ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Вагонне господарство
     

 

Управлінські науки
Зміст:
Стор.
1. Введеніе.________________________________________________5
2. Організація роботи пункту технічного обслужіванія________9
3. Розрахунок чисельності працівників сортувальної станції «А »____ 10
4. Механізований пункт підготовки вагонів під погрузку____ 13
5. Механізований пункт підготовки вагонов________________15
6. Список використовуваної літератури___________________________19
ВСТУП.
Вагонне господарство є однією з найважливіших галузей залізничного транспорту. На частку вагонного господарства припадає 20% експлуатаційних витрат, майже одна шоста частина контингенту працівників залізничного транспорту. Основні фонди вагонного господарства становлять одну п'яту основних фондів залізничного транспорту.
Ефективність роботи залізниць значною мірою залежить від:
- Структури вагонного парку;
- Техніко-економічних параметрів вагонів;
- Технічного стану вагонного парку.
Основне завдання вагонного господарства полягає в забезпеченні перевезень справним вагонним парком. Вагонне господарство безупинно розвивається. В даний час особлива увага приділяється оптимізації міжремонтних періодів і термінів служби вагонів, підвищення якості ремонтних робіт, впровадження нових та вдосконалення існуючих форм організації виробництва, створення поточно-конвеєрних ліній з ремонту вагонів і їх окремих частин. Велика увага приділяється вдосконаленню механічної бази для технічного обслуговування та поточного ремонту вагонів.
Розрахунок експлуатаційної роботи.
Відповідно до схем тягових пліч і задуманих розмірів руху приймаємо: станція «А» - сортувальна станції «Б» і «В» - дільничні. На станції «А» розміщені: вагонне депо (ВЧД), механізований пункт ремонту вагонів (МПРВ), пункт комплексної підготовки вагонів під навантаження (ПКПВ), а також пункти технічного обслуговування парного і непарного руху. На дільничних станціях «Б» і «В» розміщені пункти контрольно-технічного обслуговування (ПКТО).
Середня кількість вагонів у вантажному поїзді на ділянці визначається за формулою:
маса поїзда, т;
qбр - середня маса вагона, т.
Тут qбр визначається за формулою:
де r8, r4 - частка відповідно восьми і чотиривісних вагонів у складі поїзда;
T4, T8 - тара відповідно чотирьох і восьмивісні вагонів;
P4, P8 - вантажопідйомність чотирьох і восьмивісні вагонів;
????????? коефіцієнт використання вантажопідйомності чотирьох і восьмивісні вагонів (для чотирьохвісної вагона цей коефіцієнт приймається за 0,8 а для восьмивісні - 0,75)
 Визначимо частку чотирьох і восьмивісні вагонів виходячи із заданої середньої осності вагонів.
Для ділянки АВ:
4.2 = (4x + (100 - x) 8)/100
x = 95%
 r4 = 0.95;
 r8 = 0.05;
 T4 = 23.5т;
 Т8 = 46т;
 Р4 = 69т;
 Р8 = 125т.
 qбр = 0.95 (23.5 + 69 * 0.8) + 0.05 (46 + 125 * 0.75) = 81.8;
Середня кількість вагонів у поїзді дорівнює
 Mср = 5250/81.8 = 64
Загальна кількість вагонів що обертаються на ділянці АВ дорівнює
 NАВ =? МСР * n
де n - кількість поїздів;
 NАВ = 64 * 72 * 2 = 9216
Робота на ділянці АВ дорівнює
 Аав = NАВ * lАВ
де lАВ - довжина ділянки;
 Аав = 9216 * 590 = 5437440.
Для ділянки АБ:
4.1 = (4x + (100 - x) 8)/100
х `= 97.5
 r4 = 0.975;
 r8 = 0.025;
 T4 = 23.5т;
 Т8 = 46т;
 Р4 = 69т;
 Р8 = 125т.
q `бр = 0.975 (23.5 + 69 * 0.8) + 0.025 (46 + 125 * 0.75) = 80.2;

Середня кількість вагонів у поїзді дорівнює:
 M `ср = 5100/80.2 = 64
Загальна кількість вагонів що обертаються на ділянці АБ дорівнює
 NАБ =? М `ср * n`
де n - кількість поїздів;
 NАБ = 64 * 74 * 2 = 9472
Робота на ділянці АБ дорівнює
 Аав = NАБ * lАБ
де lАБ - довжина ділянки;
 ААБ = 9472 * 620 = 5872640.
Організація роботи пункту технічного обслуговування.
Сортувальна станція «А» односторонняя з послідовним розташуванням парків парного і непарного напрямків
У П1 = 76 - 0.25 * 76 = 57 поїздів
У П2 = 72 - 0.25 * 72 = 54 поїздів
Визначаємо об'єм роботи в кожному парку станції. У парку прибуття П1 прибуває 74 поїзда. За 38 поїздів за зміну. Кількість транзитних поїздів складає 25% від загальної кількості поїздів прибули на станцію:
Nтр = 38 * 0.25 = 9.5 поїздів
Кількість потягів з переробкою складе:
Nпер = 38 - 9 = 29 поїздів
Аналогічно визначаємо обсяг роботи в інших парках станції. Результати розрахунків представлені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1
Обсяг роботи в парках станції «А»
Обсяг роботи в парку за зміну.
Найменування парку.

ПП1
По 1
ПП2
По2
Кількість потягів
38
36
36
38
з переробкою
29
27
27
29
Транзитних
9.5 (9)
9
9
9


Розрахунок чисельності працівників сортувальної станції «А».
Приймаємо, що парки пунктів технічного обслуговування оснащені самохідними ремонтними пристроями (машинами). Роботи виконуються комплексними бригадами з суміщенням професії оглядач вагонів і слюсаря. Чисельність робочої сили по парках пунктів технічного обслуговування за ...
До парку прибуття П1 прибуває 76 на добу, у зміну - 38. Під час обробки такої кількості поїздів число оглядачів, ремонтників вагонів одно:
Rяв см = 9.16
При довжині поїзда 66 вагонів поправочний коефіцієнт дорівнюватиме:
К = 1.2;
Rк = Rяв см * К;
Rк = 9.16 * 1.2 = 10.972
Отримане значення Rк множачи на поправлені коефіцієнт К1 залежить від відстаней між пунктами технічного обслуговування вагонів. При відстані між пунктами технічного обслуговування більш 300 км К1 = 1.
Розрахункова середньодобова Rяв робочих визначається за формулою:
Rяв = Rрасч * n
Аналогічно розраховуємо чисельність робітників для інших парків, результати розрахунків зводимо в таблиці 3.1
Таблиця 3.1
Розрахункова таблиця працівників ПТО
Професія
Число робочих, явочне (технологічне за зміну)
Середньодобове
Rяв = Rрасч.см * * 4.2

Rяв (см по таблиці норматив.)
Rк = Rяв * K
Rрасч = Rк * K1
Rрасч.см (см за технологією)

1
2
3
4
5
6
Парк прибуття П1

Оглядач - ремонтники вагонів
6.91
8.292
8.292
8
37.8
Оператор ПТО
1
1
1
1
4,2
Парк відправлення О1

Оглядач - ремонтники вагонів на машині
8.56
10.272
10.272
10
42
Оглядач - ремонтники вагонів
9.05
10.836
10.836
11
46.2
Слюсарі з ремонту рухомого складу:
7,14
8.568
8.568
9
37.8
Вагонів
      7.00
8.4
8.4
8
33.6
Буксового вузла
8.52
10.224
10.224
10
42
Оператор ПТО
1
1
1
1
4,2

243,6

244
Парк прибуття П2

Оглядач - ремонтники вагонів
6
8.22
8.22
8
33.6
Оператор ПТО
1
1
1
1
4.2
Парк відправлення О2

Оглядач - ремонтники вагонів на машині
8.8
12.06
12.06
12
50.4
Оглядач - ремонтники вагонів
7.34
10.06
10.06
10
42
Слюсарі з ремонту рухомого складу:

Вагонів
7.19
9.85
9.85
10
42
Буксового вузла
3.62
4.96
4.96
5
21
Оператор ПТО
1
1
1
1
4.2

197.4

197

Механізований пункт підготовки вагонів під навантаження.
Механізований пункт підготовки вагонів до перевезень знаходиться на сортувальної станції «А» і прив'язаний до сортувальних парків С1 і С2.
Завдання механізованого пункту підготовки вагонів до перевезень забезпечити високий рівень відновлення працездатності вагонів.
Приймаємо, що на добу під навантаження подається 5% переробляються вагонів, тоді добова програма складе:
                         
NМППВ = (NАБ + NАВ) * 0.05 = 924
Таким чином за виробничою потужністю (NМППВ = 924> 500) слід віднеси до першої категорії.
Кількість працівників механізованого пункту підготовки вагонів під навантаження за зміну визначається за формулою:
                                                                 ______*________< br /> де nпрогр. - Розрахункова група чотиривісних вагонів що подаються під навантаження одночасно (при підготовки понад 250 вагонів на добу nпрогр .= 20 вагонів).
HМПРВ - середня трудомісткість підготовки одного вагона на механізованому пункті підготовки вагонів під навантаження (HМПРВ = 0.65чел./Год).
tпрогр. - Час обробки вагонів на коліях пункту (tпрогр. = 0.7ч).
= 20 * 60/0.7 = 19
Таблиця 5.1
Штатна відомість працівників МППВ.
Професія
% Участі

Rяв
Rк = Rяв * 4.2
Середньодобове кількість робочих Rрасч.
Оглядач - ремонтник вагонів
25
5
21
21
Слюсар з ремонту вагонів
50
9
37.8
38
Столяр
10
2
8.4
8
Електрозварник
10
2
8.4
8
Газозварник
5
1
4.2
4
Разом:
100
19
79.8
79
З урахуванням К
137
26
109.3
108.2

Механізований пункт ремонту вагонів.
Механізований пункт ремонту вагонів призначений для виробництва поточного отцепочного ремонту вантажних вагонів. Основним завданням механізованого пункту ремонту вагонів є якісне виробництво ремонту, що забезпечує тривале використання вагонів і високий ступінь надійності відремонтованих вузлів і деталей вагонів.
Для виконання поточного отцепочного ремонту вагонів нормами Міністерства Шляхів Сполучення встановлено - простий 3 години, при цьому має забезпечуватися висока якість робіт з дотриманням таких принципів:
- Пошкоджені деталі замінюються новими або заздалегідь відремонтованими.
- Всі трудомісткі роботи виконуються з використанням механізованих пристроїв і транспортних засобів, електричного інструменту, що забезпечує високу продуктивність праці.
- Строго дотримується всі вимоги інструкції та технічних умов на ремонт вагонів і деталей.
- Складається незнижуваний запас справних вагонів, деталей і матеріалів.
- Ремонтні бригади забезпечуються інструментом особистого та загального користування
- Робоче місце і працю ремонтних бригад організуються раціонально і на основі встановлених технологічних процесів при суворому дотриманні правил техніки безпеки.
Обсяг роботи на механізованому пункті ремонту вагонів приймається рівним 0.6% від усіх вагонів у потягах з переробкою та 0.2% від усіх транзитних поїздів. Річна програма механізованого пункту ремонту вагонів складе:
ММПРВ = 365 (0.006 * nпер. + 0.002 * nтр) = 172826.6
Результати розрахунків кількості вагонів транзитних і з переробкою наведені в Таблиця 6.1
Таблиця 6.1

Кількість вагонів
На ділянці АБ

Всього
9728
Транзитних
2432
З переробкою
7296
На ділянці АВ

Всього
9216
Транзитних
2304
З переробкою
6912

Явочний склад працівників механізованого пункту ремонту вагонів дорівнює:
                                                              _______*_______< br /> де НМПРВ - середня трудомісткість ремонту одного вагона (НМПРВ = 9.5 чол/год.)
Фяв - річний фонд явочного робочого (Фяв = 2004ч.)
Rспіс = 1.045 * Rяв = 86
Таблиця 6.2 />
Професія
% Участі

Rяв
Rяв у дві зміни
Слюсар з ремонту рухомого складу
42
18
36
Електрогазозварник
20
8
17
Столяр
20
8
17
Маляр
6
3
5
Кранівник
6
3
5
Підсобні робочі
6
2
5
Разом
100
42
84
Всього з урахуванням коефіцієнта 1.045
104.5
43.89
88

Кількість робочих ремонтно-заготівельних ділянок механічного пункту ремонту вагонів обчислюється за формулою:
                                                               _______*_______< br /> = 17754 * 1.5/2004 = 13
Таблиця 6.3
Штатна відомість робітників ремонтно-заготівельних ділянок МПРВ
Професія
% Участі

Rяв
Rяв у дві зміни
Токар
20
2
3
Сверловщік
20
1
2
Електрозварник
30
2
4
Коваль
20
1
2
Підсобні робочі
10
1
2
Разом
100
7
13
Всього з урахуванням коефіцієнта 1.045
104.5
7
14

Фронт робіт механізованого пункту ремонту вагонів (кількість коштував) визначається за формулою:
                                                                  ______________< br /> де NМПРВ - добова програма ремонту вагонів (NМПРВ = 49).
ТМПРВ - час простою вагону в ремонті (ТМПРВ = 3 ч.)
t - тривалість роботи однієї зміни (t = 8 год)
n - кількість змін.

ФМПРВ = 49 * 3/8 * 2 = 9
Охорона праці на механізованому пункті підготовки вагонів.
Запорукою успішного виконання роботи з підготовки вагонів на механізованому пункті підготовки вагонів є дотримання правил з техніки безпеки. До роботи з ремонту вагонів на механізованому пункті підготовки вагонів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідних робіт. Всі працівники механізованого пункту підготовки вагонів повинні витримати випробування з ПТЕ і інструкції по сигналізації, руху поїздів і маневрової роботи на залізницях, посадової інструкції та обов'язків. Правил та інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії, статуту з дисципліни працівників залізничного транспорту.
Відповідальність за роботу механізованого пункту підготовки вагонів, а також за якісне виконання робіт, організацію безперебійного постачання матеріалами, запчастинами, інструментами, спецодягом, утримання і ремонт облаштувань, стан техніки безпеки та охорони праці в межах своїх обов'язків несе старший майстер, а в його відсутність змінний майстер.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.6 of 10 on the basis of 2475 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status