ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Історія Римського приватного права
     

 

Право
ПЛАН:

ВСТУП

I. ІСТОРІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА

II. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА

III. Звичаєвого права і ЗАКОН

IV. Едикти магістрів
V.
ВИСНОВОК

Використана література

ЗМІСТВСТУП

Римське право займає в історії людства виняткове місце: воно пережило народ, що створив його і двічі підкорило собі світ.
Зародилося воно в далеких глибинах часу - тоді, коли Рим являв ще ледь помітну пляму на території земної кулі, маленьку громаду серед багатьох інших подібних громад Італії. Як і весь примітивний склад життя цієї громади, римське право являло собою тоді нескладну, багато в чому архаїчну систему, перейняту патріархальним і вузьконаціональних характером. І якби воно залишилося на цій стадії, воно, звичайно, було б давним-давно загублене в архівах історії.
Але доля вела Рим до іншого майбутнього. Борючись за своє існування, маленька civitas Roma поступово росте, поглинаючи в себе інші сусідні civitates, і міцніє у своїй внутрішній організації. Чим далі, тим все більш і більш розширяється її територія, розповсюджується на всю Італію, захоплює сусідні острови, перекидається на все узбережжя Середземного моря, - і на сцені історії з'являється величезна держава, що об'єднує під своєю владою майже весь тодішній культурний світ; Рим став синонімом світу.
Разом з тим Рим змінюється і внутрішньо: старий патріархальний лад руйнується, примітивне натуральне господарство замінюється складними економічними відносинами, успадковані від давнини соціальні перегородки утрудняють. Нове життя вимагає найвищого напруження всіх сил, всіх здібностей кожного окремого індивіда. Відповідно до цього римське право міняє свій характер, перебудовуючись по початках індивідуалізму: свобода особистості, свобода договорів і заповітів робляться його наріжними каменями.
Відносини військові і політичні приводять Рим і до змін у економіці. Тим часом, ще задовго до появи Рима на сцені всесвітньої історії на узбережжі Середземного моря йшов жвавий міжнародний торговий обмін: Єгипет, Фінікія, Греція, Карфаген давно вже знаходилися один з одним у постійних торгових відносинах. Рим неминуче втягувався в цей міжнародний оборот, і в міру того, як він робився центром політичного життя світу, він ставав також центром світового торгового обороту. На його території безперервно зав'язувалися нескінченні ділові відносини, в яких брали участь торговці різних національностей; римські магістрати повинні були розбирати суперечки, що виникають з цих відносин, повинні були виробляти норми для вирішення цих суперечок. Старе римське національне право для цієї мети не підходило; необхідно було нове право, яке було б вільне від всяких місцевих і національних особливостей, яке могло б однаково задовольнити римлянина і грека, єгиптянина і гала. Потрібно було не яке-небудь національне право, а право всесвітнє, універсальне. І римське право переймається цим початком універсальності; воно вбирає в себе ті звичаї міжнародного обігу, які до нього віками вироблялися в міжнародних зносинах, воно надає їм юридичну ясність і міцність.
Так виникало те римське право, яке стало потім загальним правом усього античного світу. По суті творцем цього права був, таким чином, весь світ; Рим же був лише тим лаборантом, який переробив найважливіші звичаї міжнародного обороту і злив їх в єдине, разюче по своїй стрункості, ціле. Універсалізм і індивідуальність - основні початки цього цілого.
Майстерно розроблене в деталях безприкладної юриспруденцією класичного періоду, римське право знайшло собі потім остаточне завершення в знаменитому зводі - Corpus Juris Civilis імператора Юстиніана, і в такому вигляді було залишене новому світу. Залізний колос, що тримав у своїх руках долі світу, старів:
- Різноманітні народності, що входили до складу всесвітньої римської держави, тяглися в різні сторони; з кордонів давили варвари нові претенденти на активну участь у світовій історії. Настав момент, вони ринули могутніми потоками і затопили весь античний світ. Настала неспокійна епоха великого переселення народів, і здається, що вся багата культура старовини загинула назавжди, що порвалися всі зв'язки між старим і новим, що історія зовсім закреслює сторінки минулого і починає писати все наново.
Але це "здається" - оманливе. На деякий час, дійсно, хід людського культурного розвитку неначе припиняється; влилися великою масою новий людський матеріал потребує попередньої обробки. Кілька століть проходить у безперервних пересування нових народів, в їх взаємних зіткненнях; прибульці ще не можуть освоїтися на нових місцях, рухаються, влаштовуються. Багато цінного, звичайно, гине при цьому з античної культури, але не все.
Мало-помалу неспокійний період переселення і улаштування проходить. Нові народи починають вести більш-менш спокійне життя, розвиваються, і ще через кілька сторіч настає момент, коли все, що було продумано і створене античним генієм, робиться зрозумілим і цінним його спадкоємцям. Настає одні за іншим відродження античного права, античної культури, античного мистецтва.
Природний економічний розвиток нових народів приводить їх також мало помалу до міжнародних торгових відносин. Знову, як у старому світі, на грунті міжнародного обміну сходяться один з одним представники різних національностей, і знову для регулювання цього обміну виникає потреба в єдиному загальному праві, праві універсальному. Знову економічний прогрес вимагає звільнення особистості від всяких феодальних, громадських і патріархальних пут, вимагає надання індивіду свободи діяльності, свободи самовизначення. І спадкоємці згадують про покинутий ними заповіт античного світу, про римське право, і знаходять в ньому якраз те, що було потрібно.


I. ІСТОРІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА

Римське право робиться предметом вивчення: воно починає застосовуватися в судах: воно переходить в місцеві і національні законодавства, здійснюється те, що носить назву рецепції римського права. У багатьох місцях Corpus Juris Civilis Юстиніана робиться прямо законом. Римське право воскресло для нового життя і у другий раз об'єднало світ. Весь правовий розвиток Західної Європи йде під знаком римського права аж до цього часу: лише з часу вступу в дію нового загальногерманського цивільного положення - лише з 1 січня 1900 р. зникла формальна дія Юстініанівського Зводу в тих частинах Німеччини, в яких воно ще зберігалося. Але матеріальна дія його не зникла і тепер: все саме цінне з нього перелито в параграфи і статті сучасних кодексів і діє під ім'ям цих останніх.
Римське право визначило не тільки практику, але і теорію. Безперервне багатовікове вивчення римського права, особливо залишків римської юридичної літератури, формувало юридичне мислення Західної Європи і створювало сильний клас юристів, керівників і діяльних помічників у всякій законодавчій роботі. Об'єднуючи Європу на практиці, римське право об'єднувало її і в теоретичному плані: юриспруденція французька працювала весь час рука об руку з юриспруденцією німецькою чи італійською, говорила з нею на одній і тій же мові, шукала дозволи одних і тих же проблем. Так виникала на грунті римського права дружна загальна робота всієї європейської юриспруденції, що продовжувала роботу мислителів античного світу: смолоскип, запалений яким-небудь римським Юліаном або Папіньяном, через нескінченний ланцюг рук, що змінялися дійшов до сучасних вчених всіх націй.
Така історична доля римського права. Бувши синтезом усієї юридичної творчості античного світу, воно лягло потім як підмурівок для правового розвитку нових народів, і як такий підмурівок, загальний для всіх народів Західної Європи, воно вивчається повсюдно - у Німеччині, Франції, Італії, Англії і т.д. Бувши базисом, на якому століттями формувалася юридична думка, воно вивчається і тепер, як теорія цивільного права, як правова система, в якій основні юридичні інститути і поняття знайшли собі найбільш чисте від всяких випадкових і національних забарвлень вираження. Недаремно в колишній час воно вважалося за самий писаний розум, за ratio scripta.
Волею нашої історичної долі ми, українці, були довгий час відрізані від спілкування з Західною Європою, залишалися чужими її культурі, і, коли, нарешті, що відділяли нас зникли, ми опинилися в хвості загальнолюдського руху. Відстали ми і в галузі права. І якщо ми хочемо в цьому останньому відношенні порівнятися з Європою, якщо ми хочемо говорити з нею на одній мові, ми повинні, принаймні в школі, освоїтися з основами загальноєвропейського права - з правом римським. Якщо воно повсюдно є основою юридичної освіти, то у нас для цього причин ще більше.
Але вивчення римського права аж ніяк не повинно приводити до сліпої віри в його непогрішимість, до віри в те, що далі йти нікуди. Така віра була б противна історії, була б противна і тому духу вільного дослідження, яким були сповнені самі творці римського права - римські юристи. Гаслом сучасної юриспруденції є знаменитий вислів Ієрінга - "durch das romische Recht, aber uber dasselbe hinaus" - "через римське право, але вперед, далі його". Засвоївши те, що було створено предками, нащадки повинні працювати далі самі, бо правові проблеми не такі, щоб вони могли бути вирішені раз і назавжди. Нові умови постійно ставлять на чергу нові задачі, і юриспруденція повинна постійно залишатися на своєму посту. Її вищим покликанням, її боргом перед народом є освітлення змінюються в історії і виникаючих у зв'язку з ними проблем. Бути попереду народу, освітлювати йому шлях, направляти його правосвідомість до блага і правди в людських відносинах - така щира обов'язок юриспруденції і її окремих представників.


II. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА

Римський історик Тит Лівії назвав закони XII таблиць "fons omnis publici privatique iuris" джерелом усього публічного і приватного права. Слово "джерело" у цій фразі вжито в значенні кореня, з якого виросло могутнє дерево римського права; Лівії хотів терміном "джерело" позначити початок, від якого йде розвиток римського права.
У римському праві протягом його історії формами правотворення служили: 1) звичайне право; 2) закон (у республіканський період - постанови народних зборів; в епоху принципату-сенатусконсульти, постанови сенату, який вуалювалася воля принцепса; у період абсолютної монархії - імператорські конституції) ; 3) едикти магістрів; 4) діяльність юристів (юриспруденція).


III. Звичаєвого права і ЗАКОН

У Інституціях Юстиніан проводиться розходження між правом писаним (ius scriptum) і неписаним (ius піп scriptum). Писане право - це закон і інші норми, що виходять від органів влади і зафіксовані ними у визначеній редакції. Неписане право - це норми, що складаються в самій практиці. Якщо такі сформовані в практиці правила поведінки людей не одержують визнання і захисту від державної влади, вони залишаються простими звичаями (так званими побутовими); якщо звичаї визнаються і захищаються державою, вони стають юридичними звичаями, становлять звичайне право, а іноді навіть сприймаються державною владою, що додає їм форму закону.
Звичайне право являє собою найдавнішу форму утворення римського права. Норми звичайного права позначаються в римському праві термінами: mores maiorum (звичаї предків), usus (звичайна практика); сюди ж треба віднести: commentarii pontificum (звичаї, що склалися в практиці жреців); commentarii magistratuum (звичаї, що склалися в практиці магістратів) і пр ., в імператорський період застосовується термін consuetude (звичай).
В міру зміцнення і розширення держави неписане звичайне право стає незадовільною формою через невизначеність, повільність утворення і взагалі важко регулювати в цій правовій формі зростаючий оборот. Звичайне право звільняє дорогу закону й іншим формам правообразования.
У республіканський період закони проходили через народні збори і називалися leges. Розвиток життя висувало це джерело права на перше місце. Необхідно разом з тим підкреслити, що законів у республіканському Римі все-таки видавалося не так багато, і одержали величезне поширення специфічні римські форми правообразования: едикти судових магістратів і діяльність юристів (юриспруденція). Консерватизму, що характеризує римське право, ці останні форми правообразования відповідали набагато більш, ніж видання нових законів. Крім законів XII таблиць важливе значення для цивільного права мають: lex Poetelia (Пэтелиев закон), IV ст.до н.е., що скасував продаж у рабство й убивство боржника, що не сплатив боргу; lex Aquilia (Аквилиев закон), приблизно III ст. до н.е., про відповідальність за знищення й ушкодження чужих речей; lex Falcidia (Фальцидиев закон), 1 ст.до н.е., про обмеження заповідальних відмов та ін
У період принципату народні збори не відповідали новому ладу і тому повинні були, природно, втратити значення. Але тому що в цей час (перші три століття н.е.) імператорська влада ще була схильна прикриватися республіканськими формами, створювалося враження, що закони видавалися сенатом (сенатусконсульти).
Остаточне зміцнення імператорської влади привело до того, що одноособове розпорядження імператора стало визнаватися законом: "що завгодно імператору, то має силу закону", а сам імператор "законами не зв'язаний" (legibus solutus est, D. 1,3,31). Імператорські розпорядження, що носили загальне найменування "конституцій", існували чотирьох видів: а) едикти - загальні розпорядження, звернені до населення (термін, що вцілів від республіканських часів, коли він мав зовсім інше значення); б) рескрипти - розпорядження по окремих справах (відповіді на збуджувалися перед імператором клопотання); в) мандати - інструкції, що давалися імператорами чиновникам; г) декрети - рішення по надходили на розгляд імператора спірних справах. У період абсолютної монархії імператорські закони стали іменуватися leges; зустрічаються і нові терміни: ieges generales, sanctio pragmatica та ін


IV. Едикти магістрів

1. Однією з форм правообразования, специфічної саме для римського права, є едикти магістратів.
Термін "едикт" походить від слова dico (говорю) і відповідно до цього спочатку позначав усне оголошення магістрату по тому чи іншому питанню. З плином часу едикт отримав спеціальне значення програмного оголошення, яке по сталій практиці робили (вже в писемній формі) республіканські магістри при вступі на посаду. Юрист Гай писав, що особливо важливе значення мали едикти: 1) преторів (як міського, що відав цивільною юрисдикцією у відносинах між римськими громадянами, так і перегринского, що відав цивільною юрисдикцією по спорах між перегринами, а також між римськими громадянами і перегринами) і (відповідно в провінціях) правителів провінцій, а також 2) курульних эдилов, що відали цивільною юрисдикцією по торгових справах (у провінціях-відповідно квесторів).
У своїх едиктах, обов'язкових для видавали їх магістратів, останні повідомляли, які правила будуть лежати в основі їхньої діяльності, в яких випадках будуть даватися позови, в яких ні і т.д. Едикт, що містив подібного роду річну програму діяльності магістрату, називали постійним на відміну від разових оголошень по окремих випадкових приводах.
Формально едикт був обов'язковий тільки для того магістрату, яким він був виданий, і, отже, тільки на той рік, протягом якого магістрат знаходився при владі (звідси належить Цицерону назва едикту lex annua, закон на рік). Однак фактично ті пункти едикту, що виявлялися вдалим вираженням інтересів пануючого класу, повторювалися й в едикті знову обраного магістрату і здобували стійке значення (частина едикту даного магістрату, що переходила в едикти його наступників, називається edictum tralaticium).
2. Приблизно з III ст.до н.е., у Римі одержала досить помітний розвиток торгівля з іншими італійськими громадами, пізніше стали розвиватися торгові зв'язки з внеіталійскімі країнами. У той же час йшов процес зосередження земельної власності в ру?? ах великих землевласників, інтереси яких виявлялися іноді в протиріччі з інтересами рабовласників-комерсантів, хоча при цьому і землевласники і купці були однаково зацікавлені в збереженні рабовласницького ладу.
Суспільні відносини, таким чином, значно ускладнилися, внаслідок чого старі нерухомі і дуже обмежені кількісно норми цивільного права перестали задовольняти запитам життя. Нові потреби стали одержувати задоволення, зокрема, за допомогою едиктів магістратів, особливо преторського едикту. Здійснюючи керівництво
цивільним процесом, претор став відмовляти в позові при таких обставинах, коли по букві цивільного права повинна була бути надана захист, і, навпаки, давати позов у випадках, не передбачених у цивільному праві. Таким шляхом долалися труднощі, що виникали внаслідок невідповідності старих норм цивільного права новому укладу суспільних відносин. Праву надавався прогресивний характер, хоча формально не скасовувалися споконвічні норми, до яких консервативні римляни відносилися з особливою повагою.
Ні претор, ні інші магістрати, які видавали едикти, не були компетентні скасовувати чи змінювати закони, видавати нові закони і т.п.; praetor ius facere піп potest (претор) не може творити право; наприклад, Гай (3.32) говорить, що претор не може дати кому-небудь право спадкування. Однак як керівник судової діяльності претор міг додати нормі цивілізованого права практичне значення, чи навпаки, позбавити сили те чи інше положення цивільного права. Наприклад, претор міг при відомих умовах захистити невласника як власника (і тим самим залишити без захисту того, хто був власником по цивільному праву), але не міг невласника перетворити у власника. Джерело і пояснення цього суперечливого положення треба шукати в особливостях римського державного права: закон не може виходити від магістрату, закон виражає волю народу; магістрат же в силу що належить йому особливої влади, що іменується imperium, керує діяльністю суду й у цьому порядку дає судовий захист новим суспільним відносинам, які потребують в захисту її.
Таким чином, преторський едикт, не скасовуючи формально норм цивільного права, вказував шляхи для визнання нових відносин і цим ставав формою правотворення. Даючи засоби захисту всупереч цивільному праву (або хоча б на додаток цивільного права), преторський едикт створював нові норми права.
Юрист Марціан (D. 1.1.8) називає Преторське право живим голосом цивільного права саме в тому сенсі, що преторський едикт швидко відгукувався на нові запити життя і задовольняв їх.ВИСНОВОК

Починаючи з XII в. Відбувається і захоплює більшість держав Західної Європи один з найважливіших історичних процесів всієї епохи феодалізму - рецепція римського права. Розвивається промисловість і торгівля вимагали розвитий правової надбудови, не гальмує, але стимулюючої прогрес виробничих сил і виробничих відносин, і притім надбудови, що виходить за межі окремих феодальних держав. Господарські відносини виходили за межі дрібних феодальних територій, і їх правове регулювання повинно було бути адекватно їм - і територіально і по суті. Вихід був знайдений у визнанні сили закону за римським правом. За своїм змістом задовольняє потребам середньовіччя.
Римське право стало «загальним правом» ряду держав і фундаментом подальшого розвитку і феодального і буржуазного права. Воно придбало вже через ряд сторіч після падіння Риму значення діючого права в ряді держав Центральної та Південної Європи.

Підпис, дата, місто ___________________/Гюмюшлю Д.І./

«____»_______________ 2000р. м. Тирасполь
Використана література:

1. «Нариси з історії РИМСЬКОЇ Іммера» Р. Віппер, издат. «ФЕНИКС», 1995р.

2. «Загальна історія держави і ПРАВА» З. М. Черниловский, издат. «ЮРИСТЪ», 1995 Г.

3. «Римське право» І. Б. НОВИЦЬКИЙ, издат. «ТЕИС», 1996 Г.

4. «ІСТОРІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА» В. М. Хвіст, 1919 Г.

5. «Римское частное право» за редакцією проф. І.Б. НОВИЦЬКОГО, І.С. ПЕРЕТЕРСКОГО, издат. «ЮРИСТЪ», 1999р.


ЗМІСТ:

1
ВСТУП 3

I. ІСТОРІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА 6

II. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА 8

III. Звичаєвого права і ЗАКОН 9

IV. Едикти магістрів 11

ВИСНОВОК 13

Використана література 14

-14 -


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.7 of 10 on the basis of 3380 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status