ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Виготовлення технологічного процесу виготовлення лампи розжарювання загального призначення типу В 220 -25
     

 

Схемотехника

Мордовський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Н.П. Огарьово

Факультет світлотехнічний
Кафедра економіки та управління на підприємстві

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсового проекту

на тему: розробка технологічного процесу виготовлення ламп розжарювання

загального призначення типу В 220 -25

з дисципліни: ТПіМ

від курсового проекту:

Д.С. Юрін

спеціальність: 060800 ЕіУП

позначення курсового проекту: КП - 02069964 - 060800 - 19 -03

керівник проекту:

Є.Г. Алексєєв

проект защіщен_____________________
Оценка_____________

Саранськ 2003

Мордовський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Н.П. Огарьово

Світлотехнічна ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Студент: Д.С. Юрін, група 307
1. Тема: розробка технологічного процесу виготовлення ламп розжарювання

загального призначення типу В 220 -25
2. Термін подання проекту до захисту :________________________ 22.12.03
3. Вихідні дані для проектування:

1) електричні параметри: Uл = 220 В, Pл = 25 Вт, Jл = 0,11 А

2) світлові параметри: Фл = 220 Лм, НЛ = 8,8 Лм/Вт

3) термін служби:? = 1000 год

4) габаритні розміри: l = 105 мм, d = 61 мм, dг = 36 мм

5) тип тіла напруження: спіраль, механізований монтаж

6) тип колби: кульова, виготовлена на автоматі

7) наповнення: вакуум

8) ніжка Гребешкова

9) введення платінітовий, триланкового

10) скло СЛ 96-1; а = 0,1 см? Т = 110 0С? = 2,5 г/см3

С = 0,15 кал * г-1 * К-1? = 0,0019 кал * з-1 * К-
1 * см-1

11) параметри режиму відпалу колби: TВ = 520 0С ТН = 410 0С h = 0,3 см

12) параметри режиму заварки: То = 25 0С Тcт = 900 0С ТСТ `= 1000 0С

Т = 1000 0С

13) цоколь Е27 - 1

14) мастика: ідітоловая < p> 15) маркування автоматизована, після заварки срібною мастикою на колбі
4. Зміст курсового проекту:

4.1 Конструкція лампи

4.2 Розрахункова частина

4.3 Технологічна частина

Керівник проекту:

Є.Г. Алексєєв
Завдання прийняв до виконання

Зміст

Введення 5

1. Конструкторська частина 6

2. Розрахункова частина 8

2.1 Розрахунок часу відпалу 8

2.2 Розрахунок часу заварки лампи 10

3. Технологічна частина 13

3.1 Схема технологічного процесу 13

3.2 Виготовлення вводів 14

3.3 Виготовлення гачків 17

3.4 Виготовлення тарілок 19

3.5 Виготовлення дротів 20

3.6 Виготовлення ніжки 22

3.7 Виготовлення тіла розжарювання 27

3.8 Монтаж тіла розжарювання 31

3.9 Виготовлення колби 33

3.10 Заварка 34

3.11 Приготування маркувальної мастики 35

3.12 Маркування 36

3.13 Відкачка 37

3.14 Промивка 38

3.15 Отпайка 39

3.16 Виготовлення цоколя 40

3.17 Приготування цоколевочной мастики 43

3.18 Цоколеваніе 44

3.19 приварювання вводів 45

3.20 Випалення 46

3.21 Контроль та випробування 48

3.22 Технологічна витримка та упаковка 49

Висновок 51

Список використаних джерел 52

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить: 52 сторінки, 8 малюнків, 1 таблицю, 9використаних джерел

Ключові слова: уведення, дроти, заварка, гачки, колба, лампа розжарювання,маркування, мастика, відкачування, отпайка, тарілка, тіло напруження, цоколь

Об'єкт розробки: лампа розжарювання У 220-25

Мета розробки: розробка технологічного процесу виготовлення лампи розжарювання загального призначення В 220 -25

Методи проведення роботи: вивчення і аналіз навчальної літератури, розрахунково-графічний

Отримані результати: розроблено технологічний процес виготовленнялампи розжарювання загального призначення В 220 - 25, отримані необхідні данідля проведення заварки лампи і відпалу колби

Ступінь впровадження: широкого застосування

Рекомендації з впровадження: використання лампи в декоративних цілях

Економічна ефективність роботи: підвищення якості знань з данійтемі

Область застосування: світлотехнічна промисловість

Введення.

Люди давно дізналися, що при сильному нагріванні предмет випромінює світло.
Цей принцип ліг в основу роботи лампи розжарювання. Електричний струм,проходячи через тонку нитку зробив життя людини набагато світліше.

Лампа розжарювання - найбільш поширений у побуті, на даний моментчасу, джерело світла. Вона відрізняється дуже низькою ціною, прийнятноюякістю передачі кольору і простотою установки.

Зараз в побут стали впроваджуватися сучасні компактні люмінесцентнілампи, які мають кращі світлотехнічними характеристиками іспоживають набагато менше енергії, ніж лампи розжарювання. Однак ці лампиволодіють одним істотним недоліком - великою ціною. Тому вони неотримали поки що такого широкого розповсюдження.

В цьому курсовому проекті дано опис пристрою і технологічногопроцесу виготовлення лампи розжарювання загального призначення В 220 -25. Даналампа широко використовується в побуті для місцевого освітлення.

У першій частині курсового проекту розміщено короткий опис пристроюлампи розжарювання. У другій частині наведені розрахунки основних операційвиробництва лампи: розрахунок часу відпалу колби і розрахунок часу заваркилампи. Третя частина присвячена технологічного процесу виготовлення,складання та випробування лампи.

1. Конструкторська частина

Залежно від призначень і вимог, висунутих до окремихтипами ламп розжарювання їх конструкція може змінюватися. Однак основні вузливсіх типів ЛН залишаються загальними.

1 - нижній припой; 2 - цоколь; 3 - откачная трубка (Штенгель); 4 - платінітовий впай; 5 - електрод;

6 - внутрішнє ланка електрода (введення); 7 - колба; 8 - вольфрамова спіраль; 9 - утримувач спіралі;
10 - лінза; 11 - штабики; 12 - лопатка ніжки; 13 - откачное отвір; 14 - тарілка; 15 - бічний припой;

16 - конус тарілки; 17 - відпав ( «носик»); 18 - контактна пластина.

Рис. 1.1 Лампа розжарювання загального призначення В 220 -25

Розглянемо основні елементи лампи розжарювання:

Колба - є одним з важливих елементів лампи, тому що захищаєтіло сяють від шкідливого впливу повітря та навколишнього середовища. Так само відвластивостей скла колби залежать оптичні характеристики лампи.

Тіло напруження - є джерелом світлового випромінювання. Найчастішетілом розжарювання величин шляхом дріт. Вольфрам має великийопором і великою температурою плавлення. Через це його можнанагрівати до високих температур (близько 2800 - 3000 К), що забезпечуєбільш високу світлову віддачу в порівнянні з іншими металами.

Введення - призначений для підведення струму від зовнішнього джерела живлення дотілу напруження. Введення повинен бути вакуум-щільним у всьому діапазоні температурпри роботі джерела світла, мати достатню механічну міцність.

Цоколь - призначений для фіксації зовнішніх висновків лампи, створеннянеобхідного контакту з патроном освітлення, і фіксації самої лампи всвітильнику. Для ламп розжарювання загального призначення В 220-25 використовуютьрізьбові цоколі типу Е27 -1.

Термін служби лампи, а також світлові характеристики залежать від умовексплуатації. При зміні напруги в мережі відбувається зменшення термінуслужби лампи і зміна світлового потоку. Також великий вплив на термінслужби надають різні механічні впливи, температура навколишньогосередовища і вологість повітря. Для досягнення найбільш довгого терміну службинеобхідно стежити за часом роботи лампи, тому що при тривалійроботі нитка напруження під дією високої температури нагріву поступововипаровується, зменшуючись в діаметрі, внаслідок чого лампа може перегоріти.
Чим вище температура нагрівання нитки, тим більше світла випромінює лампа і, тимсамим, швидше протікає процес випаровування вольфраму і скорочується термінслужби.

2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок часу відпалу

Для розрахунку часу відпалу нам необхідно знати верхню і нижнюкордон відпалу, а також термостійкість скла. Ці дані можна взяти зтаблиці № 2.1

Табл. № 2.1
| Група | Марка скла | Верхня | Нижня межа | Термостійкість, |
| скла | | межа відпалу | відпалу tн, 0С |? T, 0С |
| | | TВ, 0С | | |
| Вольфрамова | СЛ 40 | 550 | 430 | 200 |
| Молібденова | СЛ 52 | 535 | 410 | 180 |
| Платінітовая | СЛ 96 | 520 | 410 | 110 |
| | СЛ 97 | 505 | | |

Для виготовлення лампи розжарювання загального призначення В 220 - 25використовують марку скла СЛ 96-1. Отже, верхня межа відпалу Тв =
520 0С, нижня межа - Тн = 410 0С, термостійкість -? Т = 110 0С, товщинастінки лампи а = 0,1 см.

Отжиг лампи складається з наступних операцій: нагрів (1), отжиг
(2), поступове охолодження (3) і швидке охолодження (4) (рис. 2.1).

Для того щоб знайти загальний час відпалу потрібно знати час цихоперацій. Для цього за допомогою формул (2.1), (2.2), (2.3), знайдемо спочаткушвидкості нагріву (С1) і швидкості охолодження (С3 і С4), швидкість другуоперації С2 = 0

, (2.1)

, (2.2)

, (2.3)

де: швидкості нагрівання й охолодження , 0С/мін.

Проведемо розрахунки за цими формулами:

С1 = (0,3/0,12) * 110; С1 = 3300 0С/мін < p> С3 = (0,075/0,12) * 110; С3 = 825 0С/мін

С4 = (0,5/0,12) * 110; С4 = 5500 0С/мін

Тепер, знаючи значення C1, C3, C4 можна знайти час цих операцій знаступними формулами:

, (2.4)

, (2.5)

, (2.6)

, (2.7)

Знайдемо значення часу для кожної операції: t1 = (520 - 25)/3300; t1 = 0.15 хв t2 = 10 + 10 * 0.12; t2 = 10.1 хв t3 = (520 - 410)/825; t3 = 0.13 хв t4 = (410 - 25)/5500; t4 = 0.07 хв

Отже, загальний час випалу можна розрахувати за формулою:

t = t1 + t2 + t3 + t4, ( 2.8)

t = 0.15 + 10.1 +0.13 +0.07; t = 10.45 хв

На підставі цих даних побудуємо графік залежності часу відпалуколби від температури (рис. 2.2)

2.2 Розрахунок часу заварки ламп.

Заварка ламп є основною складальної операцією при виготовленніламп. Вона полягає в герметичному з'єднанні зібраної ніжки з колбою.
Процес заварки ламп полягає в постійному розігріві скла горла колбидо температури обробки. Детальніше про цей процес написано в пункті 3.10даного курсового проекту.

Для розрахунку часу, необхідного для проведення заварювальні операціїкористуються наступними формулами:

1) кількість теплоти, що передається поверхні скла вироби від газового пальника визначається:

Qіст =? * (Tіст - ТЗТ) * F *?, (2.9)

де:? - Коефіцієнт стеклоотдачі, кал * см2 * с * К;

Тісти - температура джерела нагріву, 0С;

ТСТ - температура скла, 0С;

F -- площа, 0С;

? - Час нагрівання, с.

2) кількість тепла, що проходить від зовнішньої поверхні скла до внутрішньої в результаті теплопровідності:

Q '=? * (Tст' - Tст'') * F *?/a, (2.10)

де:? - Коефіцієнт теплопровідності, кал * з-1 * К-1 * см-1;

ТСТ '- температура зовнішньої поверхні стінки, 0С;

ТСТ''- температура внутрішньої поверхні виробу , 0С; а - товщина стінки вироби, см.

3) кількість теплоти, необхідне для нагрівання виробу:

QТ = m * c * (T - T0), (2.11)

де: m - маса нагрівається скла, г; с - питома теплоємність, кал * г-1 * К-1;

Т - температура до якої необхідно нагріти виріб, 0С;

Т0 - температура навколишнього середовища, 0С.

3) Кількість теплоти, яка підходить до внутрішньої поверхні скла має дорівнювати кількості, необхідному для нагрівання:

QТ = Q '(2.12)

З рівняння (2.12) можна знайти час заварки:

(2.13)

Площа поверхні F знаходиться за такою формулою:

F =? * dг * h, (2.14)

де: dг - діаметр горловини, см; h - ширина зони заварки, см.

Обсяг колби розраховується за формулою (2.15)

(2.15)

Знайдемо з формул (2.14) і (2.15) обсяг і площа:
F = 3.14 * 3.6 * 0.3; F = 3.39 см2
V = 3.14 * 0.3 * (3.62 - (3.6 - 0.1) 2)/4; V = 0.167 см3

Масу скла можна знайти за такою формулою:

m =? * V , (2.16)

де:? - Щільність скла, г/см3

Маса скла буде дорівнює:m = 2.5 * 0.167; m = 0.418 г

Підставляючи в формулу (2.13) дані, отримуємо:

? = 0.418 * 0.15 * (1000-25) * 0.1/0.0019 * (1000-900) * 3.39;? = 9,49 с.

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ АЯ ЧАСТИНА

3.1 Схема технологічного процесу

Рис. 3.1 Схема технологічного процесу виготовлення лампи розжарювання

3.2 Виготовлення вводів

Важливими заготівельними операціями в електроламповим виробництвіє операції з виготовлення вводів і цоколів для ламп. При цьомувикористовуються різні способи обробки металевих деталей.

Введення є конструктивним елементом джерела світла,призначеним для електричного з'єднання ланцюгів від зовнішнього джерелаживлення з електродами (тілом розжарювання, катодом, анодом), що поміщені всерединіколби лампи.

Вводи повинні відповідати таким вимогам: бути достатньопростими в конструктивному відношенні, технологічними, мати достатнюмеханічну міцність, забезпечувати пропускання електричного струмунеобхідної сили і вакуумну щільність з'єднання зі склом у всьомудіапазоні температур при виготовленні і роботі лампи.

Конструкція і матеріали введення визначаються маркою скла, а такожтипом джерела світла - його потужністю, областю застосування, конструкцією іт.п. Введення можуть бути однозвеннимі, що складаються з одного металу абосплаву, взятого у вигляді відрізка прутка, дроту або стрічки, абобагатоланкових, що складаються з двох або більше ланок - відрізків різноріднихметалів або сплавів.

Однозвенние вводи застосовуються для мініатюрних, надмініатюрні,літакових, сигнальних і деяких інших спеціальних ламп. Багатоланкові, восновному, триланкового, вводи широко застосовуються для масових ламп, а такожбагатьох типів ламп спеціального призначення.

Виготовлення платінітових вводів.

Платінітовие вводи виготовляються з окремих відрізків дротів здопомогою газової або електричної зварювання. Розглянемо окремотехнологічний процес електрозварювання вводів.

Електрична (конденсаторна зварювання) - це вид зварювання, що єнайбільш масовим і поширеним при виготовленні вводів.

Автомат електрозварювання типу ЛА-8 являє собою чотирипозиційнумашину послідовного дії, в якій позиційний барабан переноситьодна з ланок введення з позиції у позицію, і до нього по черзіприварюються інші ланки.

Процес зварювання здійснюється шляхом оплавлення соударяющіхся-рештдвох дротів енергією розряду батареї конденсаторів. При ударної зварюваннізварювані деталі спочатку включаються під електрична напругазварювальної установки, а потім здійснюється зіткнення обох деталей. Процесударного зварювання ділиться на три послідовно протікають стадії.

У першій стадії при зіткненні зварювальних деталей виникає струмкороткого замикання, який виробляє миттєвий інтенсивний розігрівзварювальних поверхонь з різким зростанням тиску і вибухововиплеск дрібних металевих крапель.

У другій стадії відбувається розплавлення зварювальних поверхонь обохдеталей дуговим розрядом. Дугового розряду триває до вторинногодотику зварювальних деталей, що настає після того, як силаподачі рухомий деталі подолає силу віддачі.

Таким чином, з настанням вторинного дотику зварюванихдеталей дугового розряд переходить знову в коротке замикання.

У третій стадії відбувається механічна осаду розігрітих іоплавлених обох торців деталей з виплеск розплавлених часток ззварного стику.

Технологічний процес електрозварювання вводів показано на рис. 3.2

Виготовлення триланкового вводів починається з рихтування мідного дроту
(операція 1), подання на необхідну довжину з одночасним центруванням
(операція 2), затиску в губках корпусу позиційного барабана (операція 3 напозиції I), відрізки мідного ланки (операція 4).

Рис. 3.2 Технологічний процес електрозварювання вводів

Барабан, повертаючись на 90 0, переносить медное ланка в позицію IIзварювання із платінітом (зона нижній зварювання). До цієї позиції подаєтьсявідрихтувати (операція 1) і просушений в електроспіралі підігріву
(операція 2) Платіні, встановлений на лінії зварювання за допомогою направляючоївилки (операція 4) і центрального затискача (операція 5); одночаснопросекатель, електрично з'єднаний з конденсаторами, притискається доплатініту (операція 6), просіки шар бури. На позиції II різкимпереміщенням здійснюється зближення решт міді і платініта. Між нимивиникає електричний розряд, зварюються ці дві ланки (операція 7).
Після відрізки платініта на задану довжину (операція 8) і відводу платінітатому (для збільшення зазору в місці різання) випливає другий поворот барабанана 900. У позиції III спеціальної оправленням ланка палтініта підгинаються доосі обертання позиційного барабана для полегшення його центрування в позиції
IV. Після третього повороту барабана Платіні, зварений з міддю,встановлюється в позиції IV зварювання з нікелем (зона верхньої зварювання)

відрихтувати нікелева дріт (операція 1) подається (операція 2) доцієї позиції і після центрування (операція 3) затискається у важелі-державканікелю та відрізається на задану довжину (операція 4) з наступним відведеннямвідрізаного ланки від ножа на 0,8 - 1,0 мм. Різким рухом важеля-державкиу бік позиційного барабана (операція 6) зближуються кінці платініта інікелю, між ними виникає електричнийрозряд, що виробляє зварювання.
Перед четвертим поворотом губки корпусу відкриваються (операція 7) та готовоївведення захоплюється знімачем (операція 8), скидає його в човник,встановлену перед барабаном.

Таким чином, за повний оборот барабана виходять чотири готовихвведення.

Автомат має продуктивність 105-130 шт/хв і розрахований навиготовлення електродів діаметром нікелевого ланки до 1,2 мм, мідного - до
0,6 м, платінітового - до 0,5 мм і довжиною однієї з ланок не більше 75мм.

3.3 Виготовлення гачків

Молібден належить до числа рідкісних тугоплавких металів.
Вітчизняна промисловість випускає молібденової дріт 1 і 2класів. Дріт класу 2 з допуском на вагу відрізка 3% застосовують длявиготовлення власників тіла напруження, впаев в тугоплавка скло інагрівальних елементів високотемпературних електричних печей.

На підприємствах металургійної промисловості збагачену рудуліплять в полум'яних печах з одночасною подачею повітря. Отриманийпродукт - молібденовий ангідрид, очищають від домішок.

Спочатку заготівельний елемент просівають, сушать в сушильній шафі ізнову просівають. Отриманий однорідний по зернистості сухий порошокпрожарюють при 500 0 С в електричній печі.

Очищений просіяний зеленуватий порошок молібденового ангідридувідновлюють воднем в трубчастих печах з пересуваються човнами.

Відновлений порошок молібдену просівають через сито, перемішуютьу змішувачі, зволожують сумішшю гліцерину та спирту і пресують.

Пресовані штабики піддають операціями попереднього спіканняпри 1100-1200 0С і остаточного спікання в одну стадію при струмі, що дорівнює
90% струму переплавлення. Спікання у вакуумі дозволяє одержати більшпластичний і однорідний за структурою і механічними властивостями метал.

ковку молібдену ведуть на ротаційних кувальних машинах до d = 2,5 мм.
Волочіння дроту із застосуванням змащення ведуть на блоковому стане до d = 1,35мм і на машинах багаторазового волочіння до вихідного діаметру.

Електролітичне очищення

Тянутся молібденова дріт покрита щільною чорною оболонкою,що складається з графітової мастила, оксидів молібдену і мелкораздробленногометалевого молібдену, здерти з поверхні дроту волоками. Цюоболонку видаляють одним із двох способів: електролітичним травленням врозчинах лугу і термічною обробкою в зволоженому водні. Припершому способі механічні властивості дроту не змінюються, а при другому
- Змінюються. Першим способом очищають дріт для керна, а другий - длявласників електродів.

Установку електролітний очищення можна живити постійним абозмінним струмом. У разі живлення постійним струмом, очищається дріт можебути приєднана до позитивного і негативного полюсу. На установкахелектролітичної очищення змінним струмом, дріт перемотують черезчотири секції ванни з проточним електролітом, що циркулює за допомогоювідцентрового насоса.

електролітичної обробкою дроту не тільки видаляють окислів -графітні плівку, але і частково стравлюють верхній шар металу.

Препарування

молібденової дріт для власників отжигают у водні абопрепаріровочном газі з метою надання їй необхідних механічних властивостей іочищення від графіту, оксидів і поверхневих забруднень.

Установка відпалу являє собою ковпак, усередині якого укріпленийспіральний циліндричний Муфель з молібденової стрічки. Муфель укладений уметалевий циліндр з теплоізоляцією, який оточений змійовиком зпроточною водою. Тепло Муфелі накопичують електричним струмом, подводимым донього через масивні контакти. У зону напруження Муфелі впускають проточнийводень або препаріровочний газ. Отжигает дріт перемотують черезМуфель і нагрівають. Дріт виходить з печі чистою, блискучою, гнучкої іпрямолінійною.

Аллюмінірованіе

відпрепарованих дріт для власників покривають тонкою плівкоюалюмінію. Плівку наносять способом гарячого металізації, що полягає впротягуванні підігрітою струмом дроту через розплавлений метал.

3.4 Виготовлення тарілок

Тарілка - коротка скляна трубка з конусоподібним розширенням.
Діаметр підстави конічної частини встановлюють залежно від діаметрагорловини колби. А діаметр і довжину циліндричної частини в залежності відгабаритних розмірів лампи. На станині автомата розгортки тарілокповертається горизонтальна автоматична карусель, оснащена 12затискними патронами. На 1-х позиціях вогні пальників нагрівають ділянкутрубки, що підлягає обрізку. На наступних позиціях устано-а система 2-хзустрічно обертаються дискових ножів, з яких один внутрішній малийвводиться в трубку і притискає її стінку до великого зовнішнього ножа. Вільнийділянка кільцевої трубки поступово доводиться вогнями пальників дорозм'якшення. У розм'якшений кінець трубки вводиться обертається чавуннашпилька - райбер і отборт-ет його на конус. При цьому трубка і шпилькапідігріваються вогнями. Далі тарілка остигає, кулачки стискають трубку впатроні розходяться і звільняється трубка з розгорнутою тарілкою опускаєтьсяпід дією власної ваги на наполегливу майданчик. З печі відпалу таоплавлення тарілки потрапляють спочатку на верхню, а потім на нижню стрічку 2-хярусної транспортера, на яких вони поступово охолоджуються не торкаючисьодин до одного.

3.5 Виготовлення дротів

дроту (скляні трубки) виготовляються механізованимгоризонтальним витягуванням, так як розм'якшене скло здатне зберігатипри розтягуванні подобу свого перетину. Лінія горизонтального витягуваннятрубок складається з формувальної машини, роликового конвеєра, тянульно -різальної машини. До виработачной частині печі прибудована обігріваєтьсяочищеним газом робоча камера з шамотною жолобом. Зварена скломасистікає з печі по жолобу на вміщеній у робочій камері повільнообертається в похилому положенні шамотної мундштуці формувальної машини.
Скляна струмінь намотується на верхню частину мундштука у вигляді стрічки,яка під дією власної ваги безперервно сповзає до низу,зливаючись в суцільну масу і утворюючи на вихідному кінці мундштука потовщення,зване цибулиною. У межах цибулини скломаси переходить від рідкогостану до пластичного і майже затверділим. Балон є початкомтягнеться дроту. Мундштук насаджений на трубу з жароміцної сталі, черезякий передається обертання від електродвигуна постійного струму тапроводиться установча регулювання, тобто підйом, опускання і поворот. Уцю ж трубу підводять очищений від твердих часток стиснене повітря дляроздування цибулини і освіти внутрішньої порожнини дроту. Стисле повітряперешкоджає сплющіванію стінок дроту під дією власної ваги. Привиробленні штабики отвір у трубі мундштука закривають наглухо.

На початку роботи або після обриву дроту, скло захоплюють за допомогоюсталевого гачка, підтягують вручну в горизонтальному напрямку дотянульно-різальної машині і вводять в тянульние ланцюга цієї машини. Подальшевитягування здійснюються механічно з постійною швидкістю. Тянульно -різальних машин встановлюють на відстані 30-50 метрів від формувальноїмашини з таким розрахунком, щоб скло встигло застигнути. Тягнеться Дротпідтримується конвеєром рольганги, вільно обертаються гладкимиазбоцементними роликами, що направляють пластичне скло по осівитягування. Конвеєр складається з окремих рознімних ланок, зміноючисла яких, його можна подовжувати або скорочувати. Він повинен бути тимдовше, чим більше діаметр витягаємо дроту. Напрямні роликиспочатку конвеєра можуть бути опущені або підняті для регулювання кутанахилу конвеєра і запобігання пластичного скла від деформацій напочатковій стадії витягування. Для зменшення у склі внутрішніх напруженьконвеєр оснащують підігрівним камерами і закривають на 2/3 довжини кожухом.
Регулювання діаметру і товщину стінок виробляють зміною швидкостівідтягування скла тянульной машини, зміною тиску повітря вмундштуці, регулюванням кількості скломаси, що стікає в мундштук водиницю часу. На розміри трубок впливають також кут нахилу, швидкістьобертання мундштука і температура скломаси в цибулині. Тянульно-різальнамашина має механізм тяги дроту, що приводиться в дію електродвигуном.
Механізм складається з двох рухаються з однаковою швидкістю і розташованиходна над іншою роликових ланцюгів, забезпечених металевими пластинами зазбестовими або фібровий накладками. Накладки затискають охолодженим дротів ізатягують його в машину. Механізм тяги підводить Дрот до механізму різання,який розрізає його полум'ям газового пальника або надрізає зволоженимабразивним ножем і відламують крильчаткою на шматки постійної довжини. Наелектролампових заводах скляні трубки розпаковують і калібрують потовщині стінок і діаметра. Раскаліброванное скло для штабики і Штенгельрозрізають на відрізки довжиною задається конструкції ламп. Стеклорезнийверстат являє собою надітий на горизонтальний вал дисковий загартованийі заточений ніж. Вал з ножем обертається в двох підшипниках зі швидкістю
4000-6000 об/хв. Дроти по 6-12 шт. кладуть на ніж і легко прокочують їх поріжучої кромці проти обертання ножа. Лезо врізається в скло і наносить наньому тонкі глибокі подряпини, по лінії подряпин скло дає тріщину.
Стеклорезние верстати забезпечують переставляємо упором, в якому склопритискають торцями і які дозволяють розрізати його, з дотриманням точнозаданої довжини. Механізоване стеклорезальние верстати мають обертаєтьсязавантажувальний барабан, автоматично підвідний дроту до лезу ножа. Таківерстати оснащують щелевой газовим пальником, полум'я якої спрямовують по однійпрямої з лезом ножа. Обертовий Дрот нагрівається гострим вогнем і прилегкому дотику до ножа нагрівається і відламуються. Штенгель і штабикипісля різання калібрують по діаметру. На калібровачном автоматі вониавтоматично переміщуються з завантажувального бункера в конусні калібровачниещілини другу пар обертових дисків і входять до щілини тим глибше, чим меншеїх діаметр. Потім упори, прикріплені до сторін дисків, виштовхують їх зщілин. Скло кожного номінального діаметра виштовхується своїм упором іскочується за своїм лотку у відповідний приймальний скриньку.

3.6 Виготовлення ніжок

Ніжки призначені для забезпечення герметичного введення в лампу,кріплення внутрішніх деталей ламп. За конструкційному ознакою вонипідрозділяються на бусінковие, Гребешкова, і плоскі ніжки. Бусінковиеніжки застосовуються для виготовлення мініатюрних ламп розжарювання, плоскі --для виготовлення спеціальних ламп. Гребешкова широко застосовуються длявиготовлення різних джерел світла, у тому числі і для лампи У 220-25.
Ніжки збирають з тарілок, штабики, Штенгель та електродів. Іноді застосовуютьодин довгий Штенгель замість роздільних штабики і Штенгель.

Ніжки можуть мати один введення (софітние лампи), два - більшістьджерел світла, три і більше - двухсветние лампи та спеціальні джереласвітла. Крім електродів, можуть впаюють підтримки. При цьому необхіднодотримуватися умова, щоб відстані від впаяний до краю лопатки і до откачногоотвори були не менш 0,5 мм. Діаметр откачного отвори має бутиприблизно рівним діаметру Штенгель.

Виготовлення ніжок на автоматі.

Ножечний автомат являє собою високопродуктивнубагатопозиційна машину карусельного типу (мал. 3.3).

По колу каруселі на однаковій відстані один від одногорозміщені 28 невращающіхся кліщів, призначених для транспортуваннянапівфабрикатів ніжки від одного виконавчого механізму до іншого.

Автомат оснащений механізмами автоматичного завантаження в кліщі штабики,тарілок, Штенгель та електродів, а також механізмом перевантаження готовихніжок в піч відпалу. Усі завантажувальні механізми автомата зблокований міжсобою за допомогою механічних та електричних пристроїв для того, щоб припропуску в подачі окремих деталей призупинити подачу подальшихдеталей.

Розподільний вал 6 одержує обертання від приводного шківа 8за допомогою черв'ячною передачі 9. На розподільчий вал 6 насадженікулачки, що перетворять обертальний рух в зворотно-поступальний.

Таким чином, розподільчий вал керує в заданійпослідовності всіма робочими механізмами автомата і здійснюються наавтоматі операціями.

На ножечном автоматі расколоткі для штампування ніжок встановленінерухомо на станини і по черзі штампують всі ніжки в два прийоми.
Откачное отвір продувається теж у два прийоми.

Пальники під час переміщення каруселі відводяться важелями тому і вмомент зупинки каруселі повертаються у вихідний робоче положення.

1 - механізм завантаження тарілок; 2 - механізм завантаження Штенгель; 3 - механізм знімання ніжок;

4 - Зрівнювач тарілок; 5 - кліщі; 6 - розподільний вал; 7 - важіль відкривання кліщів;
8 - приводний шків; 9 - червячная передача; 10 - кулак повороту каруселі;

11 - равлик;

12 -- ролик для повороту каруселі; 13 - важіль відхилення пальників під час повороту каруселі;

14 - важіль приводу расколоток; 15 - ролик приводу ланцюга печі відпалу;
16 - важіль до золотник, який регулює продування отвори в ніжці ; 17 - верхній диск каруселі;
18 - нижній диск каруселі; 19 - маховик підйому та опускання верхнього диска каруселі.

Рис. 3.3 Автомат збирання ніжок

На позиції 1 автомата в губки-тримачі кліщів автоматичнозавантажується з бункера штабики. У бункер штабики засипаються внеорієнтовані положенні з розрахунку роботи автомата протягом 1 години.

На позиції 2 в губки-тарелкодержателі завантажується автоматичнотарілка з бункера. У бункер тарілки засипаються в неорієнтованіположенні, повністю заповнений тарілками бункер забезпечує роботуавтомата протягом 25-30 хв.

На позиціях 4 та 5 з електродного магазина через напрямні воронкизісковзують всередину тарілки одночасно два електроди. На ділянці відпозиції 4 до позиції 7 укріплена куліса, що не дозволяє електродів займатидовільне положення до тих пір, поки не закриються губки, що фіксуютьположення зовнішніх ланок електродів.

У кожний бункер одночасно завантажуються електроди в кількості,необхідному для забезпечення роботи автомата протягом 45 хв.

На позиції 6 тарілка піднімається до потрібної висоти - на 4-5 мм вищеверхній площині нижніх розподільників електродів.

На позиції 7 в губки затиску Штенгель автоматично завантажуютьсяШтенгель в кількості, що забезпечує роботу автомата протягом 1 години. Націєї ж позиції починається нагрів тарілки слабким полум'ям пальника.

На позиції 8 спеціальним механізмом осаджуються тарілка і Штенгельдля надання їм необхідного положення щодо один одного. Тарілка вгубках-власниках осаджується настільки, щоб між її торцем і верхньоїплощиною нижніх розподільників електродів утворився зазор 0,8-1 мм, вінзабезпечує гарний розігрів нижнього торця тарілки і в момент штампуваннялопатки запобігає прилипання розігрітій скляної маси до нижніхрозподільника електродів. Відстань між нижнім кінцем Штенгель іверхнім кінцем штабики має бути близько 3 мм.

При дотриманні такого розташування скляних напівфабрикатів увласниках кліщів зварювання їх полум'ям газових пальників, освіта лопатки івпаювання електродів в лопатки будуть відбуватися нормально.

На цій же позиції ніжки більш енергійно підігріваються полум'ямпальників.

З позиції 9 до 18 тарілка, штабики і Штенгель нагріваються вогнямивідкидних парних кутових пальників з соплами, спрямованими один проти одного.

На позиції 9 полум'я пальників обігріває нижню частину тарілки, напозиції 10 зона обігріву скла піднімається трохи вгору, на 11 - полум'яобігріває частина тарілки, необхідну для нормального утворення лопатки.
На позиціях 12-14 встановлюються «середні» вогні з поступово зростаючоюінтенсивністю полум'я. Вогні направляються на середню частину тарілки. Напозиції 14 скло тарілки набуває такий ступінь пластичності, щокромки торця тарілки починають кілька деформуватися під дієюполум'я пальників і прогинаються у напрямку до тіла штабики. На позиції 15під дією вогнів пальників скло тарілки стає ще більш пластичним,розігріті стінки тарілок прогинаються у бік штабики і Штенгельнастільки, що вже начину спай скла в одну масу. Необхідно стежитиза розташуванням та інтенсивністю полум'я пальників. Не можна допускатизализування вогнями платініта щоб уникнути інтенсивного виділення газів,які можуть утворити ланцюжок бульбашок, що погіршують газонепроніцаемостьспаяний. З позиції 16 до позиції 18 настроюються «жорсткі» вогні. На цихпозиціях складання тарілки, штабики і Штенгель відбувається ще більшеінтенсивно, платини електродів закривається скляною масою, і відбуваєтьсяостаточний спай скляної маси напівфабрикатів. На позиції 16спеціальної пальником проводиться розплавлення скла торця Штенгель. Напозиції 19 автоматично штампується лопатка (перша штампування) двомасходяться расколоткамі. Вогні налаштовують «середні», щоб уникнутиприлипання скла до накладок губок расколоток в момент штампування лопатки.
Товщина лопатки повинна бути дорівнює діаметру штабики, ця товщинарегулюється за допомогою ввернути в губки гвинтів, які впираються в одинодного і тим самим створюють необхідний зазор між расколоткамі. На позиції
20 настроюються «жорсткі» вогні оскільки в момент штампування лопаткискляна маса помітно охолоджується від зіткнення зі сталевиминакладками губок расколоток. Полум'я направляється у верхню зону лопатки зметою підготовки для продувки откачного отвори і роздування частини тарілки вмісці переходу в лопатку.

На позиції 21 вогні «жорсткі», виробляються продування откачногоотвори і роздувши лопатки в місці переходу.

На позиції 22 проводиться вторинна штампування лопатки, при цьому їїтовщина повинна бути трохи менше діаметра штабики (0,85-0,9 діаметра). Націєї ж позиції триває роздування лопатки до додання шийці ніжкимайже сферичної форми, а також контрольне продування откачногоотвори. Налаштовують «жорсткі» вогні.

На позиції 23 налаштовують «м'які» вогні, відбувається розплавленнянерівних країв откачного отвори. З цієї позиції починається плавнеохолодження лопатки ніжки.

На позиціях 24-27 вогні відсутні - ніжки остигають.

На позиції 28 готова ніжка знімачем передається в піч відпалу длязняття внутрішньої напруги.

3.7 Виготовлення тіла напруження

Для виготовлення тіла напруження застосовуються вольфрамові дроту марок
ВА, ВМ, Вт діаметром від 0,01 до 1,25 мм. В якості керна використовуєтьсямолібденова дріт марки МЧ або сталева марки 10. Спіралі за формоюможна розділити на наступні основні групи (ріс.3.4):

1) прямолінійні - моноспіралі, біспіралі і тріспіралі

2) секційні - односекційні, двосекційні, багатосекційні

3) плоскі

Очищення вольфрамової дроту

У процесі виробництва вольфрамової дроту відбувається забрудненняїї вуглецем з графітової мастила. Вуглецеві забруднення при роботі лампиутворюють з вольфрамом карбіди, що приводять до підвищення локальної температуриі точкового крихкості дротів і спіралей, що в свою чергу може викликатипровисання і викривлення тіла напруження і передчасний вихід ламп з ладу.

Згубний вплив вуглецевих забруднення

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.7 of 10 on the basis of 1562 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status