Об-іртишських річкового пароплавства 1669 км по магістральних річках, у межах Західно-Сибірського річкового пароплавства 412 км по магістральних річках і 465 км по малій річці.
Від Тюмені до гирла р.Іртиш вниз і від гирла р.Іртиш до Катильгі вгору.

На основі аналізу даних про пункти відправлення, призначення та перевалки, видах транспорту і числі пароплавств, у межах яких здійснюється перевезення, встановимо вид повідомлення і дамо його визначення.
Повідомлення є прямим внутрішнім водним, тому що перевезення здійснюється тільки річковим транспортом в межах двох пароплавств.
На основі всіх цих даних дамо повну характеристику відправки.
З Тюмені в Катильгу відправляються коренеплоди, не зазначені в алфавітному списку - суховантаж, самохідним транспортом. Вниз від Тюмені до гирла ріки Іртиш і вгору від гирла ріки Іртиш до Катильгі, причому від Тюмені до гирла річки Васюган перевезення буде здійснюватися по магістральних річках, а від гирла ріки Васюган до Катильгі по малій річці. Повідомлення є прямим внутрішнім водним в межах двох пароплавств: Об-іртишських річковому пароплавстві і Західно-Сибірському річковому пароплавстві. Відправлення є збірної, тому що маса партії 125 тонн більше 20 тонн, але не достатня до норми завантаження судна 1170 тонн. Відправлення з Тюмені здійснюється на причалах порту, що виконує операції з тарно-штучними вантажами, завантаження і вивантаження яких здійснює пароплавство своїми силами і засобами (Тарифне керівництво 4-Р, стор.4 § 1), а в Катильге вивантаження буде здійснюватися на причалі вантажовласника, здійснює розвантаження судна своїми силами і засобами, що виконує операції з усіма вантажами (Тарифне керівництво 4-Р, стор.4 § 4).

Визначення провізної плати

Підготуємо вихідні дані для визначення тарифної схеми, визначимо дійсну масу партії вантажу, Обгрунтуємо вид застосованого тарифу, Визначимо розрахункову тарифну схему і тарифні ставки плати за перевезення, Опишемо порядок і проведемо розрахунок провізної плати.
Провізна плата при перевезенні судновими, збірними і дрібними відправками нараховується за фактичну дійсну масу партії.

Qдфп - це фактична маса вантажу, зазначена в накладній до якої застосовані правила округлення (Прейскурант 14-01, § 13, стор.8).
Порядок визначення провізної плати:
1. Встановимо вид застосованого тарифу - Тариф збірної відправки.
2. Встановимо, з якого починається перевезення пароплавства - з Об-іртишських річкового пароплавства.
3. Визначимо дійсну фактичну масу партії - Qдфп = 125 т.
4. Виберемо № № Тнко і Тдво за вказівником схем відповідному виду відправки - № Тнко - 24 +2, № Тдво - 21 +2 додано по 2 одиниці, тому що відправка збірна. (Прейскурант 14-01, стор.69).
Тнко - це тарифна ставка за початково-кінцеві операції. Ця ставка не залежить від руху судна і включає в себе витрати, пов'язані з утриманням судна на стоянці.
Тдво - це тарифна ставка за Рухлива операції. Ця ставка залежить від руху судна і включає в себе витрати, пов'язані з утриманням судна на ходу.
5. Перевіримо наявність виняткового тарифу 1 і виняткового тарифу 2. - Виключні тарифи відсутні.
6. Визначимо тарифну відстань між пунктами окремо для малої річки та магістралі:
по магістралі 2081 км
по малій річці 465 км
7. Виберемо розміри Тнко і Тдво в рублях і копійках за розрахунковими таблицями:
руб. (Прейскурант 14-01, стор.165).
руб. (Прейскурант 14-01, стр.177).
руб. (Прейскурант 14-01, стр.170).
8. Встановимо групу малої річки з додатком № 2 і виберемо коефіцієнт малої річки - річка Васюган 2 групи (Прейскурант 14-01, стр.230) коефіцієнт малої річки 3 (Прейскурант 14-01, стор.234).
9. Визначимо провізну плату:
руб.

ДОДАТКОВІ ЗБОРИ ПОРТІВ (пристані)

Платежі, що нараховуються за операції, не пов'язані з перевезенням називаються збори або додаткові збори. Збори нараховуються тільки за ті операції, які виконуються силами і засобами транспорту.
Встановимо, в яких пунктах виконуються перевантажувальні операції силами та засобами портів, а також види операцій: навантаження, вивантаження, перевалка і д.р.
У пункті Тюмень вантаження-вивантаження здійснюється на причалах порту, що виконує операції з тарно-штучними вантажами, завантаження і вивантаження яких здійснює пароплавство своїми силами і засобами (Тарифне керівництво 4-Р, стор.4 § 1), а в Катильге вивантаження-завантаження буде здійснюватися на причалі вантажовласника, що здійснює розвантаження судна своїми силами і засобами, що виконує операції з усіма вантажами (Тарифне керівництво 4-Р, стор.4 § 4), тому додаткові збори в пункті Катильга стягуватися не будуть.
Встановимо ставки і розрахуємо розмір зборів портів (пристаней) за перевантажувальні роботи.
Ставка за навантаження-вивантаження в п.Тюмень - 4,00 руб. (Прейскурант 14-01, стор.36).
Визначимо плату за завантаження в пункті відправлення:
руб.
Аналізуючи дані про порядок і час надходження вантажів у порт відправлення, визначимо тривалість зберігання вантажу в пункті відправлення.
Тривалість зберігання вантажу в пункті відправлення:
діб.
Визначимо ставки і розрахуємо розмір зборів порту в пункті відправлення.
Ставка збору за зберігання:
руб. (Прейскурант 14-01, стор.53).
руб.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДОСТАКІ Суховантаж

Визначимо вихідні дані для розрахунку:
Рід вантажу - вантажні;
Напрямок перевезень:
від Тюмені до гирла р.. Іртиш вниз,
від гирла р.. Іртиш до Катильгі вгору;
Тип судна - самохідне.
Наведемо схему ділянки водного шляху, визначимо добову норму пробігу вантажу за відповідним його ділянках.

Добова норма пробігу вантажу - це гарантована пароплавством середня шляхова швидкість ходу з вантажем. (Підбирається по ділянках з Правил перевезень вантажів ч.1 розділ 8 стор.51).
км/добу за відстань км від Тюмені до Тобольська
(Тарифне керівництво 4-Р, стор.106)
км/добу за відстань км від Тобольска до у.р.Іртиш
(Тарифне керівництво 4-Р, стор.42)
км/добу за відстань км від у.р.Іртиш до у.р.Васюган
(Тарифне керівництво 4-Р, стор.60, 174)
км/добу за відстань км від у.р.Васюган до Катильгі
(Тарифне керівництво 4-Р, стр.187)
Розрахуємо норму часу на пробіг вантажу для кожної ділянки і в цілому.
Норма часу на пробіг з вантажем визначається по ділянках, кількість ділянок залежить від того, скільки разів на шляху проходження зміниться Uсут.
доби;
доби;
доби;
доби;
Сумарна норма часу на пробіг:
діб.
Визначимо норми часу на операції в пункті відправлення і під час перевезення вантажу.
t0 = 0 і tп = 0, тому що вантаж перевозиться збірної відправкою понад 20 тонн за 1 накладній, вантаж перевозиться самохідним судном, що працюють без приставки, перевантаження в дорозі відсутній і передача з 1 пароплавства в інше несамохідних судом також відсутній. (Правила перевезень вантажів ч.1 § 9 стор.48).
Розрахуємо дату закінчення терміну доставки для заданої відправки.
Термін доставки це гранично припустимий час, протягом якого вантаж, прийнятий до перевезення повинен бути доставлений до пункту призначення. За невиконання терміну доставки транспортна організація несе матеріальну відповідальність.
Термін доставки відлічується з 24 години дня прийому вантажу до перевезення.
Дата закінчення терміну доставки вантажу 4.05 +15 = 19.05
Фактичний час доставки вантажу tфд = 25.05-4.05 = 21 добу.
Час прострочення
tпр = tфд - витребування = 21-15 = 6 діб.
У частках:
Розрахуємо розмір штрафу. За прострочення доставки встановлюється матеріальна відповідальність у розмірі 9% провізної плати за кожну добу прострочення, але не більше 50% провізної плати:
так як встановлюємо розмір штрафу 50%
руб.
Визначимо втрати вантажу.
Фактична маса вантажу в пункті призначення Gф = 124700 кг
Маса партії пред'явленої в пункті відправлення Мп = 125000 кг.
кг
Втрати могли відбутися:
1. За рахунок природної втрати вантажу
2. Недостача вантажу.
Список використаних джерел
1. Державний комітет СРСР по цінах. Прейскурант 14-01. Тарифи на перевезення вантажів і буксирування плотів річковим транспортом. Тарифне керівництво 1-Р.
2. Минречфлот РРФСР. Правила перевезень вантажів. Частина I.
3. Минречфлот РРФСР. Тарифне керівництво 4-Р. Тарифні відстані річкових пароплавств.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.9 of 10 on the basis of 2491 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status