ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпори
     

 

Теорія держави і права

Вопр20 Форми здійснюва. Ф-цій.
Правотворча або зак-ва (розробка й прийняття на)
Правозастосовна або розпорядчі. Реалізаціяправових приписів органами виконає. Влада івирішення різних питань управлінського хар-ра.
Судова - діяль-ть судів по захисту прав, свобод, ізаконних інтересів гр-н щодо вирішення правовихспорів і притягнення винних до відповідальності.
Контрольна наглядова-діяль-ть гос. органів зконтролю за дотриманням зак-ва в різних сферах і провідна роль тут належить прокуратурі.

Вопр21 Механізм гос-ва і його структура.
1.Механізм гос-ва-це система органів гос-ва за допомогою яких здійснюється гос. влада і виконуються ф-ції гос-ва.В механізм гос-ва входять гос апарат. Держ. апарат це та частина механізму гос-ва представл. Собоюсукупність гос. органів наділених владнимиповноваженнями, для реалізації гос. влади. Державні підприємствата установи. Вони не мають владно. Повноваженнями. Авиконують общесоц. Ф-ції в сфері ек-ки, науки, культури.
Держ. службовці-особи які працюють у держ. органах за плату.
Вони діляться на тих хто наділений владними. Повноваженнями
(должн. Особи) і тих хто не наділений. За характером праці гос. службовці поділяються на фахівців, керівників та техніч. виконавців.

Вопр25 поняття і ознаки правового гос-ва.
Правове гос-во - всеохоплююча організаціяобщ-ва, заснована на верховенстві закону виражає і закріплює волю цього общ-ва. Правове гос-во наверховенство закону і принцип поділу влади назак-ву, Адмін. І судову. Правове гос-воприпускає. -неухильне виконання і дотримання всіма гр-ми,посадовими особами органами гос-ва та організаціямизаконів гос-ва. Правове гос-во передбачає - взаємнуотв-ть гр-на і гос-ва в рамках дійств. Зак-ва. Правове гос-возабезпечує реалізацію прав і свобод гр-на.
Правове гос-во гарантує - безперешкодну діяль-ть різних політичних організацій, об'єднань, непорушують КРФ, ідеологічне розмаїття, викл.
Панування будь-якої ідеології.

Вопр28 принципи права.
Принципи права-це осн. Ідеї керує. Положеннявиражають сутність права і напрямок його розвитку.
Принципи права поділяються на загальні, галузеві, міжгалузеві.
1.Прінціп демократії - проявляється в участі гр-н заг.
Організацій депутатів формувань правової політикид-ви і досконалості не зак-ва.
2.ПРИНЦИПИ законів передбачає що правосуддя покримінальних, цивільних, адміністративних справ можездійснювати тільки суд.
3.Равенство гр-н перед законом. Всі р-ні мають рівнізагальногромадянські права і свободи та є однаковою міроювідповідають перед законом.
4.Гуманізм-регулир. Заг. Відносин на основі поваги гідності особистостей створення сприятливих умовдля його вільного розвитку.
5.Справедлівость-рівні вимоги дотримання правовихнорм, до всіх учасників правовідносин і сразмерностьюрид. отв-ти допущу. праву порушення.
6.Взаімная відповідальність гос. особистості. Порушеннякожною стороною кожній своїй обяаності несе відповідальність.
Держ-во несе відповідальність в особі гос. органів.

Вопр29Понятіе і класифікація соц. норм.
Соц. норми-правило поведінки людей в общ-ве.
Соц. норми діляться на
1.Норма права 2.Норма моралі або моральності.
3.корпоратівние норми.
4.обичаі 5.релігіозние норми. 6.естетіческіе норми.
Норми права - правило поведінки загальнообов'язкового хар-ра встановлені або санкції. Держ-вом і горантір. його примусовою силою.
Мораль (норми)-правило поведінки, заснований нанадання чол-ка про добро, зло, честі.
Корпоративні норми (норми заг. Організації.)є встановлені правила поведінки, що містятьсяв статутах положеннях, рішеннях, заг. Організаційдля досягнення цілей їх функціонування.
Звичай-це історичне склалося правилоповедінки увійшло в звичку людей в результатібагаторазового застосування протягом тривалого часу.
Релігійні норми-правило поведінки, регулир світ.
Відносини між віруючими.
Естетичні норми - це правило поведінки заснованена надання людини про красу.

Вопр32 Способи викладу правових нормв статтях нпрактов.
Співвідношення норми права та статті нарм. Правового акта.
1.прямой-всі ел-ти норми праваізлогаются в одній статті нп а.
2.Ссилочний коли робиться посиланням на іншу статтю цього на.
3.бланкетний-посилання робиться на інший.
Співвідношення норми права та статті нарм. Прав. Акта.
1.Норма права міститься в статті нп а
2.в одній статті міститься кілька норм права.
3.Одна норма права міститься в декількох статтях.


Вопр.23.Понятія і ознаки гос. органів.
Гос.орган-це структурно обособленнсе ланка, щодо відповідності -але самостійна частина гос. апарату. ВОНА:
-Осущес-т від імені д-ви його завдання та ф-ції
-Чи має визна-у компетенцію
-Має владними повноваженнями
-Хар-ться визна-ної структурою
-Має территор-ний масштаб діяльності
-Звертається в порядку, встановленому законом
-Встановлює правові зв'язку особового складу.

Вопр.33.Понятія і класифікація ип.
И.П-це способи закріплення і вираження нп.
1.Правовой звичай - правовим звичаєм стає яквін офіційно схвалений д-вою.
-правовий звичай - це звичай який забезпечуєтьсяі застосування якого гарантується санкцією.
Гос-во визнає такі звичаї, які не суперечатькос-ої політиці і моральним нормам.
1.обичай ділового обороту в громадян-му праві.
2.правовой пріцідент - це рішення в судових або ад -міністратівних органах по конкретній справі, якомузгодом приймається за оьщеобязательную нормупри вирішенні всіх анологічних справ.
3.норматівний договір - угода сторін які з -тримають юр.норми.
4.международний договір.
5.коллектівний договір в трудовому праві.
6.н п а - це письмовий документ установленої формиі містить н п.
ОЗНАКИ:
1.н п а. Містить нп.
2.он видається компетентним органом гос-ва в особливому по --рядку.
3.носіт гос-но владний характер.
4.н п а. Має юр. силою,. тобто він породжує юр. послід --наслідком.
5.н п а. Носить Распростри-ний хар-р, він поширюєтьсяна всіх осіб потрапляють в сферу його діяльності.
6.н п а. Документально оформляється.
7.обеспечівается примусовою силою гос-ва.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7 of 10 on the basis of 992 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status