ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Основні види тероризму. Роль і место в попередження і припинення терористичних актів
     

 

Право

«Затверджую»

Начальник ОВО при Медвеж'єгорськом РВВС

Майор міліції Данилов Ю.П.

«
» 2001 року.

П Л А Н - К О Н С П Е К Т

За службової підготовки з молодшим начальницьким складом ОВО при
Медвеж'єгорськом РВВС.
Тема: «Основні види тероризму. Роль і місце в попередження і припиненнятерористичних актів ».
Мета: Удосконалювати рівень професійної підготовки співробітників ВО іпідвищення ефективності боротьби зі зростанням розбійних нападів на охоронюваніоб'єкти, з терористичними актами та диверсіями.
Час: 15.00-17.00
Місце проведення заняття: кабінет командира взводу
Навчальні питання:
1. Поняття тероризму. Основні види тероризму.
2. Роль і місце в попередження і припинення терористичних актів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 Питання. Поняття тероризму. Основні види тероризму.

Безпрецедентні у світовій практиці за своїми масштабами і жорстокостірозбійні напади, терористичні акти, диверсії отримують широкийрезонанс, як в Росії, так і за кордоном, викликаючи справедливе обуреннягромадськості. Вони завдають величезної шкоди державним інтересам іпрестижу ОВС. Найбільш небезпечним з цих видів злочинів єтероризм.

Історія сучасного тероризму сягає своїм корінням у глибину віків,однак «загадка» тероризму, його різні форми далекі від вирішення.
Історія переконливо доводить, що і представники влади, ікримінальні елементи в боротьбі за свої інтереси постійно зверталися дотерористичних методів. Попередники нинішніх терористів заклалиоснови, починаючи з яких тероризм став приймати свого сучасного вигляду.
Не можна боротися з тероризмом, не маючи навіть найменшого уявлення протероризмі, умови та причини його вознікно-венія, його видах і сучаснихтрактуваннях.

Необхідно знати, що будь-який терористичний акт містить у собі триелементи:терориста, його жертву (об'єкт нападу), а також осіб, які служатьоб'єктом впливу. Одна з головних цілей терористичного акту -психологічне від дії на індивідів, які не є безпосередньожертвами цього злочинного діяння.

Атмосфера страху - необхідний елемент практично всіх різновидівтероризму. Під многох істотних визначеннях діяння розцінюється якакт тероризму, якщо воно відбувається в політичних цілях (ускладненняміжнароднихвідносин, дестабілізація державного правопорядку, вплив навнутрен-нюю і зовнішню політику і т.п.)

Однак реалії сьогодення вимагають суттєвих коригуваньподібної оцінки розглянутого питання. В даний час яктерористичні повинні розглядатися будь-які акти збройного захопленняоб'єктів незалежно від того --були пред'явлені політичні вимоги або переслідувалися цілі кримінальноїхарактеру.

Тероризм на об'єкті, що охороняється - це акт незаконнного втручанняв його діяльність, політично і кримінально мотивований, спрямованийна усунутий-ня тих чи інших осіб, знищення чиєїсь власності,дестабілізацію обста-новки, залякування урядів, соціальних груп,окремих людей, або на отримання матеріальних вигод або на протиправнуеміграцію. Ці дії можуть здійснюватись як на об'єкті, що охороняється, так іна прилеглій до нього території.

Сучасний тероризм виступає у формі: міжнародного тероризму
(терористичні акти, що мають міжнародний масштаб); внутрішньополітичноготероризму (терористичні дії, спрямовані проти уряду,будь-яких політичних угрупувань всередині країн, або мають метудестабілізаціївнутрішньої обстановки); кримінального тероризму, переслідує чистокорисливі цілі.

Підставою типології можуть бути характер застосовуваного насильства, йогомасштаби,об'єкти, мотиви та ін

Доцільно виділити три види тероризму: кримінальний, політичний іпатологічний.
1. Кримінальний тероризм представляє дії, що здійснюються з метою отримання

вигоди, неполітичні замаху на життя, свободу, недоторканністьособистості,власності тощо
2. Політичний тероризм у своїй основі має політичну мотивацію, тобто

опозицію існуючому ладу, конфлікти з органами влади тощо Згідностатистики даними цей вид злочинів складає близько 20% від усіх видівнезаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
3. Патологічний тероризм є наслідком розумових розладів,психічних аномалій.

Як показує практика, до недавнього часу об'єктамитерористичних актів, в основному, були літаки. Однак події останніхроків свідчать про те, що тероризм не стоїть на одному місці. Прикладамиможуть слугувати події, що відбулися у Будьонівську, Кизляр,
Первомайському, а також вибух в Москві і т. п.
Досвід боротьби з тероризмом на повітряному транспорті, застосування новітньоїтехніки і приладів виявлення вибухових речовин і зброї значноскоротили такого роду злочину в даній області. Тому не виключено,що об'єктами терра-стичних актів може стати важливі і особливо важливіоб'єкти, а також об'єкти підвищеної небезпеки і життєзабезпечення.

Тероризм будь-якого забарвлення, хоч би якими мотивами він не зумовлювався,як би політизовано не був, слід розглядати як явищекримінальне, що підлягає грунтовному кримінологічної аналізу. Чи невиключено, що терористом може опинитися людина, безпосередньощо працює на цьому об'єкті. Тому важливим є дослідження соціальноїбази тероризму, вивчення соціальних верств і груп, з яких виходятьорганізатори та учасники терористичних формувань-ний, в тому числі груп,тяжіють до політичного радикалізму, що орієнтуються на екстремістськіметоди політичної боротьби.

Практика показує, що при виникненні надзвичайної ситуації,пов'язаної з розбійним нападом на об'єкт, вчиненням терористичногоакту або диверсії, необхідно вірно визначити вид злочинногопосягання, зібрати реальні дані про що складається оперативноїобстановці, учасників злочинних груп, кількості потерпілих, їхстан, про масштаби руйнувань (якщо це споруди). Відсутність такихданих виключає можливість прийняття правильного рішення, що, у своючергу, може спричинити необгрунтовані жертви, втрату слідів на місцізлочину, догляд злочинців від відповідальності.

Отримання черговим ОВС своєчасної і точної інформації прощо сталося, багато в чому залежить від оперативності в роботі знаходяться намаршруті нарядів міліції ВО.

огляду на те, що стаж роботи даної категорії працівників міліції взайманої посади становить один-три роки, справжні методичнірекомендації можуть надати необхідну допомогу при проведенні ними невідкладнихдій, починаючи з моменту надходження повідомлення про скоєнийзлочині.

Перелік особливо важливих державних об'єктів та об'єктів життєзабезпечення.

До особливо важливих державних об'єктів та об'єктів життєзабезпеченнявідносяться:
- гідротехнічні споруди (греблі, шлюзи, водозабори, водосховища, гідровузли, насосні станції і т. д.);
- об'єкти енергетики (ТЕС, ГРЕС, АЕС, ТЕС, ТЕЦ, силові і трансформаторні підстанції, великі високовольтні лінії);
- об'єкти транспорту (аеродроми, морські та річкові порти, портові споруди, великі залізничні станції і вузли, метрополітен);
- промислові підприємства з виробництва продуктів харчування;
- склади і бази ( арсенали, склади вибухових і отруйних речовин, пального, техніки, ліків, наркотиків, сировини і готової продукції, бази мобрезерва);
- об'єкти зберігання та переробки нафтопродуктів (нафти і газосховища, магістральні нафтопродуктопроводи);
- об'єкти зі зберіганням і застосуванням отруйних, вибухових і бактеріологічно небезпечних речовин (хімічні заводи, об'єкти харчової, легкої, важкої, мікро-біологічної промисловості, технічні холодильники з хлором та аміаком).
Відмінна риса цих об'єктів полягає в тому, щовиникнення на них надзвичайних обставин, викликанихтерористичними актами, приводить, як правило, до великих руйнувань,людських жертв і забруднення навколиш-нього середовища.

На вказаних об'єктах, що охороняються підрозділами ВО, можуть відбутисянаступні надзвичайні обставини:
1. Напад на об'єкт злочинців з метою грабежу або взяття заручників.
2. Терористичні акти, що приводять до наступних ситуацій:
- радіоактивне зараження (ядерний вибух);
- хімічне зараження;
- біологічне зараження;
- пожежа;
- вибух хімічних речовин або боєприпасів; < br> - крах транспорту;
- катастрофічне затоплення (цунамі, прорив греблі, сильні опади);
- ураган (тайфун, смерч);
- землетрус (зсув грунту, сель, руйнування будівлі від старості або дефекту конструкції );
- масові безладдя;
- деякі інші ситуації.
Надзвичайні обставини та екстремальні ситуації буваютьнесподівані, раптові, емоційно напружені. У таких ситуаціяхспівробітники міліції ВО повинні швидко визначити виниклу загрозу для життя,забезпечити захист людей та матеріальних цінностей, а також власнубезпеку. При цьому співробітники міліції повинні проявляти психологічнустійкість, витримку, в критичних ситуаціях діяти рішуче,команди та вказівки віддавати чітко і вимогливий-но, припиняти паніку середнаселення, захищати себе від різних травм.
Необхідно забезпечити чіткий взаємозв'язок з усіма службами,задіяними у цих ситуаціях і обставин (управління оперштаба,госпоргану об'єкта).

Співробітник міліції, що безпосередньо несе охорону об'єкта, повинензнати його особливості, порядок дій у випадку ймовірних надзвичайнихобставин на об'єкті, а також заходи з ліквідації аварії або катастрофита наслідків від них.
Він повинен вміти користуватися засобами індивідуального захисту таспеціальними технічними засобами, уміти надавати потерпілим першумедичну допомогу до приїзду лікарів.

Найбільш важливі дії в умовах надзвичайних обставин

Співробітник міліції ВО в екстремальній ситуації повинен:
1. Швидко оцінити обстановку.
2. Оперативно інформувати інстанції, перш за все чергової частини ОВС, проте, що трапилося і вжиті заходи.
3. Запам'ятати деталі, особливості того, що відбувається, номери машин, прізвищапотерпілих і свідків, зробити прив'язку в часі.
4. Надати першу медичну допомогу потерпілим.
5. Забезпечити збереження слідів і речових доказів на місціподії.
6. Після прибуття в ОВС скласти докладний рапорт про те, що трапилося.


2 Питання. Роль і місце в попередження і припинення терористичних актів


Орієнтовна схема дії наряду міліції ВО при отриманні повідомлення прозахоплення озброєним злочинцем об'єкту, що охороняється, а також про вчиненнятерористичного акту або диверсії.
1. Отримавши повідомлення про захоплення озброєним злочинцем об'єкту, що охороняється, про вчинення терористичного акту або диверсії, наряд міліції повинен вжити заходів до перевірки отриманої інформації, в ході якої (зі слів потерпілого чи свідка) з'ясувати обстановку, при цьому обов'язково зафіксувати прізвище, ім'я по батькові опитуваного особи, місце його проживання і прописку.
2. Передати інформацію в ОВС за наявними каналами зв'язку особисто або через громадян. При передачі інформації не слід драматизувати те, що трапилося, а обмежитися тільки перерахуванням наявних фактів.
3. Уникнути поспішних висновків і висловлювань про своє ставлення до відбувалося дящему, оскільки первісне сприйняття обстановки може надати помилковим.
4. Прибувши на місце події, наряд міліції ВО повинен:
- бути гранично пильним, готовим до будь-яких несподіванок, виявляти максимум витримки;
- опитати очевидців, з'ясувати - чи немає постраждалих, а за їх наявності - вжити заходів по наданню першої медичної допомоги. При виявленні трупа вжити заходів (якщо дозволяє обстановка) до встановлення особи потерпілого та збереженню слідів злочину;
- до прибуття підкріплення обмежити доступ до захопленого злочинцем об'єкту, використовуючи при цьому допомогу громадян і підручні засоби (мотузки, дворові лавки, вантажні автомашини і т.д.). Перш за все слід пам'ятати як про власну безпеку, так і про безпеку залучених громадян. Надалі необхідно зафіксувати установчі дані залучених осіб.
5. Вивчити особливості захопленого злочинцем об'єкта. При цьому слід з'ясувати рід діяльності об'єкта, способи підходу і під'їзду до нього,режим роботи, можливі місця укриття злочинців, сектори обстрілу.
6. Бажано з'ясувати осіб, які безпосередньо працюють на захопленому об'єкті.

Якщо об'єктом нападу є квартира, то з метою з'ясування планування захоплених приміщень, номерів телефонів, місць перекриття водопроводу, газу, відключення електроенергії, розташування каналізаційних колекторів, пожежних сходів і т.д. необхідно опитати проживають в аналогічних квартирах сусідів.
7. За наявності зв'язку постійно інформувати чергового ОВС про зміну оперативної обстановки, переміщення злочинців і висунутих ними

вимогах.
8. Після прибуття підкріплення дати повну інформацію старшому групи, що очолює операцію, і діяти за його вказівкою. В іншому разі-діяти за вказівкою чергового по ОВС.
9. При великій віддаленості місця події від ОВС або в умовах, що перешкоджають швидкому прибуттю на місце події підкріплення

(стихійне лихо, погодні умови), спрямовані на затримання злочинців та звільнення заручників, керуючись при цьому
Законом

Української РСР «Про міліцію», Статутом ППС служби міліції громадськоїбезпеки

РФ і положень чинного законодавства.
10. При виникненні перестрілки вжити заходів до забезпечення особистої безпеки та безпеки оточуючих, покинути відкрите місце, скористатися найближ-шим укриттям. Визначити-звідки і в якому напрямку ведеться стрільба, з-общіть про це черговому ОВС або керівникові операції. Якщо злочинець намагається втекти з місця події, необхідно запам'ятати його прикмети, а також прикмети транспортного засобу, його марку, колір, номер. По можливості, організувати переслідування злочинця з залученням інших транспортних засобів (за відсутності службового автомобіля).
11. Використовувати зброю тільки відповідно до правил його застосування, переконавши-шісь в тому, що застосовується воно дійсно до злочинця.
12. Після припинення стрілянини, погоні за злочинцем або при його затриманні (при його втечу з місця події) слід виконати дії по забезпеченню-нію свідків бази, охорони місця події та надання допомоги потерпілих-який дав.

При отриманні інформації ( чуток) про злочин, що готується абозагрозу вибуху або при появі підозрілих ознак, що свідчатьпро мож-можності або те, що відбувається надзвичайному обставину (виявленні підозрілих речовин, предметів, запахів, великої кількості водиі бруду, поява диму, вогню, підземних поштовхів, ознак руйнуванняконструкцій, наявність катастрофічних погодних умов: зливи, снігу, вітру,граду, туману, появу підозрілих (хворих) тварин, ознак радіаційного,

хімічного, біологічного ураження людей), або під час нападузлочинців на об'єкт необхідно:
- з'ясувати способи здійснення даної акції (підрив, підпал, збройний напад, захоплення об'єкта і заручників і т.д.);
- усунути характер, розмір вироблених злочинними діями руйнувань, наявність в зоні ураження громадян; наявність потерпілих, у тому числі оголошених злочинцями заручників, їх установчі дані, стан здоров'я та місця перебування;
- з'ясувати кількість злочинців, їх прикмети, установчі дані, клички, зв'язку, наявність зброї, злочинні наміри, заявлені вимоги по впливу на прийняття рішень органами влади, прикмети транспортного засобу, його марку, колір, номер. Якщо злочинці сховалися-встановити шляхи їх відходу, можливі місця укриття;
- з'ясувати наявність свідків та їх установчі дані, а також установчі дані заявника (джерела надійшло повідомлення);
- провести візуальну перевірку і визначити передбачуваний характер події; < br> - забезпечити захист об'єкта та матеріальних цінностей;
- повідомити повну і достовірну інформацію?? про подію черговому ПЦО,

ЦОУ, ОВС і діяти відповідно до отриманих вказівок;
- викликати на місце події групу негайного реагування, об'єктові і територіальні аварійні служби (пожежну, медичну, технічну, радіаційну, хімічну і т.д.);
- організувати відключення побутових і виробничих комунікацій (води, газу, електрики і т.д.);
- організувати і провести евакуацію людей та матеріальних цінностей з небезпечної зони;
-- закрити несанкціонірованнний доступ людей до небезпечної зони та забезпечити її огорожу.

Для забезпечення захисту свого життя і здоров'я співробітник міліції зобов'язаний:
- скористатися засобами індивідуального захисту (протигазом, респіратором, спецкостюмами, рятувальним поясом, бронежилетом і т. д.);
- продовжувати пошук та визначення інших ознак надзвичайних обставин, часто поєднують в собі кілька різних видів шкідливих впливів;
- регулярно доповідати про зміну оперативної обстановки безпосереднього керівника, строго виконувати його вказівки та встановлені вимоги безпеки .

Забороняється чіпати і переміщати підозрілі предмети,речовини, тварин, обірвані електричні дроти, технологічнеобладнання, входити в які загрожують обваленням будівлі, спускатися в підвали іканалізаційні комунікації, користуватися електро-та радіоапаратурою, надаватитемператур-ное, звукове, світлове, механічне, електромагнітне та іншівпливу на предмети, речовини і т.д.
Невідкладні дії чергового на об'єкті, ПЦО, ЦОУ, груп затримання тагруп негайного реагування при розбійному нападі і виникненнінадзвичайних обставин
Необхідно:
1. Зафіксувати в черговому журналі точний час і зміст отриманої інформації, прізвище, ініціали, адресу (телефон) особи, що передав цю інформацію, а при необхідності підтвердити її отримання.
2. При надходженні анонімного телефонного повідомлення про загрозу вибуху

(захоплення) або виникненні надзвичайних обставин необхідно використовувати апаратуру автоматичного визначення номера (якщо така є) і вжити додаткових заходів до встановлення особи заявника

(направити за адресою встановленого номера телефону найближчі групи затримання) і доставлення його до чергової частини ОВС.
3. Попередити заявника про необхідність дотримання усіх заходів обережності в районі надзвичайних обставин (при виробництві будь-яких робіт - про негайне припинення цих робіт і видалення звідти людей, а також про недопущення будь-кого в небезпечну зону до прибуття спеціальних сил і засобів).
4. Доповісти про те, що трапилося начальнику ОВО, оперативному черговому ОВС.
5. Отримати від керівника ОВО, чергового територіального ОВС вказівки і діяти відповідно до нього.
6. Сповістити про те, що трапилося:
- всіх співробітників, що несуть охорону об'єкта (оголосить тривогу особовому складу);
- керівництво об'єкту, що охороняється (госпоргану).
7. При необхідності (залежно від ситуації) інформувати (викликати):
- групу швидкого реагування, спецназ, ОМОН ит.д.;
- швидку допомогу;
- пожежну охорону;
- аварійно-рятувальну службу;
- аварійно-технічну службу;
- службу радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
- фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв;
- служби авто-і мототранспорту;
- служби комунального господарства .
8. Видати і проконтролювати отримання особовим складом предметів озброєння, спорядження, засобів зв'язку і т.д.
9. Перевірити готовність підлеглого підрозділу на об'єкті до дій в умовах надзвичайних обставин і доповісти черговому ОВС і керівнику ОВО.
10. Відповідно до отриманого від чергового ОВС або керівника ОВО указу-нями спільно з представниками госпоргану оголосити наказ про евакуацію особового складу та всіх, хто знаходиться на об'єкті людей, якщо надзвичайні обставини приймають катастрофічний розмір. У випадку, коли розвиток надзвичайних обставин не виходить з під контролю, оголосити наказ про виконання подальших дій на об'єкті.
11. Встановити та підтримувати стійкий зв'язок з постом або підрозділом міліції, на території, що охороняється якого виникла загроза (чи вже сталося) надзвичайного обставини.
12. Направити та аналізувати інформацію про розвиток подій та вжиті заходи у встановленому порядку і доповідати її у інстанції.
13. Інформувати оперативного чергового ОВС і керівника ОВО про всі зміни оперативної обстановки на об'єкті, що охороняється.
14. До прибуття на об'єкт, що охороняється спеціальних сил і засобів, викликаних для ліквідації надзвичайних обставин (див. п. 7), організувати проведення невідкладних заходів:
- оточення місця події та охорону довколишніх об'єктів;
- екстрену евакуацію людей та матеріальних цінностей з небезпечної зони;
- забезпечення збереження матеріальних цінностей і важливої документації;
- встановлення слідів злочину, якщо воно мало місце;
- стримування сил злочинців (терористів) у разі їх нападу на об'єкт, що охороняється;
- порятунок постраждалих та надання їм першої медичної допомоги;
- участь у стримуванні розповсюдження зони аварії.
15. Зустріти які прибули на об'єкт, що охороняється додаткові сили та засоби для ліквідації надзвичайних обставин, створити умови для безперешкодного проїзду транспортних засобів по території об'єкту, що охороняється безпосередньо до місця виникнення надзвичайних обставин.
16. Відповідно до отриманих вказівок від оперативного чергового ОВС або керівника ОВО оголосити про закінчення виконання підрозділом покладених на нього обов'язків і евакуації особового складу, або про участь підрозділи в подальші дії з ліквідації надзвичайних йдуть-нізацією спільно зі спеціальними силами і засобами. (В цьому випадку підрозділ переходить під командування керівництва ГРОВД, УВС, ГУВС, МВС.)

Співробітники міліції, які виїжджають за сигналом «Тривога», що надійшов з об'єкта, на якому виникли надзвичайні обставини, зобов'язані добре знати : місце розташування об'єкта, режим його роботи, шляхи під'їзду і підходу до нього, можливі місця укриття і шляхи відходу правопорушників, схему взаємодії з нарядами територіальних ОВС, сигнали взаємного пізнання, що виключають можливість випадкового застосування зброї проти співробітників міліції, які прибувають на об'єкт. На місці події не проявляти елементів розгубленості, бути готовими до будь-яких несподіванок і гранично пильний-ними, виявляти витримку, діяти рішуче, впевнено, холоднокровно.

Забезпечити: а) Необхідні заходи, спрямовані на затримання злочинців та звільнення заручників , у випадку великої віддаленості місця події від ОВС або в умовах, що перешкоджають швидкому прибуттю підкріплення на місце події (стихійне лихо, погодні умови); б) Особисту безпеку та безпеку оточуючих при виникненні перестрілки. Покинути відкрите місце, скористатися найближчим укриттям. визначити, звідки і в якому напрямку ведеться стрілянина і повідомити (по можливості) про це черговому ОВС або керівнику операції; в) Переслідування правопорушників із залученням інших транспортних засобів (за наявності такої можливості) за відсутності службового автомобіля; г) Постійне інформування чергового ПЦО, ЦОУ, ОВС про зміну опера-нормативної обстановки, вимоги правопорушників та їх переміщення.

Однією з важливих умов ефективності вирішення завдань з охорони різних видів власності за договорами, громадського порядку та боротьбі з переступив-ністю є забезпечення тісної та постійної взаємодії нарядів міліції ВО з іншими нарядами і службами міськрайорганів ВД.

Взаємодія являє собою узгодження зусиль (дій) двох або більше учасників, спільно вирішують будь-яку задачу. У ньому повинна зна-дить вираження головна мета - забезпечення єдності дій, взаємодопомоги та об'єднань зусиль для успішного вирішення спільного завдання з охорони об'єктів і квартир громадян за договорами, громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. При цьому взаємодія і взаємна допомога повинні бути чітко узгоджені як за метою (завданням) дій, так і щодо місця та часу проведення спільних заходів.

З метою координації дій особового складу горрайоргана і наряду міліції ВО при виникненні надзвичайних обставин , що загрожують об'єкту, розробляють план оборони об'єкта.

На кожний можливий випадок надзвичайних обставин на об'єкті, що охороняється повинен бути план оборони зі схемою, що передбачає завдання і функції охорони, управління силами і засобами, зв'язок та оповіщення, матеріальне забезпечення, організацію взаємодії з іншими службами.

З метою подальшого вдосконалення підготовки підрозділів міліції ВО, активізації роботи з виявлення і розкриття злочинів, припинення диверсійних і терористичних актів необхідно проводити наступні заходи:

- укомплектувати ГЗ ПЦО співробітниками зі стійкими психологічними і моральними якостями, фізично підготовленими, твердо володіють навичками затримання злочинців. Повністю забезпечити вказані групи засобами індивідуального захисту, активної оборони, радіозв'язком, автотран-спортом;
- переорієнтувати професійну підготовку особового складу підрозділів міліції на прищеплення навичок та вміння діяти в екстремальних ситуаціях, підвищення пильності, сміливості, рішучості, психологічної готовності застосування зброї; проводити навчання і тренування в умовах, максимально наближених до екстремальних.


Керівник занять: командир взводу ОВО при Медвеж'єгорськом РВВС капітан міліції

ЗВЄРЄВ А.А. < p>

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8 of 10 on the basis of 4128 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status