ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Нарисна геометрія та інженерна графіка
     

 

Нарисна геометрія

РОЗРІЗІ.

Розріз - зображення предмета, подумки розсіченого однієї абодекількома січним площинами. Уявне розсічення предмета визначаєумовність зображення - розрізу, і зміни інших зображень не вабить,тому що видаляють частину предмета, що знаходиться між спостерігачем і площиноюпроекцій, умовно. Розріз показує внутрішню конструкцію предмета, даєможливість уникнути застосування штрихових ліній, що утрудняють читанняскладних елементів на кресленні.

Розрізи поділяються за такими ознаками:
1. Від положення січних площин відносно площин проекцій:
- горизонтальний (рис. 51);
- фронтальний (рис. 52);
- профільний (рис. 53);
- похилий (ріс.54 ).


2. Від числа січних площин:
- простий - один січної площину (див. рис. 51, 54);
- складний - два і більше січних площин.

Складні розрізи бувають:
- складний ступінчастий (див. рис. 52);
- складний ламаний (див. рис. 53).
3. Від напрямки розсічення предмета:
- поздовжній - уздовж великих вимірів предмета (див. рис. 52, 53, 54);
- поперечний - перпендикулярно великим вимірів предмета (див. рис. 51).
4. Від обсягу розсічення предмета:
- повний, коли весь предмет розсікається (див. рис. 51-54);
- місцевий, якщо частина предмета розсікається (рис. 55).

Положення січної площині вказують на кресленні лінією перетину --розімкнуться лінія (див. табл.). При складному розрізі штрихи проводять такожу місць переходів однієї січної в іншу (в ступінчастому) і перетинусічних між собою (в ламаною). На початковому і кінцевому штрихах ставлятьстрілки, що вказують напрямок погляду (проектування). Стрілки повиннінаноситися на відстані 2-3 мм від зовнішніх решт штрихів (рис. 56).

Початковий та кінцевий штрихи не повинні перетинати контурвідповідного зображення.

У початку і кінця лінії перетину, а при необхідності і у місць переходіві перетину січних площин ставлять одну й ту ж саму велику буквуросійського алфавіту, причому букву завжди розташовують горизонтально і ззовнішньої сторони стрілки. Розмір шрифту для цих букв беруть на 1-2 розмірибільше, ніж розмір шрифту для нанесення розмірів. Над розрізом ставлять ті жбукви і не підкреслюють. Оформляють подібним чином належні розрізипісля процесу нанесення розмірів на кресленні.

На наших малюнках завдано хоча б один розмір для порівняння розмірівшрифтів, що використовуються у вищезгаданих цілях.

Випадки розрізів.

При виконанні простих горизонтальних, фронтальних, профільних розрізіву випадках, коли січної площину збігається з площиною симетріїпредмета в цілому, а відповідні зображення розташовані на одному й томуж аркуші в безпосередній проекційної зв'язку і не розділені яких-небудьіншим зображенням, то становище січної площині не відзначають і розрізнаписом не супроводжують (рис. 57).

При виконанні розрізів, отриманих однією січної площиною, нігщо мають протилежне напрям проекції, рекомендуєтьсявикористовувати одну лінію перетину, а стрілки направлені відповіднообраними напрямами проектування і відзначені різними прописними літерамиросійського алфавіту (рис. 58).

Якщо місцевий розріз виконують на частини предмета, що представляє тілообертання, то такий розріз можна відокремити від виду штріхпунктірной тонкоїлінією, яка і є віссю цієї частини предмета (мал. 59).

Допускається з'єднувати частину вигляду та частину розрізу, розділяючи їх суцільноюхвилястою лінією або суцільний тонкої зі зламом (по типу місцевого розрізу)
(рис. 60). При цьому не суттєво, яке з зображень (вид або розріз)займають більшу або меншу частину проекції. Як видно з рис. 60 подібнийрозріз не позначають.

Якщо з'єднуються половина вигляду і половина розрізу, кожен з якихє симетричною фігурою, то розділяє лінією служить вісь симетрії.
Половину розрізу при цьому, як правило, мають у своєму розпорядженні справа при вертикальноїі знизу при горизонтальній осі симетрії (штріхпунктірной тонкої лінією)
(рис. 61).

У цьому випадку не вірно твердження, що тут зробили виріз однієїчверті предмета двома, нібито січним площинами. Нанесення на половинівиду штрихових ліній для невидимих елементів буває зайвим.

Якщо ж при можливому поєднанні половини вигляду з половиною розрізу звіссю симетрії співпадає суцільна основна лінія, то її показуютьобов'язково, але поділяють вигляд і розріз суцільною хвилястою лінією, показуючибільше виду, якщо суцільна основна - зовнішня (мал. 62) або більше розрізу,якщо суцільна лінія - внутрішня (рис. 63).

З'єднання половини вигляду з половиною розрізу можливо не тільки дляпростих розрізів, але для складних, коли самостійні зображення (вид ірозріз) симетричні (рис. 64).

Як січної допускається застосовувати циліндричну поверхню ірозріз розгортати. У цьому випадку над розрізом поміщають знак «розгорнуто»
(рис. 65). Форма і розмір знака «розгорнуто» дано на рис. 66.

Допускається з'єднувати чверть виду і чверті трьох розрізів (и др.поєднання), за умови, що кожне з цих зображень окремосиметрично.

Якщо вид зверху не є необхідним і креслення складається із зображеньна фронтальній та профільної площинах проекцій, то при ступінчастому розрізілінії перетину і написи позначення розмірів наносять, як показано на рис.
67.

При складних ламаних розрізах січних площині умовно повертивают допоєднання в одну площину, паралельну площині проекцій (мал. 68, 69).
Такий розріз допускається розміщувати на місці відповідного основного виду
(див. рис. 68). Складні ламані розрізи можуть здійснюватися більш ніжсічним двома площинами. При повороті січної площині елементипредмета, розташовані за нею, вичерчують так, як вони проектуються навідповідну площину, з якої відбувається поєднання (див. рис. 69).
Напрямок повороту може не збігатися з напрямком погляду
(проектування) (див. рис. 68).

ПЕРЕРІЗУ.

Перетин - зображення фігури, що виходять при уявному розсіченніпредмету однією або кількома площинами. На перетині показується тільките, що виходить безпосередньо в січної площині.

Перетину, що не входять до складу розрізу, поділяють на:
- винесені (рис. 70);
- накладені (рис. 71).

Винесені перетину є кращими і їх допускаютьсярозташовувати в розриві між частинами одного й того ж виду (рис. 72). Контурвинесеного перерізу, а також перетину, що входить до складу розрізу,зображують суцільними основними лініями, а контур накладеного перерізу --суцільними тонкими лініями, причому контур основного зображення в місцірозташування накладеного перерізу не переривають (див. рис. 71).

Ось симетрії накладеного або винесеного перерізу вказуютьштріхпунктірной тонкої лінією без позначення буквами і стрілками і лініюперетину не проводять (див. рис. 70, 71).

Для несиметричних перетинів, розташованих у розриві (мал. 73) абонакладених (мал. 74) лінію перетину проводять зі стрілками, але буквами непозначають.

Винесені перетину мають у своєму розпорядженні:
- на будь-якому місці поля креслення;
- на місці основного виду;
- з поворотом з додаванням знаку «повернуто»

Якщо січної площина проходить через вісь поверхні обертання,обмежують отвір або заглиблення, то їх контур в перерізі показуютьповністю, тобто виконують за правилом розрізу (рис. 75).

Якщо перетин виходить що складається з двох і більше окремих частин
(рис. 76, а), то слід застосувати розріз, аж до зміни напрямкувзгляда (мал. 76, б).

січних площини вибирають так, щоб отримати нормальні поперечніперетину (рис. 77).

Для кількох однакових перерізів, що відносяться до одного предмета, лініюперетину позначають однією буквою і вичерчують одне розтин (рис. 78).

Виносні елементи.

Виносний елемент - окреме збільшене зображення частини предмета дляподання подробиць, які не вказані на відповідному зображенні
(рис. 79, а), може відрізнятися від основного зображення за змістом.
Наприклад, основне зображення є видом, а виносний елемент --розрізом (мал. 79, б).

На основному зображенні частина предмета виділяють коломдовільного діаметру, виконаної тонкої лінією, від неї йде лінія -виноска з поличкою, над якою ставлять велику букву українського алфавіту,висотою більше, ніж висота розмірних чисел. Над виносним елементом пишуть цюж букву і праворуч від неї у круглих дужках, без літери М, вказують масштабвиносного елементу.

НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ.

Загальні правила. ГОСТ 2.307-68 встановлює правила нанесення розмірнихчисел на кресленнях. Підставою для визначення розмірів виробу і йогоелементів служать розмірні числа, вказані на кресленні, крім тих випадків,коли величину виробу визначає за його зображення (плановий метод,наприклад, у суднобудуванні). Визначає розміри, виходячи з призначення КД.
Наприклад, розміри на кресленні деталі служать для виготовлення і контролю її,а розміри на кресленні габаритним служать для інших цілей, зрозумілих зназви КД.

На початковій стадії навчання необхідно освоїти, в першу чергу, правилананесення розмірних чисел, як слід розташовувати їх на кресленні.

Більш складне завдання - завдання розмірів для виготовлення виробу і йогоконтролю. Цю операцію можливо грамотно виконати після засвоєння першимоперації та проходження дисциплін Вузу на наступних курсах навчання. Томукурс креслення тільки знайомить з правилами нанесення розмірів.

Завдання розміру залежить від багатьох чинників - конструктивних,технологічних, міцності, естетичних та ін

Розміри бувають робочі (виконавчі), які використовуються привиготовленні виробу і його прийманні (контролю), та довідкові, які вказуютьсядля більшої зручності користування кресленням, і їх використання в процесівиготовлення, у процесі вироби не допускається. Довідкові розміри відзначаютьзнаком *, а в технічних вимогах, що розташовуються над основноюнаписом, записують: «* розмір для довідки». До довідковим розмірами,наприклад, відносять:
- один з розмірів замкнутої розмірної ланцюга (рис. 80);
- розміри елементів і деталі з сортового, фасонного, листового прокату та іншого, якщо вони повністю визначені позначенням матеріалу, наведеним у графі 3 основний написи;
- один з розмірів, пов'язаний певною функціональною залежністю

(рис. 81);
- розміри, що визначають положення елементів деталі, що підлягають обробці за іншою деталі (рис. 82).

Про інші довідкових розмірах будемо говорити у зв'язку з складальнимкресленням.

Не допускається повторювати розміри одного і того ж елементу деталі назображеннях, у технічних вимогах, основною написи і специфікації.
Якщо в технічних вимогах треба дати посилання на розмір, нанесений назображенні, то цей розмір або елемент великої позначають буквою, а втехнічні вимоги поміщають запис, як на рис. 83, із зазначеннямодиниці виміру.

Лінійні розміри та граничні відхилення їх вказують на кресленні в мм,без вказівки одиниці виміру, а кутові розміри - в градусах, хвилинах ісекундах, наприклад, 40; 00 45 '; 150 30' 25''; 300 + 10''. Для розмірів удюймах застосовують прості дробу, наприклад: З 3/4 - А.

Розміри на кресленнях вказують розмірними числами і розмірними лініямизі стрілками з одного або обох кінців (рис. 84).

Мінімальна відстань між контуром і перша розмірної лінією,паралельної контуру, 10 мм, а між паралельними розмірними лініями - 7мм. Виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1 ... 5мм.

При нанесенні розміру дуги кола розмірну лінію проводятьконцентричні дузі, а виносні лінії - паралельно бісектрисі кута, а надрозмірним числом наносять знак «» (мал. 85)

При нанесенні розміру кута розмірну лінію проводять у вигляді дуги зцентром у його вершині, а виносні лінії - радіально (рис. 86).

Тим розмірним числом і розмірної лінією має бути проміжок в
0,8 ... 1 мм, розмір шрифту для цифр розмірних чисел брати 3,5 або 5 мм.

Для розмірів підстави конуса розмірну і виносні лінії проводять так,щоб вони разом з вимірюваним відрізком утворили паралелограм (рис. 87).
Необхідно уникати перетину розмірних і виносних ліній (рис. 88).

Не допускається використовувати лінії контуру, осьові, центрові і виноснілінії як розмірних. Розмірні лінії можна проводити з обривами:
1. При зазначенні розміру діаметра кола незалежно від того, зображено коло повністю або частково, роблячи обрив розмірної лінії далі центру кола (рис. 89).


2. При нанесенні розмірів від бази, не зображеної на даному кресленні (мал.

90).

При зображенні вироби з розривом розмірну лінію не переривають (мал.
91).

У місці нанесення розмірного числа осьові, центрові лінії та лініїштрихування переривають (мал. 92, 93).

Розміри, що належать до одного і того ж конструктивного елементу (пазу,виступу, отвору тощо) рекомендується групувати в одному місці, дегеометрична форма цього елементу показана найбільш повно (рис. 94).

Розмірні числа лінійних розмірів при різних нахилах розмірнихліній мають у своєму розпорядженні, як показано на рис. 95.

Кутові розміри наносять так, як на рис. 96:
- в зоні, розташованій вище горизонтальної осьової лінії, розмірні числа поміщають над розмірними лініями з боку їх опуклості;
- у зоні нижче горизонтальної осьової лінії - з боку угнутості розмірних ліній;
- в заштріхованной зоні вказують на горизонтально нанесених поличках.

Для кутів малих розмірів або нестачі місця розмірні числа поміщаютьна полицях ліній-виносок в будь-якій зоні (рис. 97).

Якщо для написання розмірного числа недостатньо місця над розмірноїлінією, то розміри наносять, як показано на рис. 98. Якщо недостатньомісця для нанесення стрілок, то їх наносять, як показано на рис. 99.

При зазначенні розміру діаметра (у всіх випадках) перед розмірним числомнаносять знак Про тим же розміром, що і розмір шрифту розмірного числа. Передрозмірним числом діаметра (радіусу) сфери так само наносять знак R без напису
«Сфера», крім випадків, коли на кресленні важко відрізнити сферу від іншихповерхонь. Тоді перед розмірним числом допускається наносити слово
«Сфера» або знак О (мал. 100).

Розміри квадрата наносять, як показано на рис. 101.

Розміри декількох однакових елементів виробів, як правило, наносятьодин раз, із зазначенням на полиці лінії винесення кількість цих елементів (мал.
102, 103).

При нанесенні розмірів елементів, розташованих по колурівномірно (наприклад, отворів), вказують їх кількість без кутових розмірів,визначають взаємне розташування елементів (мал. 104, 105).

Розміри двох симетрично розташованих елементів виробу 9кромеотворів) наносять один раз без вказівки їх кол-ва, групуючи в одному місцівсі розміри (мал. 106, 107).

При зображенні деталі в одній проекції розмір її товщини або довжининаносять як показано на рис. 108.

Розмірні числа не можна розділяти або перетинати якими б то не булолініями креслення.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.2 of 10 on the basis of 1888 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status