ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
СНБ 2-04-01-97 будівельна теплотехніка
     

 

Теплотехніка

Нациянальни комплекс нарматыўна-технiчних дакументаў ў будаўнiцтве

БУДАЎНIЧЫЯ НОРМИ РЕСПУБЛIКI БІЛОРУСЬ

БУДАЎНIЧАЯ

ЦЕПЛАТЕХНIКА

БУДІВЕЛЬНА

ТЕПЛОТЕХНИКА

(СНБ 2.04.01-97)

БНБ 2.04.01-97

виданні афiцийнае

Мiнiстерства архiтектури i будаўнiцтва

Республiкi Білорусь

Miнск 1998

Національний комплекс нормативно-технічних документів у будівництві

СТРОІТЕЛЬНИE НОРМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНИКА

СНБ 2.04.01-97

Видання офіційне

Міністерство архітектури і будівництва

Республіки Білорусь

Мінськ 1998


СНБ 2.04.01-97


УДК 697.1

Ключові слова: огороджувальні конструкції, розрахункові параметри,опір теплопередачі, термічний опір, теплопровідність,теплостійкістю, паропроникність, повітря, теплозасвоєння,нормативні значення.

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНІ Державним підприємством "Стройтехнорм", ТКС 04

"Проектування будівель та споруд"

ВНЕСЕНО Головним Управлінням будівельної науки і нормативів

Мінбудархітектури Республіки Білорусь

2 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства архітектури і будівництва

Республіки Білорусь від 23.12.97 № 556

ЗАРЕЄСТРОВАНІ Головним управлінням будівельної науки і нормативів

Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 24 грудня 1997 року за № 55

3 ЗАМІСТЬ СНБ 2.01.01-93

4 Термін першої перевірки - 2002 рік, періодичність перевірки - 5 років.

Справжні будівельні норми не можуть бути повністю або часткововідтворені, тиражовані і поширені в якості офіційноговидання без дозволу Міністерства архітектури і будівництва Республіки
Білорусь.


Видано українською мовою.
(C) Мінбудархітектури Республіки Білорусь, 1998

ii

СНБ 2.04.01-97

Зміст

1 Область застосування
........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... 1
2 Нормативні посилання
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................... ... ............ .. 1
3 Загальні положення
............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... ... ......... .... 1
4 Розрахункові умови
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................ ... ........ ... 2
5 Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій ... ... ... ... .... ... ... ... .....< Br>3
6 теплостійкістю приміщень ........... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...............

10
7 теплозасвоєння поверхні підлоги
........... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 12
8 Опір воздухопроницанию огороджувальних конструкцій
. ... ...................... 13
9 Опір паропроніцанію огороджувальних конструкцій
........ ... ...................... 14

Додаток А Теплотехнічні показники будівельнихматеріалів ................... 16
Додаток Б Термічний опір замкнутих повітряних прошарків
.......... 27
Додаток В Визначення питомої теплової характеристики будівлі
.......... ... ...... 28
Додаток Г Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів
............ 29
Додаток Д Опір воздухопроницанию заповнень світловихотворів. 30
Додаток Ж Максимальне парціальний тиск водяної пари вологогоповітря 31
Додаток І Опір паропроніцанію листових матеріалів і тонких

верств пароізоляції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

iii


БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНИКА

БУДАЎНIЧАЯ ЦЕПЛАТЕХНIКА

BUILDING HEATING ENGINEERING

Дата введення 1998-05 -01

1 Область застосування

Ці норми поширюються на проектування огороджувальнихконструкцій при будівництві будинків і споруд різногопризначення з нормованими температурою або температурою і відносноювологістю внутрішнього повітря.

Норми встановлюють обов'язкові вимоги до опору теплопередачіогороджувальних конструкцій, теплостійкістю приміщень, теплозасвоєнняповерхні підлоги, опору воздухопроницанию і паропроніцаніюогороджувальних конструкцій і порядок теплотехнічних розрахунків.

До огороджувальних конструкцій відносяться зовнішні стіни, підлоги по грунту,внутрішні огороджувальні конструкції між приміщеннями з різноютемпературою внутрішнього повітря, покриття, перекриття над верхнімиповерхами, підвалами, технічними підпілля і проїздами, заповненняпрорізів: вікна, вітражі, вітрини, ліхтарі, двері, ворота.

2 Нормативні посилання

У цих будівельних нормах є посилання на такінормативно-технічні документи:
СНиП 2.04.05-91. Опалення, вентиляція і кондиціонування.
СНиП 2.10.02-84. Будинки й приміщення для зберігання і переробкисільськогосподарської продукції.
СНиП 2.10.03-84. Тваринницькі, птахівничі і звероводческіе будівлі іприміщення.

3 Загальні положення

3.1 огороджувальні конструкції спільно з системами опалення, вентиляції такондиціювання повітря повинні забезпечувати нормовані параметримікроклімату приміщень при оптимальному енергоспоживанні.

3.2 Для скорочення витрати енергії на створення нормованих параметрівмікроклімату приміщень при проектуванні будинків і споруд слідпередбачати:

а) розташування будівель і споруд на ділянці будівництва з урахуваннямрози вітрів і вимог щодо інсоляції приміщень та озеленення території;

б) об'ємно-планувальні рішення з обгрунтованими площами огороджувальнихконструкцій і мінімально можливим співвідношенням периметра зовнішніх стіндо площі будівлі;

в) площі світлових прорізів у будівлях і спорудах відповідно донормативним значенням коефіцієнта природної освітленості.

Допускається збільшення площі окремих світлових прорізів з метоюдосягнення необхідного архітектурного рішення фасаду;

г) ущільнення притворів в заповнення прорізів і сполучень елементів узовнішніх стінах та покриття;

д) раціональне використання теплоізоляційних матеріалів у огороджувальнихконструкціях.

3.3 Технічні рішення огороджуючих конструкцій повинні забезпечуватипотрібного справжніми нормами тепловологісної режим матеріалівконструкції, що забезпечує довговічність конструкцій та збереження їхтеплозахисних характеристик.


Видання офіційне 1

СНБ 2.04.01-97

4 Розрахункові умови

4.1 Розрахункові параметри повітря в приміщеннях для розрахунку зовнішніхогороджувальних конструкцій житлових, громадських, адміністративних і побутовихбудівель і споруд слід приймати за таблицею 4.1.

У приміщеннях виробничих будівель промислових підприємств, уприміщеннях сільськогосподарських та складських будівель і споруд (далі
- Виробничі), а також в приміщеннях з вологим і мокрим режимомгромадських будівель розрахункові параметри повітря слід приймати по
СНиП 2.04.05 або нормам технологічного проектування (НТП).

4.2 вологий режим приміщень і умови експлуатації огороджувальнихконструкцій будівель і споруд в зимовий період слід приймати потаблиці 4.2 в залежності від температури і відносної вологостівнутрішнього повітря.

4.3 Середні температури зовнішнього повітря найбільш холодних дібзабезпеченістю 0,98 і 0,92 і найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю
0,92 для певного району будівництва слід приймати потаблиці 4.3.

Середню температуру найбільш холодних трьох діб слід визначати яксереднє арифметичне з температур найбільш холодних діб і найбільшхолодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

4.4 Середні параметри зовнішнього повітря за опалювальний період і йоготривалість слід приймати по таблиці 4.4.

Тривалість опалювального періоду відповідає періоду року зсередньодобовою температурою повітря рівний і нижче 8 ° С, а для лікарень,шкіл та дошкільних закладів - рівний і нижче 10 ° С.

4.5 Значення найбільшою з середніх швидкостей вітру по румбах зповторюваністю 16% і більше по місяцях зимового періоду слідприймати за таблицею 4.5.

Таблиця 4.1
-------------------------------------------------- ----------------

Будинки, приміщення | Розрахункова | відносимо-

| температура | тельно

| повітря, | вологість

| TВ, ° С | повітря,

| | FV,%
--------------------------------------------+----- ------+---------< br>Житлові будинки | 18 | 55

| |
Громадські будівлі | |
(крім дошкільних і дитячих лікувальних уста-| |деній, приміщень з вологим і мокрим режимом) | 18 | 50

| |
Дошкільні та дитячі лікувальні установи | 21 | 50

| |
Зали ванн басейнів | 27 | 67

| |
Адміністративні та побутові будівлі | 18 | 50
-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.2
-------------------------------------------------- ----------------< br>Відносна вологість внутрішнього повітря, | | Умови

%, при температурі TВ | Режим | експлуатації нашої-
--------------------------------------------| Приміщень | атаціі до 12 ° С | св. 12 до 24 ° С | св. 24 ° С | | захищу-

| | | | деній
--------------+---------------+-------------+----- --------+------- до 60 включ. | До 50 включ. | До 40 включ. | Сухий | А

| | | |
Св. 60 до | Св. 50 до | Св. 40 до | Нормальний | Б
75 включ. | 60 включ. | 50 включ. | |

| | | |
Св. 75 | Св. 60 до | Св. 50 до | Вологість | Б

| 75 включ. | 60 включ. | |

| | | |

- | Св. 75 | Св. 60 | Мокрий | Б
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітка - Внутрішні огороджувальні конструкції, перекриття горищні,перекриття над неопалюваними підвалами та технічними підпілляприміщень з нормальним вологісним режимом слід розраховувати дляумов експлуатації огороджень "А".
-------------------------------------------------- ----------------

2

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 4.3
-------------------------------------------------- ----------------

| Середні температури зовнішнього повітря tн, ° С,
Розрахунковий період | по областях

+------------------------------------- ---------

| Брест-| вітеб-| Гомель-| Грод-| Мінська | Моги-

| ська | ська | ська | ненская | | левски
-------------------+-------+------+-------+------- +-------+-------< br>Найбільш холодні | | | | | |добу забезпечений-| | | | | |ністю 0,98 | -31 | -37 | -32 | -31 | -33 | -34
-------------------+-------+------+-------+------- +-------+-------< br>Найбільш холодні | | | | | |добу забезпечений-| | | | | |ністю 0,92 | -25 | -31 | -28 | -26 | -28 | -29
-------------------+-------+------+-------+------- +-------+-------< br>Найбільш холодна | | | | | |пятидневка забез-| | | | | |ченностью 0,92 | -21 | -25 | -24 | -22 | -24 | -25
-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.4
-------------------------------------------------- ----------------

| Середня | Середня від-| Середня Парцей-| тривалий-
Область | температура | носітельная | ально тиск | ність опалювати-

| зовнішнього | вологість, | водяної пари, | ного

| повітря, | зовнішнього | ЄП, Па | періоду,

| tн, ° С | повітря, | | zот, сут

| | фн,% | |
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| 0,2 | 84 | 521 | 187
Брестська | --- | - | --- | ---

| 0,8 | 83 | 538 | 205
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| -2,0 | 82 | 424 | 207
Вітебська | ---- | - | --- | ---

| -1,4 | 82 | 447 | 222
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| -1,6 | 83 | 444 | 194
Гомельська | ---- | - | --- | ---

| -0,8 | 82 | 470 | 212
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| -0,5 | 85 | 499 | 194
Гродненська | ---- | - | --- | ---

| 0,4 | 85 | 535 | 213
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| -1,6 | 85 | 455 | 202
Мінська | ---- | - | --- | ---

| -0,9 | 84 | 477 | 220
------------+-----------+-----------+------------- --+-------------

| -1.9 | 84 | 439 | 204
Могилевська | ---- | - | --- | ---

| -1,2 | 84 | 465 | 221
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітка - У чисельнику наведено дані для середньодобової температуризовнішнього повітря початку опалювального періоду 8 ° С, в знаменнику - для
10 ° С.
-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.5
-------------------------------------------------- ----------------

| Найбільша середня швидкість вітру Vср, м/с, за румбах
Місяць | с повторюваністю 16% і більше по областяхзимового +------------------------------------------------ -------періоду | Брест-| вітеб-| Гомель-| Грод-| Мінська | Моги-

| ська | ська | ська | ненская | | левски
----------+--------+--------+---------+---------+- -------+--------< br>Грудень | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 5,4 | 4,1 | 4,8
Січень | 3,7 | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 4,9
Лютий | 3,6 | 5,5 | 4,6 | 6,1 | 4,0 | 5,1
-------------------------------------------------- ----------------

5 Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій

5.1 Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, Rт, завинятком заповнень отворів і огороджувальних конструкцій приміщень знадлишками явної теплоти, слід приймати рівним економічнодоцільному Rтек, що визначається за формулою (5.1), але не меншенеобхідного опору теплопередачі Rт тр,

3

СНБ 2.04.01-97

визначається за формулою (5.2), і не менш нормативного опорутеплопередачі Rт норм, наведеного в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1
-------------------------------------------------- ----------------

огороджувальні конструкції | Нормативне опір

| теплопередачі

| Rт норм, кв. м • ° С/Вт,
----------------------------------------+--------- ----------------

А Будівництво |

|
1 Зовнішні стіни великопанельних, |каркасно-панельних та об'ємно-блочних |будівель | 2,5
2 Зовнішні стіни монолітних будівель | 2,2
3 Зовнішні стіни з штучних матеріалів |
(цегла, шлакоблоки тощо) | 2,0
4 Суміщені покриття, горищні пере-|закриття (крім теплих горищ) і пере-|закриття над проїздами | 3,0
5 Покриття теплих горищ | За розрахунком, забезпечуючи

| перепад між температура

| рами стелі і повітря

| приміщення останнього

| поверху не більше 2 ° С
6 Перекриття над неопалюваними підв-|лами і технічними підпілля | За розрахунком, забезпечуючи

| перепад між температура

| рами підлоги і повітря поме-

| домлення першого поверху не

| більше 2 ° С
7 Заповнення світлових отворів | 0,6

|

Б Реконструкція, ремонт |

|
1 Зовнішні стіни | 2,0
2 Решта огороджувальні конструкції | Такі ж вимоги, як і

| для нового будівництва
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітки
1 Підлоги по грунту в приміщеннях з нормованої температурою внутрішньогоповітря, розташовані вище вимощення будівлі або нижче її не більше ніж на
0,5 м, повинні бути утеплені у зоні примикання підлоги до зовнішніх стіншириною 0,8 м шляхом укладання по грунту шару утеплювача товщиною,яка визначається з умови забезпечення термічного опору цієї верствине менше термічного опору зовнішньої стіни.
2 При ремонті нормативні вимоги поширюються на такі зовнішніогороджувальні конструкції:

- зовнішні стіни, що мають опір теплопередачі менше 1,2 кв.м •
° С/Вт;

- зовнішні стіни, виконані з неморозостійкі матеріалів або обладнані вбудованою системою панельного опалення;

- покриття і перекриття, які мають опір теплопередачі менше 1,5кв.м • ° С/Вт
-------------------------------------------------- ----------------

5.2 Економічне доцільне опір теплопередачі Rтек,кв.м • ° С/Вт, слід визначати на основі вибору товщини теплоізоляційногошару за формулою


де Rт тр - необхідний опір теплопередачі, кв.м • ° С/Вт, обумовленеза формулою n (TВ - tн)

Rт тр = -------------, (5.2) AВ • TВ TВ - розрахункова температура внутрішнього повітря, ° С, яка приймається затаблиці 4.1;

4

СНБ 2.04.01-97

tн - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, ° С, яка приймаєтьсяпо таблиці 4.3 з урахуванням теплової інерції огороджувальних конструкцій D (завинятком заповнення пройм) по таблиці 5.2; n - коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхнізахисної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, що приймається затаблиці 5.3; ав - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні захисноїконструкції, Вт/(кв.м • ° С), що приймається за таблицею 5.4; TВ - розрахунковий перепад між температурою внутрішнього повітря ітемпературою внутрішньої поверхні захисної конструкції, ° С,приймається за таблицею 5.5;

Сте - вартість теплової енергії, руб/ГДж, яка приймається за діючимицінами;

Zот - тривалість опалювального періоду, діб., яка приймається затаблиці 4.4; tн від - середня за опалювальний період температура зовнішнього повітря,
° С, яка приймається за таблицею 4.4;

См - вартість матеріалу одношарової або теплоізоляційного шарубагатошарової захисної конструкції, грн./куб.м, яка приймається задіючих цін;

Л (лямбда) - коефіцієнт теплопровідності матеріалу одношарової аботеплоізоляційного шару багатошарової захисної конструкції в умовахексплуатації згідно з таблицею 4.2, Вт/(м • ° С), що приймається щодо програми
А.

При наявності в теплоізоляційному шарі захисної конструкції наскрізнихвключень з матеріалів з іншим, ніж у матеріалу цього шару коефіцієнтомтеплопровідності для визначення економічно доцільногоопору теплопередачі беруть наведений коефіцієнттеплопровідності шару, який визначається за формулою


5.3 Теплову інерцію захисної конструкції D слід визначати заформулою

D = R1 • s1 + R2 • s2 + ... + Rn • sn,

(5.4)

де R1, R2, ... , Rn - термічні опори окремих шарів захисної конструкції, кв.м • ° С/Вт, що визначаються за формулою (5.5); s1, s2, ... , Sn - розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів захисної конструкції в умовах експлуатації,

Вт/(кв.м • ° С), по таблиці 4.2, приймаються з додатком А.

Розрахунковий коефіцієнт теплозасвоєння повітряних п?? ослоек приймається рівнимнулю. Шари конструкції, розташовані між повітряним прошарком,вентильованої зовнішнім повітрям, і зовнішньою поверхнею обгороджуєконструкції, не враховуються.

5.4 Термічний опір однорідної захисної конструкції, а такожшару багатошарової конструкції R, кв.м • ° С/Вт, слід визначати за формулою


5.5 Опір теплопередачі зовнішніх дверей (крім балконних) і воріт
Rт повинно бути не менше 0,6 значення необхідного опорутеплопередачі зовнішніх стін Rт тр, який визначається за формулою (5.2) прирозрахункової зимової температури зовнішнього повітря, що дорівнює середнійтемпературі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

5.6 Опір теплопередачі заповнень зовнішніх світлових прорізів (крім заповнень світлових прорізів у приміщеннях з надлишками явної теплоти) Rтповинні бути не менш нормативного опору теплопередачі Rт норм,наведеного в таблиці 5.1.

5

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.2
-------------------------------------------------- ----------------< br>Теплова інерція | Розрахункова зимова температура зовнішньогообгороджує | повітря tн, ° Сконструкції D |
--------------------+----------------------------- ----------------< br>До 1,5 включ. | Середня температура найбільш холодних діб

| забезпеченістю 0,98
Св.1, 5 до 4,0 включ. | Те ж, забезпеченістю 0,92
"4,0" 7,0 "| Середня температура найбільш холодних трьох

| діб
" 7,0 | Середня температура найбільш холодної п'яти-

| днювання забезпеченістю 0,92
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітка - Розрахункову температуру зовнішнього повітря при проектуванніогороджувальних конструкцій будівель для переробки сільськогосподарськоїпродукції, які експлуатуються тільки восени або (і) весною (на сезоннихпідприємствах) слід приймати у відповідності зі СНиП 2.10.02.
-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 5.3
-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт, враховую-

| щий стан зовнішньої

огороджувальні конструкції | поверхні обгороджує

| конструкції по відношенню-

| нію до зовнішнього

| повітрю, n
------------------------------------------+------- ----------------< br>1 Зовнішні стіни та покриття (у тому числі |вентильовані зовнішнім повітрям); перекритий-|ку горищні з покрівлею з штучних матері-|ріалів і перекриття над проїздами | 1

|
2 Перекриття над холодними підвалами, з-|спілкуються із зовнішнім повітрям; перекритий-|ку горищні з покрівлею з рулонних мате-|ріалів | 0,9

|
3 Перекриття над неопалюваними підвалами |зі світловими прорізами в стінах | 0,75

|
4 Перекриття над неопалюваними підвалами |без світлових прорізів у стінах, розташований-|ные вище рівня землі | 0,6

|
5 Перекриття над неопалюваними технічни-|кими підпілля, розташовані нижче рівня |землі | 0,4
-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 5.4
-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт тепловіддачі

огороджувальні конструкції | внутрішньої поверхні

| ав, Вт/(кв.м • ° С)
------------------------------------------+------- ----------------< br>1 Стіни, підлоги, гладкі стелі, стелі з |виступаючими ребрами при відношенні висоти |h ребер до відстані а між гранями з-| h |Седнів ребер --- 0,3 | 7,6 а |
-------------------------------------------------- ----------------

6

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.5
-------------------------------------------------- ------------------

| Розрахунковий перепад між темпера-

| турой внутрішнього повітря і тим- < p> | температуру внутрішньої поверхні

Будинки й приміщення | TВ, ° С

+--------------------- ------------

| Зовнішні | Покриття й | Пере-

| стіни | горищні | закриття

| | перекриття | над

| | | проез-

| | | дами,

| | | підв-

| | | лами і

| | | під-

| | | польямі
-----------------------------------+-----------+-- -----------+-------< br>1 Будинки житлові, лікарняних установ і ор-| | |ний (лікарень, клінік, стаціонарів і | | |госпіталів), пологових будинків, будинків | | |дитини, будинків-інтернатів для прес-| | |тарелях та інвалідів; спальні кор-| | |Пусан загальноосвітніх дитячих | | |шкіл; будівлі дитячих садків, ясел, | | |ясел-садів (комбінатів), дитячих | | |будинків і дитячих приймальників-розбраті-| | |дільників | 6 | 4 | 2

| | |
2 Будинки диспансерів та амбулаторій-| | |но-поліклінічних закладів; | | |навчальні будівлі загальноосвітніх | | |дитячих шкіл | 6 | 4,5 | 2,5

| | |
3 Суспільні будинки, крім ука-| | |занних в поз.1 і 2, виробничих | | |ные будівлі промислових підприєм-| | |тий, за винятком приміщень з | | |вологим або мокрим режимом | 7 | 5,5 | 2,5

| | |
4 Виробничі будинки з сухим | TВ-tр, але | 0,8 (TВ-tр), | 2,5режимом | не більше 10 | але не більше 8 |

| | |
5 Виробничі будівлі з нор-| TВ-tр, але | 0,8 (TВ-tр), | 2,5ною режимом | не більше 8 | але не більше 7 |

| | |
6 Виробничі будівлі та примі-| | |ня громадських будівель з вологим і | | |мокрим режимом | TВ-tр | 0,8 (TВ-tр) | 2,5

| | |
7 Будинки картоплі-і овощефрукто-| | |сховищ | TВ-tр | TВ-tр | 2,5

| | |
8 Виробничі будівлі з ізбит-| | |ками явної теплоти більше 23 Вт/куб. | | |м і розрахункової відносної влаж-| | |ністю внутрішнього повітря не більше | | |
50% | 12 | 12 | 2,5
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітки

1 TВ - те ж, що й у формулі (5.2).

2 tр - температура точки роси, ° С, при температурі і розрахунковихвідносної вологості внутрішнього повітря. Для будівель картоплі-іовощефруктохраніліщ температуру точки роси слід визначати замаксимально допустимим розрахунковим значенням температури і відносноївологості внутрішнього повітря.
-------------------------------------------------- ----------------

Опір теплопередачі заповнень зовнішніх світлових прорізів уприміщеннях з надлишками явної теплоти Rт повинно бути не менше необхідногоопору теплопередачі Rт тр, наведеного в таблиці 5.6.

5.7 Опір теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій (стін,перегородок, перекриттів) між приміщеннями з нормованої температуроюповітря при різниці температур повітря в цих приміщеннях більше 6 ° С Rтповинно бути не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр,визначається за формулою (5.2).

При визначенні необхідного опору теплопередачі внутрішніхогороджувальних конструкцій у формулі (5.2) слід приймати: n = 1, замістьtн - розрахункову температуру

7

СНБ 2.04.01-97

повітря більш холодного приміщення, TВ - брати для стін і перегородокяк для зовнішніх стін, для нижньої поверхні перекриттів - як дляпокриттів, а для верхньої поверхні перекриття - як для перекриття надпроїздами.

Таблиця 5.6
-------------------------------------------------- ----------------

| Різниця темпера-| Необхідна опір

| тур внутрішнього | теплопередачі заповнений-

| повітря та середньої | ний зовнішніх світлових
Будинки й приміщення | температури най-| прорізів Rт тр, кв.м • ° С/Вт

| більш холодної +------- ----------------

| п'ятиденки забезпе-| вікон і | ліхтарів

| печінки | балкон-+----- ----------

| 0,92, ° С | них | П-т-| зеніт-

| | дверей | різних | них
------------------------+-----------------+------- +-------+-------< br>1 Будинки житлові, больніч-| Св.25 до 44 включно | 0,39 | - | 0,31них установ (лікарень, | | | |клінік, стаціонарів і | "44" 49 "| 0,42 | - | 0,31госпіталів), диспансерів, | | | |амбулаторно-поліклініч-| "49 | 0,53 | - | 0,48них установ, породив-| | | |них будинків, будинків-дитину | | | |ка, будинків-інтернатів для | | | |для людей похилого віку та інвалідів, | | | |загальноосвітніх дет-| | | |ських шкіл, дитячих садів, | | | |ясел, ясел-садів (ком-| | | |Бінат), дитячих будинків і | | | |дитячих приймачів-розпо-| | | |пределітелей | | | |

| | | |
2 Громадські будівлі, | до 30 включ. | 0,15 | - | 0,15крім зазначених у поз.1, | | | |виробничі будівлі | св.30 до 49 включно | 0,31 | - | 0,31і приміщення промислових | | | |підприємств, за ви-| "49 | 0,48 | - | 0,48ням приміщень з вологим | | | |і мокрим режимом | | | |

| | | |
3 Виробничі зда-| до 35 включ. | 0,15 | 0,15 | 0,15ня з сухим або нормаль-| св.35 до 49 включно | 0,31 | 0,15 | 0,31вим режимом | "49 | 0,34 | 0,15 | 0,48

| | | |
4 Виробничі зда-| до 30 включ. | 0,15 | 0,15 | --ня та приміщення гро-| | | |ських будівель з вологим | св. 30 | 0,34 | - | --або мокрим режимом | | | |

| | | |
5 Виробничі зда-| | | |ня з розрахунковою відноси-| | | |котельної вологістю внут-| | | |реннего повітря не більше | | | |
50% і з надлишками явного | | | |тепла, Вт/куб.м: | | | | св. 23 до 50 | до 49 включ. | 0,15 | 0,15 | -

| св. 49 | 0,31 | 0,15 | - св. 50 | будь-яка | 0,15 | 0,15 | -
-------------------------------------------------- ----------------

5.8 Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій (завинятком заповнення прорізів) приміщень з надлишками явної теплотиповинно бути не менше запланованого, який визначається за формулою (5.2).

5.9 Опір теплопередачі огороджуючих конструкції Rт,кв.м • ° С/Вт, слід визначати за формулою

1 1

Rт = ---- + Rк + ----, (5.6) ав анде ав - те ж, що у формулі (5.2);

8

СНБ 2.04.01-97

Rк - термічний опір огороджуючих конструкції, кв. м • ° С/Вт, обумовлене: однорідної одношарової - за формулою (5.5), багатошаровою - відповідно до 5.14 та 5.15; ан - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні захисної конструкції для зимових умов, Вт/(кв.м • ° С), приймається за таблицею 5.7. При визначенні опору теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій замість ан слід приймати ав більш холодного приміщення.

Шари конструкції, розташовані між повітряним прошарком, вентильованоїзовнішнім повітрям, і зовнішньою поверхнею захисної конструкції, невраховуються.

5.10 Термічний опір багатошарової захисної конструкції зпослідовно розташованими однорідними шарами Rк, кв.м • ° С/Вт,слід визначати за формулою

Rк = R1 + R2 + ... +
Rn, (5.7)

де R1, R2 ,..., Rn - термічні опори окремих шарів конструкції, кв.м • ° С/Вт, що визначаються за формулою (5.5), і замкнутих повітряних прошарків, прийняті щодо програми Б.

5.11 Термічний опір багатошарової неоднорідною обгороджуєконструкції Rк, кв.м • ° С/Вт, необхідно визначати наступним чином:а) площинами, паралельними напрямку теплового потоку, що захищаєконструкцію (або її частина) умовно розрізати на дільниці, з яких одніділянки можуть бути однорідними (одношаровими) - з одного матеріалу, аінші - неоднорідними - з шарів різних матеріалів, і визначититермічний опір конструкції RКа, кв.м • ° С/Вт, за формулою


б) площинами, перпендикулярними напрямку теплового потоку,захисну конструкцію (або її частину, прийняту для визначення RКа)умовно розрізати на шари, з яких одні шари можуть бути однорідними --з одного матеріалу, а інші - неоднорідними - з одношарових ділянокрізних матеріалів. Визначити термічнеопір однорідних шарів по формулі (5.5), неоднорідних шарів --за формулою (5.8) і термічний опір RКб захисної конструкції --як суму термічних опорів окремих однорідних і неодноріднихшарів - за формулою (5.7);в) якщо величина RКа не перевищує величину RКб більш, ніж на 25%,термічний опір огороджуючих конструкції необхідно визначати заформулою

RКа + 2RКб

Rк = ------------, (5.9)

3г) якщо величина RКа перевищує величину RКб більш, ніж на 25% абозахисна конструкція не є плоскою (має виступи на поверхніта ін), то термічний опір такої конструкції необхідновизначати на підставі розрахунку температурного поля наступним чином:
- За результатами розрахунку температурного поля при розрахункових значенняхTВ температури внутрішнього і зовнішнього tн повітря визначити середнютемпературу, ° С, tвп внутрішньої і зовнішньої tнп поверхонь обгороджуєконструкції і обчислити величину теплового потоку q, Вт/кв.м, за формулою


- визначити термічний опір конструкції за формулою


9

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.7
-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт

огороджувальні | тепловіддачі конструкції | зовнішньої

| поверхні

| ан, Вт/(м2 • ° С)
-------------------------------------------------- -+--------------< br>1 Зовнішні стіни, покриття, перекриття над проїзду-|ми | 23

|
2 Перекриття над холодними підвалами, сполученими |із зовнішнім повітрям | 17

|
3 Перекриття горищні і над неопалюваними підв-|лами зі світловими прорізами в стінах, а також наруж-|ные стіни з повітряним прошарком, вентильованої |зовнішнім повітрям | 12

|
4 Перекриття над неопалюваними підвалами без небез-|тових прорізів у стінах, розташованих вище рівня |землі, і над неопалюваними технічними підпілля-|ми, розташованими нижче рівня землі | 6
-------------------------------------------------- ----------------

5.12 Температура внутрішньої поверхні захисної конструкції потеплопровідного включення (стик панелей, зв'язку між внутрішнім і зовнішнімшарами панелей та ін) повинна бути не нижче температури точки росивнутрішнього повітря при розрахункової зимової температури зовнішнього повітря тарозрахункових температурі і відносній вологості внутрішнього повітря.

Температуру внутрішньої поверхні захисної конструкції потеплопровідного включенню tвп, ° С, слід визначати на підставірозрахунку температурного поля конструкції при розрахункових значенняхтемператури внутрішнього і зовнішнього повітря.

5.13 Питому теплову характеристику будівлі qзд, Вт/(кв.м • ° С), слідвизначати відповідно до додатка В.

Рекомендовані значення питомих теплових характеристик житлових будинківнаведені в таблиці В.1.

6 теплостійкістю приміщень

6.1 Приміщення, обладнані системою опалення періодичногодії, слід розраховувати на теплостійкістю в опалювальний періодроку.

Амплітуда коливань температури внутрішнього повітря протягом доби АВ неповинна перевищувати + -3 ° С від розрахункового значення.
6.2 Амплітуду коливань температури внутрішнього повітря Ав, ° С,слід визначати за формулою

0,7 Q • m

Ав = ----------------------, (6.1 )

B1 • F1 + B2 • F2 + BnFnде Q - тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються за СНиП
2.04.05;

В1, В2, ... , Вn - коефіцієнти теплопоглощенія внутрішньої поверхніогороджувальних конструкцій приміщення (за винятком заповнень світловихпрорізів), Вт/(кв.м • ° С), що визначаються за формулою

1

B = -----------, (6.2)

1 1

--- + --- ав Yвде ав - те ж, що у формулі (5.2);

Yв - коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огородження, Вт/(кв.м • ° С), що визначається відповідно до 6.4-6.7;

F1, F2, ... , Fn - площі внутрішніх поверхонь огородження, кв.м; m - коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, що приймається за таблицею 6.1.

10

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 6.1
-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт

Система опалення | нерівномірності

| тепловіддачі, m
-------------------------------------------------- +---------------< br>Центральне водяне | 0,1

|
Парове або нетеплоемкімі печами: | час подачі пари або топки печі - 18 г, | перерву 6 ч | 0,8 час подачі пари або топки печі - 12 г, | перерва - 12 ч | 1,4 час подачі пари або топки печі -- 6 ч, | перерва - 18 ч | 2,2

|
Поквартирне водяне (час топки - 6 год) | 1,5

|
Пічне теплоємний печами при топці їх 1 раз на |добу: | товщина стінок печі в 1/2 цегли | Від 0,4 до 0,9 в 1/4 цегли | "0,7" 1,4
-------------------------------------------------- ----------------< br>Примітка - Менші значення m відповідають масивним печей, великі
- Легшим печей. При топці печей 2 рази на добу величина m зменшуєтьсядля печей із стінками в 1/2 цегли в 2,5 - 3 рази, в 1/4 цегли - у 2 -
2,3 рази.
-------------------------------------------------- ----------------

6.3 Коефіцієнт теплопоглощенія для заповнення світлових отворів В,
Вт/(кв.м • ° С), слід визначати за формулою

1

B = --------, (6.3)

1,08 Rтде Rт - опір теплопередачі заповнення світлового прорізу, що приймається за додатком Г.
6.4 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні однорідної зовнішньоїзахисної конструкції слід приймати рівним коефіцієнтутеплозасвоєння матеріалу конструкції s, що приймає щодо програми А.
6.5 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні багатошарової зовнішньоїзахисної конструкції необхідно визначати в залежності від тепловогоінерції шарів конструкції наступним чином.
6.5.1 Якщо теплова інерція першого шару конструкції (рахуючи відвнутрішньої поверхні), що визначається за формулою (5.4), D1> = 1,коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні конструкції слідприймати рівним коефіцієнту теплозасвоєння матеріалу першого шаруконструкції s, що приймає щодо програми А.
6.5.2 Якщо теплова інерція першого шару захисної конструкції D1 <1,а першого і другого шарів конструкції D1 + D2> = 1, коефіцієнттеплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати за формулою

R1 • (s1) 2 + s2

Yв = -----------------, ( 6.4)

1 + R1 • s2де R1, s1, s2 - те ж, що у формулі (5.4).

6.5.3 Якщо теплова інерція перший n шарів конструкції D1 + D2 + ... + Dn
<1, а теплова інерція n + 1 верств D1 + D2 + ... + Dn + Dn 1> = 1,коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати заформулою6.5.4 Якщо який-небудь шар конструкції є неоднорідним, слідвизначати средний коефіцієнт теплозасвоєння матеріалів цього шару sср,
Вт/(кв.м • ° С), за формулою

11

СНБ 2.04.01-97

s1 • F1 + s2 • F2 +. .. + sn • Fn sср = --------------------------, (6.7)

F1 + F2 +. .. + Fnде s1, s2, ..., sn - коефіцієнти теплозасвоєння окремих матеріалів шару,
Вт/(кв.м • ° С);

F1, F2, ..., Fn - площі, які займає окремими матеріалами поповерхні шарів.

6.6 Коефіцієнт теплозасвоєння поверхні внутрішніх однорідних
(одношарових) огороджувальних конструкцій Yв слід визначати за формулою

Yв = 0,5 R • s ¤, (6.8)

де R - те ж, що у формулі (5.5); s - те ж, що у формулі (5.4).

6.7 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої багатошарової обгороджуєконструкції слід визначати відповідно до 6.5, прийнявши, що в умовнійсередині конструкції s = 0. Умовна середина симетричною обгороджуєконструкції знаходиться в середній площині конструкції, а умовна серединанесиметричної конструкції знаходиться у площині, для якої показниктеплової інерції дорівнює половині теплової інерції всієї конструкції.
6.8 Розрахункові теплотехнічні показники будівельних матеріалів длявизначення коефіцієнту теплозасвоєння поверхні внутрішніх огороджувальнихконструкцій слід приймати для умов експлуатації А.
6.9 Мінімальна температура внутрішньої поверхні зовнішньої захисноїконструкції, tвп min, ° С, що визначається за формулою (6.9), не повинна бутинижче температури точки роси при розрахункових значеннях температури івідносної вологості внутрішнього повітря.7 теплозасвоєння поверхні підлоги

7.1 Поверхня підлоги житлових і громадських будинків, адміністративних іпобутових будівель і приміщень промислових підприємств та опалювальнихприміщень виробничих будівель (на ділянках з постійними робочимимісцями) повинна мати показник теплозасвоєння Yп, Вт/(кв.м • ° С), небільше нормативної величини, наведеної в таблиці 7.1.

7.2 Показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп, Вт/(кв.м • ° С), слідвизначати наступним чином:а) якщо покриття (перший шар покриття підлоги) має теплову інерцію D1 =
R1 • s1> = 0,5, то показник теплозасвоєння поверхні підлоги слідвизначати за формулою

Yп = 2 • s1, (7.1)

б) якщо перший n шарів конструкції підлоги (n> = 1) мають сумарнутеплову інерцію
D1 + D2 + ... + Dn <0,5, але теплова інерція n + 1 верств D1 + D2 + ...
+ Dn 1> = 0,5, то показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп слідвизначати послідовно розрахунком показників теплозасвоєння поверхоньшарів конструкції, починаючи з n-го до 1-го:

для n-го шару - за формулою


для i-го шару (i = n-1, n-2; ...; 1) - за формулою


Показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп приймається рівнимпоказником теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.

У формулах (6.10) - (6.12) і нерівності:
D1, D2, ... , Dn 1 - теплова інерція відповідно 1-го, 2-го, ... , (N +1) - го шарів конструкції статі, яка визначається за формулою (5.4);

Ri, Rn - термічні опору i-го і n-го шарів конструкції підлоги, кв.м • ° С/Вт, що визначаються за формулою (5.5);

12

СНБ 2.04.01-97

s1, si, sn, sn 1 - розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, i-го, n-го, (n +1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м • ° С), що приймаються п

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 2302 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status