ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Вимірювання втрат у дроссе
     

 

Схемотехника

Московський Енергетичний Інститут

(технічний університет)кафедра ЕІ

Курсова робота

По темі: "Вимірювання втрат у дроселі."

Група: ТФ-13-98

Студент : Поярков М.Ю.

Науковий керівник: Комаров О.В.

Москва 2002р.

Зміст:

1. Технічне заданіе____________________________________________3
2. Введення і мета работи__________________________________________3
3. Аналіз технічного заданія_____________________________________4
4. Реалізація технічного завдання. Розробка структурноїсхеми ___________________________________________________________7
5. Аналіз елементів структурної схеми. Розрахунок вузлів схеми

Вимірювання потужності втрат _____________________________________9

5.1 Блок управління драйвером________________________________9

5.2 Управління ключами за допомогою драйвера___________________10

5.2.1 Ключі ___________________________________________12

5.3 Вимірювальна схема _____________________________________14

5.3.1 Фільтрація сигналу _______________________________14
6. Висновки _______________________________________________________14
7. Література ____________________________________________________15
8. Додаток ___________________________________________________16

1.Технічне завдання.

Розробити пристрій може вимірювати втрати в дроселі, при наступнихпараметрах електричного кола: частота роботи пристрою f = (10 (100) кГц, середнє значення струму
I0 = (1 (20) А,, індуктивності котушки дроселя.

необхідно забезпечити роботу схеми (см Рис1) в імпульсному режимі, тобтострум і напруга повинні змінюватися як показано на рис2.

2. Введення і мета роботи.

В даний час існує кілька методів оцінки втрат вдроселі, при чому, більшість з них можуть тільки якісно оцінитивтрати в дроселі. Для реалізації кількісної оцінки втрат булонеобхідна велика кількість елементів, кілька джерел живлення.

Метою даної роботи є розробка алгоритму та схеми вимірювання,що дозволяє використовувати меншу кількість елементів і кількісно оцінитиелектричні втрати, що виникають у дроселі при наявності в ньому активногоопору. Завдяки появі нової технічної бази це сталоможливим.

3. Аналіз технічного завдання.

Для вирішення даного завдання необхідно розглянути кілька випадків,які характеризують процеси, що протікають в дроселі.

На початку, розглянемо ідеальний випадок, коли в дроселі відсутнійактивна частина опору. (см рис 3)

LL

EE

У цьому випадку середнє значення струму
, Де - мінімальне значення струму;

- максимальне значення струму;
 ;;
 ;;

Таким чином, при заданих значення (i і L, ми можемо, змінюючинапруга змінювати тим самим частоту роботи схеми.

Тепер розглянемо той самий випадок за допомогою гармонійного аналізу.
Функцію напруги E (t) (см рис2) можна представити у вигляді ряду Фур'є.


Функцію струму I (t) (cм Рис3) також можна представити аналогічним способом.

Тобто:
 ,
,
;
 =


Після проходження сигналів I (t), E (t) через підсилювач, дані функціїприймуть наступний вигляд:

Потужність втрат у дроселі визначається такою формулою:

;

(P - це потужність, яка буде на виході помножувача без сигналу найого вході, тобто це похибка нуля.

При E = 24 B, L = 10-4 Гн, fт1 = 107 МГц, fт2 = 106 МГц,;
Для n = 1

Тепер розглянемо випадок, коли дросель не ідеальний, тобто в дроселіприсутня активна частина опору.

Тоді,

, де

Запишемо цю функцію через ряд
Фур'є, тоді для 0

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9 of 10 on the basis of 1835 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status