ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Фрейд
     

 

Психологія
Зміст
Вступ 3
1. Історія психоаналізу 4
2. Теорія психоаналізу З. Фрейда 5
3. Вчення про несвідоме 10
Висновок 19
Список літератури 20
ВСТУП
Серед психологів XX століття доктору Зигмунду Фрейду належить особливе місце. Його головна праця "Тлумачення сновидінь" побачив світ в 1899 р. З тих пір в психології сходили, змінюючи один одного, різні наукові авторитети. Але жоден з них не викликає понині такий невгасаючим інтерес, як Фрейд і його вчення. Пояснюється це тим, що його роботи, що змінили вигляд психології у XX столітті, освітили корінні питання влаштування внутрішнього світу особистості, її мотивів і переживань, конфліктів між її прагненнями і почуттям обов'язку, причин душевних надломи, ілюзорних уявлень людини про самого себе та оточуючих. < br /> Відомо, що головним регулятором людської поведінки служить свідомість. Фрейд відкрив, що за покровом свідомості приховано глибинний, "киплячий" пласт не усвідомлював особистістю могутніх прагнень, потягів, бажань. Будучи лікарем, він зіткнувся з тим, що ці неусвідомлювані переживання і мотиви можуть серйозно обтяжувати життя і навіть ставати причиною нервово-психічних захворювань. Це направило його на пошуки засобів рятування своїх пацієнтів від конфліктів між тим, що говорить їх свідомість, і потаєними, сліпими, несвідомими мотивами.
Психоаналіз є вченням про несвідоме, про величезну і важливою області людського духу, до якої у нас немає до цих пір шляхів крім навчання Фрейда. Фрейд дивиться на свій метод як на один з наукових методів, які дозволяють нам знайти доступ і вивчати область несвідомого.
Несвідоме, що розробляється, і досліджуване психоаналізом, це область, з якої свідомість абсолютно виключено, іншими словами, явища, що диктуються нам несвідомим, відчуваються як абсолютно чужі нам, не пов'язані, не обумовлені нашим "Я", як би ззовні нав'язані, в чому не винних наше «Я».
До таких явищ належить все розмаїття нав'язливих слів, мотивів прагнень, які, що прив'язали до нас, ніяк не можуть бути відігнані, непідвладні нам, і ми чекаємо з томливі почуттям, коли вони самі підуть. З того ж несвідомого впливають на нас сили, що змушують нас робити цілий ряд помилок, обмолвок, описок, що викликають у нас специфічну неуважність, забудькуватість, пристрасть, роздратування.
1. ІСТОРІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ
Термін "психоаналіз" має три значення: теорія особистості і психопатології; метод терапії особистісних розладів; нарешті, метод вивчення несвідомих думок і почуттів індивідуума.
У самому загальному сенсі психоаналіз - це прагнення виявити приховані мотиви дій, думок, витоки морально-психологічних установок особистості. Більшість людей не замислюється про те, що свідомість - це ще не вся психіка і навіть не її більша частина. За межами свідомості знаходиться потужний психічний апарат, який формувався протягом багатьох тисячоліть і діяльність якого недоступна самоспостереженню, подібно до того, як йому недоступні діяльність печінки та інших життєво важливих органів. Однак саме в цій прихованій, несвідомої частини психіки знаходиться першоджерело багатьох наших почуттів і думок.
Перша і універсальна завдання психоаналізу - це розшифровка, тлумачення, суперечливого, що виникає у свідомості й людських відносинах. Очевидно, що психоаналізом займаються всі люди з нормальною, так і з відхиляється психікою, коли стикаються з чимось особисто їх зачіпає.
Виділення психоаналізу в спеціальний і цілеспрямований дискурс, у вигляді терапевтичного спілкування лікаря і пацієнта сталося у ХХ столітті - ймовірно тому, що глибокі і незвичні зміни у взаєминах людей привели до психічного дискомфорту різного роду. Під впливом урбанізації, що підсилилася, мобільності, прискореного розвитку культури та інших факторів, порушилися звичні психологічні зв'язки між людьми. Виникли які не мали аналогів у минулому відчуття втрати сенсу життя, непереборного бар'єру між поколіннями, самотності й відчуження, неможливості самореалізації. На цьому грунті зросла кількість захворювань різного роду, злочинів, самогубств, загострилися ідеологічні конфлікти.
Психоаналіз як напрямок в медицині та психології виник на початку ХХ століття. Але він не був лише науковим винаходом, що належить блискучому розуму. Він з'явився також відповіддю на соціо-культурні зміни, що вимагали спеціальної корекції особистості в ситуації взаємного відчуження людей і посилювалася конфліктності.
Унікальність, незвичайність психоаналізу пов'язана з тим, що він виник на кордоні між практичною медициною, наукою і побутовим дискурсом. Цим, багато в чому пояснюється і його наукова революційність, незвичайний інтерес до нього широкої громадськості а також шквал викриттів, докорів, звинувачень в аморальності і шарлатанстві, які з усіх боків посипалися на психоаналітиків. Психоаналіз відкрив нову епоху в історії самопізнання людини.
Необхідно розрізняти два проблемно-теоретичних шару в психоаналізі. Перший пов'язаний з медициною, практичним лікуванням неврозів, методами: вільних асоціацій, тлумачень сновидінь, групового тренінгу та ін Мета практичного психоаналізу - це корекція психіки, переробка індивідуальних хворобливих комплексів. У процесі клінічного психоаналізу видобувається величезну кількість конкретних знань про хвору і здорову психіку. Їх нелегко узагальнити і привести в систему, оскільки вони виникають на основі неповторного взаємодії між лікарем і пацієнтом як між унікальними особистостями.
Другий шар ідей психоаналізу збігається із загальною теорією особистості. Вона складається у психоаналітиків на основі їх практичного досвіду, теоретичних роздумів і дискусій з колегами-психіатрами. Цей другий шар являє собою теорію, яка взаємодіє з іншими теоріями в психології, таким, як рефлексологія, гештальт-терапія, когнітивна психологія.
Доля психоаналізу незвичайна і разом з тим характерна. Зустрітий глузуванням і обуренням академічних кіл, він з часом завоював популярність, порівнянну хіба що з популярністю марксизму і світових релігій. Будучи задуманий своїм творцем як метод лікування неврозів і теорія духовного життя, психоаналіз перетворився з часом у філософію людини і культури, опинився в центрі політичної полеміки. Досить сказати, що у нацистській Німеччині книги Фрейда були спалені, а в СРСР - заховані в спецхран.
Вже на початку ХХ століття психоаналіз набув всесвітню популярність. Ряд робіт Фрейда та його учнів був виданий у 20-30 роки російською мовою в заснованій проф. Д.А. Єрмаковим «психоаналітичної бібліотечка».
Протягом декількох десятиліть (з середини 20-х до початку шістдесятих років) психоаналіз перебував під забороною. І тільки з середини 80-х років стали широко видаватися роботи Фрейда, Юнга, Адлера та ін найбільших психоаналітиків.
2. Теорії психоаналізу З. ФРЕЙДА
Психоаналіз - перша сучасна система психології, предметом якої є не якийсь окремо взятий аспект проблеми людини, а людини як цілісна особистість. На противагу експериментального методу традиційної психології, вимушеної обмежуватися вивченням приватних феноменів, Фрейд висунув новий метод, який дав йому можливість вивчати особистість в цілому, а також зрозуміти, що змушує людину робити так, а не інакше. Це метод - аналіз вільних асоціацій, снів, застережень, перенесений - дозволяє зробити раніше «приховані», доступні тільки самопізнання і самоаналізу стану свідомості «явним» в процесі спілкування між індивідом і психоаналітиком. Тим самим психоаналітичний метод зробив доступними для спостереження та вивчення такі явища, які іншим шляхом не наблюдаеми. Стало можливим виявлення і тих емоційних переживань, які не були доступні навіть для самоаналізу, оскільки витіснялися зі свідомості.
На початку досліджень Фрейда цікавили головним чином невротичні симптоми, Але чим далі просувався психоаналіз, тим більш очевидним ставало, що повне розуміння симптомів неврозу можливо тільки при розумінні типу характеру людини. Тепер вже не окремі симптоми, а сам невротичний характер став предметом психоаналізу й психоаналітичної терапії.
Незважаючи на свою молодість, психоаналітична характерології абсолютно необхідна для розвитку етичної теорії. Поняття чесноти й вади, з якими має справу традиційна етика, мимоволі повинні залишатися неясними і плутано, бо часто одним і тим же словом позначають зовсім різні, а часом протилежні вчинки. Подолати цю неадекватність можна, тільки якщо вони будуть розглядатися у зв'язку (і на фоні) до типу характеру людини, про яку стверджується, що він або доброчесний, або порочне. Доброчесність, розглянута незалежно від типу характеру, може на ділі виявитися позбавленою істинного ціннісного змісту (як, наприклад, зсув, що виникає під тиском страху або як реакція на придушення зарозумілості). Так само і порок може бути оцінений зовсім інакше, якщо розглядати його в рамках характеру суб'єкта (наприклад, зарозумілість, пиху можуть бути проявом почуття неспроможності і невпевненості). Ці міркування мають безпосереднє відношення до етики. Предметом етики є саме характер, і тільки з точки зору типу характеру як цілого можна висловити загальнозначущі етичні судження з приводу окремих рис і вчинків. Доброчесна чи хибний характер, а не окремі чесноти або пороки - ось справжній предмет науки етики.
Не менш важливо для етики поняття несвідомої мотивації. Хоча це поняття, у загальній формі, сходить до Лейбніца і Спіноза, Фрейд був першим, хто взявся до системного емпіричного дослідження несвідомих прагнень, заклавши тим самим основи теорії людської мотивації. Таким чином, поняття несвідомої мотивації відкрило нові можливості етичних висловлювань. Не тільки «низьке», як зазначив Фрейд, «але і піднесене в Ego може бути прояв несвідомого», будучи сильним мотивом різних вчинків, ось чому етика не може ігнорувати вивчення несвідомого.
Хоча психоаналіз має в своєму розпорядженні чималими можливостями для вивчення формування ціннісних суджень і мотивацій, Фрейд та його школа не скористалися ними для поглибленого вивчення етичних проблем.
Фрейд не торкався спеціально етичних цінностей, співвідношення з ними все-таки малася на увазі: прегенітальная орієнтація характеризується такими рисами особистості, як жадібність, залежність, прагнення до скнарості, тоді як генітальна орієнтація характеризується продуктивним, зрілим характером, більш високим в етичному відношенні. Таким чином, характерології Фрейда має на увазі, що доброчесність є природною метою людського розвитку. Цей розвиток може блокуватися різними і переважно зовнішніми обставинами, що може призвести до формування невротичного характеру. Нормальне ж розвиток супроводжується розвитком зрілого, самостійного і творчого характеру, здатного до праці й любові, і тоді, в остаточному підсумку, виявляється, що згідно з Фрейдом, здоров'я і доброчесність - одне й те саме.
Кожен великий соціальний мислитель мислить у своїй особливій тональності, глибоко розробляючи лише одну точку зору. Точка зору Фрейда представляє суспільство як невидиму, непритомну реальність, яка дає про себе знати через «Симптоми» - індивідуальні та колективні. У цій живої реальності щодня і щогодини стикаються і поєднуються психічні сили інстинктів, потягів, структурних елементів особистості, різних проективних утворень.
Загальний пояснювальний принцип психоаналізу полягає в тому, щоб показати, яким чином комбінації і зіткнення психічних сил народжують соціо-культурні явища. Психіка як би проектується на «соціальний екран». Потягу, почуття, образи - персоніфікуються в різних соціальних установах та особистості видатних людей. Тут криється одна з загадок психоаналізу: механізм, фізикалізму, які панують у Фрейда, коли він досліджує психічні механізми, змінюються символізмом і міфологією, через ці механізми намагається пояснити явища і процеси в культурі.
У середині століття істерію пояснювали «вселенням біса». Біс «тримає», веде, збиває з пантелику. Чимало жінок-істеричок, оголошених відьмами, згоріло на вогнищах XI-XIV століттях. У Новий Час, коли «право на хворобу» такого роду було визнано, до істерії почали ставитися як до симуляції або вважали її результатом самонавіювання.
Труднощі лікування істерії полягає в тому, що лікареві спочатку не відомі не причина витіснення, не смислова зв'язок між витісненим лікуванням та симптомом. Симптом може бути значно віддалений від репресованої функції. Крім того - структура психічного несвідомого у різних людей - неоднакова, окремі органи представлені в ній з різною силою і по-різному асоційовані. Все це потрібно враховувати психоаналітика, коли він шукає причину істерії.
Неправильно було б думати, що психоаналітик, спонукаючи пацієнта до вільного асоціювання, розраховує обов'язково відшукати в його пам'яті сильне болісне переживання. Психоаналітик виходить саме з того, що переживання не відбулося через опір, наданого йому моральної цензурою, в результаті чого і виник симптом. Impuls, який повинен був викликати переживання тільки-но вступивши на поріг свідомості, відразу був відхилений, витиснений. У несвідомому він підключився до легалізованим механізмам розрядки і став, таким чином, порушником порядку. Завдання психоаналітика - змусити пацієнта усвідомити і відреагувати витиснений імпульс «заднім числом».
Важливий внесок методу вільних асоціацій в теорії особистості, недостатньо оцінений, втім, самим Фройдом, полягав у відкритті ролі мови в структуруванні несвідомого. Адже саме за допомогою слова, логічного міркування лікаря вдається «виправити» ланцюг подій в пам'ять пацієнта, повернути переживанням їх істинне значення.
Метод вільних асоціацій був розвитком і поглибленням «катартіческого» методу Брейера (катарсис - очищення). Гіпноз замінювався при цьому емоційно-насиченим спілкуванням, моральним впливом лікаря на хворого. Катарсис досягався як за рахунок вивільнення імпульсів, так і за рахунок активізації вищих духовно-моральних інстанцій психіки, перекладу витісненого в план загальнолюдських цінностей.
Катарсис - не тільки медичний, але морально-естетичний феномен. Взагалі кажучи, істерія, її виникнення, симптоматика і лікування, демонструють, як би в укрупненому масштабі, нормальні психічні функції. Витіснення відбувається у кожної людини досить часто, особливо в тих випадках, коли праця або побут включають в себе роботу з людьми. Нормальне поведінку, нормальна психіка не позбавлені аномалій, помилок, специфічних для кожної людини і в деяких випадках навіть корисних, що допомагають адаптації. «Мікрокатарсіс» присутня майже в кожному акті спілкування, особливо, в дружньому, відвертій розмові. Глядач відчуває катарсис в театрі, віруючий - в храмі. Катарсис не тільки очищає, але і наповнює душу переживанням високих почуттів. Через ланцюг малих, повсякденних катарсисом відбувається розвиток особистості, пристосування людей один до одного. Психоаналітичне лікування істерії можна розглядати також і як метод вивчення здорової психіки, основних її механізмів.
Після відкриття методу вільних асоціацій проблеми лікування все більше відходять для Фрейда на другий план у порівнянні з інтересом до дослідження несвідомого. Арсенал метод дослідження поступово поповнюються. Тлумачення снів Фрейд називає «королівської дорогою» до несвідомого, «областю, в якій кожен психоаналітик повинен отримати свою освіту».
Тлумачення снів - високо ціноване в давнину, багато разів осміяна і, здавалося б, абсолютно застаріле мистецтво, - привернуло увагу Фрейда тому, що багато хворих замість необхідних від них спогадів розповідали свої сни. Обговорення снів з лікарем давало не рідко відновлювальний ефект. Пізніше Фрейд став спеціально просити пацієнтів розповідати сни. Він почав аналізувати і власні сновидиня, перевіряючи таким чином гіпотезу про витіснення та інших несвідомих механізмів. Книга Фрейда «Тлумачення сновидінь», що вийшла в 1900 році, вважається найбільш фундаментальною в ряду робіт про несвідоме. З неї починається історія теоретичного психоаналізу. Адже саме в ній був обгрунтована теза про прихований сенсі психічних явищ, які раніше вважалися безглуздими. До сновидінь в цьому ряду пізніше були приєднані застереження, помилки, забування, ненавмисні дії.
Головна теза теорії сновидінь свідчить, що сновидіння є здійснення бажання. Сновидіння говорить про майбутнє, але відтворює минуле і в цьому його схожість з невротичних симптомом. В обох випадках закритий шлях до прямого здійснення бажання і воно виражається в замаскованому, зашифрованому вигляді. Робота психоаналітика за його дешифрування повинна бути протилежна роботі сновидіння.
Сновидіння виступає як прикордонне явище. З одного боку - це необхідний момент нормальної душевного життя. З іншого боку, воно нагадує продукти розпалася психіки душевнохворих. Ні психологи, ні психіатри не цікавилися сновидінням як особливої психічної функцією. Психології сну, подібної, скажімо, психології мислення, пам'яті, сприйняття - не існує й досі. Тлумачення снів служить гарним засобом реконструкції біографії, виявлення рис характеру. Сни виглядають легко, без зусилля, з захоплюючим інтересом. У них не помітно дії опору. Іноді уві сні можна пригадати чи зрозуміти те, що вдень, наяву вперто не усвідомлюється. Все це говорить про те, що уві сні активізується несвідоме. Сни маленьких дітей легко пояснити. У них зазвичай виконуються бажання, які вдень не знайшли задоволення. Сновидіння дорослих, що опинилися в екстремальних умовах, також наближені до дійсності, Відомо багато випадків, коли голодували люди насолоджувалися уві сні грандіозними бенкетами, курці, позбавлені цигарки, виділи гори тютюну. Тому, хто їв за вечерею гостру їжу, що викликає спрагу легко може присниться, що але п'є. Але більша частина сновидінь складається з дивних, фантастичних образів, багатих деталями, насилу піддається розшифровці. Складність та спотворень змісту сновидінь Фрейд пояснює «цензурою», яка, хоч і ослаблена, продовжує діяти у сні, викликаючи в ньому пропуски, зміщення, згущення образів.
Сновидіння трактуються Фрейдом як форма щодобового психотерапією. З їх допомогою зживає що породжується життям поразки і конфлікти. Сон нагадує регресію - вільне протягом асоціацій - від останнього випадкового враження - до ранніх і стрижневим психічним комплексам. Робота сну полягає, з одного боку, в «обході цензури», зняття опорів, а з іншого, у виробленні фантазій «на тему» витісненого бажання. Думки у сні переводяться в образи, а реальні відносини виступають у вигляді символічних. Ілюмінація сну полягає в розшифровці символів на основі того «язика», який виробився у даного конкретної людини. До «Сонник», що розкриває нібито символіку сновидінь, Фрейд ставився негативно.
Психоаналітик має розглядати кожен елемент сновидіння як самостійний, нехтуючи до певної міри їх послідовністю. Цікаво, що і свідомість, і несвідоме у сні діє з подвоєною енергією, як би насолоджуючись відсутністю зазвичай розділяє їх бар'єру. У сні реалістичні картини виглядають особливо багатими: з глибини пам'яті спливають епізоди, здавалося б, давно забуті. Але в той же час сон вражає буйною фантазією, образами, які ні в якому досвіді не зустрічалися.
При важкому неврозі часто повторюється один і той самий сон. Перебіг образів розгортається аж до ситуації, що викликає жах. Але ресурсу захисних сил не вистачає, щоб совладеть з враженням. Людина в страху прокидається. Невроз прогресує, змітаючи залишки захисних механізмів і людина вже боїться самого сну. У таких випадках потрібне спеціальне лікування.
Небажання учених досліджувати сновидіння Фрейда пояснює безглуздим аморальним їх змістом. У сні вільний від еротичних уз «Я» йде назустріч потягам, безперешкодно вибирає об'єкти любов і ненависть, не рахуючись з нормами культури.
Отже, сновидіння, за Фрейдом - зовсім не патологічне і екзотичне, але цілком здорове і нормальне явище психічного життя. Воно відновлює психічну рівновагу, переробляє хвороботворні «денні залишки», підтримує наступність і саме ідентичність особистості протягом усього життя. При цьому саме сновидіння в найбільш повною та виразною формі представляє несвідоме. Сновидіння є не тільки ланка індивідуального психічного процесу, а й колективного історичного культуротворчества. З зізнань Гете, Гельмгольца, Пушкіна, Менделєєва та інших високообдарованих натур ми знаємо, що багато ідей і образи приходили до них уві сні або в хвилини натхнення майже в готовому вигляді. Сни грали важливу роль у формуванні релігій і міфів. Звичайно, сновидіння завжди виникає з минулого. Але, малюючи здійснення бажання, воно переносить нас у майбутнє, правдоподібно відтворюючи всі ті умови, за яких бажання могло б здійснюватися.
3. Вчення про несвідоме
Найглибша і значна область людського розуму - це несвідоме. Несвідоме являє собою сховище примітивних інстинктивних спонукань плюс емоції та спогади, які настільки загрожують свідомості, що були пригніченим і витіснені в область несвідомого. Неусвідомлюваний матеріал багато в чому визначає наше повсякденне функціонування.
Вивчення феномену несвідомого йде в глибоку старовину, його визнавали у своїй практиці лікарі самих ранніх цивілізацій. Для Платона визнання існування несвідомого послужило основою створення теорії пізнання, побудованої на відтворенні того, що є в надрах психіки людини. Будучи знайомий з філософськими ідеями Платона, Фройд, безсумнівно, почерпнув звідти деякі уявлення про несвідоме. Так, навряд чи в поле його зору не потрапили ті роздуми Платона, які були пов'язані з проблемою несвідомого знання людини.
Відомо, що головним регулятором людської поведінки служить свідомість. Фрейд відкрив, що за покровом свідомості приховано глибинний, "киплячий" пласт не усвідомлював особистістю могутніх прагнень, потягів, бажань. Будучи лікарем, він зіткнувся з тим, що ці неусвідомлювані переживання і мотиви можуть серйозно обтяжувати життя і навіть ставати причиною нервово-психічних захворювань. Це направило його на пошуки засобів рятування своїх пацієнтів від конфліктів між тим, що говорить їх свідомість, і потаєними, сліпими, несвідомими мотивами. Так народився фрейдовських метод зцілення душі, названий психоаналізом.
Вчення про несвідоме є тим фундаментом, на якому грунтується вся теорія психоаналізу. Психоаналіз (від грец. Psyche-душа й analysis-рішення) - частина психотерапії, лікарський метод дослідження, розвинутий З. Фрейдом для діагностики та лікування істерії. Потім він був перероблений Фрейдом у психологічну доктрину, спрямовану на вивчення прихованих зв'язків та основ людського духовного життя
Під несвідомим не слід розуміти щось абстрактне або ж якусь гіпотезу, створену для філосовской системи. Несвідоме - ті форми духовного життя, які, маючи всі властивості психічного, в той же час не є надбанням сознанія.1
До області несвідомого входять психічні явища, що виникають у сні (сновидіння); відповідні реакції, які викликаються неощущаемимі, але реально впливають подразниками ( "субсенсорние" або "субцептівние" реакції); руху, що були в минулому свідомими, але завдяки повторення автоматизовані і тому більш неусвідомлювані; деякі спонукання до діяльності, в яких відсутня свідомість цілі, та інші. До несвідомим явищ відносяться і деякі патологічні явища, що виникають у психіці хворої людини: марення, галюцинації і т. д.
Бути свідомим - це перш за все чисто описовий термін, що спирається на саме безпосереднє і надійне сприйняття. Психічний елемент, наприклад, уявлення, звичайно не буває довгостроково свідомим. Навпаки, характерним для нього є те, що свідомість свідомості швидко проходить; подання, в даний момент свідоме, у наступну мить перестає бути таким, однак може знову стати свідомим при відомих, легко досяжних условіях.2 Представлення - або будь-який інший психічний елемент у певний який момент може бути в наявності в свідомості людини, а в наступний може звідти зникнути; через деякий проміжок часу воно може абсолютно незмінним знову спливти в пам'яті, без будь-яких попередніх нових чуттєвих сприймань. З огляду на це явище, можна зробити висновок, що подання зберігалося в душі людини і в цей проміжок часу, хоча було приховано від свідомості. Але в якому воно було вигляді, зберігаючись в душевного життя і залишаючись прихованим від свідомості щодо цього, невідомо. 3
Несвідоме утворює нижчий рівень психіки. Несвідоме - це сукупність психічних процесів, актів і станів, обумовлених впливами, у впливі яких людина не дає собі звіту. Будучи психічним (оскільки поняття психіки ширше, ніж поняття «свідомість», «свідоме»), несвідоме являє собою таку форму відображення дійсності, при якій втрачається повнота орієнтування у часі та місці дії, порушується мовне регулювання поведінки. В несвідомому, на відміну від свідомості, неможливий цілеспрямований контроль за чиненими діями, неможлива і оцінка їх результату.
Фрейд виходить з того, що допущення несвідомого необхідно в силу існування таких актів, для пояснення яких необхідне визнання наявності інших актів, що не є свідомими, бо у даних свідомості є безліч прогалин. Тільки в цьому випадку, як вважає він, не порушується психічна безперервність і стає зрозумілим істота пізнавального процесу з його свідомими актами.
Дофрейдовская психологія як об'єкт дослідження мала нормального, фізично та психічно здорової людини і досліджувала феномен свідомості, Фрейд само як психопатолог, досліджуючи характер і причини виникнення неврозів, натрапив на ту галузь людської психіки, яка залишалася поза полем зору попередньої психології. Він опинився перед необхідністю дослідження природи психічного, внутрішнього світу "Я" і тих структур, які не вписувалися у власне "свідоме" в людині, і прийшов до висновку, що людська психіка являє собою якийсь конгломерат, що складається з різних компонентів, які за своїм характером є не тільки свідомим, але і несвідомими і предсознательнимі.
У загальному плані психіка людини представляється Фрейду розщепленої на два протистоять один одному сфери свідомого і несвідомого, які являють собою суттєві характеристики особистості. Свідомим Фрейд називає «те уявлення, яке існує в нашій свідомості, і яке ми сприймаємо як таке, і стверджуємо, що саме в цьому полягає єдиний зміст терміну« свідомий ».4 Але під фрейдовській структурі особистості обидві ці сфери представлені не рівнозначно: несвідоме він вважав центральним компонентом, що становлять суть людської психіки, а свідоме - лише особливою інстанцією, надбудовується над несвідомим. Своїм походженням свідоме, за Фрейдом, зобов'язана несвідомому і "викристалізовується" з нього в процесі розвитку психіки. Тому, згідно з Фрейдом, свідоме не є суть психіки, а лише таке її якість, яка може приєднуватися чи не приєднуватися до інших його якостей.
Людська психіка розпадається, за Фрейдом, на три області: свідомість, несвідоме і предсознательное. Ці три області або системи психічного знаходяться в стані безперервного взаємодії, а два перші - і в стані напруженої боротьби між собою. До цього взаємодії і до цієї боротьби зводиться психічне життя людини. Кожен душевний акт і кожен людський вчинок повинна розглядати як результат змагання і боротьби свідомості з несвідомим, як показник досягнутого в даний момент життя співвідношення сил цих безперервно що борються. 5
Ця концепція несвідомого склалася і визначилася у Фрейда не відразу і в подальшому зазнавала істотних змін.
У перший період фрейдовських концепція несвідомого була близька до навчання знаменитих французьких псіхіаторов і психологів - Шарко, Льебо, Жане, від яких вона перебувала і в прямій генетичної залежності.
У другій самий прододжітельний і найважливіший період розвитку психоаналізу визначаються всі основні і характерні риси фройдівського вчення про несвідоме. Тепер воно стає вже зовсім оригінальним. Розробка всіх питань відбувається в цей період виключно у площині теоретичної та прикладної психології.
У третій період концепція несвідомого зазнає істотну зміну і починає зближуватися з метафізичному вченням Шопенгауера і Гартмана. Загальні питання світогляду починають переважати над приватними, спеціальними проблемами. Несвідоме стає втіленням всього нижчої і всього вищого в людині. 6
Ще в 1889 році Фрейда вразив досвід відомого знавця гіпнозу Бернгейма: загіпнотизований пацієнтці було вселено наказ через деякий час після пробудження розкрити що стояв у кутку кімнати парасольку. Прокинувшись від гіпнотичного сну, дама в призначений термін в точності виконала наказано - пройшла в кут і розкрила парасольку. На запитання про мотиви її вчинку вона відповіла, що ніби-то хотіла переконатися - чи її це парасолька. Цей мотив абсолютно не відповідати дійсної причини вчинку і, очевидно, був придуманий, але свідомості хворий він цілком задовольняв: вона була щиро переконана, що розкрила парасольку за власним бажанням. Далі, Бернгейм шляхом наполегливих розпитувань і наведений її думки змусив, нарешті, пацієнтку згадати справжню причину вчинку, тобто наказ, отримане її під час гіпнозу.
З цього експерименту Фрейд зробив три загальних висновку, що визначили основи його ранньої концепції несвідомого:
1. Мотивація свідомості при всій її суб'єктивною щирості не завжди відповідає дійсним причин вчинку;
2. Вчинок іноді може визначатися силами, що діють в психіці, але не доходять до свідомості;
3. Ці психічні сили за допомогою відомих прийомів можуть бути доведені до свідомості.
На основі цих трьох положень, перевірених на власній психіатричній практиці, Фрейд виробив спільно зі своїм колегою Брейером, так званий катартіческій метод лікування істерії.
Сутність цього методу полягає в наступному: в основі істерії та деяких інших психогенних нервових захворювань лежать психічні освіти, не доходять до свідомості хворого: це якісь душевні потрясіння, почуття чи бажання, одного разу пережиті хворим, але навмисно забуті їм, тому що його свідомість , з яких-небудь причин, або боїться, або соромиться самого спогади про них. Чи не проникаючи в свідомість, ці забуті переживання не можуть бути нормально зжиті і відреагував (розряджені); вони-то і викликають хворобливі симптоми істеріі.7
Ці забуті переживання, які викликають симптоми істерії, і є «несвідомим», як розумів його Фрейд в перший період розвитку свого вчення. «Несвідоме» можна визначити як якесь чужорідне тіло, проникло у психіку. Воно не пов'язане міцними асоціативними нитками з іншими моментами свідомості і тому розриває його єдність. У нормального життя до нього близько мріяння, яке теж вільніше, ніж переживання реального життя, від тісних ассоціаціатівних зв'язків, що пронизують психіку людини.
Така перша фрейдовських концепція бессознательного.8 Для неї характерні дві особливості. По-перше, Фрейд не дає жодної фізіологічної теорії несвідомого і навіть не намагається це зробити. По-друге, продукти несвідомого можна отримати тільки в перекладі на мову свідомості;іншого, безпосереднього підходу до несвідомого крім свідомості саомго хворого немає і не може бути.
У другому, класичному періоді психоаналізу поняття несвідомого збагачується цілою низкою нових, надзвичайно суттєвих моментів.
У другому періоді несвідоме стає необхідною і вкрай важливою складовою частиною психічного апарата будь-якої людини. Боротьба свідомості і несвідомого оголошується постійної і закономірною формою психічного життя. Несвідоме стає продуктивним джерелом психічних сил і енергією для всіх областей культурної творчості, особливо для мистецтва. У той же час, при невдалому ході боротьби зі свідомістю, несвідоме може стати джерелом всіх нервових захворювань.
Процес утворення несвідомого, згідно з цим новим поглядів Фрейда, носить закономірний харатер і відбувається протягом усього життя людини з самого моменту його народження. Цей процес носить назву «витіснення». Витіснення - одне з найважливіших понять всього психоаналітичного навчання. Далі зміст несвідомого типізують: це вже не випадкові розрізнені переживання, а деякі типові, в основному загальні для всіх людей, зв'язкові групи переживань (комплекси) певного характеру, переважно сексуального. Ці комплекси витісняються в несвідоме в певні періоди, що повторюються в історії життя кожного человека.9
Щоб зрозуміти зміст несвідомого, необхідно познайомитися з теорією потягів Зигмунда Фрейда. Потяг позначає, за Фрейдом, не особливий рух, а внутрішню самовпечатляемость, за якої неможливо втекти від себе і остільки, оскільки ця самовпечатляемость ефективна, неминуче створюється стан важкості і навантаження на наш внутрішній світ. 10
Психічна діяльність приводиться в рух зовнішніми та внутрішніми подразненнями організму. Внутрішні роздратування мають соматичний (тілесний) джерело, тобто народжуються в організмі. І ось психічні представництва цих внутрішніх соматичних подразнень Фрейд називає потягами. Усі потяги Фрейд розділяє по їх цілі і за їх соматичному джерела на дві групи: 1) сексуальні потяги, мета яких - продовження роду, 2) особисті потягу, або потягу «я», їхня мета - самозбереження індивіда.
Сексуальний потяг, або, як називає його Фрейд, лібідо, притаманне дитині з самого початку його життя, вона народжується разом з його тілом і веде безперервну, тільки іноді слабшають, але ніколи не згасаючу зовсім життя в організмі і психіці.
Зміст несвідомого можна виразити в наступній резюмує формулою: у світ несвідомого входить все те, що міг би зробити організм, якщо б він був наданий чистому принципом насолоди, якщо б він не був пов'язаний принципом реальності і культуройц. Сюди входить все, що він відверто бажав і яскраво уявляв собі в ранній інфантильний період життя, коли тиск реальності і культури було ще слабо і коли людина була більше
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9 of 10 on the basis of 2281 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status