ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Управління будівельним виробництвом
     

 

Теорія організації
1. Загальна частина курсового проекту

Завдання на проектування видається на спеціальному бланку з приведенням необхідних вихідних даних, погоджується із студентом і підписується викладачем.
Завдання підшивається в пояснювальній записці до курсового проекту відразу ж за титульним листом.
Далі йде введення до курсового проекту, в якому студент вивчає цілі і завдання створюваного ним будівельного підприємства, а також його спеціалізацію.
Приступаючи до проектування організаційних елементів будівельного підприємства, студент повинен чітко собі уявити, що це підприємство буде займатися, яка буде його продукція, які його шанси отримати замовлення на ринку будівельної продукції, які можливості забезпечення його матеріальними і людськими ресурсами.
Творчим елементом даного проекту є самостійна комплектація складовими елементами і технікою виробничої бази будівельної організації або робота без цієї бази з орієнтуванням на оренду або лізинг.
Весь цей розділ має займати не більше двох сторінок рукописного тексту.


2. Обгрунтування виробничої структури будівельної організації та визначення її чисельності робітників і лінійного персоналу.

Виробнича структура будівельної організації являє собою схему виробничої організації, що включає її членування на ділянці різного рівня та інші виробничі підрозділи, якщо є необхідність.
Зазвичай будівельна організація має 5 рівнів управління. Це рівень майстра, виконроба, начальника дільниці, начальника будуправління і керівника тресту/фірми, об'єднання /. На кожному рівні існує норма керованості, тобто норма підпорядкування керівнику визначеного рівня певного числа працівників. Для майстра це 10-35 чоловік, для прораба - 2-3 майстри, для начальника ділянки/старшого виконроба/- 2 - 3 виконроба, начальнику будуправління - 4 - 5 ділянок, керівникові тресту - 5 -7 будуправлінні. Мінімальний склад бригади на загальнобудівельних роботах - 10 чоловік, а максимальний - 35 чоловік. На спецроботи мінімальний склад бригади - 6 чоловік, а максимальний - 20 чоловік.
Таким чином, знаючи норми керованості можна визначити виробничу структуру будорганізація.
Наприклад, маючи чисельність робітників у загальнобудівельних бригадах - 35 чоловік і норми керованості: майстри - 35 осіб, прораба - 3 людини, старшого виконроба - 3 людини і начальника будуправління 4 людини, будівельне управління буде мати чисельність:
35 х 3 х 3 х 4 = 1260 чоловік. Кількість лінійних працівників у такому управлінні одно 3х3х4 = 36 чоловік, не рахуючи начальника управління. Якщо взяти потужність будівельної організації 20000 тис. гривень на рік і середню вироблення на одного робочого 21000 гривень на рік, то будівельне управління здатне за рік зробити СМР на 1260 х 21000 = 26460000 гривень на рік. Таким чином, будівельна організація для досягнення заданої потужності повинна мати у своєму розпорядженні 21000: 26460 = 0,794 будівельними управліннями або з округленням 1 будуправлінні. У цьому випадку треба переходити на 4 - х рівневу систему управління, збільшивши норми керованості на всіх рівнях.
* Для забезпечення заданої потужності в 20500 тис. гривень на рік і при заданій виробленні 21000 гривень на рік всього потрібно майже 20500: 21 = 976 чоловік робітників. При нормі керованості майстра 22 людина всього потрібно майже 45 майстрів, 45: 3 = 15 виконробів, при підвищенні норми керованості до 3 для старших виконробів буде потрібно 4 старших виконробів з підпорядкуванням по 3 виконроба/4 х 3 = 12 виконробів /. На рівні будівельної організації норма керованості 5 ділянок.
Загальна виробнича структура будорганізація із заданою потужністю і виробленням на одного робітника має вигляд, див. рис. 1.
Для орієнтовних розрахунків приймають наступні норми: робітники - 85%, ІТП і службовці - 12%, МОП та пожежно-сторожова охорона - 3%. Таким чином, загальна чисельність такої будорганізація становитиме 976: 0,85 = 1148 людини. Це число працівників необхідно уточнити після проектування організаційної структури.
Для проектування матеріально-технічної бази будівництва необхідно скористатися збільшеними нормами потреби в матеріальних ресурсах і, виходячи з них, запроектувати складу цієї бази. Однак, в даний час власна матеріально-технічна база - це велика розкіш, яка вимагає великих інвестицій, якими, ЯК правило, будорганізація не має. Сьогодні матеріали, конструкції, деталі та напівфабрикати будорганізація отримує у міру потреби у інших діючих виробничих організацій. Будівельні машини, транспортні засоби також легко взяти в оренду або найняти на короткий час. Тому в нашому курсової проект підрозділи матеріально-технічної бази у виробничу структуру можна не включати.3. Проектування організаційної структури БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДОМ АНАЛОГІВ.

Тому що студент не має в своєму розпорядженні затратами праці по основних функцій управління, то структура апарату будівельної організації в курсовому проекті проектується виходячи з переліку стандартних функцій і питомої ваги витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу/АУП/за кожну конкретну функцію в загальній вартості утримання цього персоналу, а також організаціями.
У будівництві на вищому та середньому рівні управління найчастіше використовується лінійно-штабна структура.
Така структура як аналог наводиться нижче на рис.
3.1. У правих нижніх кутах елементів структури вказаний питома вага у відсотках витрат, пов'язаних з виконанням цієї функції від загальної суми витрат на утримання всього апарату управління. Елемент, який представляє "Рада підприємства" працює на громадських засадах і витрат на своє утримання не вимагає. Його робота здійснюється за участю керівництва будівельної організації, керівників її підрозділів, а також провідних фахівців.
Використовуючи при проектуванні структури управління даною будівельної організації метод аналогів, роблять наступні кроки:
1. Беручи орієнтовний відсоток від вартості річного обсягу робіт, що виконується власними силами, на утримання АУП у розмірі 0,9 з урахуванням всіх накруток на зарплату, визначають загальну суму коштів, необхідних на чисту зарплату апарату.
Фонд заробітної плати АУП визначиться:де Сс.с. - Річний обсяг робіт, що виконується власними силами даної організації в грошовому вираженні.

2. Встановлюють рівні посадових окладів для всіх категорій працівників проектованої структури. У курсовому проекті, виходячи зі сформованих рівнів оплати праці в країні, можна встановити зарплату від 100 до 300 гривень на місяць. При цьому керівнику організації встановити зарплату 300 гривень на місяць, його заступникам на 10% менше, тобто по 270 гривень керівникам відділів і головним спеціалістам на 20% нижче, ніж заступникам, тобто по 216 гривень, рядовим фахівцям відділів на 20% нижче, ніж керівникам відділів тобто по 173 гривень на місяць і технічним працівникам по 100 гривень на місяць.
При такому розкладі річний фонд заробітної плати апарату для наведеної на рис. 3.3.1. структури складе 297252 гривень при зайнятості в ній 138 чоловік.
3. Визначають фонд заробітної плати, якої може асигнувати проектована будівельна організація на утримання своїх АУП.
Скористаємося вихідними даними з пункту 2.4. Порівнюють одержуваний фонд зарплати з еталонним.
У нашому прикладі/184,5: 297,252/х 100 = 62,07%. Отже, щоб пристосувати еталонну структуру до даного випадку її треба скоротити більш ніж у 1,4 рази і довести її приблизно до/138 х 62,07 /: 100 = 86 чоловік.
5. Скорочують еталонну структуру, доводячи її складу та чисельності АУП до необхідних величин. Зробити це можна за кілька спроб, аналізуючи окремі блоки еталонної структури.
У нашому прикладі проаналізуємо можливість відмовитися від заступників першого керівника та об'єднати деякі відділи. Всього треба позбутися 138 - 86 = 52 чоловік.
На рис. 2. представлена скорочена структура. При її отриманні було враховано, що не можна скоротити першого керівника, головних спеціалістів, що працюють без помічників, а також відділ головного диспетчера, де, крім головного диспетчера повинно бути ще 3 змішаних диспетчера.
У правих нижніх кутах елементів структури вказано число працівників, що працюють в цьому елементі.

Цикл 13.

№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
17. Пристрій покрівлі на 1-й ділянці. покрівельники 8 4 5 40 10 5
18. Пристрій покрівлі на 2-й ділянці. покрівельники 12 6 5 60 10 5
19. Пристрій бетонної підлоги на 1-й ділянці. бетонщики 10 5 2 20 4 2
20. Пристрій бетонної підлоги на 2-й ділянці. бетонщики 18 9 2 36 4 2
21. Остекление в осях на 1-й ділянці. склярі 8 4 1 8 2 1
22. Остекление в осях на 2-й ділянці. склярі 12 6 1 12 2 1
23. Внутрішня штукатурка на 1-й ділянці. штукатури-маляри 14 7 6 84 12 6
24. Внутрішня штукатурка на 2-й ділянці. штукатури-маляри 26 13 6 156 12 6
25. Фарбування стін на 1-й ділянці. штукатури-маляри 10 5 6 60 12 6
26. Фарбування стін на 2-й ділянці. штукатури-маляри 14 7 6 84 12 6Цикл 13.Пристрій покрівлі.

Пристрій бетон. підлог.

Остекление.
 
Внутрішня штукатурка.
 

Забарвлення стін.


Цикл 22.
№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
9. Монтаж ж.б. колон на 1-й ділянці. монтажники 14 7 4 54 6 2
10. Монтаж ж.б. колон на 2-й ділянці. монтажники 10 5 4 40 8 4
11. Монтаж мет.етажерок на 1-му уч. монтажники 12 6 4 48 8 4
12. Монтаж сталевих ферм та плит покриття на 1-й ділянці. монтажники 18 9 4 72 8 4
13. Монтаж сталевих ферм та плит покриття на 2-й ділянці. монтажники 10 5 4 40 8 4
14. Монтаж стін на 1-му уч. монтажники 18 9 4 72 8 4
15. Монтаж стін на 2-му уч. монтажники 14 7 4 54 6 2Цикл 22.

Монтаж ж.б. колон.


 Монтаж етажерок

Монтаж сталевих
ферм та плит покриття


 Монтаж стін

Цикл 23.

№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
16. Пристрій покрівлі на 1-му уч .. покрівельники 12 6 5 60 10 5
17. Пристрій покрівлі на 2-му уч .. покрівельники 8 4 5 40 10 5
18. Пристрій бетонної підлоги на 1-му уч .. бетонщики 14 7 2 28 4 2
19. Пристрій бетонної підлоги на 2-му уч .. бетонщики 18 9 2 36 4 2
20. Остекление отворів на 1-му уч .. склярі 12 6 1 12 2 1
21. Остекление отворів на 1-му уч .. склярі 8 4 1 8 2 1
22. Внутр.штукатурка на 1-му уч. штукатури-маляри 10 5 1 10 2 1
23. Внутр.штукатурка на 2-му уч. штукатури-маляри 16 8 6 96 12 6
24. Фарбування стін на 1-му уч .. штукатури-маляри 14 7 6 84 12 6
25. Фарбування стін на 2-му уч .. штукатури-маляри 10 5 6 60 12 6
27. Постачання покрівельних матеріалів. штукатури-маляри 10 10 1 10 1 ---


Цикл 23.

Постачання покрівельних матеріалів.

 Пристрій покрівлі.


Устрою-під бетонної підлоги.

 Остекление прорізів


Внутр.штукатурка


Забарвлення стін.


№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
1. Уривка котловану в осях1-12. машиністи 18 9 2 36 4 2
2. Уривка котловану в осях13-22. машиністи 10 5 2 20 4 2
3. Монтаж ф-ів в осях 1-12 монтажники 26 13 3 78 6 3
4. Монтаж ф-ів в осях 13-22 монтажники 14 7 3 42 6 3
5. Монтаж підпільних каналів в осях 1-12 монтажники 30 15 3 90 6 3
6. Монтаж підпільних каналів в осях 13-22 монтажники 18 9 3 54 6 3
7. Зворотній засипка в осях 1-12. машиністи 8 4 1 8 2 1
8. Зворотній засипка в осях 13-22. машиністи 4 2 1 4 2 1
25. Поставка кранів для монтажу фундаментів і підпільних каналів. ----- 10 10 1 10 1 ---
Цикл 31.

Цикл 31.

Уривка котловану.
Поставка кранів для монт.ф-ів.Монтаж ф-тов.Монтаж підпільних
каналів. Зворотній засипка.
Цикл 32.

№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
9. Монтаж з/б колон в осях 1-12. монтажники 14 7 4 56 8 4
10. Монтаж колон в осях 13-22. монтажники 10 5 4 40 8 4
11. Монтаж з/б балок і плит у осях1-12. монтажники 18 9 4 72 8 4
12. Монтаж з/б балок і плит в осях 13-22. монтажники 10 5 4 40 8 4
13. Монтаж стін в осях 1-12. монтажники 20 10 4 80 8 4
14. Монтаж стін в осях 13-22. монтажники 12 6 4 48 8 4
26. Постачання колон в осях 1-12 --- 8 8 1 8 1 ---
27. Постачання колон в осях 13-22. монтажники 10 10 1 10 1 ---


Цикл 32.Постачання колон.

 Монтаж колон.


Монтаж з/б
балок і плит.

 Монтаж стін.


Цикл 33.
№ п. п. Найменування робіт Найменування основного трудового ресурсу Оцінка часу робіт. Мінімалізм. інтенсив. виконан-я Сij Трудемкость aij, чол/дн. Макс.інтен-сівность вип-я робіт, Cijmax, чол. Резерв трудових р-сов, Nij.
Max. Dij днів Min. dij днів
15. Пристрій покрівлі в осях 1-12. покрівельники 12 6 5 60 10 5
16. Пристрій покрівлі в осях 13-22. покрівельники 8 4 5 40 10 5
17. Пристрій бетонної підлоги в осях 1-12. бетонщики 18 9 2 36 4 2
18. Пристрій бетонної підлоги в осях 13-22. бетонщики 10 5 2 20 4 2
19. Остекление в осях 1-12. склярі 12 6 1 12 2 1
20. Остекление в осях 13-22. склярі 8 4 1 8 2 1
21. Внутрішня штукатурка в осях 1-12. штукатури-маляри 26 13 6 156 12 6
22. Внутрішня штукатурка в осях 13-22. штукатури-маляри 14 7 6 84 12 6
23. Фарбування стін в осях 1-12. штукатури-маляри 14 7 6 84 12 6
24. Фарбування стін в осях 13-22. штукатури-маляри 10 5 6 60 12 6
28. Налагодження штукатурної станції. ----- 10 10 1 10 1
Цикл 33


 Пристрій покрівлі.


 Устрою-під бетонної підлоги


Остекление

Налагодження штукатурної станції.

Внутрішні. штукатурка стін.
 

 Забарвлення стін.


№ п.п. Коди робіт Резерв часу Зриви
1. 1301-1302 74 4
2. 1303-1304 74 6
3. 1305-1306 76 4
4. 1307-1308 74 6
5. 1309-1310 84 0
6. 1311-1312 74 2
7. 1313-1314 84 6
8. 1315-1316 74 4
9. 1317-1318 114 6
10. 1319-1320 88 4
11 2201-2202 6 4
12. 2203-2204 14 4
13. 2205-2206 6 2
14. 2207-2208 6 4
15. 2209-2210 14 4
16. 2211-2212 6 4
17. 2213-2214 6 2
18. 2301-2302 92 6
19. 2303-2304 40 6
20. 2305-2306 44 4
21. 2307-2308 40 4
22. 2309-2310 40 4
23. 2311-2312 50 4
24. 2313-2314 46 4
25. 3101-3102 0 6
26. 3103-3104 40 4
27. 3105-3106 8 2
28. 3107-3108 0 6
29. 3109-3110 24 4
30. 3111-3112 0 6
31. 3113-3114 8 2
32. 3115-3116 10 2
33. 3117-3118 8 4
34. 3201-3202 74 4
35. 3203-3204 86 6
36. 3205-3206 0 6
37. 3207-3208 8 2
38. 3209-3210 0 6     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.7 of 10 on the basis of 3989 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status