ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Практикум по психології консультування
     

 

Психологія
ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ Психологічне консультування СІМ'Ї
      
Історія наукового вивчення сім'ї не відрізняється тривалістю. До середини XIX століття в даній області переважали міфи, ілюзії й забобони. Пізніше (у середині XIX - на початку XX століття) в основному зусиллями лікарів були зібрані перші емпіричні дані і висунуті гіпотези. З початку XX століття поступово укорінюється науковий підхід, робляться спроби кожне положення обгрунтовувати конкретними дослідженнями. Слід зазначити, що науковий підхід, особливо до сексуальних відносин в сім'ї, зіткнувся з досить сильним опором. Діяльність професійних інститутів (про це ще піде мова), що надавали психологічну допомогу родині, також обмежувалася.
Зміна точки зору на сім'ю і дослідження в цій галузі могла б добре проілюструвати оцінка книги вал де Вельде «Ідеальний шлюб» (що вийшла у світ в 1926 році!). Як пише І.С. Кон (1988 р.), в цій книзі під час обговорення проблем сім'ї жінка вперше (!) Вважається не об'єктом активності чоловіки, а його рівноцінним партнером.
Біля витоків професійної психологічної допомоги сім'ї стоять лікарі, передусім психотерапевти, психіатри. Само собою зрозуміло, що вони спиралися на ту чи іншу більш поширену в медичній психології теорію особистості і принципи впливу на неї. Не варто було б великої праці розглянути розвиток таких теорій. Однак у сфері професійної психологічної допомоги сім'ї об'єктом впливу є не окрема людина, а сім'я. Тому слід було б у становленні практичної психології відокремити зміну теоретичних моделей сімейного консультування. Це зробити набагато важче з наступних причин: у деяких психотерапевтичних, психологічних теоріях недостатньо чітко окреслені загальні теоретичні принципи консультування сім'ї, впливу на неї; багато практики, які декларують прихильність до тієї чи іншої психотерапевтичної школі, у своїй роботі з сім'єю строго не дотримувалися будь-якої теоретичної мода чи, а власного досвіду не узагальнили.
Зазначені обставини спонукають утриматися від більш широких узагальнень і спробувати при розгляді моделей психологічного консультування сім'ї орієнтуватися головним чином на певних представників того чи іншого напрямку.


Психодинамічна МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ СІМ'Ї
Жодна інша психологічна теорія не отримала такого широкого розповсюдження і не зробила такого великого впливу, як психоаналіз. Основні положення та поняття (наприклад, Едипів комплекс) цієї теорії тісно пов'язані з відносинами в родині. Тому залишається лише дивуватися, що ні З. Фрейд, ні інші родоначальники психоаналізу не приділяли достатньої уваги корекції стосунків у сім'ї. Моделі психологічного консультування сім'ї, що спираються на цю теорію, почали створювати досить пізно.
Основні положення М. Бовена: сім'я - це невелика група людей, що живуть в спільному домі. У той же час сім'я - це і емоційна система, до якої входять всі члени сім'ї (і живі, і покійні, і що знаходяться поза сім'єю). Ця емоційна система існує в сьогоденні і в сім'ї (навіть у тому випадку, якщо членів сім'ї вже ні в даній реальності або вони роз'єднані простором). Емоційна система сім'ї являє собою трансгенераціонний феномен, у неї включені представники всіх попередніх поколінь.
Емоційна система сім'ї, яку, образно кажучи, можна назвати загальною «я» сім'ї, її емоційний, своєрідність, без сумніву, впливає на дітей і формує їх особи, у безлічі яких можна угледіти два типи особистості: відокремлену, незалежну, диференційовану від родини і підлеглу, залежну, сплавлення з сім'єю.
На думку М. Бовена, процес диференціації як би співпадає з процесом становлення, дозрівання особистості. На початковому етапі усвідомлюється відділення самого себе від інших, на наступних - більш чітке відділення своїх потреб, почуттів, думок, тобто здатність осмислювати чуттєві процеси абстраговано від інтелектуальних, останні - абстраговано від потреб і т.д. Тому диференціюватися людям властива більш швидка реакція, вони краще пристосовуються, більш об'єктивно оцінюють свої і чужі емоції і потреби, стоять на більш високому рівні самостійності. Міркування будують на основі розумових операцій, а у своїх діях керуються аргументованими думками або чіткими принципами, схильні обговорювати альтернативні вибори, спираються на інтелект. У таких людей сильне, цілісне внутрішнє «я», вони здатні зрозуміти власні почуття.
Особи протилежного типу - це недіффереціровавшіеся, залежні, за словами М. Бовена, люди «сплаву». Вони ригідні, керуються більше емоціями, ніж принципами мислення. Крім того, не в змозі відрізняти свої емоції від потреб або інтелектуальних рішень.
Поведінка піддається хронічного або сильного стресу родини має свої закономірності. М. Бовен характеризує їх за допомогою поняття тріангуляції. Він вказує, що подружня пара або будь-яка інша Діада стабільна до тих пір, поки не зазнає стресу (занепокоєння, страху і т.п.). Коли стрес починає перевершувати здатність діади опиратися йому, перевищує рівень толерантного ставлення до стресу, в проблеми ліади залучається третя особа (в сім'ї в подружні проблеми зазвичай залучаються діти), тому що є надія, що в конфлікті третя особа підтримає його/її. Якщо стрес особливо сильний, в проблеми втягується все більше третіх осіб, виникає все більше тріангуляції. Такі відносини (тріангуляції) формуються при пошуку способів подолання стресу, але насправді вони закривають шлях до вирішення, і нестабільність відносин діади (подружжя) зберігається, тільки все більше членів сім'ї виявляється в полі нестійких емоцій. М. Бовен відзначає, що окремо елементи тріангуляціонного процесу не здаються шкідливими, психологічні проблеми сім'ї ускладнює їх сукупність.
Подібні відносини, на його думку, зазвичай виникають так: батьки через недостатність диференціації не відчувають себе надійно захищеними і самостійними, тому вони прагнуть до більшої емоційної спільності з дітьми. Проте така спільність не тільки не вирішує проблеми батьків, але ще посилює занепокоєння (тепер уже і про дітей). Це стимулює емоційне напруження, а воно є причиною нераціональних рішень і конфліктів.
Конфлікти, в свою чергу, посилюють відчуття незахищеності. Так з цього кола можна слідувати знову й знову, а результат з кожним разом буде все гірше.
Психологічні проблеми, які породжують тріангуляціонние відносини, такі: діти бажають мати стабільність з боку-батьків, а змушені самі забезпечувати їм стабільність; коли подружжя домагаються стабільності, вони потрапляють в залежність від дитини, що уповільнює самоактуалізацію всіх членів родини.
Абсолютна диференціація, на думку М. Бовена, є лише теоретичним ідеалом. Однак на його основі можна визначити поняття ідеального шлюбу, і поставити максимальні завдання психологічного консультування сім'ї. При ідеальному шлюбі подружжя відрізняються високим рівнем диференціації, вони здатні погоджувати емоційну інтимність з автономією. Такі відносини дозволяють їм належним чином виховувати дітей, тобто не примушувати їх жити відповідно до своїх нереалізованими цінностями. Така сім'я також може піддаватися стресу, але вона в змозі адекватно на нього реагувати, дозволяти і вчитися вирішувати породжені їм проблеми. Більш того, справлятися з ними не шаблонно, а з орієнтацією на особистості і потреби конкретних людей. Проте і ідеальна сім'я, створена високодиференційованими особистостями, не захищена від тріангуляціонних процесів, які збільшуються, якщо в сім'ї росте єдина дитина. Тому в психологічному сенсі ідеальну сім'ю легше створити у випадку, коли її структура відповідає структурі і функціям зрілої сім'ї.
З урахуванням поняття ідеального шлюбу можна формулювати стратегію психологічного консультування сім'ї. Як вказує М. Бовен, таке консультування повинно будуватися на основі спостережень емоційних процесів, що виявляються в сім'ї. Варто було б особливо виділити і проаналізувати такий висновок М. Бовена: «Досвід нейтрального спостереження показав, що сім'ї, які тільки лише спостерігалися, мають більшу користь, ніж сім'ї, яким було надано цілеспрямована допомога».
Спостереження тут розуміється як повідомлення інформації психолога, щиру розповідь про себе, а цілеспрямована допомога як рекомендації психолога. Категоричність висновку можна було б заперечувати, але сам факт, що постійний дружній кон-га кг з співчутливо і об'єктивним фахівцем спонукає подружжя осмислити проблеми взаємин і створює умови для їх вирішення, сумнівів не викликає. Низьку ефективність рад М. Бовен лаконічно пояснює так: «незастосування корисність викликає безсилля». Це означає, що подружжя, які отримали навіть дуже хороші поради, які вони не вміють реалізувати, розчаровуються в консультації і самостверджуються в установці: відносини в їх сім'ї не можуть змінюватися на краще тому знову повертаються до стереотипів непродуктивного за ведення.
Здійснити на перший погляд просте завдання спостереження сім'ї в силах тільки достатньо професійно підготовлений психолог. Не менш важливо, щоб він був диференційованої особистістю. Лише такий психолог (співчутливий, доброзичливий, невимушений, спокійний, соціалізованих, об'єктивний, не обтяжений невирішеними емоційними проблемами своєї генетичної сім'ї) в змозі впливати на емоційну систему консультованого сім'ї і захистити себе від її впливу. Ніякі спеціальні методи або психологічна технік у даному випадку не мають визначального значення.
Спостереження, вивчення сім'ї невіддільне від впливу на неї, так як пізнавати сім'ю і не чинити на неї впливу неможливо. Тому психолог при спостереженні, вивченні сім'ї дол дружин вести себе як незалежна, диференційована особистість "тобто остерігатися, щоб не бути втягнутим в тріангуляціонние процеси, зберігати доброзичливу об'єктивність: це допоможе консультованого диференціюватися. У прагненні до цього слід не забувати, що кожному чоловікові в однаковій мірі належить право на висвітлення проблем сім'ї і не можна ні підтримувати одного з них, ні ставати на позицію якого-небудь. В іншому випадку замість психологічної допомоги, що сприяє диференціації, буде створена всього на всього нова тріангуляція. Крім того, психолог не може мотивувати процесу диференціації. Він зароджується тільки завдяки внутрішньої мотивації консультованих, психолог тут діє як інструктор. Тому психолог повинен більше орієнтувати консультованих на інтелектуальні процеси, пояснювати їм механізм в передачі емоційних проблем з покоління в покоління.
Разом з тим йому не варто було б піддаватися їх емоційного тону, а надавати сміливості самостійно міркувати зменшувати інтенсивність емоцій. Зважаючи на це потрібно зберегти дистанцію з консультованого подружжям, чому сприяють знання психології (тріангуляціонних процесів і т.д.), його особа (диференційована, доброзичлива) і активність. Активність у цьому випадку є не нав'язуванням власних цінностей, не заохоченням чужих емоцій, не участю в їх вираженні, а постійним орієнтуванням на факти, їх обговорення і нове, більш об'єктивне тлумачення.
Наявність психолога як спостерігача, не бере участь в емоційній системі сім'ї, стабілізує відносини подружжя і спонукає диференціацію. Ознакою того, що вона успішно протікає, може бути «повернення додому», тобто в батьківську сім'ю, прояв спрямованості на неконфліктні стосунки з батьками, більш інтенсивне спілкування з ними.
На думку М. Бовена, пропоновані їм теоретичні принципи консультування сім'ї підкріплені практикою і досить розроблені; дозволяють передбачити перспективи сім'ї, її майбутнє; виявляють причини сімейних проблем; пояснюють минуле і допомагають контролювати те, що відбувається.
Баланс обов'язків (боргів) та прав (прав повернути собі борги) формується через прийняття і краще або гірше виконання ролей, пропонованих батьківською сім'єю.
У цьому балансі обов'язків і прав фундаментом розвитку сім'ї, як і будь-яких інших соціальних відносин, є, довіра. Так як заборгованість не можна погасити відразу, необхідна довіра, щоб позикодавець погодився чекати, поки боржник поверне борг. Тут з'являється ще одна небезпека дисбалансу обов'язків. Будь-який член сім'ї починає колекціонувати свої заслуги, їх накопичувати з тим, щоб пред'явити більш солідний рахунок. Однак він не завжди пред'являється боржнику. Якщо оцінювати баланс відносин в сім'ї з таких позицій, стає ясно, що борг можна отримати тільки від боржника, а не від інших осіб. Тому перенесення невирішених проблем даного балансу з батьківської родини в нову родину не дасть позитивного результату. Крім того, баланс являє собою систему обов'язків і прав усіх членів родини, що була покликана задовольнити всі потреби і мотивувати активність. «Ні один член сім'ї не може сам без згоди інших визначити, чи є баланс або я о ні. Отже, баланс є об'єктивним ознакою сімейних відносин.
Згідно з обговорюваної теорії, витоки багатьох сімейних проблем знаходяться в досвіді дитинства, придбаному в батьківській родині. Цей досвід уже сам по собі є незбалансованим, а для того, щоб це зробити, потрібні зусилля і самокритичні рішення. Відносини батьків і дітей відрізняються асиметричністю, так як маленька дитина має більше прав, ніж обов'язків. Подібний дисбаланс необхідний, він відображає обов'язок батьків без винагороди піклуватися про дітей. Однак батьки сподіваються на винагороду і прагнуть до нього. На першому прах в якості винагороди виступають певні емоції дитини, які й спонукаються. Пізніше, у міру дорослішання дитини, висуваються нові вимоги, які повинні начебто відновити баланс. Батьки вимагають від дитини стати дорослішим, ніж він є. Проблеми виникають, коли на дитину проектуються борги інших людей. Тоді виникає небезпека розтратити внутрішні ресурси дитини, а коли це трапляється, він змушений залишити систему сім'ї (втекти з дому, перервати відносини з батьками тощо) або з нечуваними способами (тому що просто не дієві) відновити баланс (поранитися , захворіти психосоматичної хворобою і т. п.).
Роль психолога - спонукати такі зміни в сім'ї. Він пропонує членам сім'ї ті ж самі факти і явища оцінювати з різних точок зору, допомагає зрозуміти думки іншого, особливо тоді, коли той, інший, не бере участь в консультаційній зустрічі. Крім того, прагне звернути увагу консультованих на контексти, які придбані в генетичній родині, і сприяє в їх зіставленні. Психолог підтримує зусилля кожного члена сім'ї висловити свої інтереси, а разом з тим виявляє та їх витоки. Таким чином, він підштовхує сім'ю до розуміння, що всі інтереси значимі і в майбутньому можуть бути задоволені. Все це допомагає позбутися від ілюзії, що який-небудь один її член є «монстром», винуватцем усіх сімейних труднощів. Ефект контекстовой психологічної допомоги сім'ї: члени сім'ї навчаються відкривати одне одному свої потреби і погляди, прагнуть до більшої щирості. Найбільш успішно це протікає, на думку згаданих авторів, у випадку, якщо відбувається «повернення додому», тобто тоді, коли з'ясовуються витоки сьогоднішніх проблем в генетичних сім'ях. Однак такий аналіз успадкованого від батьків контексту зазвичай викликає зіткнення двох позицій. Саме тут необхідно участь психолога - він допомагає як би піднятися над даними позиціями, знайти резерви, щоб пережити неуспіх і намітити альтернативи для нових дій. При вирішенні цих завдань психолог може бути недирективна активним - розглядати перспективи узгодження інтересів в сім'ї. А в тому випадку, коли члени сім'ї починають опікуватися один одного, - вступати в конфронтацію з ними, щоб викликати загальний відповідь на неї і прискорить?? ь дозвіл проблем Контекстовое консультування сім'ї не має встановлених меж, воно може тривати кілька тижнів або кілька років.
Характеристика моделі добре функціонуючої сім'ї дозволяє намітити й цілі контекстовой психологічної допомоги як то: забезпечити баланс, поглибити щирість.
Хоча контекстовое сімейне консультування не є індивідуальним і прагне залучити всіх членів сім'ї в процес рішень, тим не менше допускається можливість надавати так допомогу тільки одному члену родини. У даному випадку психолог як би виконує ролі інших членів сім'ї, навіть з попередніх поколінь. Він керується загальною установкою, що сім'ї кожний значимий для кожного, а психолог не оцінює і н намагається будь-якого члена сім'ї представити в кращому світлі, але: спонукає кожного міркувати про перспективи інших. Така поведінка психолога може викликати спротив, що являє собою доказ лояльного ставлення до генетичної родині. На відміну від звичайних психодинамічних установок на психотерапію, тут опір не інтерпретується, не породжують пояснюються причини: психологом розкривається етичний сенс опору (зв'язок з успадкованими від батьків контекстами). Занепокоєння також сприймається як нормальне, характерне для психологічної консультації стан, який має зникнути без спеціальних зусиль психолога або консультуються.
У узагальнення сказаного про цих двох моделях психодинамічного консультування сім'ї можна відзначити, що виразно бачимо в психоаналізі їх витоки і ясну установку на те, що передбачувані моделі є універсальними, підходять для всіх сімей. Все це дозволяє порівнювати ця та аналогічні моделі, вважати точки зору - «консультувати всю сім'ю разом з дітьми», «консультувати лише подружжя» і т.п. - Другорядними.

БІБЛІОГРАФІЯ:

1. Джеймс М. Шлюб і любов. - М, 1985.
2. Навайтіс Г.А. Досвід психологічного консультування подружніх конфліктів// Психологічний журнал. - 1983. - Т.4.
3. Навайтіс Г.А. Сім'я в психологічній консультації. - М.: Московський психолого-соціальний інститут; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 1999. - 224 с.
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
6.8 of 10 on the basis of 3617 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status