ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Азбука знаків .
     

 

Товарознавство
ВСТУП

Виробництво конкурентоспроможних товарів і послуг, їх про-
рух на ринки світу є важливим чинником стабільності
економіки, забезпечення зайнятості населення поліпшення торговельного
балансу країни. Крім того, це підвищує престиж країни на
міжнародній арені і багато в чому визначає положення держави
в міжнародній "табелі про ранги".

-------------< br /> ЗНАКИ НАГОРОД

Тому багато країн світу прагнуть заохочувати фірми та ор-
ганізації своєї країни, які домагаються успіхів в експорті товарів
і послуг і/або в сприянні експорту національних товарів, і
виділяти їх серед інших компаній.
Як правило, це здійснюється шляхом присудження фірмі
спеціально затвердженого призу - премії за досягнення в експор-
ті, що підтверджується спеціальним документом. При цьому суще-
обхідних документів спеціальні знаки, що втілюють ці нагороди, і фірма-
лауреат отримує право протягом певного часу поме-
щать цей знак на своїх рекламних і ділових документах і
матеріалах.
Прикладами таких знаків (нагород) є:

Королівська Нагорода за експортні досягнення у Велико-
британії, серед лауреатів якої, можна назвати, компанію
"CROSSLEE", який виготовляє широку гаму пральних
машин і обертових барабанних сушарок під торговою мар-
кою "White Knight" ( "Білий лицар");

Президентська "Е" - і "Е - Star" - нагороди (США) за ви-
дається успіхи в експорті.

РИС. 1. "Е" - нагорода.

Для отримання першої експортної нагороди ( "Е") компанія
виробник або організація, яка сприяє експорту, повинна
засвідчити значні досягнення з освоєння Зару-
бажаних ринків протягом чотирьох і більше років.
Лауреати "Е" - нагороди отримують сертифікат, підписаний се-
кретарем з питань комерції від імені президента США, зна-
чок із зображенням символу нагороди та білий прапор з блакитною
"Е" для вивішування над промисловим підприємством або офісом.
При цьому фірми, організації чи приватні особи, сприяю-
щие експорту, отримують сертифікат "Е" - нагороди в області ус-
луг зі сприяння експорту.
Заохоченням більш високого рівня є "Е - Star" - на-
граду, яка доступна тільки для власників "Е" - нагороди,
продовжують успішну експортну діяльність.
З метою інформування широких кіл громадськості жур-
нал "Business Amerika" публікує списки експортерів США - про-
ладателей цих нагород.
Таким чином, створюється ситуація, коли, розвиваючи експорт
своєї продукції, компанії допомагають своїй країні, а країна за
це відзначає їх діяльність, створюючи моральні стимули для
підприємців.
На даний момент проблеми конкурентоспроможності російських
і посилення експортної політики є особливо актуальними
для економіки Росії і, з огляду на досвід промислово розвинених
країн, для їх вирішення можуть бути використані не тільки ма-
ріальних, а й моральні стимули подібні вказаним вище.

ЗНАКИ на споживчі товари
-----------------------------------< br />
На минулій виставці "КОНСУМЕКСПО" (1993 р.) спостерігалося
велику увагу виробників і дистриб'юторів до спеціальної
маркування споживчих товарів. Про маркування споживач-
ських товарів спеціальними знаками, з метою інформування з-
споживача про властивості пропонованих товарів, хотілося б роз-
сказати в цій статті докладніше.
Більшість знаків, присутніх на упаковці, етикетках
або на самому товарі (за винятком товарних знаків) можна
розділити на наступні групи.

1. ЗНАКИ ВІДПОВІДНОСТІ встановленим вимогам якості
виготовлення та безпеки для людей.
У цій групі найбільш часто зустрічаються знак соот-
відповідне норм Європейського Співтовариства - "СЕ". Серед про-
чих товарів, що носять "СЕ" - знак, продукція фірми "Schwan-
Stabilo "(олівці, ручки і т. д.), що відповідає вимогам-
ям ЄС до виробів для дітей і школярів.
Говорячи про продукцію, що носить національні знаки відпо-
наслідком, потрібно сказати про південнокорейському досвіді. У цій стра-
що не згадують маркуванні додають досить велике зна-
чення. Зокрема, серед знаків, якими відзначається про-
дукції високого рівня, - знаки "Хороший дизайн" і "Хоро-
шиї якість ".
Іншим поширеним знаком цієї групи є
знак "GS" - "перевірено на безпеку", що засвідчує бе-
пеки продукції відповідно до німецькими нормами.
Особливо часто цей знак зустрічався на продукції ФРН, а
зараз, природно, на продукції об'єднаної Німеччини,
виробленої або експортується.
Високий рівень споживання в розвинених країнах світу
призводить до того, що люди бажають, щоб рекламовані
властивості товарів були підтверджені компетентними органами.
Товари, схвалені ними, позначаються спеціальними знаками.
Це знак "досліджено на придатність для харчових продук-
тов ", присвоєний Інститутом Фресеніуса фільтрувальним сис-
темами "Брита".

2. ЕКОЛОГІЧНА МАРКУВАННЯ

Все більша увага в цивілізованому світі залучають
проблеми, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Питання
екології стають предметом розгляду національних пра-
рі та міжнародних органів. Тисячі людей стре-
мятся використовувати в основному екологічно чистий продук-
цію, предмети та пристрої, не заподіюють шкоди навколиш-
ющей середовищі або зводять цей збиток до мінімуму.
У зв'язку з цим постають завдання:
- Виділення екологічно нешкідливих виробів з усієї
сукупності промислових виробів! ";
- Стимулювання виробництва та застосування екологічно
кой продукції;
- Пропаганди заходів з охорони навколишнього середовища і
ін.
Знаки екологічності умовно можна розділити на три
групи.

2.1. ЗНАКИ, що відображає Безпечний для ЕКОЛОГІЇ
ВИРОБІВ В ЦІЛОМУ АБО ЇХ ОКРЕМИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.

Ці ж знаки можуть застосовуватися для позначення предметів
і пристроїв, що використовуються для збереження природи, а також
як екологічних символів.
Для позначення аерозолів, у складі яких відсутня-
ють речовини, що призводять до зменшення озонового шару, ис-
користуються особливим знаки, центральним елементом яких звичайні-
але є зображення земної кулі.
Вироби з полімерів, не завдають значного ущер-
ба природі при їх утилізації, також позначаються різні-
ми знаками і написами.
На жаль, на вітчизняній продукції еко - знаки поч-
ти не ставляться, за рідкісним винятком.
Найбільш відомі в цій групі знаки "Білий лебідь" і
"Блакитний ангел". У Японії "Еко - знак" проставляє Японська
асоціація з охорони навколишнього середовища.

2.2. ЗНАКИ І НАПИСИ, закликає до ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
Сре ди І ЗНАКИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ, піддавшись
ВТОРИННІЙ ОБРОБКИ, І ПРОДУКЦІЇ, отримані в результаті
Переробка вторинної сировини.

Серед них як гармонізовані знаки, так і власної
ные розробки фірм-виробників продукції. Прикладами мо-
гут служити знак, який застосовується в США для позначення бу-
маги, отриманої з вторинної сировини з написом, кажучи-
щей про те, що папір отримана з вторинної сировини, і
емблема вторинної обробки, що використовується в США для мар-
Кіровка продукції з вторинної сировини, відповідних ба-
ков, контейнерів для сміття і в пропагандистських цілях.
Крім того, до цієї групи знаків можна віднести відмінності-
ные знаки, з написами, в яких містяться заклики не
смітити, не забруднювати навколишнє середовище, здавати відпо-
ють предмети (банки, папір і т.д.) для вторинної пере-
ництва. Подібна маркування одержала широке поширення
ня в багатьох країнах світу. Окремі знаки цього виду
зустрічаються і на вітчизняної продукції, наприклад, на не-
яких пакетах з молочними продуктами та ін Правда спе-
ціалісти стверджують, що ці пакети надходять з-за рубе-
жа для подальшого наповнення.

2.3. Знак, що відображає НЕБЕЗПЕКА ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ
ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Для індексації небезпеки предметів для людини і навко-
лишнього середовища в країнах Європи розроблені відповідні
знаки. Щоб знаки були зрозумілі, їх зазвичай супроводжують над-
пісямі, що характеризують вид небезпеки (шкідливо, роздражню-
тель, вогненебезпечно і т.д.) і містять інші пояснення
шкідливого впливу і нюанси застосування.

Найпоширенішим еко - знаком на продукції з Гер-
манії є "GRUNE PUNKT", що застосовується у системі
заходів щодо запобігання забруднення навколишнього середовища
побутовими відходами та підтримки їх вторинної переробки.
Інший знак, це знак, який можна зустріти на мно-
дружність письмове приладдя високої якості, вироб-
дімих фірмою "Schwan - Stabilo", з урахуванням вимог з-
збереження навколишнього і забезпечення безпеки людей.
Поряд з прийнятими на міжнародному та національному рівнях-
не, багато фірм, як уже говорилося, використовують влас-
ные знаки для виділення більш екологічної продукції.
Так, на пральні машини, що продаються під торговою мар-
кою "FORON" поміщають знак з написом "З зниженою сте-
співу шкідливість для навколишнього середовища ".

3. Попереджувального маркування. Включає в себе інфор-
мацію з безпечного поводження з предметами споживання. Її можна
зустріти, в основному, на предметах косметики і побутової хімії.
У висновку розділу хотілося б докладніше розповісти про
якому - небудь відомому знаку, наприклад, про відомого еко -
знак "Блакитний ангел"
Початком історії цього знаку можна вважати 1974 рік, коли у ФРН
було створено Федеральне Агенство з навколишнього середовища і йому було
доручено організувати інформування населення про заходи,
спрямованих на охорону навколишнього середовища.
У 1978 році на перший продукт був поставлений знак "Блакитний
ангел ".
У процедурі розгляду та присвоєння цього знаку учас-
вують Федеральне Агентство з навколишнього середовища (UBA), Не-
німецьких інститут щодо забезпечення якості та маркування (RAL),
Журі з екологічної маркування (UZ), Конфедерація німецької
промисловості (BDJ) і т.д. Загалом отримати такий знак
непросто.
Система еко - маркування, що існує в Німеччині, критику-
ється з двох сторін:
фахівці - екологи стверджують, що знак слід при-
сваівать продукції з цілого набору критеріїв, а не по
одним критерієм, як це робиться зараз;
підприємці знаходять систему занадто бюрократично.
В даний час, коли в Європі намітилися тенденції
створення єдиної системи еко - маркування, відповідні орга-
ни Німеччини швидше протидіють ідеї створення єдиного Єв-
рознака. Вони вважають за краще, щоб кожна країна користувалася
своїм знаком, а Європейське Співтовариство обмежилося представ-
ленням технічної допомоги, наприклад, шляхом розробки ми-
мінімального критеріїв екологічності.
Невідомо, яка точка зору запанує в кінцевому рахун-
ті, але важливо, щоб позитивні і негативні моменти
функціонування системи "Блакитний ангел" були вивчені і учте-
ни, у тому числі і при створенні вітчизняної системи еко -
маркування.
І у підсумку, треба сказати, що наша країна йде по
шляхом розвитку цивілізованого споживання, однією з рис
якого є можливість вибору того чи іншого товару
та наявність інформації, що дозволяє правильно його зробити. По-
цього вивчення закордонного досвіду споживчої маркування,
розвиток вітчизняних підходів у цій галузі, їх гармоніза-
ція до загальноприйнятих принципів, а також постійне забезпе-
ня споживчої інформацією про знаки і їх розумінні можуть
стати актуальними вже в самий найближчий час.

МАРКУВАННЯ ВАНТАЖІВ

Маніпуляційні знаки.

На шляху проходження від виробника до споживача частіше
всього продукція неодноразово перевантажується з одного виду тран-
спорту на інший, сортується на вантажних майданчиках ж/д стан-
цій, морських і річкових портів, де накопичуються тисячі тонн
різних вантажів.
Правильне нанесення на тару, в яку упакований вантаж,
необхідної інформації про пункт призначення, одержувача, допус-
тімих умовах поводження з вантажем під час транспортування
і вантажно - розвантажувальних робіт, а також про зберігання гаранти-
рілої своєчасну і надійну доставку вантажу споживачеві.
Щоб забезпечити оперативність обробки вантажів, на пакувал-
ку наносять маркування та маніпуляційні знаки, які распо-
лага в суворо визначених місцях.
Маркування - це текст, умовні позначення та малюнки
на упаковці та (або) продукції. Маніпуляційні знаки - це
графічне зображення умов поводження з вантажем, центру тя-
жерсті, місця захоплення навантажувачем і стропами.
Нанесення маркування та маніпуляційних знаків проводиться
відповідно до вимог ГОСТ 14192 - 77 "маркування
вантажів ".

ВИСНОВОК

У висновку, треба відмітити, що з усіх вищеописаних
знаків найбільш важливими є знаки на споживчих то-
Варах, оскільки, як уже говорилося, нанесення таких знаків
дає досить хорошу інформацію споживачу про даний товар.
Найважливіше місце тут займає еко - маркування, тому що в
Наразі серед найбільш нагальних проблем людства про-
Блема екології виходить на перший план.
Рано чи пізно проблеми еко - маркування торкнуться і оте-
кількісний виробників продукції (це помітно вже і зараз-
час), і в першу чергу експортної продукції. Еко - марки-
повань, поряд з виконанням чисто інформаційної ролі, стано-
вітся засобом реклами та конкурентної боротьби через установ-
ня відповідних протекціоністських бар'єрів. Саме тому-
му проблеми еко - маркування повинні зайняти своє місце серед
першочергових завдань вітчизняної економіки. І якщо знаки
другої групи можуть бути віддані на розсуд виробників
продукції та громадських екологічних рухів, то знаки
перший і, особливо, третьої груп повинні бути зрозумілі всім,
тобто повинні бути гармонізовані в загальносвітовому масштабі.
Отже, проблема їх розробки і застосування повинні
стати об'єктом пильної уваги компетентних державних-
них і громадських організацій.

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................< br /> ЗНАКИ НАГОРОД .......................................< br /> ЗНАКИ на споживчі товари .................< br /> МАРКУВАННЯ ВАНТАЖІВ ..................................< br /> ВИСНОВОК ..........................................< br />

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.6 of 10 on the basis of 1613 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status