ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екзаменаційні квитки по теорії організації за другий семестр 2000 г
     

 

Теорія організації
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 1

1) Дайте поняття ділової культури.
2) Які групи людей мають бути враховані при визначенні призначення організації?
3) Організаційно-екологічна теорія зміни організації в зовнішньому середовищі.
4) Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?
5) Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
6) Методи планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 2

1) Рішення яких проблем є основою формування організаційної культури?
2) Охарактеризуйте лінійно-функціональну структуру управління організацією.
3) Що собою представляє неформальна організація?
4) Кооперування виробництва і його форми.
5) Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
6) Назвіть три чисті стратегії планування сукупного обсягу виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 3

1) Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації організацій і приведіть класифікацію, запропоновану канадським професором Г. Мінцберг.
2) В чому полягає сутність матричної організаційної структури управління?
3) Організаційний ефект. Синергія.
4) Технологічний процес і його складові елементи.
5) Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
6) Назвіть вихідні дані, які використовуються при визначенні величини виробничої потужності.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 4

1) В чому полягає сенс системного підходу до аналізу організації?
2) Що слід розуміти під господарською організацією?
3) Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
4) На які процеси підрозділяється виробничий процес у залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?
5) Види та засоби технічного контролю.
6) Планування обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати показники).
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 5

1) Поняття організації як соціальної системи.
2) Назвіть види бюрократичних і органічних структур управління організаціями.
3) У чому проявляється сутність матриці "зміни-опір" при проведенні стратегічних змін в організації?
4) Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній? Назвіть види підпорядкованих їй компаній.
5) В чому виражається організація непоточного виробництва?
6) Назвіть системи оперативного планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 6

1) У чому полягає сенс існування організації як об'єкта?
2) Назвіть напрямки, по яким в ділових організаціях встановлюються цілі.
3) Назвіть групу основних очікувань індивіда від організації.
4) Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
5) Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
6) Виробнича потужність і фактори, що визначають її
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 7

1) В чому виражається організація як посередник?
2) Перерахуйте основні види господарських організацій.
3) Що розуміється під офіційною організацією?
4) Назвіть принципи раціональної організації виробничого процесу.
5) Показники якості продукції та їх види.
6) Що розуміється під оперативним плануванням? Завдання планування. Етапи планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 8

1) Назвіть фактори впливу суспільства на організації.
2) Що розуміється під місією в широкому сенсі слова?
3) автократичний стиль проведення зміни в організації.
4) Спеціалізація виробництва та її форми.
5) Які ознаки характерні для поточного виробництва?
6) Назвіть основні принципи планування промислового виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 9

1) Назвіть підходи до розгляду організації як об'єкта управління.
2) Назвіть типи організаційних структур управління і приведіть їх відносні характеристики.
3) Опишіть модель включення людини в організаційне оточення з позиції людини?
4) Сутність поняття "віртуальні" компанії (організації).
5) Виробничий цикл і його структура.
6) Опишіть методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 10

1) Організація як суб'єкт.
2) Що розуміється під цілями організації?
3) Що розуміється з організаційною структурою фірми?
4) Виробництво на промисловому підприємстві. Основні елементи виробничого процесу.
5) Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
6) Наведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 11

1) Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
2) Наведіть класифікацію організацій за Т. Парсонсону.
3) Що розуміється під організаційним оточенням?
4) Наведіть вимоги, що пред'являються до організаційної системи управління (ГСУ).
5) В чому виражається організація непоточного виробництва?
6) Що собою представляє диспетчеризація виробництва?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 12

1) Сутність функціонування організації як управлінського об'єкта.
2) В чому полягає сутність дивізійної структури управління з продуктової спеціалізацією відділень?
3) Що собою представляє формалізація соціальних систем?
4) Назвіть основні напрямки в оргпроектірованіі систем управління.
5) Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
6) За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 13

1) Скільки і які фактори визначають формування організаційної культури?
2) Наведіть класифікацію організації за П. бло та В. Скотта.
3) Раціоналістско-адаптивний підхід до проблеми зміни організації в зовнішньому середовищі.
4) Концентрація виробництва та її форми.
5) Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
6) Види планів, зміст і їх взаємозв'язку.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 14

1) З яких елементів складається організаційна культура?
2) Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?
3) Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційної структури.
4) Виробничий процес, поняття і склад.
5) Показники якості продукції та їх види.
6) Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 15

1) Що собою представляє організаційна культура?
2) В чому схожість і відмінність корпорації від громади?
3) Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
4) Організаційна структура управління (ГСУ). Привести ключові поняття структур.
5) Які ознаки характерні для поточного виробництва?
6) Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 16

1) В чому виражається організація як посередник?
2) В чому схожість і відмінність корпорації від громади?
3) Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційної структури.
4) Організаційна структура управління (ГСУ). Привести ключові поняття структур.
5) Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
6) Назвіть вихідні дані, які використовуються при визначенні величини виробничої потужності.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 17

1) Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
2) Назвіть типи організаційних структур управління і приведіть їх відносні характеристики.
3) Організаційний ефект. Синергія.
4) Технологічний процес і його складові елементи.
5) Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
6) Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 18

1) Поняття організації як соціальної системи.
2) Які групи людей мають бути враховані при визначенні призначення організації?
3) У чому проявляється сутність матриці "зміни-опір" при проведенні стратегічних змін в організації?
4) Назвіть принципи раціональної організації виробничого процесу.
5) Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
6) Що розуміється під оперативним плануванням? Завдання планування. Етапи планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 19

1) Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації організацій і приведіть класифікацію, запропоновану канадським професором Г. Мінцберг.
2) Наведіть класифікацію організацій за Т. Парсонсону.
3) Назвіть групу основних очікувань індивіда від організації.
4) Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
5) Виробничий цикл і його структура.
6) Назвіть три чисті стратегії планування сукупного обсягу виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 20

1) З яких елементів складається організаційна культура?
2) В чому полягає сутність матричної організаційної структури управління?
3) Що розуміється під організаційним оточенням?
4) Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?
5) Види та засоби технічного контролю.
6) За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 21

1) Назвіть фактори впливу суспільства на організації.
2) Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?
3) Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
4) Назвіть основні напрямки в оргпроектірованіі систем управління.
5) Види та засоби технічного контролю.
6) Назвіть основні принципи планування промислового виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 22

1) В чому полягає сенс системного підходу до аналізу організації?
2) Охарактеризуйте лінійно-функціональну структуру управління організацією.
3) автократичний стиль проведення зміни в організації.
4) Спеціалізація виробництва та її форми.
5) Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
6) Опишіть методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 23

1) Рішення яких проблем є основою формування організаційної культури?
2) Що розуміється під місією в широкому сенсі слова?
3) Що розуміється з організаційною структурою фірми?
4) Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній? Назвіть види підпорядкованих їй компаній.
5) Які ознаки характерні для поточного виробництва?
6) Планування обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати показники).
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 24

1) Що собою представляє організаційна культура?
2) В чому полягає сутність дивізійної структури управління з продуктової спеціалізацією відділень?
3) Що собою представляє неформальна організація?
4) Наведіть вимоги, що пред'являються до організаційної системи управління (ГСУ).
5) В чому виражається організація непоточного виробництва?
6) Методи планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 25

1) Сутність функціонування організації як управлінського об'єкта.
2) Що розуміється під цілями організації?
3) Що розуміється під офіційною організацією?
4) Концентрація виробництва та її форми.
5) Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
6) Назвіть системи оперативного планування.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 26

1) У чому полягає сенс існування організації як об'єкта?
2) Назвіть види бюрократичних і органічних структур управління організаціями.
3) Раціоналістско-адаптивний підхід до проблеми зміни організації в зовнішньому середовищі.
4) Кооперування виробництва і його форми.
5) Показники якості продукції та їх види.
6) Наведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 27

1) Назвіть підходи до розгляду організації як об'єкта управління.
2) Назвіть напрямки, по яким в ділових організаціях встановлюються цілі.
3) Що собою представляє формалізація соціальних систем?
4) Виробництво на промисловому підприємстві. Основні елементи виробничого процесу.
5) Виробничий цикл і його структура.
6) Що собою представляє диспетчеризація виробництва?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 28

1) Скільки і які фактори визначають формування організаційної культури?
2) Що слід розуміти під господарською організацією?
3) Опишіть модель включення людини в організаційне оточення з позиції людини?
4) Виробничий процес, поняття і склад.
5) Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
6) Види планів, зміст і їх взаємозв'язку.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 29

1) Дайте поняття ділової культури.
2) Наведіть класифікацію організації за П. бло та В. Скотта.
3) Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
4) Сутність поняття "віртуальні" компанії (організації).
5) Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
6) Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 30

1) Організація як суб'єкт.
2) Перерахуйте основні види господарських організацій.
3) Організаційно-екологічна теорія зміни організації в зовнішньому середовищі.
4) На які процеси підрозділяється виробничий процес у залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?
5) Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
6) Виробнича потужність і фактори, що визначають її
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 31

1) Поняття організації як соціальної системи.
2) Назвіть напрямки, по яким в ділових організаціях встановлюються цілі.
3) Що розуміється під організаційним оточенням?
4) Наведіть вимоги, що пред'являються до організаційної системи управління (ГСУ).
5) Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
6) Назвіть три чисті стратегії планування сукупного обсягу виробництва.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 32

1) Що собою представляє організаційна культура?
2) Наведіть класифікацію організацій за Т. Парсонсону.
3) Що собою представляє неформальна організація?
4) Сутність поняття "віртуальні" компанії (організації).
5) Які ознаки характерні для поточного виробництва?
6) Назвіть вихідні дані, які використовуються при визначенні величини виробничої потужності.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 33

1) Назвіть фактори впливу суспільства на організації.
2) Наведіть класифікацію організації за П. бло та В. Скотта.
3) Що розуміється під офіційною організацією?
4) Виробничий процес, поняття і склад.
5) Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
6) За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 34

1) Сутність функціонування організації як управлінського об'єкта.
2) В чому полягає сутність матричної організаційної структури управління?
3) Опишіть модель включення людини в організаційне оточення з позиції людини?
4) Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній? Назвіть види підпорядкованих їй компаній.
5) Показники якості продукції та їх види.
6) Опишіть методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 35

1) В чому виражається організація як посередник?
2) Назвіть типи організаційних структур управління і приведіть їх відносні характеристики.
3) Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
4) Назвіть принципи раціональної організації виробничого процесу.
5) Види та засоби технічного контролю.
6) Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
7)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 1

Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації організацій і приведіть класифікацію, запропоновану канадським професором Г. Мінцберг.
Що розуміється під місією в широкому сенсі слова?
Раціоналістско-адаптивний підхід до проблеми зміни організації в зовнішньому середовищі.
На які процеси підрозділяється виробничий процес у залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?
Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
Що собою представляє диспетчеризація виробництва?
Назвіть основні фактори, що впливають на заробітну плату.
Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 2

Поняття організації як соціальної системи.
Що розуміється під цілями організації?
Що розуміється під організаційним оточенням?
Організаційна структура управління (ГСУ). Привести ключові поняття структур.
Виробничий цикл і його структура.
Виробнича потужність і фактори, що визначають її
Наведіть класифікацію факторів підвищення продуктивності праці.
Спочатку допустиме рішення методом апроксимації Фогеля (навести опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 3

Назвіть підходи до розгляду організації як об'єкта управління.
Наведіть класифікацію організацій за Т. Парсонсону.
Структури організації.
Назвіть основні напрямки в оргпроектірованіі систем управління.
Показники якості продукції та їх види.
Що розуміється під оперативним плануванням? Завдання планування. Етапи планування.
Назвіть основні підрозділи плану з праці та заробітної плати.
З якою метою використовуються методи лінійного програмування?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 4

Скільки і які фактори визначають формування організаційної культури?
У чому подібність і відмінність корпорації від громади?
Назвіть групу основних очікувань індивіда від організації.
Кооперування виробництва і його форми.
Які ознаки характерні для поточного виробництва?
Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
Порядок планування фонду заробітної плати ІТП, службовців та інших категорій працівників.
Що являють собою графіки Генрі Л. Гантта і для якої мети вони використовуються?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 5

Організація як суб'єкт.
Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?
Організаційний ефект. Синергія.
Концентрація виробництва та її форми.
Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
Наведіть формулу визначення чисельності виробничих робітників з відрядної оплати праці на нормованих роботах.
Назвіть основні методи прогнозування.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 6

Рішення яких проблем є основою формування організаційної культури?
Назвіть напрямки, по яким в ділових організаціях встановлюються цілі.
Що собою представляє формалізація соціальних систем?
Виробництво на промисловому підприємстві. Основні елементи виробничого процесу.
Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
Назвіть вихідні дані, які використовуються при визначенні величини виробничої потужності.
Методи оцінки роботи і їх коротка характеристика.
З якою метою використовуються методи мережевого планування?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 7

У чому виражається організація як посередник?
Назвіть види бюрократичних і органічних структур управління організаціями.
Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
Наведіть вимоги, що пред'являються до організаційної системи управління (ГСУ).
Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
Наведіть основні види доплат і надбавок.
Загальний метод розподілу ресурсів між конкуруючими видами діяльності (дати у загальному вигляді).

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 8

Що собою представляє організаційна культура?
Охарактеризуйте лінійно-функціональну структуру управління організацією.
Автократичний стиль проведення зміни в організації.
Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній? Назвіть види підпорядкованих їй компаній.
Види і засоби технічного контролю.
Види планів, зміст і їх взаємозв'язку.
У чому полягають особливі умови оплати праці?
Опишіть процес побудови моделей.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 9

Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
У чому полягає сутність матричної організаційної структури управління?
Що собою представляє неформальна організація?
Виробничий процес, поняття і склад.
Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
Наведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
Назвіть форми і системи заробітної плати.
У який спосіб здійснюється отримання інформації для прогнозування?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 10

У чому полягає сенс системного підходу до аналізу організації?
Що слід розуміти під господарською організацією?
Що розуміється під офіційною організацією?
Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
У чому виражається організація непоточного виробництва?
Планування обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати показники).
Дайте визначення поняття "виробничі робітники" і методику визначення їх чисельності.
Джерела отримання інформації.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 11

Сутність функціонування організації як управлінського об'єкта.
Які групи людей мають бути враховані при визначенні призначення організації?
Опишіть модель включення людини в організаційне оточення з позиції людини?
Сутність поняття "віртуальні" компанії (організації).
Виробничий цикл і його структура.
Методи планування.
Перерахуйте вихідні дані, які використовуються при плануванні фонду заробітної плати з використанням погодинного методу розрахунку.
З якою метою використовуються методи лінійного програмування?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 12

Назвіть фактори впливу суспільства на організації.
Наведіть класифікацію організації за П. бло та В. Скотта.
Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційної структури.
Назвіть принципи раціональної організації виробничого процесу.
Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
Назвіть основні принципи планування промислового виробництва.
Сутність фінансових пільг.
Назвіть основні методи прогнозування.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 13

Дайте поняття ділової культури.
Перерахуйте основні види господарських організацій.
Що розуміється з організаційною структурою фірми?
Спеціалізація виробництва та її форми.
У чому виражається організація непоточного виробництва?
Опишіть методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
Заробітна плата, платня, винагорода. Дати поняття і відмінності.
Спочатку допустиме рішення методом апроксимації Фогеля (навести опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 14

З яких елементів складається організаційна культура?
Назвіть типи організаційних структур управління і приведіть їх відносні характеристики.
Організаційно-екологічна теорія зміни організації в зовнішньому середовищі.
Технологічний процес і його складові елементи.
Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
Назвіть системи оперативного планування.
Назвіть фактори, що впливають на визначення загального рівня оплати праці.
Що являють собою графіки Генрі Л. Гантта і для якої мети вони використовуються?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 15

У чому полягає сенс існування організації як об'єкта?
У чому полягає сутність дивізійної структури управління з продуктової спеціалізацією відділень?
У чому проявляється сутність матриці "зміни-опір" при проведенні стратегічних змін в організації?
Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?
Види і засоби технічного контролю.
Назвіть три чисті стратегії планування сукупного обсягу виробництва.
Критерії встановлення заробітної плати.
Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 16

Що собою представляє організаційна культура?
Що розуміється під цілями організації?
Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
Наведіть основні види доплат і надбавок.
Загальний метод розподілу ресурсів між конкуруючими видами діяльності (дати у загальному вигляді).

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 17

Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
Що слід розуміти під господарською організацією?
Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
Концентрація виробництва та її форми.
Що собою представляє доробок? Назвіть його види.
Наведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
Перерахуйте вихідні дані, які використовуються при плануванні фонду заробітної плати з використанням погодинного методу розрахунку.
У який спосіб здійснюється отримання інформації для прогнозування?

Зав. кафедрой
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 18

У чому полягає сенс системного підходу до аналізу організації?
Наведіть класифікацію організації за П. бло та В. Скотта.
Організаційний ефект. Синергія.
Кооперування виробництва і його форми.
Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
Дайте визначення поняття "виробничі робітники" і методику визначення їх чисельності.
З якою метою використовуються методи мережевого планування?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 19

Дайте поняття ділової культури.
Які групи людей мають бути враховані при визначенні призначення організації?
Автократичний стиль проведення зміни в організації.
Назвіть основні напрямки в оргпроектірованіі систем управління.
Які ознаки характерні для поточного виробництва?
За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
У чому полягають особливі умови оплати праці?
Джерела отримання інформації.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 20

У чому полягає сенс існування організації як об'єкта?
У чому подібність і відмінність корпорації від громади?
Що розуміється під організаційним оточенням?
Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній? Назвіть види підпорядкованих їй компаній.
Показники якості продукції та їх види.
Що собою представляє диспетчеризація виробництва?
Наведіть класифікацію факторів підвищення продуктивності праці.
Опишіть процес побудови моделей.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 21

Скільки і які фактори визначають формування організаційної культури?
Назвіть типи організаційних структур управління і приведіть їх відносні характеристики.
Що розуміється під офіційною організацією?
Виробництво на промисловому підприємстві. Основні елементи виробничого процесу.
Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
Види планів, зміст і їх взаємозв'язку.
Назвіть форми і системи заробітної плати.
Назвіть основні методи прогнозування.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Білет № 22

Поняття організації як соціальної системи.
Наведіть класифікацію організацій за Т. Парсонсону.
Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
Виробничий процес, поняття і сос
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.9 of 10 on the basis of 3971 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status