ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Енергоекономіческая ефективність застосування авіаційних двигунів на ТЕС
     

 

Теплотехніка

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. В даний час Узбекистан знаходиться на шляхупобудови правової, демократичної держави з ринковою економікою. Уперіод переходу до ринкових відносин, що збільшилося розривом зв'язків зіншими республіками колишнього СРСР, необхідністю виходу з економічноїкризи, в якій опинився Узбекистан після розвалу СРСР, положення втеплоенергетиці і в енергетичній галузі економіки в цілому,характеризується значним фізичним та моральним зносом основногообладнання великих теплових електростанцій (ТЕС) Узбекистану. Це
Ташкентська, Навоїйським, Ново-Ангренская, Ангренская та інші ТЕС. Всі вонибули побудовані ще за радянських часів і вже відпрацювали від 25 до 40 років.

У зв'язку із зазначеними вище причинами якість енергопостачання окремихгруп споживачів, особливо промислових з безперервним процесомвиробництва, погіршився, тому що почастішали випадки аварійних зупинити блокдіючих ТЕС. Це призводить до логічного рішення, яке зводиться додецентралізації виробництва енергоресурсів (електроенергії, тепла, а взгодом і холоду), тобто розташуванню невеликого джерелаенергопостачання в безпосередній близькості від споживача.

Децентралізація енергопостачання виявляється вигідною для кінцевогоспоживача, який може бути власником незалежного джерелаенергопостачання.

Одним із способів створення невеликого джерела енергопостачанняє конвертація авіаційних двигунів і створення на їх базі блоковихстанцій заводської готовності. Ефективним виявляється комбінованевиробництво електроенергії з виробленням на її базі теплової енергії дляпотреб теплопостачання.

Тема дисертації є актуальною в силу того, що в нійрозглядаються питання створення теплоелектроцентралі для невеликогонаселеного пункту на базі турбогвинтового двигуна АІ-20, і розглянутоваріант створення газотурбінної теплоелектрохладоцентралі для виробництвавсіх видів енергії (тепло, холод і електроенергії) на базі авіаційнихдвигунів. Створення таких установок не потребує великих капіталовкладень іхарактеризується невеликими термінами окупності.

Мета роботи. Метою роботи є обгрунтування можливості створеннятеплоелектроцентралі на базі авіаційного газотурбінного двигуна, оцінкаекономічного ефекту від впровадження авіаційних двигунів в енергетику,аналіз можливих шляхів подальшого розвитку джерел енергопостачання набазі авіадвигунів в енергетиці Узбекистану з урахуванням соціально -економічних факторів нашої республіки.

Новизна роботи полягає в тому, що пропонується новий шлях розвиткугенеруючих потужностей в Узбекистані, що характеризується децентралізацієюенерговиробництва шляхом впровадження локальних джерел постачанняспоживачів енергоресурсами на базі комбінованої вироблення теплоти таелектроенергії з подальшим розвитком їх у джерела повногоенергопостачання (теплота, електроенергія і холод) --теплоелектрохладоцентралі (ТЕХЦ).

Одним із способів створення децентралізованих джерел постачанняенергоресурсами є впровадження в енергетику Узбекистану газотурбінноїтехнології виробництва енергії на базі конвертованих авіаційнихгазотурбінних двигунів (АГТД). У роботі розглянуті питання створенняджерела з виробництва теплоти та електроенергії на базі АГТД --теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також розглянуто варіант зі створення на базі
АГТД газотурбінної ТЕХЦ. Проведено порівняльні економічні розрахунки двохваріантів, які виявили переваги створення ТЕХЦ, у порівнянні з іншимиваріантами.

Публікації. По темі цієї магістерської дисертації булоопубліковано 2 статті.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.4 of 10 on the basis of 2744 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status