ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Квитки по предмету Організація торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами
     

 

Теорія організації
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Дайте визначення поняття терміну «інноваційний менеджмент».
2. Що таке інновація і як визначити її ефективність?
3. Що таке новація і як вона співвідноситься з інновацією?
4. Що таке ефективність і як її можна виразити кількісно?
5. Що таке результативність і як вона визначається?
6. Що таке науково-технічний прогрес?
7. Що таке цикли Н.Д. Кондратьєва?
8. Що таке науково-технічна революція?
9. Що таке технологічний розрив?
10. Що таке життєвий цикл нововведення?
11. Що таке життєвий цикл товару?
12. Визначте взаємовідношення макроекономічних і мікроекономічних нововведень.
13. Назвіть етапи створення нововведення.
14. Що таке фундаментальні наукові дослідження?
15. Що таке прикладні наукові дослідження?
16. Назвіть область діяльності проектних інститутів.
17. Як здійснюється фінансування фундаментальних досліджень?
18. Що таке ріскоінвестіціі?
19. Що таке венчурна фірма?
20. Назвіть типові етапи ДКР.
21. Що таке аванпроект?
22. Що таке ескізний проект?
23. Що таке технічний проект?
24. Що таке робочий проект?
25. Що таке структура управління?
26. У чому суть лінійно-функціональної організації управління?
27. Де доцільне застосування дивізіональної структури управління?
28. У чому суть дивізіональної структури управління?
29. У чому суть структур управління органічного типу?
30. Назвіть форми державної підтримки наукової діяльності.
31. Що таке «ноу-хау»?
32. Що таке консорціум?
33. Назвіть характерні риси інновацій, заснованих на нових знаннях.
34. На що спрямовані організаційні інновації на підприємстві?
35. Соціальні інновації і для чого вони потрібні?
36. Що таке інноваційний процес?
37. Що таке життєвий цикл інновації?
38. Інвестиції та їх суть.
39. Дайте визначення поняття терміну «капітал».
40. Назвіть основні джерела інвестицій.
41. Що мається на увазі під поняттям «власні фінансові засоби»?
42. Що входить в поняття «залучені кошти»?
43. Сутність поняття «інвестор».
44. Інвестиційні банки і в чому зміст їхнього існування?
45. Реальні інвестиції та їх суть.
46. Фінансові інвестиції та їх відмінність від реальних інвестицій.
47. Поясніть суть етапу формування інвестиційного задуму (ідеї).
48. Об'єкт інвестицій і механізм його вибору.
49. Який документ наказує підприємствам подавати в державні органи бізнес-плани?
50. Бізнес-план. Його структура і призначення.
51. Перерахуйте завдання бізнес-плану.
52. Мережевий графік і для чого він потрібен?
53. Що таке «критичний шлях» в мережевому графіку?
54. Що таке «інноваційний лаг»?
55. Бюджетний ефект і від яких факторів він залежить?
56. Що таке дисконтування і з якою метою воно здійснюється?
57. Що таке термін окупності і як він визначається?
58. Бізнес-план і розрахунок економічної ефективності впровадження нововведень.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.3 of 10 on the basis of 3620 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status