ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Підліток - неформальна група - делінквент
     

 

Психологія, педагогіка

Підліток - неформальна група - делінквент

Асс. Пілієв Д. Е.

Кафедра соціології та політології.

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

Розглянуто участь індивідів в групі як природна потреба людини. Саме тут відбувається взаємодія особистості і суспільства, розвиваються певні звичаї, звички, стереотипи поведінки.

Концепція людини як соціальної істоти та суб'єкта соціального життя є вихідним пунктом соціальної науки та соціологічного дослідження. Існування конкретного індивіда в соціумі припускає його взаємодію з іншими соціальними суб'єктами, а його формування в соціумі відбувається шляхом соціалізації, осмислення цінностей, зразків і норм поведінки, ставлення до своєму оточенню.

Колектив (сімейний, навчальний, трудовий, неформальний, «за інтересами») - це суспільство в мініатюрі, саме тут можна на власні очі побачити, як відбувається взаємодія особистості і суспільства. Особистість несе на собі печатку свого колективу, а колектив - друк складових його особистостей, членів. Формуючи особистість, колектив сам формується з'єднанням різних неповторних індивідуальностей. Особистість не розчиняється, не тоне в колективі, а реалізується, самостверджується.

В кожній групі розвиваються певні звичаї, звички, стереотипи поведінки. Вони засвоюються її членами і відрізняють дану групу від інших. При це в окремого індивіда розвивається свідомість цієї групи та її завдань. Група через вплив на індивідів направляє їх поведінку до досягнення групових цілей. Причому ці цілі можуть мати різний характер. Людина, будучи істотою соціальним, суб'єктом громадської

задовольняє потреба в захисті та безпеки. Група виконує також підтримуючу роль: разом людям легше подолати "негативні" емоції. У групі вони заспокоюються, відволікаються, отримують додаткову інформацію. Група впливає на формування уявлень індивіда, його поведінка і установки, мислення, систему соціальних норм.

Таким чином, необхідність участі в групі є природною потребою кожну людину. Особливо нагальною ця потреба стає для такої соціальної групи як підлітки в силу їх специфічного психологічного положення.

За міру дорослішання у підлітка змінюється ієрархія інтересів і потреб. Особливо важливим в цей період стає суспільство однолітків. І ні до якої інший когорти вони не сприйнятливі так, як до своєї підлітковому середовищі, будь то з позитивними або негативними орієнтаціями та установками. Специфіка соціалізації через групу однолітків є вирішальним фактором при передачі інформації, моделей поведінки, моди, можливості самоствердження. У дітей і підлітків провідним виявляється груповий мотив, групова солідарність, групове поведінку - дотримання способу життя, дій, нормам поведінки групи, підпорядкування її моді.

В ряді соціологічних досліджень показано, що часто визначальний вплив на підлітків робить неформальна група, а не сім'я і школа. Саме неформальна група виступає основним соціалізується інститутом в підлітковому віці. Групи однолітків займають проміжну позицію між сім'єю та школою, між сім'єю і соціальною системою в цілому. Керуючи переходом світогляду підлітків від приватних цінностей до громадських, групи однолітків виконують функцію забезпечення своїх членів певним способом поведінки, самоідентифікації та самоствердження.

         

12 Праці молодих учених № 4, 2003        Спілкування з однолітками має переважне значення для підлітка. Для нього важливо не просто бути разом з однолітками, але головне -- займати серед них задовольняє його положення. Формування у підлітків почуття солідарності, товариства і порозуміння не тільки полегшує йому автономізацію від дорослих, а й створює для нього фон емоційного благополуччя та стійкості.

Більшість соціологів та психологів вважає, що тяжіння підлітка до неформальної групи однолітків посилюється в міру погіршення його відносин з родиною та школою. Підлітки, відчуваючи себе неприйнятними, зрозуміють в сім'ї, відкинутими школою, шукають притулку в суспільстві "собі подібних". У цих випадках оцінка цінностей і норм однолітків стає для підлітка більш переконливою і значущою, ніж ті, які існують у старших. Суттєвим моментом, на який слід звернути увагу, є те, що чим більше розбіжність між привабливістю сверстнікових цінностей і цінностей дорослих, то все більше зростає вплив груп однолітків на підлітка, все швидше і більше відбувається процес його автономізації та відчуженості від дорослої середовища. Саме в цей час відбувається розрив в системі цінностей, норм, стереотипів поведінки батьків і дітей. Навіть просте неучасть батьків у вихованні дітей відіграє для них значну роль - можливість опинитися під впливом приятелів.

Участь в неформальних групах - явище закономірне для підлітків. Воно пояснюється наступними моментами:

переорієнтацією спілкування з батьками на ровесників, ослабленням впливу сім'ї;

маргінальність соціального положення (вже не дитина, але ще не дорослий), що сприяє появи нестабільності, незручності, занепокоєння у поведінці;

необхідністю задовольнити потреби підлітка у спілкуванні, захисту, солідарності в поведінці;

переходом форм контролю від дитячих до дорослих;

труднощами перехідного віку.

неформальні підліткові групи, з одного боку, відіграють у суспільстві позитивну роль, сприяючи соціалізації підлітків. З іншого, - ці потреби є розсадниками кримінальної субкультури.

Серед соціальних факторів, що сприяють приходу неповнолітніх в неформальні групи, основними виявилися: неможливість самореалізації в родині, школі, громадських організаціях; конфлікти з батьками, викладачами. Виявлені мотиви досить традиційні: бажання провести вільний час, відсутність дорослих і контролю, незвичайні пригоди і переживання, спільні інтереси. Проте зовнішні причини змушують замислитися про те, що це - внутрішня самотність і бажання знайти друзів, повага навколишніх, досить висока відчуженість від норм і цінностей активної творчої життєдіяльності індивіда. Самотність відображає потреба в приналежності до будь-яких групі, і як показують наші дослідження, підлітки значно частіше людей старшого віку відчувають себе самотніми і незрозумілими. Почуття самотності, пов'язане з віковими труднощами становлення особистості, породжує у підлітків необхідність спілкування і групування з однолітками, у суспільстві яких вони шукають те, в чому їм відмовляють дорослі: емоційне тепло, порятунок від нудьги, визнання власної значущості.

Входження підлітка в неформальну групу однолітків стимулюється також відсутністю або недоліком позитивних соціальних зв'язків з формальної групою (в школі). Так, 92,2% важких підлітків відчужені, психологічно ізольовані від товаришів по школі; майже всі вони були незадоволені своїм становищем у класі; багато ставилися до однокласників негативно [1]. Школа все більшою мірою відтісняє і ізолює невстигаючих підлітків, внаслідок чого перебування в ній стає для них нестерпним: вона виштовхує делінквентна учнів, а вони в свою чергу негативно ставляться до своїх вчителям і відчувають дискомфорт в учнівському середовищі. Таким чином, відсутність позитивних соціальних зв'язків у підлітка з сімейної та формальною (навчальної) групою робить неформальну групу однолітків для нього максимально привабливою, а взаємодія з її членами - Часто єдиною ниткою, що зв'язує його з суспільством.

Підліток, позбавлений позитивних емоційних зв'язків у родині і не має можливості для самовираження у формальній групі, переживає негативні емоції і, намагаючись позбавитися від них, приєднується до цієї групи. Група в даному випадку грає підтримуючу роль для суб'єктів, які дозволяють подібні проблеми. Н. Смелзер розкриває дане положення образним порівнянням: «Біда любить компанію» [2]. Крім того, в ситуації, коли підліток відкинутий сім'єю і не прийнято формальним колективом, у нього блокована потреба в повазі інших. Подібне стан є фундаментальною людською потребою і, будучи нереалізованою, гальмує задоволення інших, вищих потреб - в любові, турботи про інших, самовираження, творчість. Вступ до групи підлітка в даному випадку можна розглядати як реальний шанс задовольнити потреба в повазі - бути прийнятим і визнаним, шановним іншими. Подібна компанія цілком задовольняє підлітка. Вона йому часто замінює все родинно-емоційні зв'язки. За результатами наших досліджень, проведених у 2000 - 2001 рр.. серед малолітніх правопорушників, які перебувають на обліку в інспекціях у справах неповнолітніх м. Владикавказу і знаходяться на виправлення за вчинення правопорушень під Владикавказької спецучіліще, 85% дітей відзначають, що компанія друзів їх цілком влаштовує. Вступ до групи і подальшу взаємодію з її членами можна розглядати як спробу компенсації фрустірованних потреб підлітка.

Підлітки, вступають у групу, повністю "занурюються" в неї і участь в цій групі стає їх життєвою домінантою. У групі підлітки проводять більшу частину вільного часу. Відомо, що частота, тривалість і кількість контактів з девіантом впливають на інтенсивність засвоєння підлітками девіантних цінностей: тривалий взаємодію з делінквент формує позитивне ставлення до них. При цьому, якщо частота взаємодії між двома або більшим числом осіб підвищується, то зростає ступінь симпатії між ними. У цьому випадку у підлітка, що потрапив до групи з девіантної або делінквентна спрямованістю, підвищується ймовірність поводження, що відхиляється. Це підтверджується і результатами нашого дослідження, яке свідчить, що «друзі з вулиці» не мають будь-якого позитивного соціалізується впливу, а навіть навпаки -- залучаючи підлітка до своєї субкультури, вони сприяють деградації її особи. Про масштаби такого впливу свідчить і таблиця, складена за результатами нашого дослідження.

Підлітки в рамках своєї групи мають власний варіант культури, званий субкультурою. Формування самостійної субкультури відбувається на основі спілкування неповнолітніх протягом певного часу і вироблення власних цілей. Ця молодіжна субкультура досить одноманітно і підпорядкована сильному груповому тиску. Результат соціалізації в первинній групі підлітків - формування членів спільноти, схожих один на одного.

Розподіл відповідей на запитання: «Яке негативне

вплив чинять на Вас друзі, знайомі? »

(в % Від числа відповіли на питання)        

Відповідь         

Характер впливу друзів на підопічних             

дитячої кімнати міліції         

Владикавказької   

спецучіліща             

втягують у пияцтво         

13,4         

13,3             

схиляють до нетрудовий життя         

32,8         

31,7             

Сприяють рішучості здійснювати правопорушення         

14,1         

13,3             

Чи не чинять негативного впливу         

34,2         

36,6             

Важко відповісти         

5,5         

5,1     

Типова риса підліткових груп - високий ступінь конформності. Підлітки часто некритично ставляться до думки групи та її лідерів. Бажання бути «як усі», що поширюється і на одяг, і на естетичні смаки, а головне - на стиль поведінки, часто приводить до різних девіацій.

Таким чином, первинні підліткові групи в силу того що вони маргінальні по відношенню до суспільства, мають відмінну від нього подкультуру - субкультуру, містять у своїй структурі елементи дезорганізації - вони потенційно несуть у собі заряд девіантної поведінки. Делінквентна (протиправне) поведінка є досить частою формою девіації у підлітків. Ці групи, об'єднані за способом проведення часу, включають в себе неповнолітніх, яких об'єднує самотність, невміння знайти для себе гідне заняття. Це в основному стихійно виникають досягав групи, у складі яких неповнолітні проводять майже весь вільний час, заповнюючи недолік випробовується ними з різних причин соціального та емоційного комфорту і в яких формується або поглиблюються їх неправомірні погляди, установки, звички поведінки.

Підліткам властиві «жадоба постійного отримання нової інформації, яка не потребує ніякої критичної інтелектуальної переробки, а також потреба в поверхневих контактах ..., це багатогодинна пуста балаканина, розглядання на те, що відбувається навколо, детективно-пригодницькі романи і книги, гляденіе усього підряд по ТБ, азартне хобі - гра на гроші та картки », тобто безцільне проведення часу, назване кожним другим підлітком улюбленим видом діяльності у вільний час [3]. Результати нашого дослідження показують, що вільний час підлітки частіше люблять проводити на вулиці з друзями (63,8%), ніж вдома з батьками (36,2 %), А дружать вони з ними тому, що їм цікаво і весело разом (72,1%) і нецікаво і погано будинку (27,9 %).

Підліткові групи, що практикують в якості основної форми дозвілля «пусте» проведення часу, що об'єднують нудьгуючих неповнолітніх, часто стають благодатним грунтом для антисоціальних вчинків. Як свідчить східна мудрість - «Нічим не зайнятий розум є майстерня диявола». Не випадково більшість таких підлітків мають приводи в міліцію в нетверезому вигляді, вживають наркотично діючі речовини [4].

Живильним середовищем групової злочинності і є ці неформальні групи. Антигромадські угрупування підлітків, нерідко ворогуючі між собою, часто зловживають алкоголем, токсичними речовинами, наркотиками, які вчиняють різного роду правопорушення (бійки, крадіжки, пограбування, вимагання та інші протиправні діяння), є живильним середовищем групової злочинності, що в більшості випадків і призводить до злочину.

Список літератури

1. Шур Е. Наше злочинне суспільство. М., 1997.

2. Смелзер Н. Соціологія. М.: Фенікс, 1994.

3. Личко А. Психопатологія і акцентуації характеру у підлітків. СПб., 1993.

4. Позднякова М. Е. Соціологічний аналіз наркоманії. М., РАН, Інститут соціології, 1995.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.6 of 10 on the basis of 4133 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status