ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Деякі питання організаційно-правових форм юридичних осіб в Російській Федерації
     

 

Право, юриспруденція

Деякі питання організаційно-правових форм юридичних осіб в Російській Федерації

Студ. Максимова Н. В., ас. Сугар С. Р.

Кафедра цивільного права і процесу.

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

Розглядаються питання законодавчого врегулювання положення публічних і непублічних товариств в російському корпоративному праві.

Корпоративне право в Росії на сьогоднішній день - один з наймолодших і динамічно що розвиваються галузей права. Джерела його губляться ще в дореволюційних часи, однак саме корпоративне законодавство почало формуватися в Наприкінці 80-х CC в., тобто у момент переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин. Така різка зміна і зумовила прогалини і недоробленість сучасного російського корпоративного законодавства на відміну, наприклад, від більш сталого і гармонійного європейського, що пройшов більш довгий шлях розвитку (відомо, що концепція компанії з обмеженою відповідальністю зародилася в Європі ще в XVII ст.) [1].

Однією з проблем, яка потребує законодавчого врегулювання, є система організаційно-правових форм юридичних осіб. В даний час ФЗ «Про акціонерні товариства »ділить акціонерні товариства на закриті та відкриті [2]. Між ними можна виділити наступні відмінності [3]:

Можливість вільного обігу акцій: право вільного відчуження акцій у ВАТ і переважне право на купівлю акцій ЗАТ акціонерами цього товариства;

Спосіб емісії акцій: ВАТ вправі проводити відкриту підписку і здійснювати їх вільний продаж; ЗАТ може проводити тільки закриту підписку, акції розподіляються між засновниками або заздалегідь певним колом осіб;

Мінімальний розмір статутного капіталу: не менше 1000 МРОТ для ВАТ і 100 МРОТ для ЗАТ;

Число акціонерів: кількість учасників ЗАТ не повинно перевищувати 50 чоловік;

Форма участі державних органів: держоргани за загальним правилом не можуть виступати в ролі засновника ВАТ, а ЗАТ - тільки якщо це колишні державні або муніципальні приватизовані підприємства;

Зобов'язання по розкриттю інформації: для ВАТ розкриття інформації про його діяльність обов'язково, для ЗАТ - тільки у разі публічного розміщення ним цінних паперів.

Як організаційно-правова форма, акціонерне товариство має використовуватися бізнесом, орієнтованим на залучення капіталу за допомогою інститутів та інструментів фондового ринку. Основну частину регулюючих норм акціонерного законодавства варто присвятити саме такому акціонерному товариству. ЗАТ ж практично дублює ТОВ, за винятком декількох деталей: акціонери, на відміну від учасників ТОВ, не можуть вийти з товариства та вимагати виплати їм дійсної вартості їх акцій, і ЗАТ обтяжене необхідністю реєструвати випуск акцій. При цьому нинішня система ведення реєстру підвищує ризик корпоративного захоплення, тому що при бездокументарній формі випуску акцій права акціонерів більше ніде не фіксуються [4]. Тому розумніше було б законодавчо визначити єдину модель акціонерного товариства без поділу на ВАТ і ЗАТ, як в континентальній системі права, передбачивши диференційовану систему регулювання в залежності від того, в якому порядку залучається акціонерний капітал, і де обертаються акції. Компанії, які не планують залучати капітал на ринку цінних паперів, повинні отримати економічний стимул для переходу в організаційно-правову форму, обрану відповідно до їх стратегії розвитку, наприклад, в товариство з обмеженою відповідальністю.

Різниця між «публічним» і «непублічним» акціонерним товариством має визначатися, перш за все, фактичними обставинами - розміщенням та/або зверненням акцій товариства серед невизначеного кола осіб. Для компаній, акції яких допущені до публічного обігу, не можуть застосовуватися обмеження на вільне обіг акцій (переважне право акціонерів або самого суспільства на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами тощо), а також встановлюються підвищені вимоги до розкриття інформації і корпоративного управління. Реєстр власників цінних паперів таких товариств обов'язково повинен вести спеціалізований реєстратор, незалежно від кількості акціонерів. У законодавстві необхідно також передбачити умови та порядок відмови публічної акціонерної компанії від свого публічного статусу шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Наслідком його можуть бути відгук акцій товариства з біржі і пов'язане з цим зменшення витрат по розкриття інформації, і навіть введення заборони на вільний обіг акцій даного суспільства (при своєчасному повідомленні всіх зацікавлених осіб). У Нині процедура «закриття» суспільства законодавством не передбачено, що спричиняє додаткові витрати для компаній.

Для акціонерних товариств, акції яких публічно не звертаються, слід передбачити можливість встановлення обмежень на обіг акцій через положення статуту або через укладання угод між акціонерами, передбачають такі обмеження. З іншого боку, підвищені вимоги повинні пред'являтися до публічних компаніях, акції яких не тільки теоретично доступні необмеженому колу осіб, а й реально звертаються на фондовому ринку [5].

В умовах ринкової економіки корпоративне право повинно відповідати інтересам різних груп, включаючи як учасників ринку (інвесторів, акціонерів, кредиторів), так і держава. За загальним визнанням діалог з питань корпоративного управління стає все більш важливим в усьому світі. Російські компанії інтенсивно просуваються на світові ринки. У деяких секторах вітчизняні структури стали провідними у світі, що не могло не вплинути на внутрішній розвиток країни. Так, зростання російської економіки, що супроводжується семикратним зростанням фондового ринку, в 2007 р. п'ятий рік поспіль склав близько 7%. І щоб зміцнити становище Росії як провідного гравця світової економіки, слід вирішити безліч проблем, у тому числі і відрегулювати корпоративне законодавство.

Список літератури

Астапович А., Бестужева О., Вайнштейн Д., Гутброд М., Дезер В., Льовушкіна К., Пилок В. Корпоративна реформа і гармонізація корпоративного законодавства Росії і ЄС: Монографія. М., 2006.

ФЗ «Про акціонерні товариства» від 26 грудня 1995 р. І ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю »від 08.02.1998 № 14.

Івасаки І.// Питання економіки. 2007. № 1.

Гутников О.В.// Журнал російського права. 2007. № 2.

Концепція розвитку корпоративного законодавства на період до 2008 року.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.6 of 10 on the basis of 3969 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status