ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Управління проектом: будівництво і налагодження системи знезараження питної води
     

 

Управлінські науки

I Комплексна оцінка фірми як організаційної форми здійснення інноваційних проектів.
1.1 Економічна характеристика ринкового середовища ............................. 3
1.2 Організаційно-економічна характеристика фірми .................. 5
1.2.1 Види діяльності ............................................. ...................... 5
1.2.2 діяльності туристичних фірм ............................................. ........................ 6
1.2.3 Організаційна структура фірми .......................................... 7
1.2.4 Аналіз науково-технічного та інноваційного потенціалу фірми ....................................... .................................................. ... 9
1.3 Економічна оцінка діяльності фірми щодо здійснення інноваційних проектів ......................................... ........................... 12
1.3.1 Баланс фірми ............................................. .............................. 12
1.3.2 Показники платоспроможності та фінансової стійкості фірми ......................................... .......................... 12
1. 4 Стратегія фірми та її реалізація у відборі проектів .................... 14
1.4.1 Портфель проектів ......... .................................................. ....... 14
1.4.2 Вибір проекту ............................................. ............................... 16
II Розробка бізнес - плану проекту.
2.1 Визначення проекту (резюме )............................................ .......... 25
2.2 Оцінка конкуренції та ринків збуту ............................................ ... 27
2.3 Стратегія маркетингу ............................................... .......................... 28
2.4 План будівництва та експлуатації ............................................. .... 30
2.5 Організаційно-юридичний план ............................................. ..... 31
2.6 Оцінка економічного ризику та страхування ................................... 33
2.7 Фінансування і фінансовий план. ............................................. 34
Висновок ................................................. .......................................... 36
III Побудова та розрахунок мережевого графіка реалізації проекту 37
Список літератури ................................................ .............................. 39
I Комплексна оцінка фірми як організаційної форми здійснення інноваційних проектів.
1.1 Економічна характеристика ринкового середовища.
Серед багатьох галузей сучасної техніки, спрямованих на підвищення рівня життя людей, благоустрою населених місць і розвитку промисловості, водопостачання займає велике і почесне місце.
Проблеми водопостачання - це проблеми соціально значущі. Підприємства, що здійснюють забір води з вододжерел, її очищення, за рівнем вирішуваних завдань та обігу грошових коштів займають одне з провідних місць у регіоні. А отже ефективність використання матеріальних ресурсів в цій галузі так чи інакше позначається на загальному рівні добробуту і здоров'я людей, що проживають на даній території.
Макроекономічні зміни до Російської Федерації зробили вплив на сектор водопостачання та каналізації за різними напрямками. Хронічний недобір податків і дефіцит бюджету перешкоджають наданню урядом великих субсидій, які підтримували функціонування систем водопостачання в минулому. Скорочує доходи домогосподарств та обсяги промислового виробництва обмежують рівень тарифів, які могли б бути встановлені для споживачів. У результаті водоканали - муніципальні підприємства, що здійснюють утримання та експлуатацію систем водопостачання - не мають достатніх фінансових ресурсів для забезпечення адекватного рівня вмісту і так необхідних реконструкції та ремонту системи. Інвестиції в нові споруди практично зупинені. Фінансовий голод призвів до стійкого погіршення якості і зниження безпеки послуг. У деяких місцях поганий стан служб водопостачання створює загрозу здоров'ю населення, аварійність в 2,5 рази більше, ніж у країнах Східної Європи. Ненадійність надання послуг водопостачання породило загальну незадоволеність з боку населення.
Технологія очищення та підготовки питної води включає в себе її знезараження.
У сучасних умовах знезараження стало чи не єдиним обов'язковим процесом в багатоступеневою системою очищення води питного водопостачання. Коагуляція та фільтрування води через пісок звільняють її від суспендованих домішок і частково знижують її бактеріальну забрудненість. Але тільки знезараженням води можна на 98% очистити воду від патогенних (хвороботворних) мікроорганізмів. У зв'язку з цим пошук і впровадження найбільш раціонального способу знезараження води з проблеми актуальною переходить в розділ соціально значущих.
ЗАТ "Росводоканал" пропонує свої послуги підприємствам ВКГ (водопровідного і каналізаційного господарства) для вирішення проблем розвитку і реконструкції очисних споруд, зокрема, у будівництві та експлуатації систем знезараження питної води.
1.2 Організаційно - економічна характеристика фірми.
1.2.1 Види діяльності.
ЗАТ "Росводоканал" - правонаступник тресту "Росводоканалналадка", давно переступив традиційні рамки своєї діяльності і поряд з пуско-налагоджувальні роботами успішно здійснює функції, властиві генпідрядні організаціям.
У недалекому минулому саме роз'єднаність проектних, підрядних і субпідрядних організацій ставала причиною неефективного використання капіталовкладень. При цьому відповідальність, як правило, лягала на плечі "Замовника". Довгобуд і низька якість - ціна подібних взаємовідносин.
ЗАТ "Росводоканал" має розвинену мережу зональних підприємств, які охоплюють своєю діяльністю всю Росію.
                    Структура ЗАТ "Росводоканал"
Московське підприємство м. Москва
Уральське підприємство м. Уфа
Північно-Кавказьке підприємство м. Ростов на Дону
Північно-західне підприємство м. Санкт-Петербург
Дальне-Східне підприємство м. Хабаровськ
Верхньо-Волзьке підприємство м. Нижній Новгород
Нижньо-Волзьке підприємство м. Волгоград
Сибірське підприємство м. Новосибірськ
Казанське дочірнє підприємство м. Казань
ТзОВ "Сток" м. Псков
Всі територіальні підрозділи ЗАТ "Росводоканал" виробляють наступні види робіт:
1. Функції генпідрядника та генпроектувальника при реконструкції та розвитку систем водопроводу та каналізації, а також їх окремих споруд. (Ліцензія Мінбуду РФ ФЛЦ № 00326 від 27.12.96г.)
2. Розробка технічних рішень при реконструкції, розширення систем і споруд водопроводу та каналізації.
3. Налагодження технології очищення води та стічних вод діючих і вводяться споруд.
4. Впровадження технологій, інтенсифікує роботу систем водопроводу та каналізації.
5. Налагодження електричного і механістичного обладнання діючих і знову вводяться споруд водопроводу та каналізації.
6. Впровадження систем АСУ та диспетчерського контролю на спорудах водопроводу та каналізації.
7. Реконструкція хлорного господарства.
8. Налагодження процесів знезараження методами хлорування, аммонізаціі і т.д.
9. Налагодження системи подачі і розподілу води, переклад на зонний схему водопостачання.
10. Постановка обліку подачі та споживання води, постановка роботи абонентської служби на базі ЕОМ.
11. Відновлення продуктивності гідрогеологічних (артезіанських) свердловин методом газо-імпульсної обробки.
12. Будівництво малогабаритних систем біологічного очищення і доочищення господарсько-побутових стічних вод заводського виготовлення продуктивністю 10-1200 м3/доб.
13. Будівництво ОСК для очищення нафтовмісних стоків.
1.2.2 діяльності туристичних фірм.
а) транспортні засоби:
Автомашина УАЗ 469 - 3 шт.
Електротельфер - 2шт.
Трансформатор зварювальний ТДМ - 317 - 1шт.
б) орг. техніка:
ерсональние комп'ютери: IBM PS AT 486 - 6 шт.
IBM PS AT Pentium - 1 шт.
Ксерокс: Sharp SF - 780 - 1 шт.
Принтер: Apson - 1700 - 1шт.
в) майнові права:
- Майно належить фізичним особам;
 - Земля орендується у Держкомзем;
 - Частка державної і муніципальної власності в статутному капіталі відсутня;

 г) відсутні частки та паї в інших організаціях.

Послуги ЗАТ можуть бути охарактеризовані з виділенням витрат, і включаючи оцінки впливу інфляційних процесів та інших показників, які узагальнені в табл.
                                             
           Сильні сторони
               Слабкі сторони
Висококваліфікований персонал.
Не надаються пільгові кредити.
Фінансова політика швидко адаптується до сучасних ринкових умов.
Вкрай рідко отримуємо передоплату за послуги, що надаються.

Нестача обігових коштів.

Відсутність державного фінансування.

Високі витрати виробництва.

1.2.3 Організаційна структура фірми.
На рис. 1 зображена діюча організаційна структура фірми.
Рис 1. Діюча організаційна структура управління ЗАТ "Росводоканал".
Діюча організаційна структура фірми "Росводоканал" дозволяє представити укрупнену характеристику складу підрозділів, що беруть участь в діяльності фірми, і підкреслити їх особливості. Сильні та слабкі сторони організації управління представлені в табл.
                                                                                              Сильні сторони
                Слабкі сторони
Керівник підприємства має вищу освіту.
Відсутність відділу маркетингу.
Керівництво підприємства має зв'язки з іншими фірмами в різноманітних регіонах країни.

Налагоджена система комунікацій

Цілеспрямована політика керівництва


Чи не маловажним аспектом успішної діяльності фірми є характеристика маркетингу, тому що керування підприємством направлено, перш за все, на отримання максимального прибутку, що буде можливо при повному обсязі та у строк реалізованих послуг (табл.).
                                                                              
1.2.4 Аналіз науково-технічного та інноваційного потенціалу фірми.

Кадровий склад ЗАТ "Росводоканал", необхідний для розробки і реалізації всіх видів діяльності, представлений у табл. .
                                                                          Чисельність фірми по відділеннях на 01.01.97года.
Підрозділи
Всього
Керівники
Фахівці
Служачи-щие
Розрахунково-конструкторське
    4
          1
           3
      -
Управлінське
    9
          4
           2
     3
Технологічне
   21
          4
          17
      -
Маркетинг
    4
          1
           3
      -
Поза підрозділів
    2
           -
           2
      -
 РАЗОМ
   40
         10
          27
     3
                                                                                 Таблиця
Сильні та слабкі сторони кадрового аспекту фірми.
ільние боку
                Слабкі сторони
Досвідчений і кваліфікований склад фірми.
Брак кадрів.
Увага і інтерес керівників до всіх нововведень в галузі управління персоналом.


Зацікавленість працівників в результатах своєї праці та збереження робочих місць.

Заохочення ініціативи працівників.

Керівництво прагне до найбільш повного використання знань, навичок, здібностей і вмінь персоналу.

 
Для аналізу показників науково - технічного потенціалу скористаємося даними з табл. .
                                                                                 Таблиця
Основні техніко - економічні показники для розрахунку
                                   Показники
    1996
Середньорічна вартість виробничих фондів (ВПФ), т.р
 2881728
Середньооблікова чисельність працюючих (Р), чол.
       40
Чисельність дипломованих технічних фахівців (ДТЗ), ч.
       22
Обсяг послуг (П), тис.руб.
 2670921
Обсяг профільної продукції (Пп), тис. руб.
 1083000
Загальне число структурних підрозділів апарату управління (Сп),
        2
Чисельність працівників апарату управління (Ра), чол
        9
Сума витрат на утримання апарату управління (З), тис. руб.
  419121

а) показник фондовооружнності праці (Ф):
                     Ф = ВПФ/Р = 72043,2 тис.руб. з особи.
                          Темп росту = 109%
б) випуск продукції на 1 грн. ВПФ (П1):
                     П1 = П/ВПФ = 0,92 грн./руб.
                          Темп росту = 56%
в) виробіток продукції на 1 працюючого (П2):
                     П2 = Н/Р = 66773,03 тис. крб.
                          Темп росту = 164%
г) коефіцієнт спеціалізації (Кс):
                     Кс = Пп/П = 0,41
д) витрати на утримання працівників апарату управління (З1): З1 = З/Ра = 46569 тис. грн./чол.
1.3 Економічна оцінка діяльності фірми щодо здійснення інноваційних проектів.
1.3.1 Баланс фірми.
АКТИВ
Отч. рік, т.р
I Основні засоби та інші необоротні активи

1. Нематеріальні активи
    16 657
2. Основні засоби
   493 520
3. Довгострокові фінансові вкладення
        90
Разом по I розділу
   510 267
II Запаси і витрати

4. Виробничі запаси
   100 172
5. МШП
      3 007
6. Готова продукція
     23 302
Разом по II розділу
   126 481
III Грошові кошти

7. Розрахунки з дебіторами
 1 185 196
8. Грошові кошти
   332 796
Разом по III розділу
 1 517 992
БАЛАНС
 2 154 740
                                     ПАСИВ

IV Джерела власних коштів

1. Статутний капітал
     7 640
2. Нерозподілений прибуток минулих років
   181 557
Разом по розділу IV
   189 197
V Розрахунки та інші пасиви

3. Довгострокові позики
          6
4. Розрахунки з кредиторами
  1 338 541
5. Інші короткострокові пасиви
   626 996
Разом по розділу V
  1 965 543
БАЛАНС
  2 154 740

1.3.2 Показники платоспроможності та фінансової стійкості фірми.
Показники платоспроможності:
1.Загальні коефіцієнт покриття: К1 = 1 644 473/626 996 = 2,6
- Показує яка частина поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, мобілізувавши всі необхідні кошти. (Оптимальне значення К1? 2).
2.Коеффіціент ліквідності: К2 = 1 517 992/1 965 537 = 0,7
- Показує яка частина поточних зобов'язань за кредитами та розрахунку можна погасити, мобілізувавши оборотні кошти, крім товаро - матеріальних запасів. (Оп. значення 0,2 - 0,7).
3.Коеффіціент абсолютної ліквідності: К3 = 332 796/626 996 = 0,5
- Здатність найбільш швидко погашати короткострокову заборгованість без залучення додаткових коштів. (0,2 - 0,7)
Показники фінансової стійкості:
4.Коеффіціент автономії: К4 = 189 197/2 154 740 = 0,08
- Показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства (Оптимальне значення> 0,5).
5. Коефіцієнт маневрінності: К5 = 1 644 473/189 197 = 8,7
- Ступінь мобільності використання власних коштів.
6.Коеффіціент реальної вартості основних, матеріальних оборотних коштів у майні фірми: К6 = 620 001/2 154 740 = 0,3
- Показує питома вага витрат, вкладених у виробничий потенціал фірми, у загальному обсязі активів.
1.4 Стратегія фірми та її реалізація у відборі проектів.
1.4.1 Портфель проектів.
Знезараження води може бути здійснене за допомогою різних методів, які й будуть складати портфель проектів.
Проект № 1: Знезараження води ультрафіолетовим промінням.
Бактерицидна дію ультрафіолетових променів пояснюється їхнім впливом на протоплазму і ферменти мікробних клітин, що викликає їх загибель. Найбільшим впливом на бактерії мають промені з довжиною хвиль від 2000 до 2950А. У процесі відмирання бактерій під дією бактерицидної енергії важливе значення має ступінь опірності їх дії променів, яка неоднакова для різних видів. Ефективність цього методу залежить від кількості поданої бактерицидної енергії, від наявності суспензії, від кількості мікроорганізмів і їх морфологічних і фізіологічних особливостей і від оптичної щільності води, або її погашати здібності.
Джерелом ультрафіолетових променів служать ртутні лампи, виготовлені з кварцового або увіолевого скла. Лампи мають форму трубки діаметром 15 - 20 см з оксидними електродами на кінцях. Під дією електричного струму ртутні пари дають яскраве зеленувато-білий світ, багатий ультрафіолетовими променями.
Досвід експлуатації установок для знезараження води бактерицидні променями показує, що цей метод забезпечує надійну дезінфекцію води. Вода, знешкоджених цим методом, не змінює ні фізичних, ні хімічних властивостей. Експлуатаційні витрати на знезараження води опроміненням не перевищують витрат на хлорування. До недоліків розглянутого методу знезаражування слід віднести відсутність поки оперативного способу контролю за ефектом знезараження, неможливість використання методу для знезаражування вод, що відрізняються підвищеною мутностьюі кольоровою гамою, а также можливість подальшого зараження води.
      Проект № 2: Озонування води.
Бактерицидна дію озону пов'язано з його високим окислювальним потенціалом і легкістю його дифузії через клетосние оболонки мікробів. Він окисляє органічні речовини мікробної клітини і приводить її до загибелі. Знезараження води за допомогою озону має ряд переваг:
1 - озон покращує органолептичні властивості води і не забруднює її додатково хімічними речовинами;
2 - озонування не вимагає додаткових операцій для видалення з очищеної води надлишку бактерицид, як дехлорування при хлорі, це дозволяє користуватися підвищеними дозами озону;
3 - озон виробляється на місці; для його отримання потрібно лише електроенергія, з хімічних реактивів користуються тільки силікагелем як абсорбенту вологи (для підсушування повітря).
Широкому використанню методу озонування заважає складність отримання озону, пов'язана з витратою великої кількості електроенергії високої частоти і високої напруги. Озоно-повітряна або озоно-киснева суміші, що містять більше 10% озону, вибухонебезпечні. Чистий озон вибухає з величезною силою від найнікчемніших імпульсів. Крім того, озон токсична: гранично допустимий вміст його в повітрі приміщень, де знаходяться люди, состовляет 0,00001 мг/л. Обробка води озоном ускладнюється також його корозійної активністю. Озон та його водні розчини руйнують сталь, чавун, мідь, гуму і ебоніт. Тому всі елементи озонаторне установок і трубопроводи, по яких транспортуються його водні розчини, повинні виготовлятися з нержавіючої сталі або алюмінію. У цих умовах тривалість служби установок і трубопроводів із сталі 15-20 років, а алюмінію 5-7 років.

    Проект № 3: Хлорування води.
Сутність знезаражуючого дії хлору полягає в окисно-відновних процесах, що відбуваються при взаємодії хлору і його сполук з органічними речовинами мікробної клітини. Хлорнуватиста кислота вступає в реакцію з ферментами бактерій і тим самим порушує обмін речовин в бактеріальної клітці.
Поряд з позитивними якостями хлорування має суттєві недоліки, основними з яких є:
1 - при хлоруванні не знищуються спороутворюючі бактерії;
2 - при роботах пов'язаних з дозуванням хлору, потрібен постійний лабораторний контроль за станом хлоропоглащаемості води, залишковим хлором в хлоріруемой воді, особливо в найбільш віддалених точках водопровідної мережі, і т.д.
3 - робота хлораторщіков шкідлива для здоров'я і вимагає від них особливої уваги та обережності. Автоматизувати процес хлорування досить складно;
4 - зберігати одержувані з заводів реагенти необхідно у спеціальних складських приміщеннях. Розвозити хлор до місць споживання треба на спеціальному транспорті під наглядом навченого персоналу. Балони з-під рідкого хлору необхідно своєчасно повертати заводу - постачальника;
5 - при використанні для водопостачання водяних свердловин дуже ускладнюється схема водопровідних споруд через необхідного контакту хлору з водою.
     Проект № 4: Хлораммонізація води.
Як вже було сказано, введення в воду хлору викликає поява в ній специфічних хлорних запахів і присмаків. Для боротьби з цими запахами і присмаками застосовують аммонізацію води, тобто аміак вводять у воду раніше хлору.
Аміак являє собою безбарвний газ з різким запахом, майже вдвічі легший за повітря; гранично допустима концентрація його в повітрі виробничого приміщення не повинна перевищувати 20 мг/м. Більш висока його концентрація небезпечна для здоров'я людини.
При аммонізаціі процес хлорування протікає трохи інакше. При взаємодії аміаку з хлорнуватисту кислотою, що утворюється при хлоруванні води, виходять хлораміни, наприклад
змінюють характер взаємодії хлору з фенолами і перешкоджають утворенню хлорфенольних запахів. У той же час вони певною мірою послаблюють бактерицидну дію хлору.
1.4.2 Вибір проекту.

Для вибору проекту перш за все необхідно оцінити відповідність проектів цілям фірми. Необхідно розставити пріоритети і проаналізувати значення кожної мети. Для цього треба визначити значимість кожної цілі, виділити чільні тому що саме це визначить розробку стратегії розвитку підприємства. Визначення значущості кожної цілі дає таблиця
                                                                                                     Таблиця
Мета та їх значимість для підприємства

             №
Найменування мети
Ранг значущості
1.
Прибутковість
          1
2.
Зростання конкурентоспроможності
          4
3.
Найм та підвищення кваліфікації зайнятих
          6
4.
Закріплення іміджу фірми
          8
5.
Поліпшення якості продукції
          5
6.
Зростання добробуту співробітників
        16
7.
Ефективність діяльності
          3
8.
Стабільність фінансового стану
          2
9.
Збільшення ефективності управління
         11
10.
Робота з клієнтами платоспроможними
          9
11.
Зростання частки нововведень
          7
12.
Зростання ефективності використання трудових ресурсів
         12
13.
Зростання ефективності використання матеріалів
         13
14.
Збільшення частки використання нових технічних засобів
         14
15.
Зростання зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності
         15
16.
Вихід на нові ринки збуту
         10

Запропонована таблиця показує основні цілі підприємства:
- Отримання максимального прибутку;
- Стабільність фінансового стану;
- Ефективність діяльності підприємства;
- Зростання конкурентоспроможності продукції;
- Поліпшення якості виконання робіт.
Шляхів, що сприяють реалізації поставленої мети завжди кілька. Однак, головне завдання фірми - вибрати оптимальний шлях, тобто визначити стратегію підприємства. Стратегія фірми - програма дій, яка визначає розвиток фірми (сукупність і послідовність можливих результатів діяльності) і відповідне йому управління. Вона визначає критерії пріоритетності виконуваних проектів, враховується при обчисленні витрат на проект.
Для визначення проблемних місць, здатні суттєво вплинути на проект, необхідно провести аналіз та оцінку наявного потенціалу і необхідного за бальною шкалою. Побудовані таким чином профілі при їх накладання один на одного є суттєвим аргументом при прийнятті рішення за проектом, оцінка потенціалу на здійснення інноваційного проекту представлена в таблиці.
                                                                                                      Таблиця
                                            Аналіз потенціалу НТЦ

Показники
   1
   2
  3
  4
   5
Фінансові показники
Розмір бюджету

Зростання бюджету

Вільні кошти

Фінансова стійкість

Кадри
Чисельність

Кваліфікація персоналу

Можливість навчання

Відсутність плинності кадрів

Забезпеченість кадрами

Обладнання
Лабораторне обладнання

Віковий склад устаткування

Науково-технічний досвід
Стан розробок

Науковий доробок

Виконання плану

Обсяг нової продукції по розробках

Приріст прибутку від реалізації нової продукції

Науково-технічна інформація

Економічні результати діяльності фірми
Економічний ефект

Прибуток

Виручка

Ефективність організаційно-технічних заходів із застосування нової техніки

Відтворення потенціалу
Технічна озброєність працівників

Науково-технічний доробок

Рівень управління-профіль наявного потенціалу науково-технічного центру


- Профіль необхідного потенціалу науково-технічного центру

З аналізу наявного потенціалу і необхідного видно, що наявний потенціал багато в чому відповідає необхідному. Однак, керівнику фірми необхідно звернути увагу на стан науково - технічної інформації, зокрема, на науково - технічні розробки, і вжити необхідних заходів.
Для того, щоб перейти до процедури вибору проекту необхідно сформувати перелік критеріїв фірми для аналізу інноваційних проектів (табл.).
                                                             
Склад критеріїв для аналізу інноваційних проектів
Група критеріїв
Найменування критеріїв
Відносна значимість критерію
Цілі, стратегія,
Відповідність проекту поточної стратегії ПХС
1,0
політика ПХС
Чи відповідає проект потенціалу організації
0,9

Чи відповідає проект тимчасовим аспектам
0,8

Відповідність проекту відношенню ПХС до ризику
0,8

Чи відповідає проект Н.-Т. Потенціалу організації
0,9

Чи відповідає проект вимогам ПХС до нововведень
0,8
Ринкові
Імовірність комерційного успіху проекту
0,8

Чи відповідає вимогам ринку
0,8

Оцінка загальної ємності і частки ринку
0,7

Імовірність обсягу збуту продукції
0,8

Відповідність проекту наявним каналах розподілу
0,7

Відповідність проекту існуючій системі ціноутворення
0,6

Часові витрати на проект ринкового плану
0,7
Економічні
Вартість і час розробки проекту
0,6

Час на реалізацію проекту
0,6

Оцінка стартових витрат на проект
0,5

Оцінка передбачуваних витрат на проект
0,6

Прибутковість від проекту
0,7

Наявність необхідних коштів на розробку і впровадження проекту
0,6
Виробниц-
недержавні
Наявність необхідних виробничих потужностей для виконання проекту
0,7

Потреба у додатковій потужності для реалізації проекту
0,5

Витрати виробництва з урахуванням можливих невдач проекту

0,4

Потреба в додатковому обладнанні для розробки і реалізації проекту

0,3

Необхідність у додатковій робочій силі для проекту

0,3
Організаційні
Відповідність даної структури управління
0,3

Потреби в додаткових службовців для реалізації проекту

0,3

Наявність інформаційної бази для розробки проекту

0,2
Науково-
Імовірність технічного успіху проекту
0,7
технічні
Потреба в додаткових розробників
0,3

Патентоспроможність проекту
0,3

З урахуванням особливостей фірми для аналізу портфеля та відбору проектів для реалізації виділені 9 критеріїв, об'єднаних у 4 групи. Прийнятим критеріям додана неоднакова значимість (від 1,0 до 0,3)
                                            
Таблиця
Критерії відбору проектів
Група критеріїв
Найменування критерію
Значимість
1. Цілі фірми,
1. Сумісність проекту з поточною стратегією фірми
1,0
стратегія політика
2. Відповідність відношенню фірми до ризику
0,9
2. Ринкові і
3. Імовірність комерційного успіху проекту
0,8
комерційні
4. Чи відповідає проект вимогам ринку
0,8
3. Економічні
5. Час реалізації проекту
0,7

6. Прибутковість проекту
0,7

7. Вартість проекту
0,6
4.Проізвод-
недержавні
8. Потреба в додаткових потужностях
0,4

9. Витрати праці
0,3

Нижче наведені профілі проектів за встановленими критеріями з урахуванням оцінки експертів.
                                                                                    
Профіль та експертна оцінка проекту № 1
Найменування критерію
Оцінка
Значення
Підсумок
1. Сумісність проекту з поточною стратегією фірми

Статті формування бюджету
Розмір бюджетної статті, тис.руб
 Питома вага статті у загальному бюджеті проекту,%
ВЛАСНІ КОШТИ


Цільове фінансування на здійснення проекту від "Росводоканал"
200 000
35,9
Залучення коштів


Короткостроковий кредит банку
100 000
17,9
Пайова участь у проекті замовників
257 000
46,2
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
557 000
100,0

Комплексна оцінка фірми показала, що підприємство стійке до змін зовнішнього середовища, рентабельність підприємства досить висока.
Бізнес - план проекту.
2.1 Визначення проекту (резюме).
Криза, що спостерігається в нашій країні і чинники, що його визначають: спад виробництва, система неплатежів, не могли не відбитися в роботі галузі водопостачання. Практично повсюдно погіршилася якість питної води, яка подається у водопровідну мережу міст.
У сучасних умовах знезараження стало чи не єдиним обов'язковим процесом в багатоступеневою системою очищення води питного водопостачання.
Недоліки, властиві всім процесам знезараження, змушують шукати більш досконалі й інноваційні методи очищення води. До подібних методів знезараження питної води відноситься хлораммонізація.
Наявність у воді залишкового хлору навіть у невеликих кількостях надає їй неприємний запах. Ледве вловимий у річковій воді запах болота чи сирої риби при хлоруванні води різко посилюється і робить її вельми неприємною на смак. А за наявності в хлоріруемой воді найменших слідів фенолу виникає специфічний "аптечний" запах. Для усунення запахів питної води на міських водопроводах у воду пропонується вводити аміак.
У процесі знезаражування води, із застосуванням аміаку використовують аміачну воду, з причини того, що чистий аміак складно дозувати. У сучасних умовах широко відомі два способи отримання аміачної води:
1 - безпосереднє розбавлення аміаку водою;
2 - застосування водного розчину сульфату амонію;
Переваги знезараження води із застосуванням сульфату амонію полягає у нешкідливості при транспортуванні і зберіганні, на відміну від способу, де необхідно безпосередньо розчиняти аміак водою. Сульфат амонію практично є підручним матеріалом, тому що використовується в сільському господарстві як добрива.
У масштабах країни на достатньо високому рівні організована система виробництва, транспортування та зберігання сульфату амонію (колишня система "Агрохімснаб").
Слід також відзначити, що при хлоруванні з аммонізаціей створюються більш сильні умови для запобігання розвитку бактеріальної життя всередині водопровідних труб, водопровідної мережі, зокрема залізобактерій, що викликають заростання труб.
Співвідношення доз хлору і аміаку залежить від якості початкової води. Зазвичай оптимальна доза аміаку, що забезпечує необхідну освіту монохлорамінов, у 5 - 6 разів менше дози хлору. Виходячи з того, що вартість одного балону хлору дорівнює 5 млн. руб. за одну тонну (для знезараження води в м. Москві використовується 60 тонн хлору на рік), можна зробити висновок, про економічність знезараження води з використанням аміаку. Оскільки вартість дозатора аміаку коливається в межах від 10 до 15 млн. крб. (В залежності від споживання води), а сам аміак у півтора рази дешевше хлору, то витрати, пов'язані з широким впровадженням знезараження води з використанням аміаку швидко окупляться (див. фінансовий план).
Хлораммонізатор мало чим відрізняється від хлоратори, який отримав найбільшу распоространеніе на водоочисних спорудах в нашій країні (рис. 2).
Рис. 2. Процес хлораммонізаціі.
де: 1 - контейнер хлору (газ); 2 - хлоропровод; 3 - компресор; 4 - розчинна місткість (бак); 5 - витратна місткість (бак); 6 - насос перекачування розчину аміачної води з 4 до 5; 7 - насос дозатор ; 8 - напірний водовід в мережу міста; 9 - трубопровід аміачної води; 10 - трубопровід подачі води в розчинних і видатковий баки.
Технічні характеристики:
1 - напруга живлення - 380 В;
2 - діапазон температур експлуатації - від -50 до +50
3 - гарантійний термін - 1,5 року.

В даний час тільки ЗАТ "Росводоканал" і його зональні підприємства мають ліцензію Мінбуду та Госгортехнадзора РФ на комплексні роботи з будівництва та налагодження подібних знезаражувальних систем водопостачання в Росії.
Фірма розробить оптимальну схему хлораммонізаціі і захисту об'єкта від аварій стосовно до місцевих умов з максимальним використанням існуючих споруд та будівельних конструкцій на базі сучасного технологічного оборудованіяі мікропроцесорної техніки. Розробки проходять експертизу в центрі "Хлорбезопасность" і узгоджуються з місцевими органами технагляду. "Технічні рішення", розроблені фірмою, що дозволяють звести до мінімуму стадію робочого проектування і провести будівництво власними силами при мінімальному обсязі будівельних робіт.
З урахуванням усіх переваг жодна фірма не може скласти конкуренцію на цьому ринку.
П'ятдесятирічний досвід роботи на стику науки і практики є гарантією високої якості пропонованих послуг.
 2.2 Оцінка конкуренції та ринків збуту.
ЗАТ "Росводоканал" є традиційною монополією і має ліцензію на всі види запропонованих робіт, не імеея тим самим вітчизняних конкурентів.
Серйозну конкуренцію може скласти американська фірма "Fliht", яка надає послуги едентічние як і "Росводоканал" вже протягом семи років в країнах північної Америки. Компанія "Fliht" почала завойовувати російський ринок рік тому. За якістю послуг, що надаються фірми знаходяться у рівному становищі.
Для захоплення частки ринку "Fliht" обрала метод цінової конкуренції, а простіше кажучи, пропонує споживачам свої послуги на 15% дешевше, ніж "Росводоканал".
Керівництво "Росводоканалу" знайшло альтернативну стратегію конкурентної боротьби, а саме, - конкуренцію якості, але якості, що розуміється в широкому сенсі цього слова.
У "Росводоканалу" є дві переваги. По-першому, фірма швидше здійснює проектно-вишукувальні роботи, будівництво об'єкта, закупівлю устаткування і його налагодження, ніж заморські конкуренти, які змушені доставляти все необхідне для виконання робіт морем і, не маючи складів будуть прив'язані до графіка приходу судів, що збільшить витрати, пов'язані з ризиком реалізації проекту. По-друге, "Росводоканал" здійснює налагодження обладнання, з огляду на специфіку водохозяйств, джерел води і др.аспекти, і забезпечує його гарантійне обслуговування, тоді як "Fliht" розробляє стандартні проекти знезаражувальних систем.
Ринком збуту пропонованих "Росводоканалу" послуг є вся мережа водопровідно - каналізаційних господарств (ВКГ) Росії. Місткість цього ринку велика і попит буде залежати від наступних чинників:
- Зацікавленості ВКГ у піднесенні якісних характеристик питного водопостачання;
- Інформованості про переваги послуг, що надаються "Росводоканалу", тобто від успішно проведеної рекламної кампанії;
В якості додаткового ринку збуту слід розглядати європейський ринок, зокрема, ринок Італії, з представниками якої проведені попередні переговори, які показали їх зацікавленість в послугах фірми.
2.3 Стратегія маркетингу.
У сучасних ринкових умовах, коли практично
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.2 of 10 on the basis of 2377 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status