ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Звіт з лабораторної роботи з курсу «Проектування інформаційно-обчислювальних комплексів »
     

 

Схемотехника

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

кафедра 301

Звіт з лабораторної роботи № 1 з курсу «Проектування інформаційно - обчислювальних комплексів»

Виконали студенти групи 351

Хорік С. А.

Ярушевскій М. Е.

Перевірив ст. викладач кафедри

301

Джулгаков В.Г.

Харьков'2000

Розподіл ресурсів пам'яті

R0 , R1 - адреси вихідного і результуючого числа відповідно.

Початкове число двухбайтное. Регістри R2 і R3 зберігають старший і молодшийбайти вихідного числа. F0 (psw.5) вільний біт, будемо використовувати длязберігання знака S.

Лічильник зрушень j. Для нього використовуємо регістр R4. Цього ж регістрвикористовуємо для зміщеного порядку і і справжнього порядку Р.

Оскільки мантиса результату формується шляхом зрушення вихідного числавліво, то регістри R2, R3 використовуємо для розміщення мантиси результатів.

Лабораторна робота № 1а

Перетворення цілого числа в речовий

Перетворення цілого числа в речовий реалізується за формулою:

.

Структурна схема перетворення має такий вигляд:

.

Алгоритм реалізації кожного блоку окремо: блок 1 блок 2

блок 3 блок 4

.

Програмна реалізація даного перетворення. a1 equ -100 init_sp equ 40h dseg org 30h x: ds 2 y: ds 3 cseg org 0000h mov sp, # (init_sp-1) mov x, # low (a1) mov x +1, # high (a1)

mov r0, # x mov r1, # y call bb nop

org 100h bb: mov a, @ r0 mov r2, a inc r0 mov a, @ r0 mov r3, a

;----------- orl a, r2 jnz mb mov r4, # 0 jmp out_bb

;--------- mb: mov a, r3 jnb acc.7, m1 xrl a, # 01111111b mov r3, a mov a, r2 cpl a add a, # 1 mov r2, a jnc m1 inc r3 m1: mov a, r3 mov c, acc.7 mov f0, c

;-------------- mov r4, # 0; j = 0 m3: clr c mov a, r2 rlc a mov r2, a mov a, r3 rlc a mov r3, a inc r4 jnb acc.7, m3 clr c mov a, # 15 subb a, r4 add a, # 127 mov r4, a

mov c, psw.5 rrc a mov r4, a mov a, r3 mov acc.7, c mov r3, a mov a, r2 out_bb: mov @ r1, a inc r1 mov a, r3 mov @ r1, a inc r1 mov a, r4 mov @ r1, a ret

Лабораторна робота № 1б

Перетворення дійсного числа в ціле.

Структурна схема даного перетворення виглядає наступним чином:

.

Програмна реалізація перетворення:

init_sp equ 40h dseg org 20h x: ds 3 org 28h y: ds 2 cseg org 0000h mov sp, # (init_sp-1) mov x, # 00h mov x +1, # 0c8h mov x +2, # 042h

mov r0, # x mov r1, # y call bb nop

org 100h bb: mov a, @ r0 mov r2, a inc r0 mov a, @ r0 mov r3, a inc r0 mov a, @ r0 mov r4, a

clr c mov a, r4 rlc a mov f0, c mov r4, a mov a, r3 mov c, acc.7 setb acc.7 mov r3, a mov a, r4 mov acc.0, c mov r4, a jz exit clr c

mov a, r4 subb a , # 127 jc exit mov a, # 143 subb a, r4 jc exit mov a, r4 subb a, # 127 mov r4, a mov a, # 15 subb a, r4 mov r4, a

m1 : clr c mov a, r3 rrc a mov r3, a mov a, r2 rrc a mov r2, a djnz r4, m1

jnb f0, m10 ret mov a, r2 cpl a addc a, # 1 mov r2, a mov a, r3 cpl a addc a, # 0 mov r3, a mov a, r2 mov @ r1, a inc r1 mov a, r3 mov @ r1, a exit:

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.7 of 10 on the basis of 2519 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status