ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Припинення порушень права війни
     

 

Право, юриспруденція

Припинення порушень права війни

Студ. Коків М. А., канд. юр. наук, ас. Гурієв Е. Г.

Кафедра правових дисциплін.

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

Розглядаються типи порушень, що здійснюються під час збройних конфліктів, встановлені міжнародною системою.

Кінець ХХ ст. поставив безліч проблем перед усім людством. Порушення гуманітарного права і збільшення числа збройних конфліктів змусили світове співтовариство вживати заходів для забезпечення більш суворого дотримання норм права, створювати органи, які залучають до відповідальності, вводити санкції для припинення порушень. Військові злочини, акти агресії, насильства і злочини проти людяності змусили задуматися світову спільноту про запобігання звірств і злочинів.

         

10     Праці     молодих вчених № 3, 2008        Право війни займає особливе місце в загальній системі захід злочинів. Міжнародне право має особливу систему припинення злочинів, яка передбачає санкції за порушення міжнародного права державами, міжнародними організаціями та окремими особами. Якщо говорити про припинення злочинів, що здійснюються окремими особами, то слід зазначити, що існує традиційна і надзвичайна система припинення порушень права війни. Таку класифікацію висуває Хосе Луїс [1].

Під перший системою слід розуміти державну, внутрішню систему заходу. Міжнародна система почала складатися тільки в XIX ст. на основі внутрішніх законів, але це не призвело до включення в міжнародні документи санкцій за порушення міжнародного гуманітарного права. Тому міжнародної системи припинення порушень в принципі не було, оскільки вона не передбачала трибунали і міжнародну судову процедуру для будь-якої такої мети. І лише після другої світової війни була визнана відповідальність окремих осіб за військові злочину відповідно до міжнародного права. Важливим інструментом припинення військових злочинів, пов'язаних з порушенням міжнародного права, стало створення трибуналу в Нюрнберзі 8 серпня 1945 і Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу, створеного 19 січня 1946, засідання якого проходили в Токіо.

Після того, як міжнародні трибунали, котрі розглядали злочину відповідно до міжнародного права, припинили діяти, система припинення порушень міжнародного права припинила своє існування.

В даний час діє система припинення порушень права війни окремими особами, яка носить змішаний характер. Вона є частково міжнародної, частково внутрішньодержавної. Кожна країна має власні норми і по-своєму застосовує положення міжнародного права [2]. В результаті одне і те ж злочин може класифікуватися як правопорушення або злочин в окремих національних законодавствах або повністю ігноруватися в інших. Отже, одні країни застосовують більш жорсткі кримінальні санкції, інші - легкі, треті взагалі не приймають ніяких заходів.

Зараз дана ситуація міжнародним правом не регламентується, однак ведеться мова про розробці «універсального кримінального кодексу». В недалекому майбутньому такого роду порушення розглядатиме Міжнародний суд. Поки ж дані порушення можуть розглядати тільки два типи суден: національні і, можливо, міжнародні, створювані спеціально, коли починається збройний конфлікт.

Основними діючими міжнародними документами з цього питання є Женевські Конвенції 1949 і Додатковий Протокол I від 1977  р.

Згідно Женевських Конвенцій, кримінальне покарання залежить від тяжкості провини, поділяються на порушення і серйозні порушення. Всі країни-учасниці Конвенції правочинні і зобов'язані карати осіб, які допустили серйозні порушення, діючи за принципом або карати, або видати іншій країні [3]. Вони зобов'язуються застосувати санкції щодо осіб, які вчинили або наказав зробити серйозні порушення Конвенцій, судити їх чи видавати іншим країнам.

Серйозними порушеннями Конвенцій вважаються умисне вбивство, тортури та нелюдське звернення, серйозні каліцтва, захоплення майна, депортація, переміщення, а також взяття заручників і т. д.

Припинення порушень також пов'язано і з проблемою національного законодавства. Існують держави, які виконують вимоги Конвенцій (або Протоколу I), і ті, які по-своєму, формально виконують їх.

Деякі держави не виконали вимоги Конвенцій, так як вони вважають, що їх загальнокримінальної і військове право є достатньою основою для визначення кримінальних покарань за серйозні порушення (наприклад, Франція і Португалія). Ці країни, як правило, не ратифікували Протокол I. Деякі держави, ратифікували Женевські Конвенції та Протокол I від 1977 р. (Німеччина, Швейцарія, Швеція, Великобританія), ввели додатки до міжнародних норм, тоді як інші цього не зробили (Норвегія, Данія та ін.) У результаті в судочинстві, кримінальної відповідальності за порушення і в заходи покарання за них спостерігаються суттєві відмінності [4].

В міжнародних нормах вказуються типи тих злочинів або правопорушень, які за своєю жорстокістю не можуть залишитися безкарними з боку держав. Всі вони в міжнародних документах були розбиті на 2 групи.

До першої групи віднесені порушення, що в міжнародних документах називаються «Серйозними порушеннями»:

-- умисне вбивство;

-- тортури або нелюдське поводження, включаючи біологічні експерименти;

-- навмисне заподіяння тяжких страждань або серйозні каліцтва, нанесення збитку здоров'ю.

Ко другий - порушення, які можна назвати «дрібними», хоча цей термін не використовується в міжнародному праві:

-- дії, які не є серйозними порушеннями, але суперечать поведінці, обов'язковому з точки зору гуманітарного права;

-- невжиття заходів, які повинні були бути прийняті, але це неприйняття не є достатньою мірою тяжким, щоб класифікувати його як серйозне порушення.

Будь-яка подальша класифікація порушень є справою самих держав. Їх єдиною обов'язком є лише перерахування цих категорій злочинів і порушень у тій формі, в якій вони типізують в міжнародному праві.

Види порушення права збройних конфліктів повинні міститися в національних законодавствах кожної з держав, які ратифікували Женевські Конвенції.

В міжнародне гуманітарне право велике місце відводиться припинення серйозних порушень, скоєних під час міжнародних збройних конфліктів.

В справі припинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права основна відповідальність покладається на сторони в конфлікті. Держави зобов'язані дотримуватися принципу універсальної кримінальної юрисдикції, тобто держави-учасники договорів по праву зобов'язані припиняти серйозні порушення незалежно від громадянства осіб, які скоїли їх, а також від місця їх здійснення. Основні положення, вимагають від держав введення законодавства, необхідного для забезпечення ефективних кримінальних покарань за серйозні злочину.

Договори міжнародного гуманітарного права, на відміну від інших договорів по міжнародним правом, не передбачають міжнародної кримінальної юрисдикції для переслідування за військові злочини, але й не виключають її. Ця компетенція повинна встановлюватися у відповідності зі спеціальними угодами, укладеними між державами у формі міжнародного договору з універсальною сферою застосування. Саме таким чином був створений Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення Міжнародного гуманітарного права, що здійснюються на території колишньої Югославії, 1 січня 1991 З цього випливає висновок про те, що практика міжнародного права виходить з встановлення універсальної кримінальної юрисдикції для переслідування за військові злочину.

Список літератури

1. Хосе Луїс Фернандес Флорес. Припинення порушень права війни, що здійснюються окремими особами, Revue internationale de la Croix-Roude. 1991. № 789.

2. Лейст О. Е. Поняття відповідальності в праві// Право № 1. 1999.

3. Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р., Протокол I 1977 Збірник документів / сост. К.А. Бекяшев, М.Р. Авясов; науч. ред. В.В. Устинов. М.: ТК Велбі: Проспект, 2005.

4. Колосов Ю. М., Кузнецов В. І. Міжнародне право. М.: Міжнародні відносини, 2001.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.9 of 10 on the basis of 3480 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены.