ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Підсилювач потужності для 1-12 каналов TV
     

 

Радіоелектроніка

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації ( РЗІ)

Підсилювач потужності для 1-12 каналов TV

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни «Схемотехніка аналогових електронних пристроїв»

Виконав студент гр.148 - 3

______Далматов В.М.

Перевірив викладач каф. РЗІ

______Тітов А.А.

2001

Зміст

1.Вступ
.................................................. ..........................< br>.............. 3
2.Технічні завдання
.................................................. .................... 4
3.Расчетная частина
... ................................................. ..........................< br>5
3.1 Визначення числа каскадів
....................................... .... ... .. 5
3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ ........ ... .5
3.3 Розрахунок вихідного каскаду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 5

3.3.1 Вибір робочоїточки ................................................. .. 5

3.3.2 Вибіртранзистора ................................................. .. ... 9

3.3.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора ... ........... 10

3.3.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації ... ... ... ... ... .......... 12
3.4 Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму ... ... ... .. ... .. 16

3.4.1 Вибір робочої точки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 16

3.4.2 Вибір транзистора ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... .. 16

3.4.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора ... ........... 17

3.4.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації. ... ... ... ... .. .......... 17
3.5 Розрахунок коригувальних ланцюгів ... ... ... ... ... ... ... ... .............. 18

3.5. 1 Вихідна коригуюча ланцюг ... ... ... ... ............. 18

3.5.2 Розрахунок межкаскадной КЦ ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... 19

3.5.3 Розрахунок вхідний КЦ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ 22
3.6 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 24
4 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 26
5 Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
6 Додаток Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30

1. Введення

У цій роботі потрібно розрахувати підсилювач потужності для 1 -
12 каналів TV. Цей підсилювач призначений для посилення сигналу напередавальної станції, що необхідно для нормальної роботи TV-приймача,якого обслуговує ця станція. Так як потужність у нього середня (5 Вт), тозастосовується він відповідно на невеликі відстані (в районі села,невеликого міста). Як джерело підсилюваного сигналу може служитивідеомагнітофон, сигнал прийнятий антеною ДМВ і перетворений в МВдіапазон. Тому що підсилює сигнал несе інформацію про зображення, тодля отримання хорошої якості зображення на TV-приймачі на підсилювачнакладаються наступні вимоги: рівномірне посилення у всьому діапазонічастот і при цьому мати достатню потужність і необхідний коефіцієнтпосилення. З економічної точки зору повинен володіти максимальним ККД.

Досягнення необхідної потужності дає використання схеми каскаду зскладанням напруги. Для корекції АЧХ підсилювача використовуються різніприйоми: введення негативних зворотних зв'язків, застосування межкаскаднихкоригувальних ланцюгів. Так як проектований підсилювач є підсилювачемпотужності то введення ОС тягне за собою втрату потужності в ланцюгах ОС щознижує ККД і отже застосовувати її в даному підсилювач недоцільно. Застосування межкаскадних коригувальних ланцюгів (МКЦ)значно підвищує ККД. У даному підсилювачі використовується МКЦ 3-го порядку,тому що вона володіє хорошими частотними властивостями.

2. Технічне завдання

Усилитель повинен відповідати наступним вимогам:
1. Робоча смуга частот: 49-230 МГц
2. Лінійні спотворення в області нижніх частот не більше 2 дБ в області верхніх частот не більше 2 дБ
3. Коефіцієнт підсилення 25 дБ
4. Потужність вихідного сигналу Pвих = 5 Вт
5. Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 75 Ом

3. Розрахункова частина

3.1 Визначення числа каскадів.

При виборі числа каскадів візьмемо до уваги те, що у потужногопідсилювача один каскад із загальним емітером дозволяє отримувати посилення до 6дБ, а тому що потрібно отримати 15 дБ оптимальне число каскадів даногопідсилювача дорівнює трьом, тоді, в загальному, підсилювач буде мати коефіцієнтусілнія 18 дБ (запас 3 дБ).

3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ

Розрахунок підсилювача будемо проводити виходячи з того, що спотвореннярозподілені між каскадами рівномірно, а так як лише три каскаду ізагальна нерівномірність повинна бути не більше 2 дБ, то на кожен каскадприпадає по 0,7 дБ.

3. Розрахунок вихідного каскаду

3.3.1 Вибір робочої точки

Для розрахунку робочої точки слід знайти вихідні параметри Iвих і Uвых,які визначаються за формулами:

Для каскаду зі складанням напруг будуть справедливі ті ж формули,але навантаження відчувається кожним транзистором буде становити половину Rн іпотужність кожного транзистора буде дорівнює половині початкової потужності. Тодівихідні параметри візьмуть наступні значення:

Оберемо, за якою схемою буде виконаний каскад: з дросельноїнавантаженням, резистивної навантаженням або за схемою зі складанням напруг.
Розглянемо ці схеми і виберемо ту, яку найбільш доцільнозастосувати.

А) Розрахунок каскаду з резистивної навантаженням:

Схема каскаду представлена на малюнку 3.3.1

Малюнок 3.3.1 Схема каскаду з резистивної навантаженням

де Uост - залишкову напругу на колекторі і при розрахунку берутьрівним Uост = (1 ~ 3) В. Тоді:

Напруга живлення вибирається рівним плюс напруга на:

Побудуємо навантажувальні прямі по постійному і змінному струму. Вонинаведені на рисунку 3.3.2.

. Малюнок 3.3.2. Навантажувальні прямі по постійному і змінному струму

Зробимо розрахунок потужностей: споживаної і розсіюється на колекторі,використовуючи такі формули:

Б) Розрахунок дросельного каскаду:

Схема дросеельного каскаду представлена на рисунку 3.3.3.

Малюнок 3.3.3. Схема дросельного каскаду.

Побудуємо навантажувальні прямі по постійному і змінному струму. Вонипредставлені на рисунку 3.3.4.

Малюнок 3.3.4 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.

Зробимо розрахунок потужності:

< p>

Каскад з дросельної навантаженням має кращі параметри у порівнянні зкаскадом з резистивної навантаженням. Це і меншу напругу живлення, іменша розсіює транзистором потужність, однак, не вдається знайтитранзистор який би видавав необхідну на навантаження потужність (за завданням
5 Вт) в заданій смузі частот (49-230 МГц). Тому розрахуємо каскад зскладанням напруг. У схемі зі складанням напруг, потужності, що видаютьсядвома транзисторами, складаються на навантаженні. Тобто кожен транзисторповинен віддавати лише половину необхідної на навантаженні потужності.

В) Розрахунок каскаду зі складанням напруг:

Схема каскаду зі складанням напруг представлена на рисунку 3.3.5.

Малюнок 3.3.5. Схема каскаду зі складанням напруг.

Побудуємо навантажувальні прямі по постійному і змінному струму. Вонипредставлені на рисунку 3.3.6.

Малюнок 3.3.6 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.

Зробимо розрахунок потужності:

< p>

Для зручності порівняння каскадів складемо таблицю в яку занесемонапруга живлення каскадів, яка споживається і розсіювану ними потужності, атак само напруга колектор-еммітер і струм колектора.

Табл. 3.3.1 характеристики каскадів

Аналізуючи отримані результати представлені в таблиці 3.3.1 можнаприйти до висновку, що доцільніше використовувати схему каскаду зі складаннямнапруг, тому що значно знижуються споживана потужність івеличина напруги живлення. Так само вибір каскаду зі складанням напругобумовлений великою смугою пропускання, за завданням від 49МГц до 230МГц, ідосить великою вихідною потужністю - 5 Вт При виборі другого каскаду,резестівного або дросельного, виникають проблеми з вибором транзистора,тоді як каскад зі складанням напружень дозволяє досягти заданоївимоги.

3.3.2 Вибір транзистора

Вибір транзистора здійснюється з урахуванням таких граничнихпараметрів:

1. граничної частоти підсилення транзистора по струму в схемі з ОЕ

;

2. гранично допустимого напруги колектор-емітер

;
1. гранично допустимого струму колектора

;
4. граничної потужності, що розсіюється на колекторі

.

Цим вимогам повністю відповідає транзистор КТ934Б. Йогоосновні технічні характеристики наведені нижче. [1]

Електричні параметри:
1. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ МГц;
2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку при У пс;
3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ;
4. Ємність колекторного переходу при В пФ;
5. Індуктивність виведення бази нГн;
6. Індуктивність виведення емітера нГн.

Граничні експлуатаційні дані:
1. Постійна напруга колектор-емітер В;
2. Постійний струм колектора А;
3. Постійне розсіює потужність колектора Вт;

3.3.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора

Існує багато різних моделей транзистора. У даній роботі проведенийрозрахунок моделей: схеми Джіаколетто і односпрямованої моделі на ВЧ.

Відповідно до [2, 3,], наведені нижче співвідношення для розрахункупідсилювальних каскадів засновані на використанні еквівалентної схемизаміщення транзистора наведеної на малюнку 3.3.7, або на використаннійого односпрямованої моделі [2, 3] наведеної на малюнку 3.3.8

А) Розрахунок схеми Джіаколетто:

Схема Джіаколетто представлена на рисунку 3.3.7.

Малюнок 3.3.7 Схема Джіаколетто.

Знайдемо за допомогою постійної часу ланцюга зворотного зв'язку опірбазового переходу за формулою:

(2.9)

При чому і доложни бути виміряні при одному напрузі Uке. Атак як довідкові дані наведені при різних напряжно, необхідноскористатися формулою переходу, котрі дозволяють обчислити прибудь-якому значенні напруги Uке:

(2.10)в нашому випадку:


Підставимо отримане значення в формулу:
, Тоді
Знайдемо значення решти елементів схеми:
, Де (2.11)
 - Опір еміттеного переходу транзистора
Тоді
Ємність емітерного переходу:
Вихідна Сопртівленію транзистора:
 (2.12)
 (2.13)

Б) Розрахунок односпрямованої моделі на ВЧ:

Схема односпрямованої моделі на ВЧ представлена на малюнку 3.3.8
Опис такої моделі можна знайти в [3].

Малюнок 3.3.8 односпрямований модель транзистора

Параметри еквівалентної схеми розраховуються за наведеними нижчеформулами.

Вхідна індуктивність:

, де-індуктивності висновків бази і емітера, які беруться здовідкових даних.

Вхідний опір:

,
(3.3.4)

Вихідний опір має таке ж значення, як і в схемі
Джіаколетто:

.

Вихідна ємність-це значення ємності обчислена в робочійточці:

.

3.3.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації

При розрахунку ланцюгів термостабілізації потрібно для початку вибрати варіантсхеми. Існує кілька варіантів схем термостабілізації: пасивнаколекторна, активна колекторна і емітерний. Їх застосування залежитьвід потужності каскаду і від того, наскільки жорсткі вимоги дотермостабільності. Розглянемо ці схеми.

3.3.4.1 емітерний термостабілізація

Емітерная стабілізація застосовується в основному в малопотужних каскадах іє достачно простий в розрахунку і при цьому ефективною. Схемаемітерний термостабілізації наведена на малюнку 3.3.9. Метод розрахунку іаналізу емітерний термостабілізації детально описано в [4].

Малюнок 3.3.9 еммітерная термостабілізація

Розрахунок проводиться за наступною схемою:

1.Вибіраются емітера напруга і струм дільника, а такожнапруга живлення;

2. Потім розраховуються.

Напруга емітера вибирається рівним. Струм дільникавибирається рівним, де - базовий струм транзистора і обчислюєтьсяза формулою:

мА.

А

Зважаючи на те, що в колекторної ланцюга відсутній резистор, тонапруга живлення розраховується за формулою В. Розрахунок величинрезисторів проводиться за наступними формулами:

Ом;

Ом;

Ом;

3.3.4.2 Активна колекторна термостабілізація

Активна колекторна термостабілізація використовується в потужних каскадахі є досить ефективною, її схема представлена на рисунку 3.3.10.
Її опис і розрахунок можна знайти в [5].

Малюнок 3.3.10 Схема активної колекторної термостабілізації.

Як VT1 візьмемо КТ814А. Вибираємо падіння напруги на резистори
 з умови (нехай В), тоді. Потім виробляємонаступний розрахунок:

;

(3.3.11)

;

(3.3.12)

;

(3.3.13)

;

(3.3.14)

,

(3.3 .15) де - статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ПРОтранзистора КТ814;

;

(3.3.16)

;

(3.3.17)

.

(3.3.18)

Отримуємо наступні значення:

Ом;

мА;

В ;

А;

А;

Ом;

Ом.

Величина індуктивності дроселя вибирається таким чином, щобзмінна складова струму не заземляється через джерело живлення, авеличина блокувальний ємності - таким чином, щоб колектор транзистора
VT1 по змінному струму був заземлений.

3.3.4.3 Пасивна колекторна термостабілізація

Найбільш економічною і найпростішою з усіх схем термостабілізаціїє колекторна стабілізація. Стабілізація положення точки спокоюздійснюється негативною паралельної зворотним зв'язком по напрузі,знімається з колектора транзистора. Схема колекторної стабілізаціїпредставлена на рисунку 3.3.11.

Малюнок 3.3.11 Схема пасивної колекторної термостабілізації

Розрахуємо основні елементи схеми за наступними формулами:

Виберемо напруга URк = 5В і розрахуємо значення опору Rк.

Знаючи базовий струм розрахуємо опір Rб

Визначимо розсіювану потужність на резистори Rк

Як було сказано вище, емітерний термостабілізація в потужних каскадахзастосовувати "невигідно" тому що на резистори, включеному в ланцюг емітера,витрачається велика потужність. У нашому випадку краще вибрати активнуколекторних стабілізацію.

4. Розрахунок вхідного каскаду

3.4.1 Вибір робочої точки

При розрахунку режиму предоконечного каскаду домовимося, що харчування всіхкаскадів здійснюється від одного джерела напруги з номінальнимзначенням Eп. Так як Eп = Uк0, то відповідно Uк0 у всіх каскадахбереться однакова, тобто Uк0 (предоконечного к.) = Uк0 (вихідного к).
Потужність, що генерується предоконечним каскадом повинна бути в коефіцієнтпосилення вихідного каскаду разом з МКЦ (S210) разів менше, отже, і
Iк0, буде в стільки ж разів менше. Виходячи з вищесказаного координатиробочої точки візьмуть наступні значення: Uк0 = 15 В; Ікс = 0.4/2.058 = 0.19 А.
Потужність, що розсіюється на колекторі Pк = Uк0 Iк0 = 2.85 Вт

3.4.2 Вибір транзистора

Вибір транзистора був вироблений в пункті 3.3.5.2 Вибір вхідноготранзистора здійснюється відповідно до вимог, наведених упункті 3.3.2. Цим вимогам відповідає транзистор КТ913А. Його основнітехнічні характеристики наведені нижче. [1]

Електричні параметри:

1. гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ МГц;

2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку пс;

3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ;

4. Ємність колекторного переходу при В пФ;

5. Індуктивність виведення бази нГн;

6. Індуктивність виведення емітера нГн.

Граничні експлуатаційні дані:

1. Постійна напруга колектор-емітер В;

2. Постійний струм колектора А;

3.4.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора

Еквівалентна схема має той же вигляд, що та схема представлена намалюнку 3.3. Розрахунок її елементів проводиться за формулами, наведеними впункті 3.3.3.

нГн;

пФ;

Ом

Ом;

Ом;

пФ.

3.4.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації

Для вхідного каскаду також обрана активна колекторнатермостабілізація.

Як VT1 візьмемо КТ814А. Вибираємо падіння напруги на резистори
 з умови (нехай В), тоді. Потім виробляємонаступний розрахунок:

;

(3.3.11)

;

(3.3.12)

;

(3.3.13)

;

(3.3.14)

,

(3.3 .15) де - статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ПРОтранзистора КТ814;

;

(3.3.16)

;

(3.3.17)

.

(3.3.18)

Отримуємо наступні значення:

Ом;

мА;

В ;

А;

А;

Ом;

кОм

3.5 Розрахунок коригувальних ланцюгів

3.5.1 Розрахунок вихідний коректує ланцюга

Розрахунок всіх КЦ проводиться відповідно до методики описаної в [2].
Схема вихідний коректує ланцюга представлена на малюнку 3.12

Малюнок 3.3.12 Схема вихідний коректує ланцюга

вихідну коригувальну ланцюг можна розрахувати з використаннямметодики Фано, яка докладно описана у методичному посібнику [2]. Знаючи
Свих і fв можна розрахувати елементи L1 і C1.

Знайдемо - вихідний опір транзистора нормованевід?? осітельно і.


(3.5.1)

.

Тепер по таблиці наведеної в [2] знайдемо найближче до розрахованомузначення і виберемо відповідні йому нормовані величиниелементів і КЦ.

Знайдемо істинні значення елементів за формулами:

;

(3.5.2) < p>;

(3.5.3)

. Гн; (3.5.4)

Ф;

3.5.2 Розрахунок межкаскадной КЦ

У даному підсилювачі є дві МКЦ: між вхідним каскадом і каскадомзі складанням напруг і на вході підсилювача. Це коригувальні ланцюгатретьеого порядку. Ланцюг такого виду забезпечує реалізацію підсилювальногокаскаду з нахилом АЧХ, що лежить у межах необхідних відхилень
(підвищення або пониження) з заданими частотними спотвореннями [2].

Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга, що знаходиться між вхіднимкаскадом і каскадом зі складанням напруг:

Принципова схема МКЦ представлена на малюнку 3.3.13

Малюнок 3.3.13. Межкаскадная коригуюча ланцюг третього порядку

При розрахунку використовуються односпрямовані моделі на ВЧ вхідного іпредоконечного транзисторів. У схемі зі складанням напружень обидватранзистора вибираються однаковими. Виникає завдання: вибір предоконечноготранзистора. Зазвичай його вибирають орієнтовно, і якщо отриманірезультати будуть задовольняти його залишають.

Для нашого випадку візьмемо транзистор КТ913А (VT1), який маєеквівалентні наступні параметри:

Свих = 5.5 пФ

Rвих = 55 Ом

І транзистор КТ 934Б (VT2), який має такі еквівалентні параметри:

Lвх = 3.8 нГн

Rвх = 0.366 Ом

При розрахунку будуть використовуватися коефіцієнти:,,,значення якого беруться виходячи із заданої нерівномірності АЧХ. Таблицякоефіцієнтів наведена у методичному посібнику [2] У нашому випадку вонивідповідно рівні: 2.31, 1.88, 1.67. Розрахунок полягає в знаходженнінормованих значень: і підставляння їх у відповідні формули,з яких знаходяться нормовані значення елементів і перетворюються вдійсні значення.

Отже, зробимо розрахунок, використовуючи такі формули:

,

,

= - нормовані значення,,. < br>Підставимо вихідні параметри і в результаті отримаємо:


Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
; (2.32)
;отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення,, і:

де; (2.33)

;

;

.
При розрахунку отримаємо:
і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:
 (2.34)
 (2.35)де S210-коефіцієнт передачі кінцевого каскаду.
Для вирівнювання АЧХ в області нижніх частот використовується резистор,розраховується за формулою:
 (2.36)
Знайдемо істинні значення решти елементів за формулами:
,,, (2.37)


3.5.3 Розрахунок вхідний КЦ

Схема вхідний КЦ представлена на малюнку 3.5.14. Її розрахунок, а такожтабличні значення аналогічні описаним у пункті 3.5.1.

Малюнок 3.5.14 вхідна коректірующая ланцюг

розрахуємо вхідні коректірующую ланцюг:

,

,

= - нормовані значення,,.
Підставимо вихідні параметри і в результаті отримаємо:


Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
; (2.32)
;отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення,, і:

де; (2.33)

;

;

.
При розрахунку отримаємо:
і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:
 (2.34)
 (2.35)де S210-коефіцієнт передачі кінцевого каскаду.
Для вирівнювання АЧХ в області нижніх частот використовується резистор,розраховується за формулою:
 (2.36)
Знайдемо істинні значення решти елементів за формулами:
,,, (2.37)На цьому розрахунок вхідного каскаду закінчений.

3.6 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей

Дросель в колекторної ланцюга каскадів ставиться для того, щоб вихідтранзистора по змінному струму не був заземлений. Його величина вибираєтьсявиходячи з умови:

.

(3.6.3)

мкГн.

Опір і ємність зворотнього зв'язку, що стоять в ланцюзі бази вихідноготранзистора розрахуємо за формулами:

Підставивши значення отримаємо:


Розділові ємності.

Пристрій має 4 реактивних елемента, що вносять частотні спотворення на низьких частотах. Ці елементи - розділові ємності. Кожна з цих ємностей за технічним завданням повинна вносити не більше 0.75 дБ частотних спотворень. Номінал кожної ємності з урахуванням заданих спотворень і обв'язують опорів розраховується за формулою:

(1.38) де Yн - задані спотворення;

R1 і R2 - обв'язують опору, Ом; wн - нижня частота , рад/сек.
Наведемо спотворення, задані в децибелах:

,

(1.39) де М - частотні спотворення, що припадають на каскад, Дб. Тоді

Номінал розділової ємності кінцевого каскаду:

Номінал розділової ємності що стоїть в ланцюзі колектора транзистора ззагальним емітером в каскаді зі складанням напруг:
Номінал розділової ємності що стоїть в ланцюзі колектора вхідного транзистора:
Номінал розділової ємності вхідного каскаду:

Ємність СБл знайдемо з умови:

(XСбл (((Rк, де Rк - опір стоїть в ланцюзі колектора транзистора активної колекторної термостабілізації представленої на ріс.3.3.10.

(Хс (= (1 /(((( С ( = 1/((С

С = 1/(Хс (((

Для розрахунку СБл візьмемо (Хс (= 0.43 що 500 разів менше Rк. У результаті отримаємо:

С = 1/0.43 (2 (((230 (106 = 1.6 (10-9

СБл = 1.6 нФ

4. Висновок < p> Розрахований підсилювач має наступні технічні характеристики:

1. Робоча смуга частот: 49-230 МГц

2. Лінійні спотворення в області нижніх частот не більше 2 дБ в області верхніх частот не більше 2 дБ

3. Коефіцієнт посилення 30дБ з підйомом області верхніх частот 6 дБ

4. Харчування однополярної, Eп = 16 В

5. Діапазон робочих температур : від +10 до +60 градусів Цельсія

Усилитель розрахований на навантаження Rн = 75 Ом

Підсилювач має запас щодо посилення 5Дб, це потрібно для того, щоб увипадку погіршення, в силу якихось причин, параметрів окремих елементівкоефіцієнт передачі підсилювача не опускався нижче заданого рівня,певного технічним завданням.

| Поз. | | | |
| Обозна-| Найменування | Кількість. | Примітка |
| | | | |
| чення | | | |
| | | | |
| | Транзистори | | |
| | | | |
| VT1 | КТ913А | 1 | |
| VT2 | КТ814А | 1 | |
| VT3 | КТ934Б | 1 | |
| VT4 | КТ814А | 1 | |
| VT5 | КТ934Б | 1 | |
| VT6 | КТ814А | 1 | |
| | | | |
| | Конденсатори | | |
| | | | |
| С1 | КД-2-0.1нФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С2 | КД-2-20пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С3 | КД-2-16пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С4, С8, | КМ-6-2.2нФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 4 | |
| | | | |
| С10, С12 | | | |
| С5 | КД-2-200пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С6 | КД-2-22пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С7 | КД-2-7.6пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С9 | КД-2-110пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С11 | КМ-6-16пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С13 | КД-2-100пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| С14 | КМ-6-10пФ (5 (ОЖО.460.203 ТУ | 1 | |
| | | | |
| | Котушки індуктивності | | |
| | | | |
| L1 | Індуктивність 25нГн (5 (| 1 | |
| L2 | Індуктивність 12нГн (5 (| 1 | |
| L3 | Індуктивність 50нГн (5 (| 1 | |
| Др4-| Індуктивність 25мкГн (5 (| 5 | |
| Др8 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | РТФ КП 468740.001 ПЗ |
| | | | | | |
| | | | | | | Лiт | Маса | М |
| | | | | | | | | А |
| | | | | | | | | З |
| | | | | | | | | Ш |
| | | | | | | | | Т |
| | | | | | | | | А |
| | | | | | | | | Б |
| І | Лис | Nдокум. | Підпис. | Дат | УCІЛІТЕЛЬ ПОТУЖНОСТІ | | | | | |
| з | т | | | а | | | | | | |
| м | | | | | | | | | | |
| Виконати | Далматії | | | для 1-12 КАНАЛІВ | | | | | |
| ил | | | | | | | | | |
| Перевір | Титов | | | TV | | | | | |
|. | А.А. | | | | | | | | |
| | | | | | Лист | Листів |
| | | | | | ТУСУР РТФ |
| | | | | Перелік елементів | Кафедра РЗІ |
| | | | | | Гр. 148-3 |

| Поз. | | | |
| Обозна-| Найменування | Кількість. | Примітка |
| | | | |
| чення | | | |
| | | | |
| | Резистори | | |
| | | | |
| R1 | МЛТ - 0.125 - 1.2 кОм | 1 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R2 | МЛТ - 0.125 - 18 кОм | 1 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R3 | МЛТ - 0.125 - 220 Ом | 1 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R4 | МЛТ - 0.125 - 2.2 кОм | 1 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R5 | МЛТ - 1 - 0.25 Ом (10 (ГОСТ7113-77 | 1 | |
| R6 | МЛТ - 0.125 - 6 кОм | 1 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R7, R11 | МЛТ - 0.125 - 160 Ом | 2 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R8, R12 | МЛТ - 0.125 - 820Ом | 2 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R9, R13 | МЛТ - 0.125 - 22 Ом | 2 | |
| | (10 (ГОСТ7113-77 | | |
| R10, R14 | МЛТ - 1 - 2.5 Ом (10 (ГОСТ7113-77 | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | РТФ КП 468740.001 ПЗ |
| | | | | | |
| | | | | | | Лiт | Маса | М |
| | | | | | | | | А |
| | | | | | | | | З |
| | | | | | | | | Ш |
| | | | | | | | | Т |
| | | | | | | | | А |
| | | | | | | | | Б |
| І | Лис | Nдокум. | Підпис. | Дат | УCІЛІТЕЛЬ ПОТУЖНОСТІ | | | | | |
| з | т | | | а | Обполосніть | | | | | |
| м | | | | | | | | | | |
| Виконати | Далматії | | | для 1-12 КАНАЛІВ | | | | | |
| ил | | | | | | | | | |
| Перевір | Титов | | | TV | | | | | |
|. | А.А. | | | | | | | | |
| | | | | | Лист | Листів |
| | | | | | ТУСУР РТФ |
| | | | | Перелік елементів | Кафедра РЗІ |
| | | | | | Гр. 148-3 |

| | | | | | |
| | | | | | РТФ КП 468740.001 Е3 |
| | | | | | |
| | | | | | | Лiт | Маса | Масш |
| | | | | | | | | Таб |
| З | Лис | Nдокум. | Підпис. | Дата | УCІЛІТЕЛЬ | | | | | |
| м | т | | | | | | | | | |
| Виконати | Далматії | | | 1-12 КАНАЛІВ | | | | | |
| ил | | | | | | | | | |
| Перевір | Титов А.А. | | | | | | | | |
| ил | | | | | | | | | |
| | | | | | Лист | Листів |
| | | | | | ТУСУР РТФ |
| | | | | Принципова | Кафедра РЗІ |
| | | | | Схема | гр. 148-3 |

Список використаних джерел

1 Довідник напівпровідникові прилади/транзистори середньої та великоїпотужності. Под ред. А. В. Голомедова. Видання третє. Москва 1995 р.

2 Титов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилювальнихкаскадів на біполярних транзисторах - http://referat.ru/download/ref-
2764.zip

3 Широкосмугові радіопередавальні пристрої/Алексєєв О.В., Головков
А.А., Полевой В.В., Соловйов А.А.; Под ред. О.В. Алексеева .- М.: Связь.
1978

4 Мамонкін І.Г. Підсилювальні пристрої: Навчальний посібник для вузів. -
М.: Связь, 1977.

5 Титов А.А. Розрахунок дисипативної межкаскадной коректує ланцюгаширокосмугового підсилювача потужності.// Радіотехніка. 1989. № 2
-----------------------< br>

каскад

30

60 < p>

0.4

0.8

1.2

R ~

R =

UКЕ

0.8

0.4

R ~

R =

30

60

Ік

Uке

R ~

15

0.8

0.4

R =

30

резистивний

дросельний

зі складанням напруг

В

60

30

15

PРАС

Вт

12

12

6

PПОТ

Вт

IK0

А

UK0

В < p> 24

0.4

30

12

0.4

30

6

0.4

15


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
6.9 of 10 on the basis of 3710 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status