ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Електропостачання заводу
     

 

Технологія

дивитися на реферати схожі на "Електропостачання заводу"

Державний комітет Російської Федерації з вищої освіти

Кафедра електропостачання

Пояснювальна записка до курсового проекту на тему:

«Електропостачання заводу» за курсом:

«Електропостачання промислових підприємств»

Студентки VI курсу спец. 1004 групи ЕСЗ-981

виконала: Басанцова О.І. перевірив: Макаров В.П.

м. Ставрополь

2004

ЗМІСТ


ВСТУП 3
1. ВИЗНАЧЕННЯ ОБРАХУНКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ 4
1.2. ВИБІР ПОТУЖНОСТІ Цехові ТП 5
1.3. Визначення розрахункових навантажень ліній мережі 6 (20 кВ 7
1.4. Вибір вимикачів кінця живильних ліній та ліній, що відходять від ГПП
(ГРП) 10
1.5. Визначення перерізів кабельних ліній розподільчої мережі 6 (20 кВ 13
2. Розрахунок струмів короткого замикання 20
2.1. Вибір вимикачів. 22
2.2. Вибір роз'єднувачів 22
2.3. Шини ГПП 23
3. Релейний захист 24
Список використаних джерел 25

ВСТУП

У цьому курсовому проекті вирішується питання про електропостачаннізаводу.

Розрахунок максимальних розрахункових навантажень проведений за методомвпорядкованих діаграм.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ОБРАХУНКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Розрахункова навантаження на шинах нижчої напруги ТП-1 дорівнює: активна кВт; реактивна квар; повна кВА

За величиною повної розрахункового навантаження кВА намічаємо до установки в
ТП-1 два тр-ра потужністю по 1000 кВА кожен.

У нормальному режимі т-ри будуть працювати з коефіцієнтом завантаження:

.

Завантаження тр - рів в післяаварійний режимі (при виході з ладу одного зробочих тр-рів):

Попередній вибір числа і потужності тр-рів інших цехових ТПаналогічний і зведений в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2.
| № | Наїм. | Споживачі | Розрахункова нагр. | К-сть | Мощн. | Загр. | Загр. |
| п/п | п/ст. | електроенергії | | тр-р | тр-рів | тр. в | тр. в |
| | | | | Ів | | норм. | Авар. |
| | | | | | | Реж. | реж. |
| 1, 2, 3 | ТП-1 | 2 х 630 | 893 | 11,2 | 106,8 |
| (тр-ри | | | | | |
| 6 (20/0,4 | | | | | |
| кВ) | | | | | |
| | ТП-2 | 2 х 1600 | 1937 | 19,3 | 240 |
| | ТП-3 | 2 х 1600 | 1485 | 14 | 240 |
| | ТП-4 | 2 х 1000 | 976 | 10,4 | 142 |
| | ТП-5 | 2 х 1000 | 1443 | 17 | 142 |
| | ТП-6 | 2 х 1600 | 2316 | 25 | 240 |
| | ТП-7 | 2 х 2500 | 2481 | 20,4 | 325 |
| | ТП-8 | 2 х 1600 | 1529 | 14 | 240 |

Визначаємо розрахункові навантаження ліній розподільчої мережі 6 (20 кВ (повар .).

Лінія № 1 (Л-1, варіант 1, Uн = 6 кВ).

Лінія Л-1 живить ТП-3 від РУ-1 по двох кабелях : розрахункове навантаження Л-1
- Це розрахункове навантаження з боку вищої напруги тр-рів ТП-3:

кВт;

квар, де, - рас парні навантаження на шинах нижчої напруги ТП-3.

Споживана потужність компенсуючих пристроїв з боку вищогонапруги тр-рів ТП-3:

квар,

, де tg (н = 0,33 - соотв. нормативного значення коефіцієнтапотужності cos (н, рівному 0,95.

Для ТП-3, що не має шин з боку вищої напруги тр-рів ітеррітор.совмещенной з РУ-1, не має сенсу встановлювати компенсуютьпристрою на стороні вище 1000 В при Qку = 230 квар.

Отже, повна розрахункове навантаження лінії:

кВА

Розрахунковий струм в лінії:

А

Лінія № 2 (Л-2, варіант 1, Uн = 6 кВ).

Лінія Л-2 живить РУ-1 від ГПП. Розрахункова навантаження Л-2 без урахуваннякомпенсації реактивної потужності з боку 6 кВ (на шинах РУ-1):

кВт;

квар, де, - розрахункові навантаження на шинах РУ-1, що створюютьсяприймачами 6 кВ цехів № 14 і 15.

Необхідна потужність компенсуючих пристроїв на шинах РУ-1:

квар,

- соотв. средневзв. природ. cos (н = 0,82, tg (н = 0,33 - соотв.cos (н, рівному 0,95.

Вибираємо два відділення конденсаторів потужністю по 500 квар кожна типу КУ-
6-П, тобто загальна потужність компенсуючих пристроїв дорівнює:

квар.

Втрати активної потужності в конденсаторах зважаючи на їх трохи невраховуємо.

некомпенсована реактивна потужність на шинах РУ-1 складе:

квар.

Тоді

кВА

Розрахунковий струм в лінії:

А

Аналогічно виконується розрахунок для ліній варіанти 1 і всіх лінійваріантів 2-5, цей розрахунок зведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5.
| Запобіжники |
| Номін.напр., КВ | Uн вуст = 6 кВ | ПК-6/150 | Uн = 6 кВ | Uн (Uн уст |
| Номін.дліт.ток, А | Imax p = 145 А | | Iн дл = 150 А | Iн дл (Imax |
| | | | | P |
| Ном.ток откл., КА | I "= 8,5 кА | | Iн отк = 20 кА | Iн отк (I" |
| Роз'єднувачі |
| Номін.напр., КВ | Uн вуст = 6 кВ | РВ-6/400 | Uн = 6 кВ | Uн (Uн уст |
| Номін.дліт.ток, А | Imax p = 145 А | | Iн дл = 400 А | Iн дл (Imax |
| | | | | P |
| Ном.ток дінам.уст.: | | | | |
| а) ампліт.знач., кА | | | | |
| | IУ = 21,6 кА | | iн дин = 50 кА | iн дин (IУ |
| б) действ.знач., кА | IУ = 12,8 кА | | Iн дин = 29 кА | Iн дин (IУ |
| Ном.ток терм.уст., КА | Itн = 2,72 кА | | Itн10 = 10 кА | Itн10 (Itн |


2.3. Шини ГПП

Вибір і перевірку шин ГПП виконуємо за максимальним робочого струму
(Imax p), термічної стійкості (Sт уст), допустимого напруги в шиніна вигин ((доп).

1. Тривалий допустимий струм визначимо:

, де I'доп - тривало допустимий струм для однієї смуги при tш = 70оС, TВ = 25оС і розташуванні шин вертикально к1 -0 поправочний коефіцієнт = 0,95; к2 - коефіцієнт тривало допустимого струму; к3-поправочний коефіцієнт при TВ, відмінному від 25оС.

Вибираємо пофарбовані однополосні прямокутні алюмінієві шини перерізом 100х10 мм (S = 1000 мм2), розташовані горизонтально з довгостроково припустимим струмом I'доп = 1820 А;

Iдоп = 0,95 * 1 * 1 * 1820 = 1730 А.

Розрахункове напруження в шині на вигин визначається за формулою:

, де f - сила взаємодії між шинами різних фаз, кг * с;

L - відстань між опорними ізоляторами, прийняте = 90 см;

W - момент опору перерізу, см3. f = 1,75 * 10-2 * (t2/а) = 1,75 * 10-2 * (21,62/25) = 0,33 кг * с;

W = 0,17 * bh2 = 0,17 * 1 * 102 = 17 см2;

кг/см2.

Вибір і перевірку шин зводимо в табл. 1.10.

Таблиця 1.10.

| перевіряється | Розрахункові | Марка перетину | Номінальна. дані | Формули для |
| величина | параметри | шин | шин | перевірки і |
| | | | | Розрахунку |
| Шини ГПП |
| Тривалий | Imax p = 1690 А | | Iдоп = 400 А | Iдоп (Imax |
| допустимий | | | | p |
| струм, А | | | | |
| Перетин шини | Sту min = 110 | | S = 1000 мм2 | S (Sту min |
| (перевірка за | мм2 | | | |
| терміч.уст.) | | | | |
| Допуст.нагр. в | (розр = 15,7 | | (доп = 650 кг/см 2 | (доп ((розр |
| шині на вигин, | кг/см2 | | | |
| кг/см2 | | | | |
| Умови в | fс кр = 62 Гц | | fс кр1 = 45 (55 Гц | fс кр1 (fс |
| одн.мех.резон. | | | fс кр2 = 90 (110 Гц | кр |
| | | | | Fс кр2 (fс |
| | | | | Кр |


3. Релейний захист

Релейний захист і автоматика виконані на змінному оперативному струмі із застосуванням випрямних блоків живлення БПТ-1001 і БПН-1001.

Компонування ГПП 35/6 кВ дана в графічній частині.


Список використаних джерел

1. Довідник з проектування електропостачання під ред.

Ю. Г. Барибіна, Л.Є. Федорова і т.д. М.; Энергоатомиздат, 1990.

2. Навчальний посібник для курсового і дипломного проектування, А.А.

Федоров, Л.Є. Старкова, М., Энергоатомиздат, 1987.

3. Електропостачання промислових промпідприємств, А.А. Федоров, Н.М.

Рімхейн, М.: Енергія, 1981.
-----------------------

1/0, 8 2/0, 8 3/3, 4 < p> Хс Хл Хт1

К-2

К-2

Х (рис. 1
Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 20 кВ)

1/4, 82

1/0, 8 2/1, 81 3/0, 79 4/3

К-2

Хс ХТ Хл Хт1

К-2

1/6, 2

Х (рис. 1.2.
Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 35/10 і 35/6 кВ)

1/0, 8 2/1, 61 3/2, 4

К - 2

Хс ХТ Хл

К-2

1/4, 81

Х (рис. 1.2.
Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 110/20, 110/10,
110/6 кВ)

Зл

1,0


0,8


0,6


0,4


0,2

2х150 2х185 3х150 2х240 3х185 S, мм2

(

Sc = 600 МВА
Хс = 0,8

115 кв

4000 кВА

35 кв

Л-1
L = 4 см

К3

SН = 1600 кВА
Uкз = 8%

К-1

Л-2
L = 0,23 см

К2

(6,3 кв

1600 кВА

0,23-0,4 кВ

ГПП

РУ-1

ТП-3

К-3

Хлrл

ХТ

Хл

Розрахункова схема

(

Sc = 600 МВА


Х1
0,81

Х2
1,61

Х3
0,785

r3
0,33

Х4
3,0

К-1


Х5
0,267

r5
0,3


К-2

Схема заміщення
(точки К-1, К-2)

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.3 of 10 on the basis of 3355 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status