ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Деякі особливості релігійного погляду на життя
     

 

Релігія і міфологія

Деякі особливості релігійного погляду на життя

асп. Дзгоев Т.В., проф. Джанаєв Х.Г.

Кафедра економіки і зовнішньоекономічної діяльності.

Горський державний аграрний університет.

Всеросійська державна податкова академія

Визначено вплив соціальної боротьби і арійської ідеології на становлення та розвиток «Класичних» релігій.

Якщо взяти за основу постуліруемое усіма релігійними навчаннями положення про те, що вони відображають і є носіями вічної істини, то ця істина повинна бути непорушною, раз і назавжди даної. Релігія покликана відображати істину. Саме це декларують усі без винятку «класичні» релігії: іудаїзм, християнство, зороастризм, буддизм, іслам та ін Однак за логікою висловлювання М. Горького «Релігійне мислення виникло не з споглядання явищ природи, а на грунті соціальної боротьби », в якому саме релігійне мислення розглядається як наслідок такої собі «соціальної», від себе додамо, «класової» боротьби. Виходить, що у міру розвитку соціальних, суспільних інститутів має відбуватися і зміна, еволюція основ релігійного мислення, а в кінцевому рахунку релігійного знання про правду. Виходить, що істина, у міру розвитку соціуму, теж повинна змінюватися, набувати нового змісту.

Разом з тим, незалежно від якої б то не було діяльності людського суспільства, істина залишається незмінною. Двох, трьох і т.д. істин бути не може. Тобто істина абсолютно об'єктивна, вона реальна і немає сил, здатних панувати над нею. Істина - це одкровення, одкровення - це бог - Всевишній, вищий розум Всесвіту.

Істина, а отже, і релігія, під якою мається на увазі віра в бога - вищий розум, незмінна, вона за своєю природою не може бути іншою. Тому розуміння істини в релігійному сенсі виникло у людини в результаті споглядання природних явищ, тобто навколишнього світу та даного людині тією ж природою - вищого розуму - Здатності до абстрактного мислення.

Пізнання істини - вищого розуму - виходить за рамки суто наукового мислення, тому що доказ істинності істини не може бути здійснено виключно методами, категоріями, якими оперує наука. Звідси - не можна ставити знак рівності між розвитком суспільства, як соціальної системи, і релігією, якщо під останньою розуміти істину, а не боротьбу за політичну владу, панування одного класу, соціальної групи над іншою. Треба думати, що саме внаслідок цієї соціальної боротьби виникли всі відомі так звані «Класичні» релігії.

Дослідженню основ виникнення релігії чуже як прояв крайнього ідеалізму, так і крайнього матеріалізму. До розкриття істоти духовного вчення не можна прийти, розмірковуючи науково, тому що предмет її не дано у світі об'єктів. До цього дня залишається спірним питання про те, яка психічна діяльність лягла в основу формування релігійних уявлень людини - розум, почуття чи бажання.

Розум, як основа теоретичного, логічного пізнання, не може бути релігіообразующей силою, тому що релігія - надчуттєвий, не даний в межах наукового пізнання об'єкт. Дух людський у рамках наукового пізнання не може досягти висот, властивих релігійного сприйняття людиною всього сущого.

В процесі споглядання навколишнього світу на перше місце виходить почуття, через яке відбувається формування уявлень про природу і бога. У аріїв природа асоціювалася з богом, а бог - з природою. Досконалість природи закономірно викликало благоговіння перед творцем і прагнення до отблагодаренію божества. Переважання чуттєвого початку у формуванні релігійних уявлень людини зумовило наявність віри в противагу знання в науковому розумінні цього поняття. У той же час наука керується таким поняттям, як доцільність, але і в релігії воно присутнє як необхідна умова, без якого вона втратила б свою значущість для людського суспільства. Звідси очевидно наявність у надчуттєвого предмет релігії елементів абстрактного мислення, як необхідної умови умоглядного процесу.

Питання про виникнення релігійного погляду на життя і специфічному органі вироблення релігії залишається відкритим і сьогодні. Кожна релігійна школа трактує цей питання відповідно до духу своїх основних засад. А.А. Гассієв (1844-1915 рр..) провів наступну систематизацію даного предмета, диференціюючи його на кілька груп * :

Теорія специфічної релігійної організації людського духу. Деякі вважають, що в душі є специфічна особливість, в якій релігія має своє підставу ... Але з цього загального факту логічно не слід укладати до якогось специфічного пристрою в душі, в якому б релігія мала своє підставу; швидше, вона народжується із загальної потреби духу до життя чи до самозбереження, подібно званню або прагнення до приємного, до того, що доставляє підмога почуттю життя.

Теорія почуття залежності. Думка, що заснування релігії полягає в почутті абсолютній залежності від першопричини або нескінченного, вперше докладно висловлено і зведено в цілу теорію Шлейермахер. Почуття залежності, як підстава релігії, треба, на його думку, відрізняти від того почуття залежності, що народжується внаслідок пов'язаності людини зі світом і якому людина може протидіяти. Проти цієї теорії треба сказати перш за все те, що вона вже передбачає поняття нескінченного, коли говорить про почуття залежності від нескінченного.

Теорія Кантова морального закону. Кант відкинув теологію, а з тим разом відкинув релігійне розглядання природи, що виходить із давності буття і доцільність форм і явищ природи. А залишивши значення за одним моральним законодавством, він повинен був у ньому ж шукати і підстава релігії. У нього релігія - постулат моральної свідомості або закон. Проти цієї теорії досить зробити загальне зауваження, саме, що ще до розвитку морального закону Кантова існувала релігія, а з нею завжди - вічно моральне.

Теорія первісного богосознанія. Прихильники цієї теорії виходять з того положення, що не дане в людині на самому початку, принаймні як зародок або розташування, не може бути сприйнято у свідомість або в душу одним тільки розгляданням предметів або явищ зовнішніх, або, інакше кажучи, неможливо висновок від чуттєвого до надприродному, якщо тільки душа спочатку не усвідомлює, не має ніякого відомості про це надчуттєвого.

Теорія розуму богопознающего. За цією теорією релігія є справа розуму, причому розум розуміється в сенсі трансцендентною здатності виробляти ідеї, а відрізняється він від розуму тим, що останній будує тільки загальні поняття, а не ідеї. Вважаючи релігію справою розуму, між розумом і розумом, проте ж, представляли ще третій здатність - «силу судження» (Urteilskraft). Умовою походження з розуму релігійних уявлень чи ідей представлялася допомогу розуму і сили судження. Проти цієї теорії треба зауважити, що ця теорія залишає рішуче без уваги суть релігійних почуттів, маючи на увазі одні тільки подання і, крім того, заснована на науково неспроможнім розподілі здібностей або на зсуві психології Кантова та психології Якобі.

Очевидно, що визначення етапів еволюції уявлень людства про бога, як про Вищу Розум, спочатку властивий нашому світобудови, Всесвіту, є актуальною завданням.

Основне, відправні положення, взятий нами за основу, полягає в тому, що бог-Всевишній є істина, досконала абсолютна істина, що існує поза волею і бажань людського розуму, яка тяжіє над ним і управління найголовнішими світобудовою. істина за визначенням не підлягає зміні, розвитку, нової трактуванні з боку людського суспільства, людського мислення. Тобто істина за своєю природою є незмінною. У цьому сенсі не можна не погодитися з Є. Блаватської: «Немає релігії вище істини».

В противагу цьому положенню науковий підхід розглядає пізнання дійсності у вигляді безперервного процесу. На кожному новому, більш високому рівні процесу пізнання, представленого у вигляді висхідній спіралі, досягається нове знання про вивчається предмет, явище і так до нескінченності. Такий у самих загальних рисах процес пізнання наукової істини, яку ніяк не можна співвідносити з істиною. Тому безглуздо до пізнання істини-вищого розуму підходити з науковими мірками, використовуючи при цьому науковий інструментарій.

Знання про бога-правді, як про вищу розумі, це не наукове знання. Воно не підлягає розвитку, бо вона здобута людство не досвідченим шляхом, внаслідок якогось експерименту або теоретичного узагальнення, синтезу наявних наукових даних. Знання про Бога-істини існує виключно на підсвідомому рівні і дано людині у відчуттях, якими він не в силах управляти. В основі цього знання, мабуть, лежить, якщо можна так висловитися, міфологічне мислення.

Отже, якщо врахувати, що розвиток людської цивілізації налічує багато десятків, сотні тисяч років і що знання про бога-істини ніяк не пов'язане з рівнем розвитку наукового знання, то було б наївно вважати, що саме це знання про вищу пізнанні, тобто істини, прийшло до людства яких-небудь 1,5 - 2 або 3 тис. років тому. З'ясування того, яка з «класичних» релігій, будь то християнство, іслам, буддизм, іудаїзм, є носієм знання про істину, в корені суперечить самій природі істини, тому що вона не є знанням у науковому значенні цього поняття. Говорячи мовою математиків, ця задача не має рішення.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

* Гассієв А.А. Новітній і філософський реалізм про основи релігії і моральності// Вибрані твору. Владикавказ: Ер, 1992.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.9 of 10 on the basis of 3150 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status