ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Оцінка якості праці оператора
     

 

Теорія організації
1.ОБ'ЕКТ ОЦІНКИ.

Оператор ЕОМ

2.ІСХОДНАЯ ІНФОРМАЦІЯ.

А) Посадова інструкція оператора ЕОМ.
I Загальні положення
1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору.
2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою інструкцією.
II. Обов'язки
1. Виконувати друковані роботи, дотримуючись правил орфографії та пунктуації, а також стандарти та уніфіковані системи організаційно-розпорядчої документації.
2. Відсилати і приймати e-mail повідомлення.
3. Роздруковувати потрібні документи, листи, систематизувати їх.
4. Відносити на підпис керівнику накази, заяви і т.д.
5. Заносити в комп'ютер реєстраційні дані.
6. Стежити за станом комп'ютера та копіювальної техніки.
III. Права
1.Докладивать керівнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
2.Вносіть пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з передбаченими обов'язками.
IV Відповідальність
Оператор ЕОМ несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

Б) Розпорядок дня
Робочий час з 10 до 17 годин, з 14 до 14.30 обідня перерва.
10 годин - прийом e-mail повідомлень, їх перегляд, друк потрібних даних, надання їх керівнику, друк і відправлення e-mail повідомлень.
12 годин - внесення в комп'ютер необхідних даних, друк документів, подання їх на підпис керівнику.
14 годин - обід
14.30 - продовження роботи за комп'ютером, внесення в комп'ютер реєстраційних даних нових клієнтів, розсилка e-mail повідомлень.
17 годин - кінець робочого дня

В) Вимоги безпосереднього начальника
Безпосереднім начальником є генеральний директор, який надає матеріал на друк, на внесення в комп'ютер, запити на той чи інший наказ, документ.
Вимога до якості та своєчасного виконання робіт.

Г) Примірний самохронометраж за розподілом робочого часу.
На початку робочого дня йде обробка матеріалів, які накопичилися з попереднього вечора, потім роботи першорядної важливості, що не потребують зволікання.
Як правило, після обіду, виконується робота, яка не потребує негайного виконання, і задоволення запитів, що виникають під час цього робочого дня.

3. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ.

Прибуття на роботу в суворо обумовлений час, точне дотримання часу обідньої перерви і часу відходу з роботи. Негайне виконання термінових запитів, вимог, негайне повідомлення керівника про важливі e-mail повідомленнях.
Неможливість самовільних відходів з роботи, попередня оговаріваемость всіх непередбачених відгулів, запізнень. Перерви під час робочого часу можуть бути зроблені не більше 4-5 раз не більш ніж по 10 хвилин.
У першій половині дня здійснення робіт, що вимагають негайного виконання, в другій половині дня роботи, що не потребують негайного виконання.
Можливі порушення: переплутали текст або адреса одержувача e-mail повідомлення, пропуск будь-якої сторінки з тексту, який слід внести в комп'ютер, неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати в наказі, заяві.

4. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

№ п/п Склад робіт Прод. вип. однієї роботи хв. Кількість робіт на місяць (числ) і в день (зн) шт. Прод. вип. робіт у міс./день хв. Відсоток від загальної кількості робіт/прод. вип.%
1 Отримання e-mail повідомлень, їх перегляд, систематизація, друк необхідних повідомлень 10 200/10 2000/100 49.7/28.1
2 Набір e-mail повідомлень, друк їх для копії, відсилання 15 100/5 1500/75 24.8/21.1
3 Набір тексту документа, наказу, його друк, надання його на перегляд і друк 20 60/3 1200/60 15/16.8
4 Набір тексту керівництва, висновки, доповіді, сканування тексту, його редагування, друк 60 40/2 2400/120 10/33.7
5 Внесення до бази даних реєстраційних даних нових клієнтів 10 2/0.1 20/1 0.5/0.3
Разом 402/20.1 7120/356 100/100
 

5.ОЦЕНКА ЯКОСТІ ПРАЦІ

Кожна виконувана оператором ЕОМ робота має свої критерії оцінки якості її виконання. До кожного виду роботи пред'являються які-небудь вимоги з боку керівника. Загальну оцінку якості праці можна дати на основі оцінки якості виконання кожного виду роботи.
Зробимо оцінку друкованих робіт:

Критерій - швидкість друку (кількість знаків в хвилину).

Кількість знаків в хвилину Задоволення швидкістю друку в% Швидкість друку розглянутого оператора ЕОМ
Менш 80 40
80-100 60
100-120 80 (
120-140 90
Більш 140 100

Значимість критерію - 0,6

Критерій - кількість помилок на 1000 знаків

Кількість помилок на 1000 знаків Задоволення% Кількість помилок розглянутого оператора ЕОМ
0-5 100
5-10 90
10-20 80 (
20-40 60
40-60 40
Більш 60 20

Значимість критерію - 0,4

Разом: якість друкованих робіт = 80% (0,6 +80% (0,4 = 80%

Таким же чином визначається якість виконання та інших видів робіт.
Підсумком буде якість виконання робіт в цілому. У розглянутого оператора ЕОМ воно дорівнює 80% (задоволення потреб керівника, дотримання вимог до ходу (технології) процесу та вимог до результату процесу: кількості продуктів праці в одиницю часу та їх якості).     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.3 of 10 on the basis of 2486 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status