ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Вплив ринку праці на величину витрат на подготовкуспеціаліста вищої кваліфікації
     

 

Ергономіка

Вплив ринку праці на величину витрат на подготовкуспеціаліста вищої кваліфікації

Н.Я. Гарафутдінова, Комітет з справах науки і вищої школи Адміністрації Омської області

Актуальна для нашої держави проблема переходу до ринкової економіці нерозривно пов'язана зі зміною соціально-трудових відносин у суспільстві. Одним з найважливіших елементів цих відносин є відносини власності на робочу силу. В економічній літературі на протязі багатьох років учені ведуть дискусію про соціально-економічну природу і споживчої вартості основної складової виробничих відносин робочої сили. Вивченням економічної категорії "робоча сила" і її товарних властивостей займалися А. Єрьомін, В. Корнієнко, М. Кукушкін, Н. Тяпкін, Я. Кронд та ін

Довгий час існувала думка про те, що в структурі витрат на підготовку фахівця основну частину складають громадські витрати, тобто кошти держави. Тому робоча сила є надбанням лише суспільства і ринку робочої сили не існує. Відповідно держава має повне право призначати винагороду за використання робочої сили у вигляді заробітної плати.

У цілому сформовані погляди економістів з питання власності на робочу силу можна звести до чотирьох основних тез:

1) відносини власності на робочу силу відсутні [1 и др.]; 2) робоча сила є надбанням суспільства [2 и др.]; 3) робоча сила є суспільно-особистим надбанням [3, 4, 5]; 4) робоча сила є особистою (індивідуальної) власністю [6 та інші].

На наш погляд, визначення суспільно-особистого характеру власності на робочу силу найбільш точно відображає це економічне явище. Громадсько-особистий характер власності на робочу силу пояснюється наступними факторами: підготовка та перепідготовка, розміщення, відтворення робочої сили проводяться більшою мірою за рахунок коштів держави, а реалізація та подальше вдосконалення індивідуальної здатності до праці здійснюється самою особистістю.

Для повного з'єднання робочої сили із засобами виробництва необхідний ще ряд допомогою ланок. Щоб з'єднатися з засобами виробництва, працівник повинен вступити в конкретний виробничий колектив і тільки в ньому він реалізує свою робочу силу. Формою такого з'єднання є найм.

Фактори виробництва при всіх суспільно-економічних >

Єловіков Л.А. Управління працею: Навчальний посібник. Омськ: Омськ. ун-т, 1988. C.16.

Троні К.П. Відтворення робочої сили в країнах світової соціалістичної системи. М.: МГУ, 1970. C. 66.

Державний освітній стандарт вищої професійної освіти. Изд. офіц. М.: ГК РФ з вищої освіти, 1995. C. 7.

Гончарова І.В. Про ринок праці випускників ВНЗ// Соціологічні дослідження. 1997. 3. C. 10.

Бушмарін І.В. Сучасні вимоги до використання світових ресурсів у світлі світового досвіду// Суспільство й економіка. 1995. 1. C. 38.

Бушмарін І.В. Трудові ресурси Росії: концепція розвитку і використання// Світова економіка та міжнародні відносини. 1996. 9. C. 55.

Темерева М. Робота заради людини?/Омський університет. 1998. 28. 23 жовтня.

Руденок М.А., Телевной А.А. Формування системи кадрового та наукового забезпечення народногосподарського комплексу Омської області// Омський науковий вісник. 1998. 2. C. 4.

Деякі проблеми демографії та зайнятості в сільських районах Омської області: Аналітична записка з соціологічним дослідженням. Омськ, 1998. C. 27.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.omsu.omskreg.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.7 of 10 on the basis of 4086 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status